فلسفه و منطق

تحقیق عامل رفع مبتدا و خبر

دانلود تحقیق با موضوع عامل رفع مبتدا و خبر،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
چکیده
مقدمه
نظرات كوفيون
نظر شيخ انباري در جواب كوفيون
ايراد به معناي ابتدائيت
جواب شيخ انباري به كوفيون
نظر شيخ انباري در رابطه با اينكه مبتدا و خبر همديگر را رفع مي‌دهند
نظرات بصريون
ابتدائيت مبتدا و خبر را رفع مي‌‌دهد
ابتدائيت و مبتدا با هم خبر را رفع مي‌دهند
ابتدائيت مبتدا را و مبتدا هم خبر را رفع مي‌دهد
 
بخشی از متن تحقیق:

چكيده‌ تحقيق:
در رابطه‌ با عامل رفع مبتدا و خبر قول‌هاي فراواني وجود دارد كه ما در اينجا به دو قول اكتفا مي‌كنيم:
الف) كوفيون
كوفيون مي‌گويند: مبتدا خبر را و خبر هم مبتدا را رفع مي‌دهد.

ب) بصريون

بصريون همه‌ي آن‌ها قبول دارند كه عامل مبتدا ابتدائيت است ولي در خبر آن اختلاف است:
1ـ ابتدائيت خبر را رفع مي‌دهد.
2ـ ابتدائيت و مبتدا با هم خبر را رفع مي‌دهند.
3ـ ابتدا مبتدا را و مبتدا هم خبر را رفع مي‌دهد.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق عامل رفع مبتدا و خبر”

فلسفه و منطق

تحقیق عالم و اقسام آن

دانلود تحقیق در مورد عالم و اقسام آن، 
در قالب word و در 137 صفحه، قابل ویرایش.


مقدمه تحقیق:
و کلام ابتدا این که سپاس خدای را عزوجل که پیمودن راهی که عشق او می برد روشن ترین راه هاست، گرچه سخت ترین باشد شاید بگویید چرا با عشق آغاز کردم آخر عشق خداوند بود که مرا تا به اینجا راهنمایی کرد و باز شاید بگویید حرف بیهوده ای است. خداوند همه بندگانش را راهنمایی می کند، آری صحیح است این کلام اما خداوند آن چه در تقدیر من بود در خواب های شبانه ام می گفت و نشان می داد غلط و درست را نه تنها راه درست زندگی خودم را بلکه مسائلی که احساسات یا همان چیزی که از نظر روانشناسان حس ششم نامیده می شود و از نظر عرفا الهام و وحی است در خواب و بیداری برایم رخ داد و مرا تا به اینجا آورد تا جایی که به جایی رسیدم که باید موضوعی می یافتم برای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدم در همین زمان بود که جناب آقای دکتر مظاهری استاد گرانقدرم مرا با ابن عربی و نظریاتش آشنا کرد و چه نزدیک بود کلام او به احساسات و الهامات وارده بر قلب من پس تاخیر را جایز ندانسته و موضوع پایان نامه خود راهمان چیزی انتخاب کرده بودم که تا حدودی در خواب و بیداری با آن آشنایی داشتم تا در مورد آن بیشتر بدانم و اینگونه موضوع خود را انتخاب کردم.
در ابتدا از تعریف کلمه عالم شروع کردم و تعداد عوالم گوناگون در کتب فلسفی و عرفانی و قرآنی وجود دارد و در فصل اول به آن پرداختم عالم به ماسوی الله و جهان گویند و تعداد عوالم در دیدگاههای فلاسفه و عرفا در قرآن مختلف است و تعاریف مختلفی که در این باب گفته شده در فصل اول ذکر گردیده است اما اینکه تاریخچه مثل چیست و این عالم مثال از کجا آمده و اولین بار چه کسی آن را مطرح کرده باید گفت اولین بار افلاطون در نظریه معروف مثل افلاطونی آن را مطرح و به بحث در مورد جهان مثل پرداخته است بعد از او مشاییان و اشراقیون نظرات مختلفی در باب مثل افلاطونی ارایه دادند که در فصل دوم آورده شده و در پایان این فصل تفاوت میان افلاطونی و مثل علقه از دید اشراقیان پرداخته شده است و در فصل سوم عوالم و تعدادی از آنها از نظر فلاسفه ای چون سهروردی و ملاصدرا و همچنین عوالم و عالم مثال در گلشن راز محمد لاهیجی آورده شده و در آخر این فصل به بیان عالم مثال، تعریف آن و تعریف عرفا از عالم مثال پرداخته ایم در فصل چهارم عالم مثال از نظر ابن عربی آورده شده است ابن عربی در این مورد نظریه خیال را مطرح کرده است از نظر ابن عربی عالم مثال عالم خیال است که به خیال متصل و خیال منفصل تقسیم می شود اما اینکه معنای خیال درمورد انسان چیست و ادراک خیالی و نقش آن در عرفان و نظر شارحان غیر مسلمان ابن عربی در مورد عالم خیال چیست در این فصل به آن اشاره شده است در ادامه به بررسی خیال منفصل که برزخ یا عالم است و ارتباط انسان با آن از طریق حواس پنج گانه است و بعد از آن خیال متصل و چگونگی ارتباط  با آن که از طرق مختلف از جمله رویا،خواب،الهام،مکاشفه،معراج انجام می گیرد که ابن عربی در این معراج به هفت آسمان عروج کرده و بعد از آن به سدره المنتهی فلک، منازل، کرسی،عرش،عما،صعود کرده است وبه  بیان آنها پرداخته شده است و در پایان این فصل هم مقایسه ای انجام داده ایم بین خیال متصل و خیال منفصل.
امید است که این تحقیق ناچیز بتواند برای خوانندگان عزیز مفید واقع شود.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق عالم و اقسام آن”

فلسفه و منطق

تحقیق سقراط

دانلود تحقیق با موضوع سقراط،
در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
زندگي نامه سقراط
محاكمه سقراط
ازدواج سقراط
سقراط كيست؟
نظريه هگل درباره سقراط
نظريه بريان مگي درباره سقراط
نظريه افلاطون درباره سقراط
خلاصه مطالب
منابع و مآخذ

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق سقراط”

فلسفه و منطق

اومانیسم

فهرست مطالب :

تعریف اومانیسم
تاریخچة اومانیسم
اومانیسم در غرب
اومانیسم در سروده های دانته و میلتون
اومانیسم رنسانس
اومانیسم نو
اومانیسم سوم
تأثیر اومانیسم بر دین
فرهنگی زمینی از دیدگاه دین
جوهره اصلی تفکر و فرهنگ معاصر غربی
تفاوت فرهنگ ما با فرهنگ غربی ها
اومانیسم اسلامی در اندیشه شریعتی
شریعتی و ماهیت پویای انسان
انسان ،جمعی از خدا و خاک
مقایسه دیدگاه اومانیسم غربی و اومانیسم شریعتی
کاربرد اندیشه شریعتی در جامعه امروز
اومانیسم ها و پیامبران و اولیای الهی
نظر اسلام درباره تفکر اومانیست
نظریه آگوست کنت و اومانیسم
نگاه انسان به خود در غرب (جامعه جدید) و در قرن وسطی
معنای فلسفی اومانیسم
جریان نقد اومانیسم
انسانگرایی و اومانیسم در مارکسیسم و پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم
اومانیسم در قرن ۱۹-۲۰ و نظریه نیچه
تحلیل انسان به خرد در غرب و فلسفه کانت
دیدگاه سقراط ، افلاطون و ارسطو نسبت به انسان
اساس و اندیشه مارکس و بیگانگی از دیدگاه مارکس
مروری بر زندگی و اندیشه های هگل
هگل و نظریة تجلی روح و کتاب پدیدار شناسی
پدیدار شناسی هوسرل
پدیدار شناسی بر اساس تعریف هگل
نگاهی به نامه هایدگر در باب اومانیسم
نظر هایدگر درباره سرچشمه اومانیسم
نظر هایدگر دربارة نسبیت بین متافیزیک و اومانیسم
تفکر آینده در فلسفه هایدگر
نظریة کارل یونگل
نظریة آلفرد آدلر
نهضت انسان گرا از دید روانشناسان انسان گرای آمریکا
عقاید عمدة راجرز
حدود آزادی و اختیار انسان
ویژگیهای شخصیت سالم
انگیزش و سلسله مراتب نیازها
هدف از فکر کردن
برداشت فروید از ماهیت انسان
بیگانگی و توهم از دیدگاه فروید
ضمیر ناخود آگاه و فروید
احساسات ناخود آگاه
پیش درآمدی بر خود شیفتگی
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

قسمتی از متن :

اومانیسم واژه ای است که در طول تاریخ ، معانی گوناگونی به
خود دیده است . تاریخ پیچیدة آن در دنیای غرب دامنة معانی و تعاریفش را
گسترده کرده است . با وجود این ، می بایست ضمن تأکید بر تکثر ، پیچیدگی و
سیال بودن معانی اومانیسم ،تعریف امروزی آن را ارائه نماییم . ریشة این
واژه humble (humilis) از واژه لاتین “humus” به معنای خاک یا زمین است .
از این رو “homo” به معنای هستی زمینی و “humanus” به معنای خاکی یا انسان
است .  این واژه در آغاز در مقابل سایر موجودات خاکی یعنی حیوانات و گیاهان
و همچنین مرتبة دیگری از مخلوقات یعنی ساکنان آسمان یا خدایان (divihnus ,
deusldivus) به کار می ر فت . در اواخر دوران باستان و قرون وسطای غرب ،
محققان و روحانیان میان “divinitas” به معنی حوزه هایی از معرفت و فعالیت
که از کتاب مقدس نشأت می گرفت و  اومانیتاس (humanitas) یعنی حوزه هایی که
به قضایی عملی زندگی دنیوی مربوط می شد ، فرق گذاشتند .از آنجا که این حوزة
دوم بخش اعظم مواد خام خود را از نوشته های رومی و به طور فراینده یونان
باستان می گرفت ، مترجمان و آموزگاران این آثار که معمولاً ایتالیایی بودند
خود را “umanisti” یا «اومانیست ها » نامیدند .  بر این اساس “humanity”
به آن حوزه از معارف درسی اطلاق می شد که صنایع بیان ، منطق ، ریاضیات و
مطالعة آثار نویسندگان یونانی و رومی را در بر می گرفت و«اومانیست » فردی
بود که این مموضوعات را ترجمه یا تدریس نموده و یا امکانات تدریس آنها را
فراهم می کرد .

دانلود فایل

دانلود فایل”اومانیسم”

فلسفه و منطق

پاورپوینت تاریخ فلسفه اسلامی 1

دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخ فلسفه اسلامی 1،
در قالب ppt و در 126 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: طبقه پنجم
1- ابو سليمان، محمد بن طاهر بن بهرام سجستانى، معروف به ابو سليمان منطقى (380)
2- ابو‌الحسن عامرى نيشابورى (381)

بخش دوم: طبقه ششم (طبقه نوابغ)
1ـ ابوعلی احمدبن محمدبن یعقوب مسکویه رازی (420)
2ـ ابوریحان محمدبن احمد بیرونی خوارزمی (362-442)
3ـ ابوعلی حسین بن عبدالله، ابن سینا (370-428)
4ـ ابوالفرج بن الطیب (؟435)
5ـ ابوالفرج بن هندو
6ـ ابوعلی حسن بن الحسن (یا الحسین) بن الهیثم بصری (354-430)

بخش سوم: طبقه هفتم
1ـ ابوعبدالله فقیه معصومی (شاگرد ابن سینا) (و؟ 450)
2ـ ابوالحسن بهمنیار بن مرزبان (و و و ) (و 458)
3ـ ابوعبید عبدالواحد جوزجانی (شاگرد ابن سینا)
4ـ ابومنصور حسین بن طاهر بن زیلة اصفهانی (شاگردان ابن سینا) (و 450)
5ـ علی بن رضوان مصری (و 453)
6ـ ابوالحسن مختاربن حسن بن موبدان نصرانی (ابن بطلدن) (د 444)
7ـ ابوالحسن انباری

بخش چهارم: طبقه نهم
1ـ شرف الدین محمد ایلاقی (د 536)
2ـ ابوالبرکات هبه الله بن علی بغدادی (د 539)
3ـ محمدبن ابی طاهر طبسی مروزی
4ـ ابوبکر محمدبن یحیی بن الصائغ اندلسی (ابن باجه) (د 523)
5ـ ابوالحکم مغربی اندلسی (د 549)

بخش پنجم: طبقه دهم
1. صدر الدین ابو على محمد بن على بن الحارثان السرخسى. سال 545
2. ابو بکر محمد بن عبد الملک بن طفیل اندلسى. سال 581
3. قاضى ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد اندلسى. سال 595
4. مجد الدین جیلى.
 5. قاضى زین الدین عمر بن سهلان ساوجى، معروف به ابن سهلان.
6. ابو‌الفتوح، نجم الدین احمد بن محمد السرى، معروف به ابن الصلاح.
7. محمد بن عبد السلام انصارى ماردى(ماردینى). سال 594

بخش ششم: طبقه یازدهم
1. فخر الدین محمد بن عمرو بن الحسین الرازى، معروف به امام فخر رازى. سال 534 -‏606
2. شیخ شهاب الدین یحیى بن حبش بن میرک سهروردى زنجانى، معروف به شیخ اشراق.
3. افضل الدین مرقى کاشانى، معروف به بابا افضل.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت تاریخ فلسفه اسلامی 1″

فلسفه و منطق

تعليم و تربيت از ديدگاه توماس آكويناس

فهرست مطالب :

زندگینامه توماس آکویناس

آرمانهای آکویناس

ارزشیابی

آفرینش و تحول

بخش ا . مابعدالطبیعه زیبایی در آراء آگوستین قدیس

بخش۲٫ مابعدالطبیعه زیبایی در آراء آکوئیناس قدیس

تاریخچه برهان وجوب و امکان

سابقه‌ دو گونه‌ عقل‌

توماس آکویناس و قیمت عادلانه

سابقه پیدایش مکاتب از دوران باستان تا قبل از مکتب کلاسیک

عقل و نفس در فلسفة ابن سینا و توماس آکویناس

 

قسمتی از متن :

توماس آکویناس که نام صحیحش توماس آکوئینی است، اواخر سال ۱۲۲۴  یا
اوایل سال  ۱۲۲۵میلادی در قلعه روکاسکا در منطقه اکینیو در نزدیکی شهر
ناپل، درخانواده ای اشرافی به دنیا آمد. پدرش فئودال منطقه اکینو بود و
توماس راکه کوچکترین فرزندش بود، در پنج سالگی به دیر فرستاد، به امید آنکه
روزیرئیس آن دیر شود. توماس در آن دیر که ”مونته کاسینو“ نام داشت، به
عنوانطلبه به تحصیل پرداخت تا در آینده راهب گردد. در سال ۱۲۳۹ میلادی برای
ادامه تحصیلات به دانشگاه ناپل رفت و در آنجا فنون یا هنرهای هفتگانه
رافرا گرفت. در سال ۱۳۳۴ میلادی به فرقه رهبانی- دومینیکی پیوست. این عمل
اوبا مخالفت شدید خانواده اش مواجه شد. برادرانش برای جلوگیری از پیوستن
اوبه این فرقه حتی یکسال او را زندانی کردند، ولی توماس از عقیده اش
برنگشتو پس از آزادی، به این فرقه ملحق شد. دومینیکیان او را به پاریس
فرستادند. توماس، در دانشگاه این شهر نزد آلبرت کبیر به تحصیل پرداخت و
همراه او درسال ۱۲۴۸ میلادی به دانشگاه تازه تاسیس شده کلن رفت.

دانلود فایل

دانلود فایل”تعليم و تربيت از ديدگاه توماس آكويناس”

فلسفه و منطق

ترجمه مقاله ای در خصوص کانت به همراه اصل مقاله

ترجمه مقاله ای در خصوص کانت به
همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان کانت به
همراه اصل مقاله

 

عنوان انگلیسی مقاله:

Kant

 

 

عنوان فارسی مقاله: 

کانت

 

 

دسته بندی: فلسفه

فرمت فایل ترجمه شده: 
Word (قابل
ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 3

 

 

ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید می باشد.

 

 

خلاصه مقاله:

 

Kant had believed that the idea of
freedom in field of life and the range of thoughts is a guide idea. However,
the idea cannot be recognized through ‘empirical’ point
of view but only through ‘practical’ aspect. The ‘regulative’ idea has remained
for the pure theoretical reason of the freedom’s concept: “practical means anything
which can be achieved through freedom. But if the conditions of exercising
freedom are the empirical wisdom will not have any functions except regulative
function.

 

 

ترجمه خلاصه مقاله:

برای کانت، ايدة آزادی، در زمينة زندگی و گسترة تفکر، ايده‌ای راهنما محسوب
مي‌شود. اما اين ايده نه از نظر تجربي كه صرفا از منظر عملی قابل شناخت است. برای
خرد نظری ايدة آزادی، ايده‌ای «تنظيمی» باقی می‌ماند: عملی، هر آن چيزی است که از
طريق آزادی ممکن باشد. اما اگر شرايط اعمال اختيار آزاد ما تجربی باشد، در اين حال
خرد هيچ کاربردی جز کاربرد تنظيمی ندارد.

 

دانلود فایل

دانلود فایل”ترجمه مقاله ای در خصوص کانت به همراه اصل مقاله”

فلسفه و منطق

تحقيق اقسام علوم اسلامي و معرفي هر يك از آنها

علم منطق:
يکي از علومي که از جهان خارج دارد حوزه فرهنگ اسلامي
شد و پذير ش عمومي يافت و حتي به عنوان مقدمه اي بر علوم ديني جزء علوم
ديني قرار گرفت علم منطق است.
علم منطق از متون يوناني ترجمه شد، واضح و
مدون اين علم از سلطاطاليس يوناني است. اين علم در ميان مسلمين نفوذ و
گسترش فوق العاده يافت اضافاتي بر آن شد و بر سر حدکمال رسيد.
بزرگترين منطق هاي ارسطويي که در ميان مسلمين تدوين شد منطق الشفاي بوعلي سينا است.
منطق
الشفا چندين برابر منطق خود ارسطو است . متن يوناني، ترجمه عربي و هم
ترجمه ديگر منطق ارسطو به زبانهاي ديگر اکنون در دست است . منطق ارسطو را
ضين بن اسحاق ترجمه کرد و اکنون عين ترجمه موجود است.

فهرست مطالب:
علم منطق    
تعريف منطق     
فايده منطق     
خطاي ذهن    
موضوع منطق    
تصوير و تصديق    
علم و ادراک    
ضروري و نظري     
کلي و جزئي    
نصب اربعه      
کليات خمس     
 روابط فلسفه وعرفان    
نظريه «خلق جديد» عرفا    
فلسفه اسلامي پيش از  ملاصدرا    
فلسفه  نقادي    
فلسفه و کلام در دوران اسلامي    
عقل در دين و فلسفه    
نسبت علم و فلسفه جديد با اسلام    
دين با علم و فلسفه جديد نمي تواند جمع شود    
منابع    

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق اقسام علوم اسلامي و معرفي هر يك از آنها”

فلسفه و منطق

پاورپوینت ناتورالیسم

دانلود پاورپوینت در مورد ناتورالیسم،
در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
پيدايش و زوال
آثار برتر اين مكتب
مشخصات آثار ناتوراليستي


دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت ناتورالیسم”

فلسفه و منطق

پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ فلسفه اسلامی 1 دکتر سیدمحمدکاظم علوی

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ فلسفه اسلامی 1 دکتر سیدمحمدکاظم علوی،
در قالب ppt و در 115 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

خط سیر کلی فلسفه اسلامی
فلسفه اسلامی
اصالت فلسفه اسلامی
اسلامی بودن فلسفه اسلامی
فلسفه عربی یا اسلامی
مخالفان فلسفه در فرهنگ اسلامی
ماهیت فلسفه اسلامی:
نظریه اهل تفکیک
نظریه علامه طباطبایی
نظریه شهید مطهری
اهل تفکیک
علامه طباطبایی
منابع تحقیق در تاریخ فلسفه اسلامی
منابع 1
منابع 2
منابع 3
روش تاریخ نگاری فلسفه
روش‌ هاي مختلف تاريخ نگاري در فلسفه دکتر خسروپناه:
1) مدل فيلسوف‌ محور
2)  مدل مكتب‌ محور
3) مدل روش‌ و رويكردمحور
4) مدل مسأله‌ و موضوع محور
5) مدل دوره‌ محور
دوره ها از نظر هانری کربن
دوره ها از نظر شهید مطهری
طبقات فلاسفه
دوره ها از نظر دکتر خسرو پناه
حکمت و حکیم
معنا و مفهوم فلسفه در اسلام
قرآن و حدیث به عنوان سرچشمه و منبع الهام فلسفه اسلامی دکتر نصر
جریان های فکری در اسلام
معتزله
اشاعره
تاریخ فلسفه اسلامی پیشینه در یونان و …
سقراط (460 یا 469-399ق م)
افلاطون (427-347 ق.م)
ارسطو (384-322ق.م)
چرخش فلسفه از یونان به حوزه اسکندرانی و سریانی
افلوطین (205-270م)
اقانیم ثلاثه
نظریه صدور (فیض)
اثو لوجیا فلوطین 
ردپاهای عرفانی در فلسفه افلوطین
تاریخ فلسفه اسلامی نهضت ترجمه
نهضت ترجمه
مرحله اول از یونانی به سریانی
مرحله دوم از سریانی به عربی
تاثیر فلسفه یونان در دوره اول کلام معتزلی
تاثیر فلسفه یونان در دوره اول کلام معتزلی
کندی (185-252) ابویوسف یعقوب بن اسحق
کندی (185-252) ابویوسف یعقوب بن اسحق
آثار کندی:
فی الفلسفه الاولی (دربارة فلسفه اولی)
فی حدود الاشیاء و رسوم ها (درباره تعریف و توصیف اشیاء)
رساله درباره وحدت خداوند و تناهی ابعاد عالم
رساله در ماهیت عقل
طبقه دوم
طبقة سوم:
ابوبكر محمد بن زكرياى رازى
فارابی (258-339) (870-950)
منطق
فلسفه فارابی
اختلافات افلاطون و ارسطو و جمع فارابی بین آن ها 1و 2
مبانی فلسفی فارابی:
1ـ نظریه عقول ده گانه برای حل مسأله ربط کثیر به واحد براساس نظریهٔ فیض Emanation
2ـ نظریه عقل انسانی
3ـ نظریه نبوت
نظریه عقول دهگانه
نظریه عقل انسانی
نظریه نبوت
موسی ملایری، تبیین وحی از فارابی تا ملاصدرا
فلسفه سیاسی:
تنها فیلسوف سیاسی
طرح تمدن اسلامی
پرداختن به سیاست و اجتماع
مدینه فاضله
طبقه‌ بندی علوم
تفسیر قرآن
علم النفس
تقسیم قوای نفس
گرایش عرفانی
اخوان الصفا و خلان الوفا (ح 373)

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ فلسفه اسلامی 1 دکتر سیدمحمدکاظم علوی”