حقوق

تحقيق قانون تجارت

قسمت اول

باب اول
تجار و معاملات تجارتي
ماده 1 – تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد.
ماده 2 – معاملات تجارتي ازقرارذيل است :
1 – خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
2 – تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
3
– هرقسم عمليات دلالي ياحق العمل كاري (كميسيون )وياعاملي و همچنين تصدي
بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل
معاملات ملكي ياپيداكردن خدمه ياتهيه ورسانيدن ملزومات وغيره .
4 – تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5 – تصدي بعمليات حراجي
6 – تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي .
7 – هرقسم عمليات صرافي وبانكي
8 – معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجرياغيرتاجرباشد.
9 – عمليات بيمه بحري وغيربحري .
10 – كشتي سازي وخريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي ياخارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 – معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي شود –
1 – كليه معاملات بين تجاروكسبه وصرافان وبانكها.
2 – كليه معاملاتي كه تاجرياغيرتاجربراي حوائج تجارتي خودمي نمايد.
3 – كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجربراي امورتجارتي ارباب خودمي نمايد.
4 – كليه معاملات شركتهاي تجارتي .
ماده 4 – معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.
ماده 5 – كليه معاملات تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست .
باب دوم
دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي
فصل اول دفاترتجارتي
ماده
6 – هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه
وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :
1 – دفترروزنامه .
2 – دفتركل .
3 – دفتردارائي .
4 – دفتركپيه .

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق قانون تجارت”

حقوق

پاورپوینت بررسی انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل،
در قالب pptx و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بین المللی چیست؟
تعیین پولی که ثمن با آن پرداخت می شود
مهم ترین روش های پرداخت بین المللی
پرداخت بعدی (پرداخت به حساب مفتوح)
پرداخت قبلی (پرداخت نقدی)
پرداخت به شیوه وصولی
اعتبار اسنادی (LC)
مندرجات قرارداد اعتبار اسنادی
انواع اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی قابل برگشت/ غیرقابل برگشت
اعتبار اسنادی تائید شده/ تائید نشده
اعتبار اسنادی دیداری/ مدت دار
اعتبار اسنادی قابل انتقال/ غیرقابل انتقال
اعتبار اسنادی پادار/غیرپادار
اعتبار اسنادی تضمینی (انتظاری)        
اعتبار اسنادی اتکایی
اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی با شرط قرمز


قسمتی از متن پاورپوینت:
اعتبار اسنادی: تعهدی مکتوب که به موجب آن بانک بنا به درخواست خریدارمتقبل می شود مبلغ مشخصی پول را ظرف مدت معین در مقابل اسناد مشخص و طبق دستورات مقرر خریدار به فروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک مشروط به میزان، مدت و شرایطی است که در متن اعتبار اسنادی مذکور است؛ چه این شرایط با قرارداد فروش مطابقت داشته باشد یا نداشته باشد. مطابق قرارداد، گشایش اعتبار اسنادی که بین بانک و متقاضی اعتبار منعقد می شود گشایش این اعتبار در چارچوب مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی(UCP600)  می باشد …
 

توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘بررسی انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل’ می باشد که در حجم 31 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته حقوق به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت بررسی انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل”

حقوق

تحقیق جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى

دانلود تحقیق با موضوع جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى،
در قالب word و در 39 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده
مقدمه
كليات
مطالعه تطبيقى جايگاه امضاى ديجيتالي
مشكلات حقوقى ناشى از ظهور سيستم ديجيتالى امضا
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى”

حقوق

تحقيق مصونيت پارلماني

مقدمه:
مقدمتاً پيرامون موضوع مصونيت پارلماني مي بايست اصل
مصونيت را مورد بررسي قرار داده اصولاً مصونيت يك وضعيت استثنائي و خاصي
است كه تحت شرايطي ضرورتشان احساس مي گردد و اين موضوع در طبيعت هم جريان
دارد. كه موجود تحت شرايطي از يك نوع مصونيت براي ادامه زندگي برخوردار مي
شود كه هر چند جاي بحث زيست شناسي در اينجانب نيست بطور مثال بعضي از
موجودات در حين تولد و زماني پس از آن از يك نوع مصونيت در مقابل بعضي از
بيماريها برخوردار ميگردند كه در بقاي آن موجود اثر فراوان دارد.
اما در بحث مصونيت
ابتدا مجبوريم كمي راجع به حاكميت و نشاني آن صحبت كنيم تا ضرورت مصونيت و
چگونگي اعمال آن آشكار گردد پس ببينيم در حقوق ايران با توجه به نوع
حاكميت چگونه مصونيتي مي بايست باشد و چگونه عمل مي شود.
در مورد حاكميت
ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است حاكميت مطلق
بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش
حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در
خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طريقي كه
در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند . مجموعاً علما و دانشمندان تعريفي كه از
حاكميت مي كنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهي اعمال اراده اي فوق
اراده هاي ديگر است هنگامي كه گفته مي شود دولت حاكم است بدين معني است كه
در حوزه اقتدارش داراي نيرويي است خود جوش كه از نيروي ديگري برنمي خيزد و
قدرت ديگري كه بتواند با او برابري كند وجود ندارد.
در مقابل اعمال
اراده و اجراي اقتدارش مانعي را نمي پذيرد و از هيچ قدرت ديگري تبعيت نمي
كند هر گونه صداقتي از اوست ولي صلاحيت او از نقش وجودي او برمي‌آيد در
مفهوم دولت كشور و حاكميت توامانند يعني بدون وجود حاكميت دولت – كشور
موجودات ندارد و بدون دولت كشور حاكميت مطرح نيست. نفي يكي نفي ديگري را
بدنبال مي آورد.
قابل ذكر است در كشورهايي همچون ايران قدرت حاكميت با
قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است يعني تعريف فوق كه از دانشمندان غربي
ميباشددر بسياري موارد دولت بطور مستقل از حاكميت جدا بود و هر وقت خواست
حاكميت اظهار قدرت نمايد از دكتر محمد مصدق – دوران آقاي خاتمي جدايي
حاكميت از دولت كاملاً محسوس است كه اين موضوع در پايان هم تأثير خود را
بجا گذاشته كه در آينده بدان مي پردازيم.

ريشه مفهوم حاكميت و تحولات تاريخي آن
مفهوم حاكميت در آغاز پيدايش، جوهره سياسي داشت و مدتها بعد از آن تعبير حقوقي شد.
در
حقوق ايام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح مي توانيم ديد: استقلال
و انحصار. استقلال در برابر نيروها و دولتهاي خارجي و انحصار قدرت در
رابطه با گروهها و افراد داخلي.
يكي از حقوق دانان كلاسيك حاكميت را اينطور تعريف مي نمايد ‹‹مردمي آزادند كه زير انقياد قدرت مردمي ديگر نباشند.››
لكن
ظهور مفهوم حاكميت با كليه ابعاد و وجوه امروزي متعلق به دوره اي است كه
در اثر سير تحول اجتماعي جوامع نظام فئوداليه فرو مي پاشد و قدرت فئودال از
شكل پراكنده و پخش شده آن در شبكه پيچيده اي از روابط سياسي، بسوي تمركز و
تجلي حكومت مركزي حركت مي كند در نظام فئودالي هيچ واحد قدرتمندي نمي
توانست در برابر واحد ديگر ادعاي حاكميت داشته باشد. چرا كه ويژگي نظام
فئودال ايجاب مي كرد كه قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگي
كنند و در حقيقت دو قدرت با خصيصه فئودالي در جوامع سياسي و وجود داشت يك
قدرت امپراطور آنگاه قدرت كليسايي در حقيقت دو قدرت لازم و ملزوم يكديگر
بودند نه دو قدرت كاملاً جداگانه كه اهم صور حاكميت در طول تاريخ غرب
بويژه در جامعه فرانسه بقرار زير است.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق مصونيت پارلماني”

حقوق

مجموعه گزارش های كارآموزي دوره وكالت

دانلود مجموعه گزارش های كارآموزي دوره وكالت،
در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل فهرست موضوعات زیر:

ايراد ضرب و جرح عمدي و توهين
تجديدنظر خواسته استرداد و سفته و مدارك
فك و پلمپ مغازه
اعسار از هزينه دادرسي
مطالبه وجه
ايجاد مزاحمت بانوان
ايراد صدمه غير عمدي بدني
ايراد ضرب عمدي
الزام به تنظيم سند
استرداد اتومبيل
مطالبه ديه
دانلود فایل

دانلود فایل”مجموعه گزارش های كارآموزي دوره وكالت”

حقوق

تحقیق بررسی مجازات های تبعی در نظام کیفری اسلام

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مجازات های تبعی در نظام کیفری اسلام،
در قالب pdf و در 51 صفحه.


بخشی از متن تحقیق:
بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می ‌شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش بینی می شود. اما علاوه بر این قاضی می تواند برای تکمیل این مجازات‌، مجازات دیگری را در نظر بگیرد که اصطلاحاَ به آن مجازات تکمیلی می گویند. مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که تبعاَ به صورت خودکار برای یک محکومیتی بار می شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه نیست …
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق بررسی مجازات های تبعی در نظام کیفری اسلام”

حقوق

تحقیق اصلاحیه های قانون شوراها

دانلود تحقیق با موضوع اصلاحیه های قانون شوراها،
در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
ماده واحده- نام اعضاء شوراي اسلامي روستاهائي كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و مي شوند، به اعضاء شوراي اسلامي شهر مبدل و وظيفه شوراي اسلامي شهر را دارا هستند.
 
تبصره- كليه اعضاء شوراي اسلامي شهرها و شهرك ها و روستاها كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كانديدا شوند، بايد حداقل چهار ماه قبل از ثبت نام از عضويت در شورا استعفاء نمايند …
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق اصلاحیه های قانون شوراها”

حقوق

تحقیق بیع زمانی

دانلود تحقیق با موضوع بیع زمانی،
در قالب word و در 51 صفحه ، قابل ویرایش، شامل:

قسمت اول:
مقدمه
جهت انتخاب موضوع
روش تحقيق
پرسش هاي تحقيق
فرضيه تحقيق
هدف تحقيق
طرح کلي نگارش

قسمت دوم:
بخش اول: جايگاه تايم شر در حقوق   
فصل اول: جايگاه تايم شر در عقود معين  
گفتار اول: عقود معين
گفتار دوم: تايم شر و بيع
الف) تعريف بيع و ويژگي هاي آن
ب) بررسي بيع موقت
گفتار سوم: تايم شر و صلح 
الف) تعريف عقد صلح و احکام و ويژگي هاي آن        
ب) قرارداد تايم شر و صلح با توجه به ماهيت و ويژگي‎هاي عقد صلح مي‎توان گفت
فصل دوم: جايگاه تايم شر در عقود نامعين    
گفتار اول : مباني اصل آزادي اراده در فقه (بحثي در اعتبار قراردادهاي نامعين)      
فرض اول: قرار داد بيمه
فرض دوم: تقسيم  
گفتار دوم: اركان و آثار قرارداد انتقال مالكيت زمان بندي شده (تايم شر)   
الف) اركان و ويژگي هاي قرار داد تايم شر
ب) احكام و آثار قرار داد تايم شر   
ب1- رابطه مالكان با يك ديگر 
ب2- حدود اختيارات مالكان
بخش دوم: تايم شر در فقه
فصل اول: بررسي مشروعيت مالكيت موقت در فقه  
گفتار اول: توضيح موضوع
گفتار دوم: ادلة مخالفان مالكيت موقت
گفتار سوم: مفهوم و ماهيت مالکيت در اسلام
گفتارچهارم: دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت مي پردازيم  
بخش سوم: غالب ها و قراردادهاي مشابه با تايم شر
گفتار اول: بيع مشاع به شرط مهايا       
الف) تقسيم به اجزا
ب) تقسيم به زمان انتفاع
گفتار دوم: صلح منافع
گفتار سوم: شرکت سهامي
گفتار چهارم: افراز زماني
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق بیع زمانی”

حقوق

مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران

دانلود تحقیق با موضوع مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران،
در قالب word و در 160 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقه پيدايش)
فصل اول: تعريف ديه
مبحث اول: معناي لغوي ديه
مبحث دوم: معناي اصطلاحي ديه
گفتار اول: مفهوم فقهي ديه
گفتار دوم: مفهوم حقوقي ديه
گفتار سوم: مفهوم قانوني ديه
فصل دوم: سابقة پيدايش ديه
مبحث اول: سابقة پيدايش ديه درجهان      
مبحث دوم: سابقة پيدايش ديه در اسلام


بخش دوم: حقوق جزاي ايران
فصل اول: قبل از انقلاب اسلامي
مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه
مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پيروزي انقلاب اسلامي
فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامي
مبحث اول: حاكميت قانون راجع به مجازات اسلامي 1361
مبحث دوم: حاكميت قانون مجازات اسلامي 1370

بخش سوم: پرداخت ديه در حقوق جزايي (جمهوري اسلامي) ايران
فصل اول: در قانون ايران
فصل دوم: كاربرد حقوقي ديه
مبحث اول: مجازات (جنبه كيفري) ديه
مبحث دوم: جبران خسارت
مبحث سوم: ديه از نظر سياست كيفري ايران در حال حاضر
گفتار اول: قانونگذار  
الف) مجازات مالي
ب) جبران خسارت
گفتار دوم: ماهيت تركيبي (خاص) ديه
گفتار سوم: انعكاس ماهيت حقوقي ديه در آراي قضايي ايران
مبحث چهارم: خسارات زايد بر ديه
فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت ديه
مبحث اول: جاني          
مبحث دوم: ضمان عاقله      
مبحث سوم: دولت (بيت‌المال)
مبحث چهارم: مهلت پرداخت ديه
نتيجه‌گيري
پيشنهادات
فهرست منابع و مآخذ


دانلود فایل

دانلود فایل”مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران”

حقوق

پاورپوینت آشنایی با کلیات حقوق اداری

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با کلیات حقوق اداری،
در قالب ppt و در 16۵ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

نظريه پنجره‌هاي شکسته
رابطه مستخدم با سازمان مبتنی بر کدام تاسیس حقوقی است؟
تعریف مامور دولت 
شخصیت حقوقی
اختيار و مسئوليت
تفاوت‌هاي اهليت و صلاحيت
خارج از شمول چيست و موارد هزينه آن كدام است؟
انواع اشخاص حقوقی
انواع مختلف شرکت‌های تجاری
نوع و محل اقامتگاه كاركنان دولت کدام است؟
و …


بخشی از متن پاورپوینت:
نظريه پنجره‌هاي شکسته:
يک پنجره شکسته شده که به حال خود رها شده، نشانگر بي قيد و بندي در قبال مراقبت و نگهداري از اموال است و مويد آن است که ساختمان، متروکه مانده است. نتيجتاً، پنجره‌هاي ديگر اين ساختمان هم، شکسته خواهد شد. به مرور زمان، ديگر علايم نامطلوب، در حول و حوالي ساختمان، ظاهر مي‌شود: تلي از آشغال، خاکروبه، تجمع افراد ناباب، نوشتن حرف‌هاي زشت روي ديوارها و …

آن ساختمان، کم کم براي افراد فقير و يا بي‌خانه، به عنوان يک سرپناه و محل تجمع به صورت نا متعارف در مي‌آيد. دست آخر، فساد و فحشا و فعاليت‌هاي نامشروع از خريد و فروش مواد مخدر تا قمار و مسايل ديگر، در اطراف ساختمان رواج مي‌گيرد و اين مساله به سرعت به مناطق ديگر و در سطح شهر، گسترش مي‌يابد.

از همين روي، کارهاي ناچيز همچون ديرآمدن به سر کار يا عدم حضور به موقع در جلسات، نداشتن پوشش و ظاهر مناسب از نظر لباس يا حتي ريختن پرونده‌ها روي ميزها، همگي نشانه اين است که بله، همه چيز مهياي اين چنين رفتاري در سازمان مي ‌اشد. رهبران و مديران سازماني نيز …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت آشنایی با کلیات حقوق اداری”