اقتصاد و حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری مالی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مالی،
در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالی
اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی
ماهیت تحلیل هزینه ای و مالی
سابداری و امور مالی
حسابداری مالی
حسابداری مدیریت
مدیریت مالی
صورت های مالی
گزارش پایان دوره
پنج گروه اساسی حساب ها
اصول پذیرفته شده حسابداری
چارچوب های مقرر برای شرکت های عمومی
تحلیل و تفسیر صورت های مالی
تحلیل و تفسیر
محدودیت های تحلیل و تفسیر
نقش تحلیل گرها
حسابداری مدیریت
رفتار هزینه ای
فرض خطی بودن هزینه ها
شیوه های تعیین هزینه های ثابت و متغیر
نمودار پراکندگی
برآورد فراز و فرود
تحلیل رگراسیون ساده
تحلیل هزینه، مقدار، سود
اصطلاحات در تحلیل سود، مقدار، هزینه
شیوه های تحلیل هزینه، حجم و سود
هزینه یابی جذبی و متغیر
تصمیم گیری کوتاه مدت
بودجه بندی و برنامه‌ریزی عالی


بخشی از متن تحقیق:
حسابداري را مي‎توان فرآيند «شناسايي، سنجش و ابلاغ اطلاعات اقتصادي كه امكان انجام قضاوت هاي آگاهانه و اتخاذ تصميم هاي آگاهانه را براي استفاده كنندگان از آن اطلاعات فراهم مي‌كند» تعريف كرد. اطلاعات در سيستم هاي حسابداري اساساً به داده هاي مالي دربارة مبادلات تجاري مربوط مي‎شود كه برحسب «پول» ارائه مي‎شوند.

حسابداري را گاه زبان كسب و كار (تجارت) مي‎نامند. اين سيستم محيطي را فراهم مي‌كند كه از طريق آن بازاريابي، توليد، منابع انساني و ديگر عوامل مؤثر در تصميم گيري، بازتابي به تعبير پولي پيدا مي‌كنند. اين نكته، نحوة استفادة بيشتر شركت ها را از حسابداري و امور مالي به عنوان «يكپارچه كننده اي» كه پيامدهاي تركيبي مسير مفروضي از اقدام (ها) را در موقعيت مالي شركت مشخص مي كند، نشان مي‎دهد. موضوع هايي كه در اين مدول آمده است، به سه حوزة وسيع مديريت مالي و حسابداري مربوط مي‎شوند كه عبارتند از حسابداري مالي، حسابداري مديريت و مديريت مالي …

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی حسابداری مالی”

اقتصاد و حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران،
در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

فصل اول:
تاریخچه مرزنشینان خراسان
تاریخچه شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران
محل فعالیت کارآموزی
مساحت محل کارآموزی
تعداد پرسنل
موضوع شرکت
نوع فعالیت
انواع خدمات
مالکیت در اقتصاد شرکت
ترکیب مدیران
اهداف شرکت
کلیات تشکیل شرکت های تعاونی
تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی و نحوه ثبت حسابداری آن ها
تقسیم سود در شرکت تعاونی
چارت سازمانی شرکت

فصل دوم:
گزارش فعالیت های انجام شده در مدت کارآموزی
گزارش فعالیت ها به صورت روزانه
گزارش فعالیت ها به صورت هفتگی
گزارش فعالیت ها به صورت ماهانه
سیستم حسابداری شرکت
نرم افزار حسابداری شرکت
ارزیابی بخش های مرتبط با فعالیت کارآموزی

فصل سوم:
نتیجه گیری
پیشنهاد انضمائم و پیوست ها
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران”

اقتصاد و حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی

دانلود گزارش کارآموزی با موضوع حسابداری در شرکت بازرگانی،
در قالب word و در 90 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فرض دوره مالی
فرض تداوم فعالیت
اصل تطابق (مقابله هزینه‌‌ ها با درآمدها)
اصلاح حساب ها
فرآیند اصلاح حساب ها
روش اصلاح حساب ها
تراز آزمایشی اصلاح شده
تهیه صورت مالی
حساب های دائمی و موقت
بستن حساب ها
تراز آزمایشی اختصاصی
کار برگ
مراحل تهیه کاربرگ
موسسات بازرگانی
طبقه بندی موسسات بازرگانی
اندازه گیری سود در موسسات بازرگانی
درآمد فروش
حساب های فروش کالا
ثبت فروش
برگشت از فروش و تخفیفات
تخفیفات نقدی فروش
فروش خالص
حساب خرید
برگشت از خرید و تخفیفات
ثبت برگشت از خرید و تخفیفات
هزینه حمل کالای خریداری شده
موجودی کالا
سیستم ارزیابی موجودی کالا
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سود ناخالص
بخش سود و زیان
دارائی ثابت
هزینه‌های عمومی اداری
وجوه نقد و کنترل آن
نحوه ارزیابی دارایی‌ های ساخته شده توسط موسسه
روش های محاسبه اصطحلاک
معاوضه دارائی‌ های ثابت
سرقفلی
سایر دارائی‌ها
هزینه‌های تاسیس
هزینه‌های قبل از بهره برداری
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی”

اقتصاد و حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری،
در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: حقوق پايه فوق العاده كارگران               
مقدمه
اهداف و مزاياي سيستم
خلاصه
روش عمليات
انتقال اطلاعات
ضمايم (حقوق پايه)
فوق‌العاده بدی آب و هوا
فوق‌العاده محروميت از تسهيلات زندگي   
فوق‌العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران                        
فوق‌العاده نوبتكاري صبح و عصر                            
فوق‌العاده اضافه كاري                                
مقررات مربوط به مرخصي كاركنان                            
وام ها
مزایای وامها 
تبادل اطلاعات
استخدام

بخش دوم: خالص حقوق
اطلاعات پایه سیستم حقوق                            
نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه                           
نحوه محاسبه پس انداز                                
ماليات بر درآمد                                    
نحوه محاسبه مالیات بردرآمد حقوق                           
محاسبه خالص حقوق                               
اجزا صورت حساب حقوق                                
گزارش صورت ماليات بر درآمد حقوق كاركنان                   
حسابداري حقوق                                    
اهداف و مزایا                                   
عمليات حسابداري 

بخش سوم: محاسبات دستمزد كارگران
نحوه تهيه برگ حضور غياب و ارسال به واحد ها                    
افزايش يا كاهش دستمزد كارگران                            
كارگراني كه برگ حضور غياب آنها به سيستم وارد نمي شود                

بخش چهارم: تعديلات ايام دستمزد كاگران
نحوه تكميل برگ تعديلات ايام دستمزد                        
بيماري كارگران                                    
محاسبه غرامت دستمزد ايام مرخصي                           

بخش پنجم:
مرخصي كارگران                      

بخش ششم:
باز خريد مرخصي

بخش هفتم:
فوق العاده‌ها

بخش هشتم:
جدوال انواع فوق العاده‌هاي نوبتكاري

بخش نهم:

فوق العاده مسكن

بخش دهم:
فوق العاده ترميم درآمد

بخش يازدهم:
فوق‌العاده عائله مندي

بخش دوازدهم: ماليات
توضيحات
 نواحي محروم و دور افتاده در كشور 

بخش سيزدهم: حق بيمه تامين اجتماعي
توضيحات
گروه بندي كارگران- محاسبه دستمزد حالات ويژه                    
عمليات سيستم دستمزد كارگران                            
اصلاح اشتباهات ويرايش 

بخش چهاردهم:
ويرايش مقابله‌اي

بخش پانزدهم: بودجه
توضيحات
اصول بودجه
ساختار و چگونگي تشكيل شماره حسابها   

بخش شانزدهم: چگونگي رمز واحد / شركت
بخش جدول انواع حسابهاي هزينه هاي جاري
شرح انواع حسابهاي هزينه هاي جاري
دستور كارهاي تعميراتي

بخش هفدهم: فرم‌ها و اسناد
توضيحات
حسابداري مالي   

بخش هجدهم:
انواع حساب‌ها و انواع تايپ‌ها

بخش نوزدهم: گزارش‌هاي پيمانكاران
توضيحات                                    
انواع گزارش‌هاي پيمانكاران

بخش بيستم:
حسابداري
نتيجه گيري و پيشنهاد   


بخشی از متن گزارش:
روش عمليات:
ايجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سيستم به 2 شكل زير انجام مي‌گيرد.
1) به طور مكانيزه و خودكار
2) به طور دستي .

پرونده پارامتر مربوط به سيستم حقوق كارمندان محتوي كليه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زير مي‌باشد: 
– شماره رمز انواع پرداخت‌ها- تاريخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اينكه پرداخت بصورت درصدي، مبلغي، ساعتي روزانه كمتر از يك ماه و يا اينكه روزانه بيش از يك ماه باشد. 
– حداكثر پرداخت اعم از اينكه پرداخت به صورت بصورت درصدي باشد و يا ادينكه به صورت مبلغ باشد.
– شرايط پرداخت با توجه به وضعيت پرسنلي كارمند اعم از وضعيت تاهل يا تجرد- وضضعيت رتبه شخصي و چگونگي وضعيت استخدامي و غيره.
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی حسابداری”

اقتصاد و حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری در اداره پست

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در اداره پست،
در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
تاریخچه پست
تعريف پست
کلمه پست
کلیات
اركان شركت
وظايف و اختيارات هيأت مديره
نمودار تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران
و …


مقدمه گزارش کارآموزی:
حسابداري يكي از علومي است كه همه روزه اكثر افراد با آن سرو كار دارند و برخي به صورت تخصصي و برخي به صورت تجربي از آن استفاده مي كنند. حسابداري اين امكان را به ما مي دهد كه ميزان سوددهي و هزينه ها را به صورت علمي و دلخواه تغيير دهيم. اطلاعات مربوط به اين رشته مورد استفاده عموم مردم از مديران صنايع، سرمايه گذاران،‌ تجار و اصناف تا استفاده كنندگان محصولات و خدمات مي باشد و باعث مي شود تا اعداد و ارقام نامفهوم و گيج كننده به صورت اطلاعات جالب توجه و قابل نتيجه گيري در دسترس قرار گيرد.

فراگيري اين فن به صورت تخصصي، نه تنها به صورت يك حرفه مطرح مي‌شود، بلكه در زندگي خصوصي و شخصي نيز كارساز مي باشد. به طور مثال نحوه صحيح بودجه بندي، تقسيم هزينه، تعيين قيمت تمام شده، روش هاي پيمانكاري، معاملات اوراق بهادار، تعيين استهلاك دارايي ها، انواع سرمايه گذاري، حسابداري با توجه به تورم و … از بحث هاي ارائه شده در اين گروه مي‌باشد. حسابداري جديد در اميران قدمتي پنجاه ساله دارد. ابتدا حسابداري در موسسات خارجي كه در ايران كار مي گردند از قبيل شركت نفت و پس در بانك ها و ساير شركت ها و موسسات گسترش يافت. بعد از جنگ جاني دوم بدليل تماس بيشتر ايران با كشورهاي توسعه يافته اهميت حسابداري به عنوان يك حرفه ضروري در جامعه احساس شر و امروزه با پيشرفت روزافزون صنعت و تجارت و به دليل تنوع و پيچيدگي حساب هاي سازمان هاي مختلف اقتصادي و هم چنين لزوم اعمال مديريت برتر و نياز مديران به استفاده از اطلاعات مالي مفيد سازمان خود موجب گرديده كه حسابداري به صورت يك فن نوين به عنوان ابزاري قدرتمند در سيستم اقتصادي به كار گرفته شود. در پايان شايد بتوان حسابداري را به عنوان پايه اصلي صنعت، توليد و ادامه خدمات معرفي كرد. چرا كه بدون وجود حسابداري و ثبت دقيق و نتيجه گيري صحيح از اطلاعات، پايه اصلي شركت كه همان سرمايه و نقدينگي است، به لرزه درآمده و چه بسا كه شركت را به انحلال بكشاند.

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی حسابداری در اداره پست”

اقتصاد و حسابداری

گزارش کارآموزی مالی در شركت قند شيروان

دانلود گزارش کارآموزی مالی در شركت قند شيروان،
در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

تاریخچه شرکت
ساير اطلاعات شركت
موضوع فعاليت شرکت
فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از
مقدمه
تعریف سیستم
اهميت سيستم حقوق و دستمزد
تعريف سيستم حقوق و دستمزد
كنترل داخلي سيستم حقوق و دستمزد 
دایره کارگزینی
دايره ثبت اوقات كار
براي انجام درست اين موضوع از وسايل ومدارك زير استفاده مي شود
کارت ساعت
ماشین ساعت زن
دايره حقوق و دستمزد
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی مالی در شركت قند شيروان”

اقتصاد و حسابداری

گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در دانشگاه پیام نور،
در قالب word و در 39 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چكيده 

فصل اول:
حساب مستقل وجوه جاري 
نحوه ثبت فعاليت ‌هاي مالي حساب وجوه جاري 
نحوه به دست آوردن مبالغ براي حساب مستقل وجوه جاري 

فصل دوم:
حساب مستقل وجوه عمراني 
نحوه ثبت فعاليت ‌هاي مالي حساب وجوه عمراني 

فصل سوم:
حساب مستقل هدايا و كمك هاي مردمي 
نحوه ثبت فعاليت ‌هاي مالي حساب مستقل هدايا و كمك هاي مردمي 

فصل چهارم:
نكات راهنمايي هاي لازم در رابطه با نرم افزار حسابداري و افكار سيستم 

فصل پنجم:
نحوه ثبت نام دانشجويان 
نحوه تسويه حساب دانشجويان 
جدول 

فصل ششم:
روش پول پرداختي دانشجو و بستن پرونده دانشجويي
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور”

اقتصاد و حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت سودا شيمي

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت سودا شيمي،
در قالب word و در 80 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: آشنايي كلي با مكان شركت
1ـ پيش‌گفتار
2ـ مقدمه
3ـ نمودارسازمان
4ـ تاريخچه شركت

فصل دوم: اجزاي تشكيل‌دهنده شركت
الف) قسمت توليد
1ـ كارخانه
1ـ1 خط توليد دستگاه تزريق
2ـ1 خط توليد دستگاه اكسترودر
2ـ انبار
1ـ2 انبار مواد اوليه
2ـ2 انبار محصولات
3ـ امور اداري وكار گزيني
ب) قسمت بازرگاني
1ـ دفتر مركزي
1ـ1 قسمت فروش
2ـ1 قسمت تداركات
3ـ1 قسمت امور اداري

فصل سوم: ارزشيابي بخش‌هاي مرتبط با رشته كارآموزي
الف) ساختار امور مالي شركت
1- حسابداري صنعتي
2-حسابداري مالي
ب) ثبت‌هاي حسابداري مربوط به قسمت توليدي و بازرگاني
ج) صورت‌هاي مالي و تجزيه وتحليل آن‌ها
1ـ ترازنامه
2ـ صورت سود و زيان
3ـ صورت سرمايه
4ـ صورت تغييرات در وضعيت مالي
5ـ توضيحات صورت‌هاي مالي

فصل چهارم: آزمون آموخته‌ها
فرم‌هاي كلي صورت‌هاي مالي
1ـ ترازنامه
2ـ صورت سود و زيان- گردش حساب سود و زيان انباشته
3ـ صورت سود و زيان جامع
4ـ صورت جريان وجوه نقد
5ـ يادداشت‌هاي توضيحي
1ـ5 مبناي تهيه صورت‌هاي مالي
2ـ5 اهم رويه‌هاي حسابداري
3ـ5 توضيح اقلام مندرج در صورت
4ـ5 ساير اطلاعات

بخشی از متن تحقیق:

فعاليت‌هاي اقتصادي كه در هر كشوري به وسيله افراد صاحب سرمايه در قالب بنگاه‌هاي اقتصادي انجام مي‌شود، به سه قسمت تقسيم مي‌شود:
1-شركت‌هاي توليدي
2-شركت‌هاي بازرگاني
3- شركت‌هاي خدماتي

هريك از اين فعاليت‌ها، مستلزم ايجاد سيستم‌هايي مي‌باشد كه فعاليت اقتصادي مورد نظر به صورت منطقي به كار خود ادامه دهد. به طور مثال، شركت‌هاي خصوصي كه فعاليت‌هاي توليدي و يا بازرگاني انجام مي‌دهند، احتياج به سيستم گردش اطلا‌عات فعاليت مربوطه و كنترل‌هاي داخلي بر امور پرسنلي و فروش و حسابداري دارند. هر يك از اين  سيستم‌هاي كنترل داخلي …
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت سودا شيمي”

اقتصاد و حسابداری

گزارش كارآموزي در اداره دارايي

دانلود گزارش كارآموزي در اداره دارايي،
در قالب word و در 45 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن گزارش کارآموزی:
كارآموزي در اداره امور مالياتي واقع در ابهر- ابتداي خيابان 17 شهريور مي باشد. كل گزارش كار من در اين اداره شامل فعاليت هايي بود كه در دفترچه گزارش كار روزانه توضيح دادم.

كه به طور خلاصه عبارت اند از:
1- ثبت اظهارنامه ها
2- ثبت ابلاغ ها
3- شماره زدن به آن ها
4- گزارش گيري
5- اصلاح اظهار نامه ها
6- ثبت پرونده هاي نقل و انتقال
و …

گزارش جامع از فعاليت ها و قوانين حاكم در اين اداره بدين صورت است…
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش كارآموزي در اداره دارايي”

اقتصاد و حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداري در كارخانه رب گوجه

دانلود گزارش کارآموزی حسابداري در كارخانه رب گوجه،
در قالب word و در 84 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
آشنايي كلي با مكان كارآموزي

فصل دوم:
ارزيابي بخش‌هاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي

فصل سوم:
آزمون آموخته‌ ها، نتايج و پيشنهادات

بخشی از متن تحقیق:

نحوه رسیدگی و کنترل تنخواه مدیر شیفت:
به طور مثال، یک صورت حساب تنخواه گردان به همراه برگ درخواست پرداخت و فاکتور‌های فروش هر یک از موارد خریداری شده و هزینه‌های صورت گرفته به قسمت امور مالی صادر می‌شود. در این صورت‌حساب، هزینه‌های ضروری در هر شیفت پرداخت گردیده است.

هزینه‌های صورت گرفته در صورت‌حساب تنخواه به شرح زیر است:
1- خرید قطعات ضروری و تعمیرات ضروری
2- هزینه‌های پرسنلی در شیفت، مثل هزینه‌های درمانی، هزینه خوراکی، هزینه پذیرائی و هزینه ایاب و ذهاب
3- بعد از تطابق اسناد با یکدیگر، به پرداخت این تنخواه اقدام می‌شود و چون سقف تنخواه مدیر شیفت کمتر از 2000000 ریال می‌باشد، مبلغی به عنوان تنخواه به صندوق داده می‌شود تا به صورت نقد پرداخت گردد.
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی حسابداري در كارخانه رب گوجه”