المان محدود

جزوه کامل درس اجزای محدود

دانلود جزوه کامل درس اجزای محدود،
در قالب pdf و در 220 صفحه، شامل:

فصل اول:
المان های مثلثی دوبعدی

فصل دوم:
المان های مربعی دوبعدی

فصل سوم:
المان های هرمی سه بعدی

فصل چهارم:
المان های مکعبی سه بعدی

فصل پنجم:
المان های خطی یک بعدی

فصل ششم:
ورق ها

پیوست اول:
نرم افزار آباکوس
دانلود فایل

دانلود فایل”جزوه کامل درس اجزای محدود”

المان محدود

تحقیق درس المان محدود با نرم افزار آباکوس (Abaqus)

دانلود تحقیق درس المان محدود با نرم افزار آباکوس (Abaqus)،
در قالب pdf و در 70 صفحه، شامل:

آشنایی با روش المان محدود
آشنایی با نرم افزار آباکوس
صورت مساله
طریقه ترسیم شکل
طریقه اسمبل کردن مدل
روند کلی مدل کردن
محورها و نیروها
چارت تعداد، مشخصات فنی، شماره و روند تحلیل مدل ها
نمودارهای هیسترسیس برای 27 مدل مساله
آشنایی با منحنی هیسترسیس
توضیحاتی در خصوص چگونگی تفسیر منحنی هیسترسیس
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق درس المان محدود با نرم افزار آباکوس (Abaqus)”