ادبیات

پاورپوینت خلاصه کتاب معانی و بیان 2 دكتر سیروس شمیسا

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب معانی و بیان 2 دكتر سیروس شمیسا،
در قالب ppt و در 155 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: كلیات
1- توضیح سبك ادبی
2- توضیح موضوع علم بیان
3- تعریف علم بیان
4- توضیح ادای معنای واحد به طرق مختلف
5- ذكر فایده علم بیان
6- شناخت قرینه و اقسام آن
7- توضیح متدولوژی ادبیات

فصل دوم: كلیات
1- تعریف مجاز
2- توضیح علائق مجاز با ذكر مثال:
1- علاقۀ كلیت و جزئیت
2- علاقۀ حال و محل یا ظرف و مظروف
3- علاقۀ لازمیت و ملزومیت
4- علاقۀ سببیت یا علت و معلولی
5- علاقۀ عموم و خصوص
6- علاقۀ ماكان و مایكون
7- علاقۀ جنس
8- علاقۀ صفت و موصوف یا مضاف و مضافٌ الیه
9- علاقۀ مجاورت
10- علاقۀ قوم و خویشی
11- علاقۀ تضاد
12- علاقۀ شباهت
3- توضیح مجاز مركب

فصل سوم: آشنایی با مبحث تشبیه
1- تعریف تشبیه
2- ذكر اركان تشبیه
3- توضیح تشبیه مجمل و مفصل
4- توضیح تشبیه مؤكد و مرسل
5- تعریف تشبیه بلیغ
6- توضیح تشبیه به اعتبار طرفین آن (سی بودن و عقلی بودن) 
7- شرح تشبیه خیالی و وهمی
8- توضیح تشبیه مفرد و مقید و مركب
9- شرح وجه شبه تحقیقی و تخییلی
10- توضیح وجه شبه دو گانه
11- شرح وجه شبه مفرد و متعدد و مركب
12- شرح تشبیه تمثیل
 13- شرح زاویۀ تشبیه
14- شرح اضافۀ تشبیهی
15- غرض از تشبیه
16- توضیح انواع تشبیه به لحاظ شكل (ملفوف، مفروق،تسویه،…):
1- تشبیه ملفوف
 2- تشبیه مفروق
 3- تشبیه تسویه
 4- تشبیه جمع
 5- تشبیه معكوس یا مقلوب
 6- تشبیه مضمر
 7- تشبیه مشروط
 8- تشبیه تفضیل

 فصل چهارم: آشنایی با مبحث استعاره:
1- تعریف استعاره
2- توضیح قرینۀ صارفه
3- ذكر اصطلاحات خاص استعاره
4- تعریف استعارۀ مصرحه و اقسام سه گانه آن:
1- استعارۀ مصرحۀ مجرده
2- استعارۀ مصرحۀ مرشحه
3- استعارۀ مصرحۀ مطلقه
5- شرح استعارۀ مكنیۀ تخییلیه با ذكر مثال
6- توضیح پرسونیفیكاسیون
7- توضیح آنیمیسم  
8- شرح استعارۀ تبعیه
9- دربارۀ تناسی در تشبیه و حقیقت ادعائی
10- توضیح استعارۀ قریب و بعید
11- توضیح استعارۀ وفاقیه و عنادیه و تهكّمیه
12- شرح استعارۀ مركب
13- شرح هدف از استعاره

فصل پنجم: آشنایی با مفهوم سمبل، تمثیل، اسطوره و آركی تایپ
1- تعریف سمبل و فرق آن با استعاره
2- توضیح سمبل های عمومی و خصوصی
3- ذكر چند نمونه از سمبلیسم عرفانی
4- شرح اضافۀ سمبلیك
5- تعریف تمثیل
6- تعریف فابل
7- شرح پارابل و اگزمپلوم                              
8- تعریف اسطوره
9- شرح اضافۀ اساطیری با مثال
10- شرح تشبیه تلمیحی
11- توضیح اضافۀ تلمیحی با مثال
12- تعریف آركی تایپ

فصل ششم: آشنایی با مبحث كنایه
1- تعریف كنایه و ذكر اصطلاحات كنایه
2- شرح انواع كنایه به لحاظ مكنیّ عنه:
1- كنایه از موصوف (اسم)
2- كنایه از صفت
3- كنایه از فعل یا مصدر
3- توضیح كنایه قریب و بعید
4- شرح تلویح و ایما و رمز
5- توضیح تعریض
6- توضیح فرق كنایه و استعارۀ مركب
فصل هفتم:دریافت محدودۀ علم بیان:
1- درك محدودۀ علم بیان
2- توضیح اسناد مجازی

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت خلاصه کتاب معانی و بیان 2 دكتر سیروس شمیسا”

ادبیات

جزوه آموزشی تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی)

دانلود جزوه آموزشی تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی)،
در قالب pdf و در 230 صفحه.

توضیحات:
این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته زبان و ادبیات فارسی برای کنکوری ها می باشد.

دانلود فایل

دانلود فایل”جزوه آموزشی تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی)”

ادبیات

پاورپوینت خلاصه کتاب کشف الاسرار (نثر 2 بخش2) دکتر رضا انزابی نژاد

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب کشف الاسرار (نثر 2 بخش2) دکتر رضا انزابی نژاد،
در قالب ppt و در 173 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تفسیر سوره الفاتحه
بقره
امتحان الهی
عشق الهی
رحمت خداوند
داستان آدم
ارزش علم و دیدار عالم
ورود برادران یوسف به مصر
داستان ذوالقرنین
ارزش دل
قرآن معجزه پیامبر (ص)
ابعاد لطف حق
قدرت پروردگار
حلول وحی بر پیامبر اکرم (ص)

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت خلاصه کتاب کشف الاسرار (نثر 2 بخش2) دکتر رضا انزابی نژاد”

ادبیات

تحقیق معرفی نسخه نویافته خطی از رشید الدین وطواط

دانلود تحقیق با موضوع معرفی نسخه نویافته خطی از رشید الدین وطواط،

در
قالب
docx و در 13
صفحه، قابل ویرایش، شامل:

 

 
چکیده

شرح
حال نویسنده

آثار
وطواط

رساله
های چهارگانه

 نسخه های خطی ‘صد کلمه چهار یار نبی’

ویژگی­ های
نسخه حاضر

ترتیب
رساله ها

تصاویر
صفحات کتاب

صفحه نخست نسخه حاضر

تصویر
صفحه­ ای از مقدمه رساله ها

نتیجه
گیری

منابع

چکیده تحقیق:

در
این تحقیق کوشش بر این است تا نسخه ای نویافته خطی- که در بردارنده چهار رساله با
عناوین: ‘تحفه الصدیق من کلام ابوبکر صدیق’، ‘فصل الخطاب من کلام
عمر بن خطاب’، ‘انس الهفان من کلام عثمان بن عفان’  و ‘مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابیطالب’
است- معرفی و بررسی گردد. این رساله­های چهارگانه چنان که از عناوینشان پیداست، حاوی
احادیث خلفای راشدین است که به قلم رشید الدین وطواط، ادیب توانای قرن ششم در
دربار خوارزمشاهیان، شرح و بسط یافته و علاوه بر آن، کلمات دو رساله ‘فصل
الخطاب’ و ‘مطلوب کل طالب’ به رشته نظم فارسی کشیده شده است.

عده
ای از کاتبان، با نگاهی موضوعی، این چهار رساله را در یک نسخه جمع آورده و با
عنوان واحد ‘کلمات چهار یار گزین’ یا  ‘صد کلمه چهار یار نبی’ ضبط کرده اند.
این نسخه توسط طاهر در سال 922 به خط نسخ کتابت شده است…

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق معرفی نسخه نویافته خطی از رشید الدین وطواط”

ادبیات

پاورپوینت خلاصه کتاب دستور زبان و ادبیات فارسی2 دکتر حسن انوری

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب دستور زبان و ادبیات فارسی2 دکتر حسن انوری،
در قالب ppt و در 184 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

واج
مصوت یا صدادار
صامت یا بی صدا
مصوت مرکب
تعریف جمله
گروه، واژه، واژک
ارکان جمله
جایگاه و ترتیب اجزای جمله
جمله از حیث مفهوم
جمله شرطی
جمله مستقیم و غیرمستقیم
جمله فعلی و جمله اسنادی
جمله ساده ، جمله مرکب
جمله مستقل و ناقص
جمله مثبت و منفی
راههای تشخیص جمله پایه و پیرو
الف- جمله پیرو به تاویل مصدر
جمله پیرو به تاویل صفت
ضمیر اشاره در جمله مرکب
فعل از جهت ساختمان
ساختمان فعل ساده
فعل مرکب
راه های شناخت فعل مرکب
همکرد
فعل های لحظه ای و تداومی:
فعل لحظه ای
رابطه ی فعل با حرف اضافه
زمان دستوری ، زمان تقویمی
موارد استعمال ماضی ساده (مطلق)
موارد استعمال ماضی نقلی
موارد استعمال ماضی استمراری
موارد استعمال ماضی نقلی مستمر
موارد استعمال ماضی بعید
موارد استعمال ماضی ابعد
موارد استعمال ماضی التزامی
موارد استعمال ماضی ملموس
موارد استعمال ماضی ملموس نقلی
مهمترین موارد استعمال مضارع اخباری
موارد استعمال مضارع التزامی
موارد استفاده ماضی ساده
موارد استعمال مستقبل
فعل های معین و ربطی
کاربرد فعل در متون کهن فارسی
فعل های ناقص
معروف ترین فعل های ناقص
ژرف ساخت، تنازع
اضافه
اقسام اضافه
پیشوند و پسوند
پیشوندهای معروف و کاربرد های مهم آن ها
پسوندهای معروف و کاربرد های مهم آن ها

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت خلاصه کتاب دستور زبان و ادبیات فارسی2 دکتر حسن انوری”

ادبیات

پاورپوینت بررسی انواع قالب های شعري

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی انواع قالب های شعري،
در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
قالب های شعری سنتی
موضوع مثنوی
مشخصات مثنوي
غزل
مشخصات غزل
نمونه ای از غزل حافظ
قصیده
شکل گرافیکی قالب قصیده، همانند غزل است
رباعی
ترجیع بند
منبع

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت بررسی انواع قالب های شعري”

ادبیات

تحقیق وين هلن كونارد

دانلود تحقیق در مورد وين هلن كونارد،
در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:
رونت گن در 27 مارس 1845 در ايالت راين آلمان، به عنوان تك فرزند يك پدر تاجرو توليد كننده لباس به دنيا آمد. مادرش شارلوت فرووين اهل آمستردام و عضو يك خانواده قديمي بود كه در آمستردام اقامت داشتند. وقتي سه ساله بود خانواده اش به آپل دورن به هلند مهاجرت كردند و در آنجا به مؤسسه مارتوينوس هلمن وان دورن، كه يك مؤسسه شبانه روزي بود، رفت كه علاقه اي به به اين رشته نداشت. برعكس آن علاقه مند به محيط باز و جنگلهايي بود. او همچنين علاقه مند به ساختن وسائل مكانيكي بود كه تا آخر عمرش اين علاقه با او همراه بود . در سال 1862 وارد مدرسه فني UTRESHT شد كه با اين وجود درآنجا نيز موجب اعتراض معلمان قرار گرفت كه اين اعتراض بخاطر كشيدن كاريكاتور معلمان بود كه در حقيقت كار شخص ديگري بود. او سپس در سال 1865 به دانشگاه UTROSHT رفت و در رشته فيزيك مشغول به تحصيل شد…
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق وين هلن كونارد”

ادبیات

تحقیق ویژگی‌ های کتاب ‌آرایی

دانلود تحقیق با موضوع ویژگی‌ های کتاب ‌آرایی،
در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
محمود جوادی پور، لیلی تقی پور و محمد بهرامی
محمدزمان زمانی
پرویز کلانتری
نورالدین زرین کلک
علی‌ اکبر صادقی
اصول و معیارهای زیباشناسی تصویرهای آموزشی
تصویر آموزشی از بعد زمینه و موضوع
و …


بخشی از متن مقاله:
ویژگی‌ های کتاب ‌آرایی:
وجود سرلوحه به شکل گل دسته و تاج بر بالای نخست صفحات کتاب، قرار گرفتن کتیبه در اطراف عبارت بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم در شروع کتاب و خط‌کشی های عمودی در جدا شدن متن‌ها و تصویرها (به ویژه متن‌ های شعری)، از ویژگی‌های آرایه کتاب در این دوره به شمار می‌رود. چاپ کتاب به صورت «ورقی» که از طریق تا زدن چندتایی صفحات دراز کاغذ پدید می‌آمد، نیز از ویژگی صحافی کتابچه‌ های مکتب ­خانه‌ ای است. در همرا‌هی عناصر محتوایی، متن و تصویر کمتر در یک دیگر بافته می‌شوند و تصویر بیشتر در پایین، بالا و یا کنار متن قرار می‌گیرد؛ از سوی دیگر، قرار گرفتن نام شخصیت‌ ها و کنش آن‌ ها در میانه تصویر از ویژگی‌ های شمایل نگاری و تصویرهای قهوه‌ خانه‌ ای است که در مجموعه آثار تصویری چاپ سنگی در این دوره نیز رعایت شده است. با وجود این، هنوز هم آرایه کتاب همپای هنر گرافیک، آن‌چنان‌که باید و شاید در این دوره کودکان نیست، اما با گذشته خود، فاصله زیادی گرفته و در مجموع، گام بلندی رو به جلو برداشته است…
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق ویژگی‌ های کتاب ‌آرایی”

ادبیات

پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ ادبیات2 دکتر توفيق هاشم پور سبحانی

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ ادبیات2 دکتر توفيق هاشم پور سبحانی،
در قالب ppt و در 181 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در دوره غزنوي
اوضاع ادبي ايران در دوره غزنوي
علت رواج شعر و شاعري در زمان محمود و جانشينانش
ويژگي هاي شعر دوره غزنوي
ويژگي هاي نثر در دوره غزنوي
اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در دوره آل بويه
اوضاع ادبي ايران در دوره آل بويه
قالب‌ هاي شعر در دوره غزنوي
آل زيار
فرخي سيستاني
شيوه بيان فرخي
آثار فرخي
عنصري
ويژگي هاي قصايد عنصري
آثار عنصري
منوچهري دامغاني
تخصص و شيوه بيان منوچهري
آثار منوچهري
مسعود سعدسلمان
آثار مسعود سعد
تخصص و شيوه بيان مسعود سعد
ابوسعيد ابوالخير
ديدگاه ابوسعيد درباره شعر
آثار ابوسعيد
سنايي غزنويي
شيوه بيان سنايي
شهرت سنايي
آثار سنايي
رسايل كمال البلاغه
ابوعلي پورسينا
آثار پورسينا
ابوريحان بيروني
آثار ابوريحان
قابوس نامه و نويسنده آن
محتوا و سبك قابوس نامه
تاريخ سيستان و نحوه نگارش آن
هجويري و آثارش
كشف المحجوب و مضمون آن
رساله قشيريه
نصراله منشي و سبک او
انواع تحريرهاي كليله
اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در عصر سلجوقي و اتابكان
تاثير روي كار آمدن وزيران دانشمند در عصر سلجوقيان
ظهور اسماعيليه و تاثير اجتماعي و ادبي آن
ظهور شعر عرفاني
تداوم سبك خراساني
ويژگي هاي سبك عراقي
شاعران سبك آذربايجاني
ويژگي‌هاي سبك آذربايجاني
قالب‌هاي مهم شعري اين دوره
تاثير ادبيات عرب در ادبيات فارسي
تنوع موضوعات علمي و تاثير آن در ادبيات
مشخصات نثر فارسي دوره سلجوقي
ويژگي هاي نثر مسجع
فخرالدين اسعد گرگاني و شيوه بيان او
خاستگاه داستان ويس ورامين
اسدي توسي و آثار او
انگيزه اسدي از نوشتن لغت فرس
گرشاسپنامه و اهميت آن
ناصر خسرو  و ديدگاه او
آثار ناصر خسرو
بابا طاهر و دوبيتي هايش
امير معزي و سبك او
خيام  و رباعي هايش
علت شهرت رباعيات خيام
انوري و سبك او
خاقاني و ويژگي هاي شعرش
علت ديريابي شعر خاقاني
نظامي و ديدگاهش
خمسه نظامي
سياست نامه و شيوه نگارش آن
آثار معروف خواجه عبداله انصاري
كشف الاسرار و چگونگي تدوين آن
طبقات الصوفيه و شيوه نگارش آن
ابوالحسن خرقاني و نور العلوم
محمد غزالي و ديدگاه او
آثار محمد غزالي
احمد غزالي و ديدگاه او
عين القضات و ديدگاه او
آثارعين القضات
حميد الدين بلخي و جايگاه او در تطور نثرفارسي
مقامات حميدي و شيوه نگارش آن
عروضي سمرقندي و منزلت ادبي او
مضمون و شيوه نگارش چهار مقاله
انديشه و ديدگاه شهاب الدين سهروردي
آثار شهاب الدين سهروردي
مرزبان نامه و محتوا و نگارش آن
اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در دوره خوارزمشاهيان
اوضاع ادبي ايران در دوره خوارزمشاهيان
خواجه رشيد الدين و طواط
سبك سخن سيف اسفرنگي
مضمون، مولف و اهميت و ذخيره خوارزمشاهي
شمس قيس و آثار او
المعجم و اهميت آن
ادوار تاريخ مغول در ايران
اوضاع سياسي- اجتماعي ايران در دوره مغول
از نتايج حمله مغول به ايران
اوضاع ادبي ايران در عصر مغول
مراكز دانشگاهي در دوره مغول
تاثير روي كارآمدن برخي از دولت مردان در اين دوره
مذاهب مختلف در اين عهد
تغيير مراكز ادب در عهد مغول
انواع مهم شعر در اين دوره
موضوعات شعر در عهد مغول
تحول نثر فارسي در اين عهد
زندگي و ديدگاه عطار
عقيده عطار
تصوف عطار
آثار عطار
مضمون تذكرة الاوليا
شيوه نگارش تذكرة الاوليا
مهارت عطار در سخنوري
منطق الطير عطار
زندگي مولوي
آثار مولوي
مضمون و محتواي مثنوي  معنوي
شيوه سرايش مثنوي
ديوان شمس
انديشه و ديدگاه مولوي
مقايسه ديوان شمس و مثنوي
مقام شعري مولوي
عراقي و ديدگاه او
سعدي
مضمون و محتواي گلستان
قالب اصلي اشعار سعدي
بوستان سعدي
امير خسرو دهلوي
آثار امير خسرو
تاثير پذيري شعر امير خسرو از اشعار شاعران بنام
محمود شبستري و انديشه او
گلشن  راز و شرح هاي آن
نجم الدين رازي و آثارش
محتواي مرصاد العباد
نجم الدين كبري و آثارش
خواجه نصير توسي
آثار خواجه نصير
افضل كاشاني و آثارش
محتواي رباعيات افضل كاشاني
محمدعوفي و آثارش
لباب الالباب و محتواي آن
شمس تبريزي و ديدگاهش
ديدار شمس  با مولوي
محتواي مقالات شمس
حكومت مداران ايران در سده نهم
ابن يمين و تخصص او
سلمان ساوجي
آثار سلمان ساوجي
عبيد زاكاني
شيوه عبيد زاكاني
آثار عبيد زاكاني
ويژگي هاي سخن حافظ
جهان بيني حافظ
اخلاق حافظ
شراب حافظ
منابعي براي مطالعه حافظ
حافظ مخالف
حافظ موافق!
خواجوي كرماني
شيوه خواجوي كرماني
شاه نعمت الله ولي
جامي
آثار جامي
بابا فغاني شيرازي
از نويسندگان برجسته اين دوره

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ ادبیات2 دکتر توفيق هاشم پور سبحانی”

ادبیات

پاورپوینت درس دوازدهم ادبیات پیش دانشگاهی با موضوع درس رباعی و دوبیتی دیروز و امروز

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم ادبیات پیش دانشگاهی با موضوع درس رباعی و دوبیتی دیروز و امروز،
در قالب ppt و در 25 اسلاید.


توضیحات:
این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملاً منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

با بکارگیری نمودارها، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

بدیهی
است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم
و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز.


نکته: اسلایدهای این فایل به صورت تصویر بوده و قابل ویرایش نمی باشد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت درس دوازدهم ادبیات پیش دانشگاهی با موضوع درس رباعی و دوبیتی دیروز و امروز”