متره و برآورد

فایل اکسل فهرست بهای راه و باند سال 94

دانلود فایل اکسل فهرست بهای راه و باند سال 94،در قالب xls، قابل ویرایش.
دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای راه و باند سال 94″

متره و برآورد

فايل اكسل فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه 1395

دانلود فایل اکسل فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه 1395،
در قالب xls و قابل ویرایش، مطابق با فايل pdf فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه 1395، منتشر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با شماره ابلاغي 94/448992 در مورخ 1394/12/26.


سایر محصولات مشابه:
فايل اكسل فهرست بهاي تاسيسات مكانيكي 95
فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 95
فایل اکسل فهرست بهاي آبیاری ساخت و ترمیم قنات 1395
فایل اکسل فهرست بهاي شبکه توزیع آب 1395
فایل اکسل فهرست بهاي خطوط انتقال آب 1395
فایل اکسل فهرست بهاي آبیاری زهکشی 1395
فایل اکسل فهرست بهاي آبیاری تحت فشار 1395
فایل اکسل فهرست بهاي سدسازی 1395
فایل اکسل فهرست بهاي فاضلاب 1395
دانلود فایل

دانلود فایل”فايل اكسل فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه 1395″

متره و برآورد

فایل اکسل فهرست بهاي آبیاری تحت فشار 1395

دانلود فایل اکسل فهرست بهاي آبیاری تحت فشار 1395،
در قالب xls و قابل ویرایش، مطابق با فايل pdf فهرست بهاي آبیاری تحت فشار 1395،

قابل ويرايش در نرم افزار اكسل.

دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهاي آبیاری تحت فشار 1395″

متره و برآورد

فایل اکسل فهرست بهای تأسیسات مکانیکی سال 94

دانلود فایل اکسل فهرست بهای تأسیسات مکانیکی سال 94،در قالب xls، قابل ویرایش.
دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای تأسیسات مکانیکی سال 94″

متره و برآورد

فایل اکسل فهرست بهاي شبکه توزیع آب 1395

دانلود فایل اکسل فهرست بهاي شبکه توزیع آب 1395،
در قالب xls و قابل ویرایش، مطابق با فايل pdf فهرست بهاي شبکه توزیع آب 1395،

قابل ويرايش در نرم افزار اكسل.

دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهاي شبکه توزیع آب 1395″

متره و برآورد

پروژه متره و برآورد ساختمان مسكوني 4

توضیحات:
اين فايل شامل متره و برآورد كامل ساختمان با كليه
جزئيات در 19 شيت فرمت اكسل و همچنين فايل اتوكد پلان معماري ساختمان 1
طبقه با كليه پلانها و نما و برشها و نقشه هاي سازه اي بطور كامل مي باشد.
تعداد طبقات : 1 طبقه
تعداد واحدها : 1 واحد
متراژ : 7.70*7.70

دانلود فایل

دانلود فایل”پروژه متره و برآورد ساختمان مسكوني 4″

متره و برآورد

پروژه متره و برآورد دبیرستان 8 کلاسه

دانلود پروژه متره و برآورد دبیرستان 8 کلاسه،
در قالب dwg و در 36 شیت و قابل ویرایش و در قالب xls و در 2 شیت، قابل ویرایش.


توضیحات:
این
فایل شامل جزئیات پروژه متره و برآورد یک دبیرستان 8 کلاسه از قبیل
نقشه های سازه و معماری به همراه فایل اکسل ریزمتره کامل ساختمان می باشد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پروژه متره و برآورد دبیرستان 8 کلاسه”

متره و برآورد

فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 96

دانلود فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 96،

در قالب فایل اکسل xls و قابل ویرایش.

دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 96″

متره و برآورد

فایل اکسل فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 94

دانلود فایل اکسل فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 94،
در قالب xls، قابل ویرایش.
دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 94″

متره و برآورد

فایل اکسل فهرست بهاي فاضلاب 1395

دانلود فایل اکسل فهرست بهاي فاضلاب 1395،
در قالب xls و قابل ویرایش، مطابق با فايل pdf فهرست بهاي فاضلاب 1395،

قابل ويرايش در نرم افزار اكسل.

دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهاي فاضلاب 1395″