آزمایش و آزمایشگاه

گزارش کار آزمایش هیدرومتری

دانلود گزارش کار آزمایش هیدرومتری،
در قالب pdf و در 7 صفحه، شامل:

مقدمه
دانه بندی به روش هیدرومتر
وسایل موردنیاز
فرمول های درصد عبوری
محاسبات
اعداد و شرایط آزمایشگاهی
فرمول ها و روابط استفاده شده در جدول فوق
نمودار دانه بندی خاک
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کار آزمایش هیدرومتری”

آزمایش و آزمایشگاه

گزارش کار آزمایش دانه بندی خاک

دانلود گزارش کار آزمایش دانه بندی خاک،
در قالب pdf و در 4 صفحه، شامل:

مقدمه
وسایل موردنیاز آزمایش
روش انجام آزمایش
محاسبات
محاسبه درصد خطا
منحنی دانه بندی
نتیجه گیری
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کار آزمایش دانه بندی خاک”

آزمایش و آزمایشگاه

گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته،
در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

جلسه اول:
1-1- مقدمه    2
1-2- هدف از انجام آزمایش    2
1-3- مزایای آزمایش برش مستقیم    2
1-4- معایب آزمایش برش مستقیم    2
1-5- شرح دستگاه آزمایش    3
1-6- محدودیت های استاندارد ASTM در ارتباط با ابعاد قالب نمونه    6
1-7- شرح انجام آزمایش    7
1-8- منابع خطا    9
1-8-1- خطاهای انسانی    9
1-8-2- خطای وسایل    9
1-9- اطلاعات به دست آمده    10
1-10- تفسیر نتایج    14

جلسه دوم:
2-1- هدف از انجام آزمایش    16
2-2- اطلاعات بدست آمده    17
2-3- تفسیر نتایج    21

جلسه سوم:
3-1- دانه‌بندی خاک    23
3-2- هدف از انجام آزمایش    23
3-3- اطلاعات بدست آمده    24
3-4- تفسیر نتایج    31

جلسه چهارم:
4-1- هدف از انجام آزمایش    33
4-2- اطلاعات بدست آمده    34
4-3- تفسیر نتایج    40

جلسه پنجم:
5-1- مقدمه    42
5-2- هدف از انجام آزمایش    44
5-3- آماده سازی نمونه ها    44
5-3-1- آماده سازی نمونه دست  نخورده    44
5-3-2- آماده سازی نمونه دست خورده    45
5-4- وسایل مورد نیاز    45
5-5- روش انجام آزمایش    45
5-6- نتایج حاصل از آزمایش    48
5-7- محاسبه‌ی ضریب تحکیم    49
5-8- تعیین فشار پیش‌تحکیمی    58
5-9- تفسیر نتایج    59

جلسه ششم:
6-1- مقدمه    62
6-2- هدف از انجام آزمایش    62
6-3- انواع آزمایش سه محوری    63
6-4- وسایل آزمایش    64
6-5- شرح انجام آزمايش‌ سه محوري UU    65
6-6- اطلاعات بدست آمده    67
6-6-1- درصد رطوبت    68
6-6-2- محاسبه وزن دانسیته خشک خاک    68
6-7- تفسیر نتایج    72
6-8- منابع خطاهای احتمالی آزمایش سه محوری    73
6-8-1- خطاهای انسانی    73
6-8-2- خطای وسایل    73

جلسه هفتم:
7-1- هدف از انجام آزمایش    75
7-2- شرح انجام آزمايش‌ سه محوري CD    75
7-3- اطلاعات بدست آمده    77
7-4- تفسیر نتایج    83
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته”

آزمایش و آزمایشگاه

گزارش کار آزمایش تراکم استاندارد

دانلود گزارش کار آزمایش تراکم استاندارد،
در قالب pdf و در 5 صفحه، شامل:

مقدمه
وسایل موردنیاز
نمونه خاک
شرح آزمایش
توضیحات
محاسبات
تعیین درصد رطوبت
وزن واحد حجم
نتیجه
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کار آزمایش تراکم استاندارد”

آزمایش و آزمایشگاه

گزارش کار آزمایش غوطه وری

دانلود گزارش کار آزمایش غوطه وری،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

هدف
مقدمه
شرح دستگاه
روش آزمایش
غوطه وری کامل
غوطه وری جزئی
پاسخ به سوالات

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کار آزمایش غوطه وری”

آزمایش و آزمایشگاه

گزارش کار آزمایش تک محوری (UC)

دانلود گزارش کار آزمایش تک محوری (UC)،
در قالب pdf و در 6 صفحه، شامل:

مقدمه
وسائل آزمایش
دستگاه انجام آزمایش
روش انجام آزمایش
محاسبات
نتیجه گیری
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کار آزمایش تک محوری (UC)”

آزمایش و آزمایشگاه

گزارش کار آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک در محل به روش مخروط ماسه

دانلود گزارش کار آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک در محل به روش مخروط ماسه،
در قالب pdf و در 4 صفحه، شامل:

هدف
وسایل لازم
شرح آزمایش
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کار آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک در محل به روش مخروط ماسه”

آزمایش و آزمایشگاه

گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن

دانلود گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن،
در قالب word و در 49 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

آزمايش استاندارد براي تعيين جرم حجمي سيمان
آزمايش استاندارد براي تعيين غلظت نرمال سيمان
آزمايش استاندارد براي تعيين زمان گيرش‎ نهايي سيمان
دانه ‎بندي مصالح سنگي ريزدانه و درشت دانه (دانه ‎بندي مكانيكي ‎mm075/0 ‎D >)
تعيين درصد رطوبت كلي سنگ دانه‎ها توسط خشك كردن
تعيين چگالي و جذب آب مصالح سنگي ريزدانه
تعيين چگالي و جذب آب مصالح سنگي درشت دانه
تعيين اسلامپ بتن
آزمايش تعيين درصد هواي بتن تازه
آزمايش بلين

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن”

آزمایش و آزمایشگاه

پکیج کامل گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح

دانلود پکیج کامل گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح،
در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل مجموعه آزمایش های زیر:

1- آزمایش اصطکاک
2- آزمایش سختی برینل
3- آزمایش اندازه گیری مدول سختی لاستیک
4- آزمایش کشش
5- آزمایش خمش
6- آزمایش پیش محورها
7- آزمایش اصطکاک تسمه ها
8- آزمایش تیر یک سرگیردار
9- آزمایش ضربه شارپی
10- آزمایش خستگی
11- آزمایش سختی کمانش


هر گزارش کار شامل وسایل موردنیاز آزمایش، هدف از آزمایش، شرح آزمایش و محاسبات آن آزمایش می باشد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پکیج کامل گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح”

آزمایش و آزمایشگاه

گزارش کار آزمایش برش مستقیم

دانلود گزارش کار آزمایش برش مستقیم،
در قالب pdf و در 5 صفحه، شامل:

مقدمه
وسائل موردنیاز
شرح آزمایش
توضیحات
محاسبات
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کار آزمایش برش مستقیم”