راه آهن

تحقیق ایستگاه راه آهن

دانلود تحقیق در مورد ایستگاه راه آهن،
در قالب pdf و در 28 صفحه، شامل:

مقدمه
تاریخچه
قوانین و مقررات
قسمتی از قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب مصوب 07/04/1349
لایحه قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 11/02/1379
آئین نامه اجرایی تبصره1 ماده17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و  راه آهن مصوب 1379
آئین نامه اجرایی تبصره3 ماده17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و  راه آهن مصوب 1379
ماده نهم: شرایط حرکت قطار در سیستم جواز راه آزاد
جانمایی ایستگاه های خطوط درون شهری
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق ایستگاه راه آهن”

راه آهن

تحقیق مواد جديد، تكنولوژي ها و روش های مورد استفاده در زیرساخت های صنعتی

دانلود تحقیق با موضوع مواد
جديد، تكنولوژي ها و روش های مورد استفاده در زیرساخت های صنعتی
،

در
قالب
word و در 42 صفحه،
قابل ویرایش.

 


بخشی از ابتدای تحقیق:

مواد
ساختماني و اين كه چگونه آن ها استخراج، توليد، انتقال، بهره‌برداري و بازيافت مي‌شوند،
تأثير بسيار مهمي بر روي بهره‌وري اقتصادي، تأثيرات محيطي و دوام و ايمني محيط
ساختمان مي‌گذارد. از قديم مقدار زيادي از توجهات به استفاده از مواد نوآورانه به
منظور تقويت صرفة اقتصادي،‌ ايمني و دوام‌پذيري محيطي از ساختار زيربنايي محيطي،
مبذول شده است مثلاً جاده‌هاي ما، پل ها و تونل ها و غيره. به هرحال، زير ساخت هاي
صنعتي، يك عامل اصلي از ظرفيت توليد صنعتي و كارآمدي و كيفيت امكانات مرتبط با آن
مي‌باشد و داراي اهميت حياتي است. زيربناي صنعتي كه اشاره به زيربناي مالكيت خصوصي
دارد و تنها براي استفاده از استخراج مواد و تولدي محصولات صنعتي مي‌باشد، از
موضوعات پيچيده اين تحقيق بوده و ترسيم كنندة تمام حوضه‌هاي اصلي طراحي، مهندسي و
تركيب‌بندي مي‌باشد. هرحال به واسطة حجم پاية توليد صنعتي آمريكا، انتخاب هاي
متفاوتي در مواد و روش هاي مورد استفاده وجود دارد كه تأثيرات مهم و برجستة
اقتصادي و محيطي را بر جاي مي‌گارد. بنابراين علاوه بر حفاظت صنعت زيربناي،
توانايي ايجاد محيطي صميمانه، گزينش هاي پايدار بدن كارآيي مواد، ادغام ساختاري،
بادوامي، هزينه و بهره‌وري صنعتي، اهميت ويژه‌اي دارد. اين مقاله قصد دارد يك نظر
اجمالي در خصوص انواع مختلف مواد جديد و تكنولوژي هايي كه وجود دارد، ارائه دهد ما
قصد نداريم يك نگاه جامع به نوآوري هاي جديد در مواد و تكنولوژي ها داشته باشيم.
هم چنين قصد ما اين نيست كه يك گفتگو را در خصوص مكان تحقيق و گسترش آن ارائه دهيم،
زيرا در اين راه موانعي وجود دارد. اين مقاله در دو بخش اصلي تنظيم گرديده است.
بخش اول كه يك نظر اجمالي در خصوص دسته‌هاي مختلف و متعددي از تكنولوژي ها و يا
روش هاي پروسه شده مي‌باشد كه يا گسترش‌يافته‌اند و يا در حال كاربري هستند. هر
كدام از اين ها به عنوان يك نمونه از مواد تكنولوژي ها و روش هايي است كه براي به كارگيري
در زير ساخت هاي صنعتي وجود دارد و هم چنين بحث در خصوص ابتكارات آن ها و مزاياي
انرژي، محيطي، اقتصادي‌اي كه آن ها ارائه مي‌دهند مي‌بشد. اين بخش هم چنين ويژگي هاي
اين مواد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين ويژگي ها شامل استقامت، انعطاف‌پذيري،
مقاومت در برابر ترك، مقاومت در برابر فرسودگي، دوام در برابر انعطاف پذيري مقاومت
در برابر سايش و پوسيدگي مي‌باشد. بخش دوم نگاهي دارد به موانعي كه اين مواد و
تكنولوژي ها براي ورود به بازارهاي بزرگتر تجاري با آن ها روبرو هستند.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق مواد جديد، تكنولوژي ها و روش های مورد استفاده در زیرساخت های صنعتی”

راه آهن

تحقیق خط راه آهن

دانلود تحقیق در مورد خط راه آهن،
در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
به سه زبان مهم بين المللي (انگليسي- آلماني و فرانسه) به ترتيب راه آهن را
 (EISEN bahn)- Rail road- Rail way كو Chemin de fer مي نامند.
در حدود 160 سال از عمر آن مي گذرد، ولي هنوز نه تنها از اهميت آن كاسته نشده، بلكه روز به روز با ارزش و عظمت آن افزوده مي شود.
اساس خط از ابتدا تاكنون تغيير چنداني نكرده و دو ريل همچنان بموازات همديگر راه آهن كشورها را مي سازند، در حالي كه ديگر قسمت هاي راه آهن از جمله آلات ناقله كه روي ريلهاي موازي مي غلتند، دستخوش تحولاتي محسوس و ملموس براي استفاده كنندگان شده است.
اين تحولات و پيشرفت هاي محسوس در امر آلات ناقله كه حاصل زحمات شبانه روزي متخصصين كشورها است در سرعت- بار مفيد واگن- تامين نيروي برق- طراحي بدنه و راحتي قسمت هاي داخلي واگن تجلي پيدا كرده است.
در حقيقت كمتر كسي توجهي به ريلهاي بي حركت و بي صدا كه روي زمين گسترده‌اند دارد و در حالي كه قطارهاي سريع السير و راحت و لكومتيورهاي نيرومند همواره طرف توجه مي باشد و اما نبايد فراموش كرد كه موفقيت هاي حاصله در بخش آلات ناقله بدون توجه به پيشرفت هم آهنگ و موزون در خط ممكن و ميسر نخواهد شد…
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق خط راه آهن”

راه آهن

تولید تراورس راه آهن

دانلود تحقیق در مورد تولید تراورس راه آهن،
در قالب pdf و در 63 صفحه، شامل:

معرفی محصول
بررسی وضعیت عرضه و تقاضا
مطالعات فنی و تکنولوژیکی
دانلود فایل

دانلود فایل”تولید تراورس راه آهن”

راه آهن

فایل اکسل فهرست بهای 1397 نگهداری راه آهن

دانلود فایل اکسل فهرست بهای 1397 نگهداری راه آهن،


در قالب xls و قابل ویرایش.
دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای 1397 نگهداری راه آهن”