روان پزشکی

پاورپوینت طبقه بندی بیماری های روانی و درمان ها آن ها در بهداشت روان

دانلود پاورپوینت با موضوع طبقه بندی بیماری های روانی و درمان ها آن ها در بهداشت روان،
در قالب ppt و در 73 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف
انواع مختلف بیماری های موسوم به ‘اختلال ذهنی’ یا ‘دمنس’
علائم و نشانه ها
تعریف اختلالات روانی
ویژگی های بیماری روانی
سیستم های طبقه بندی اختلالات روانی
فرق پسیکوز و نوروز
طبقه بندی اختلالات روانی بر اساس سیستم ICD-10
طبقه بندی اختلالات روانی بر اساس سیستم DSM-IV-TR
مسائل روانی، اجتماعی و محیطی بر اساسDSM-IV
و …

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت طبقه بندی بیماری های روانی و درمان ها آن ها در بهداشت روان”

روان پزشکی

بررسی اختلالات و انحرافات جنسی و درمان

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی اختلالات و انحرافات جنسی و درمان،

در قالب ppt و 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف یک رابطه جنسی به هنجار یا طبیعی
تعریف اختلالات جنسی
آمارهای مرتبط با اختلالات و انحرافات جنسی
بررسی اختلالات مردان در آمیزش جنسی
بررسی اختلالات زنان در آمیزش جنسی
اختلالات هر دو جنس
انحرافات جنسی (علل، نشانگان، درمان)
دانلود فایل

دانلود فایل”بررسی اختلالات و انحرافات جنسی و درمان”

روان پزشکی

پاورپوینت تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سلامت روان

دانلود پاورپوینت با موضوع تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سلامت روان،
در قالب pptx و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
سلامت روانی چیست؟
ملاك‌های سلامت روان
عوامل اجتماعی و سلامت روانی
سلامت معنوی و روانی
توصیه‌ها جهت بهبود سلامت روانی جامعه
منابع


بخشی از متن پاورپوینت:
مقدمه:
در تعریف جدید سازمان جهانی بهداشت سلامت نه تنها به معنای عادی بودن انسان از امراض گوناگون بلکه شامل رفاه احساسی، روانی و اجتماعی نیز می‌باشد. بر این اساس، عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت به شرایط اجتماعی که انسان‌ها در طول چرخه حیاتشان در آن زندگی و کار می‌کنند، توجه دارد.

شواهد دلالت از آن دارد که اکثر بار بیماری‌ها و نابرابری‌ها بهداشت و سلامت ناشی از عوامل اجتماعی است. به عنوان مثال یک زن ژاپنی 42 سال بیشتر از یک زن لسوتومی زندگی می‌کند، یعنی انتظار از زندگی بسیار بستگی به محل تولد و محل رشد و نمو دارد (WHO). همچنین بیولوژی نقش تعیین کننده‌ای در میزان …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سلامت روان”

روان پزشکی

تحقیق نشانه های خودبیمارانگاری و درمان آن در روان شناسی

دانلود تحقیق با موضوع نشانه های خودبیمارانگاری و درمان آن در روان شناسی،
در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

خودبیمارانگاری    3
دلایل بروز خودبیمارانگاری    4
سبب شناسي    6
علائم بارز    6
درمان    6
دارودرماني    6
درمان روان شناختي    7
اختلالات تفکر    7
اختلال در تفكر به چهار صورت امكان پذير است    7
اختلال در فرم تفكر    8
اختلال در جريان تفكر    8
تفاوت هذيان با خيال پردازي    10
اختلالات رواني چیست؟    11
علل ررفتار نابهنجار و بیماری های روانی    11
انواع اختلالات رواني    11
اختلالات روانی    12
روان نژندي ها (نوروزها)    13
سبب شناسي    16
چرا و چگونه شروع می‌شود؟    19
جرقه‌ها از کجا است؟    19
نشانه‌های خودبیمارانگاری    20
عوارض عدم درمان    21
سوالاتی که از پزشک باید پرسید    22
چه توقعی از پزشک خود دارید؟    22
درمان چیست؟    23
درمان‌ های خانگی    23
اختلال خود بیمار انگاری    25
اختلال خودبیمارانگاری، چرا و به چه دلیل؟    26
ویژگی های شخصیتی و خلقی    26
شیوه تربیتی والدین    27
علل روان شناختی    28
دلایل بروز خودبیمارانگاری    29
علایم بارز    36
تداوی    37
منابع    39
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق نشانه های خودبیمارانگاری و درمان آن در روان شناسی”

روان پزشکی

تحقیق بررسی اثربخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی

دانلود تحقيق در مورد بررسی اثربخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی،
در قالب word و در 124 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

چکیده
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
سؤالات تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزیی
فرضیه تحقیق
تعاریف مفهومی
تعاریف عملیاتی
موضع گیری نظری درخصوص اضطراب
تعریف اضطراب
مؤلفه های اضطراب
علائم بروز اضطراب
انواع اضطراب
اثرات مخرب اضطراب بر روی تفکر، رفتار، احساس و روابط
راه های پیشگیری از بروز اضطراب
کارهاي فوري در هنگام اضطراب
درمان اضطراب از طریق عبادت (نماز)
مقایسه ترس واضطراب
اختلال اضطرابی
شیوع اضطراب
کارکردهای انطباقی اضطراب
شیوه های بیان اضطراب
سبب شناسی اضطراب
نظریه های روان شناختی
نظریه های روانکاوی 
نظریه های رفتاری
نظریه های وجودی
نظریه های شناختی
نظریه یادگیری اجتماعی- شناختی
نظریه های زیست شناختی
اضطراب و حساسیت زدایی
اضطراب شرطی شده
کمبودهای وسیله ای
فشار روانی و اضطراب
ظرفیت افراد در برابر فشار روانی
علائم و نشانه های اضطراب
درمان اضطراب
تکنیک حساسیت زدایی منظم
آرمیدگی یا تن‌آرامی
سلسله مراتب اضطراب
حساسیت‌ زدایی
تکنیکها و روش ها
صورت های دیگر روش حساسیت زدایی منظم یا خیالی
خود حساسیت زدایی
حساسیت زدایی واقعی
روش حساسیت زدایی از راه کنترل خود
حساسیت زدایی گروهی
کابردهای حساسیت زدایی
آرمیدگی
روش های مختلف آرمیدگی
تکنیک و روش
انواع آموزشهای آرمیدگی
آموزش از راه آگاهی حسی
مروری بر تحقیقات انجام شده
الف) تحقیقات خارجی
ب) تحقیقات داخلی
روش تحقیق
مقدمه
روش مداخله تحقیق
حساسیت زدایی منظم
جامعه
نمونه
پرسش نامه اضطراب اسپبلبرگر
پرسش سازگاری مجدد هولمز وراهه
تحلیل سازگاری اجتماعی 
روشهای آماری تحلیل داده ها
تحليل داده‌ها
آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون  و پس آزمون
آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون  و پس آزمون
حث و نتیجه گیری
پیشنهاد
محدودیت
منابع فارسی
منابع انگلیسی


چکیده تحقيق:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی انجام شد. روش این پژوهش تجربی و ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه اضطراب اسپیل برگر بود که به صورت پیش آزمون وپس آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل بیماران قلبی که با انتساب تصادفی 30 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر بیمار قلبی در گروه گواه قرار گرفتند. پژوهشگر در طول 8 جلسه، تکنیک تن ارامی و حساسیت زدایی منظم را به گروه آزمایش آموزش داد، به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی ارائه نشد. اطلاعات و داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تجزیه و تحلیل آماری، از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات تن آرامی و حساسیت زدایی منظم گروه آزمایش و گواه در پس آزمون، اختلاف معنی داری وجود دارد. بنابراین نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر آموزش تن ارامی و حساسیت زدایی منظم در کاهش اضطراب و در نتیجه پایین آمدن اضطراب می باشد.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق بررسی اثربخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی”

روان پزشکی

پاورپوینت عملکرد اختلال نوروفیدبک در مغز

دانلود پاورپوینت با موضوع عملکرد اختلال نوروفیدبک در مغز،
در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
نوروفیدبک چیست؟
نوروفیدبک چگونه کار می کند؟
نحوه درمان
موارد کاربرد نوروفیدبک
بیش‌ فعالی/ كمبود توجه (ADHD)
اضطراب (Anxiety)
ناتوانی یادگیری (Learning Disability)
منابع
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت عملکرد اختلال نوروفیدبک در مغز”

روان پزشکی

تحقیق انواع بیماری های روان و درمان آن ها در بهداشت روان

دانلود تحقیق با موضوع انواع بیماری های روان و درمان آن ها در بهداشت روان،
در قالب word و در 63 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه    4
انواع مختلف بیماری های موسوم به ‘اختلال ذهنی’ یا ‘دمنس’    4
علائم و نشانه ها    4
علل و عوامل خطرساز    5
درمان بیماری    5
آزمایش و تشخیص    5
تعریف انواع بيماري های رواني    5
تاریخچه    8
تظاهر بیماری‌های روانی با نقاشی    9
انواع بیماری های روانی    9
اختلالات اضطرابی    9
انواع اختلالات اضطرابی    10
اختلالات خلقی    10
انواع اختلالات خلقی    10
اختلالات سایکوتیک    11
علائم اختلالات سایکوتیک    11
اختلالات تغذیه ای    11
انواع اختلالت تغذیه ای    12
اختلالات کنترل تکانه    13
اختلالات شخصیتی    13
انواع اختلالات شخصیتی    13
علائم اختلال شخصیتی وسواسی- جبری    14
علائم اختلال شخصیتی پارانوئید    14
سایر بیماری های روانی که کمتر شایع هستند    14
درمان های موثر بر روی بیماری های روانی    15
مشکلات روحی روانی خانم ها    16
چرا افسردگی در زنان بیشتر است؟    16
زن در حال جویدن ناخن از اضطراب    17
استرس پس از حادثه    17
خوردن بیش از حد از استرس    18
الگوهای تفکر غیر منطقی    19
خشم: از مشکل تا اختلال    21
باورها و خودگویه های غیرمنطقی رایج    22
بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی الیس و پرخاشگری    25
رفتار ـ اراده ـ نگرش ـ اعتقاد    26
انتظار تأیید از دیگران    29
زیاده از خود انتظار داشتن    29
سرزنش کردن    30
واکنش به ناکامی    30
بی‌مسئولیتی عاطفی (کنترل هیجانی)    31
نگرانی زیاد توأم با اضطراب (توجه مضطربانه)    31
اجتناب از رویارویی با مسائل (مشکلات)    31
وابستگی    32
درماندگی نسبت به تغییر    32
کمال‌طلبی (کمال‌گرایی)    32
علت رفتارهای غیرمنطقی و خرافات    33
راهکارهای مقابله با مشکلات روانی ناشی از ببیماری ها    34
تکنیک ضد خجالت    48
فشارهای ناشی از بیماری روانی كدام است ؟    58
آیا امیدی نیست ؟    58
درباره بیماری شدید روانی چه می دانید ؟    59
علائم اسكیزوفرنیا    59
علت بیماری اسكیزوفرنیا    60
نظریه تغذیه ای یا نظریه مولكولی    60
نظریه ویروسی    61
نظریه فشار محیطی    61
منابع    62
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق انواع بیماری های روان و درمان آن ها در بهداشت روان”

روان پزشکی

پاورپوینت بررسی نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانی

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانی،
در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

رفتارهای عبادی
آثار تجارب دینی
انواع عبادت و بهداشت روانی
آسیب شناسی عبادت
رفتارهای اخلاقی
حسن خلق
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت بررسی نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانی”

روان پزشکی

پاورپوینت اورژانس هاي روان پزشكي

دانلود پاورپوینت با موضوع اورژانس هاي روان پزشكي،
در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

اورژانس روان‌پزشكي
علل اورژانس‌هاي روان‌پزشكي
اپيدميولوژي
اصول اساسي روان‌پزشكي اورژانس
ارزيابي و پيش‌بيني رفتار خشن
تشخيص افتراقي
اختلال رواني
درمان
روان‌درماني
خودكشي يا Suicide
پيش‌بيني خطر خودكشي
ارزيابي خطر خودكشي


بخشی از متن پاورپوینت:
علل اورژانس‌هاي روان‌پزشكي:
– معمولاً در زمينة يك اختلال روان‌پزشكي مزمن
– G.M.C
– Drug reaction or intoxication
– بدنبال يك حادثه، جنايت يا آگاهي از بيماري جسمي خطرناك، از نظر رواني تحت فشارقرارگرفتن
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت اورژانس هاي روان پزشكي”

روان پزشکی

تحقیق درمان دارویی اعتیاد و مضرات آن

دانلود تحقیق با موضوع درمان دارویی اعتیاد و مضرات آن،
در قالب word و در 60 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه    3
انواع اعتیاد: جسمی روحی    4
اعتیاد مجاز و غیرمجاز    4
اعتیاد را می‌ توان به دو گروه مجاز و غیرمجاز تقسیم‌ بندی نمود.    4
مواد اعتیادآور    5
مواد مخدر و اثرات مخرب جسمی و روانی آن ها    5
اعتیاد را می‌ توان یک مسمومیت مزمن دانست که برای شخص و هم برای خانواده و جامعه اش مضر است. انواع آن به شرح زیر است:    5
تغذیه در دوره ترک اعتیاد    8
مرحله نخست درمان، سم‌ زدايي و پايدارسازي    11
شاخص‌هاي موفقيت مرحله سم‌ زدايي و پايدارسازي    11
شاخص هاي موفقيت در اين دوره عبارت اند از    11
سم‌زدايي با كلونيدين و داروهاي كمكي آن    12
تجويز كلونيدين:    14
داروهاي كمكي    14
سم زدايي با متادون    15
شايع ترين عوارض جانبي متادون عبارتند از:    16
سم‌زدايي با بوپرنورفين    16
سم‌زدايي فوق سريع    18
درمان‌هاي طب جايگزين    20
کدام داروی گیاهی به ترک اعتیاد کمک میکند؟    30
آموزش ترک اعتیاد خانگی با قرص بوپرنورفین (ب 2)    31
مواد مخدر و مغز    36
مغز چگونه ارتباط برقرار می کند؟    37
مواد مخدر چگونه بر مغز تاثیر می گذارد؟    38
مواد مخدر چگونه در مغز انسان احساس سرخوشی و نشئگی ایجاد می کنند؟    38
چرا مصرف مواد مخدر بیشتر از احساس لذت طبیعی اعتیاد آور است؟    39
اگر به مصرف مواد مخدر ادامه دهید چه اختلالی در مغز شما ایجاد می شود؟    40
مصرف طولانی مدت مواد مخدر چگونه برمدارهای مغزی تاثیر می گذارند؟    40
مصرف مواد مخدر چه تغییرات دیگری در مغز ایجاد می کند؟    40
چه مدت مواد مخدر در بدن انسان باقی می ماند؟    41
چه چیزی در تست اعتیاد و مواد مخدر تاثیر می گذارد؟    42
چطور مواد مخدر را زودتر از بدن بیرون کنی؟    42
مواد مخدر و بیماری ها    47
اچ آی وی و ایدز    48
هپاتیت    50
عوارض قلبی و عروقی    50
مشکلات دستگاه تنفسی    51
آسیب های کبد و کلیه    51
مشکلات مغز و اعصاب    52
مشکلات بهداشت روانی    52
سرطان    52
عوارض دوران بارداری    53
سایر اثرات سلامتی    53
منابع    58
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق درمان دارویی اعتیاد و مضرات آن”