برنامه زمان بندی

برنامه زمان بندی عملیات اجرایی نازک کاری و سفت کاری بلوک های 20 واحدی در نرم افزار MSP

دانلود برنامه زمان بندی عملیات اجرایی نازک کاری و سفت کاری بلوک های 20 واحدی در نرم افزار MSP،

در قالب فایل میکروسافت پروجکت mpp و قابل ویرایش.

دانلود فایل

دانلود فایل”برنامه زمان بندی عملیات اجرایی نازک کاری و سفت کاری بلوک های 20 واحدی در نرم افزار MSP”

برنامه زمان بندی

برنامه زمان بندی پروژه ساختمانی در نرم افزار MSP به همراه منشور پروژه

دانلود برنامه زمان بندی پروژه ساختمانی در نرم افزار MSP به همراه منشور پروژه،
در قالب فایل msp و pdf، شامل:

1-
برنامه زمان بندی اجرای پروژه در فرمت MSP و pdf شامل فعالیت های اصلی
عملیات مهندسی، عملیات خرید کالا و عملیات ساخت (سفت کاری، تأسیسات، برق
رسانی، حفاظتی، نازک کاری و نماکاری)
2- منابع هر فعالیت
3- دیاگرام فعالیت اصلی پروژه (عملیات خرید، خرید کالا، هزینه ها، مرحله تاسیساتی، مرحله برق رسانی، مرحله حفاظتی و مرحله نازک کاری)
4- منشور پروژه.

دانلود فایل

دانلود فایل”برنامه زمان بندی پروژه ساختمانی در نرم افزار MSP به همراه منشور پروژه”

برنامه زمان بندی

فایل اکسل برنامه ریزی هفتگی، ماهانه و تدوین زمان بندی پروژه

دانلود فایل اکسل برنامه ریزی هفتگی، ماهانه و تدوین زمان بندی پروژه،

در قالب xls و قابل ویرایش.

دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل برنامه ریزی هفتگی، ماهانه و تدوین زمان بندی پروژه”