مدیریت استراتژی

تحقیق ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن، مطالعه موردی شهرستان سبزوار

دانلود تحقیق در مورد ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن، مطالعه موردی شهرستان سبزوار،
در قالب doc و در 83 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده
فصل اول: كليات تحقيق
1.1. مقدمه
1-2. تعريف مسئله و بيان موضوع تحقيق
1-3. تعاريف كليدي 
1-4. ضرورت انجام تحقيق 
1-5. سوالات تحقيق
1-6. فرضيات تحقيق
1-7. اهداف اساسي از انجام تحقيق
1-8. نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق
1-9. جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق
1-10. روش تحقيق
1-11. روش و ابزار گردآوري اطلاعات
1-12-1. تحقيقات داخلي
1-12-2. تحقيقات خارجي

فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1. ارزيابي عملكرد
2-1-1. تعاريف
2-1-2. ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد
2-1-3. تاريخچه ارزيابي عملكرد
2-1-3-1. ارزيابي عملكرد در ايران
2-1-4. ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد
2-1-5. ويژگي هاي نظام ارزيابي عملكرد سازماني كار آمد
2-2. مدل هاي ارزيابي عملكرد
2-2-1. مدل هاي اندازه گيري عملكرد
2-2-1-1. مدل سينك و تاتل
2-2-1-2. ماتريس عملكرد (1989)
2-2-1-3. هرم عملكرد (1991)
2-2-1-4. تحليل ذي نفعان (2001)
2-2-1-5. چارچوب مدوري و استيپل(2000)
2-2-1-6. الگوي فيشر براي ارزيابي عملكرد
2-2-2-7. كارت امتيازي متوازن
2-2-1-8. مدل تعالي سازماني اروپا
2-2-1-9. مدل دمينگ
2-2-1-10. مدل مالكولم بالدريج
2-2-1-11. مدل تعالي در كسب وكار
2-3. بررسي سيستم ارزيابي عملكرد و انتخاب مناسب ترين سيستم
2-3-1. دلايل انتخاب كارت امتيازي متوازن
2-4. معرفي مدل كارت امتيازي متوازن
2-4-1. روش امتيازي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد
2-4-2.منظرهاي روش امتيازي متوازن
2-4-2-1. منظر مالي
2-4-2-2. منظر مشتري
2-4-2-3. منظر فرايندهاي داخلي كسب  و كار
2-4-2-4.منظر يادگيري و رشد
2-4-3. روش ارزيابي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد
2-4-4. چرا استراتژي ها در عمل پياده نمي شوند؟.
2-4-4-1.مانع مربوط به عدم انتقال استراتژي
2-4-4-2. مانع مربوط به عدم  هم سويي كاركنان با استراتژي
2-4-4-3. مانع مربوط به عدم تعهد مديريت ارشد
2-4-4-4.مانع مربوط به عدم تخصيص منابع لازم
2-4-5.بر طرف كردن موانع اجراي استراتژي به كمك روش ارزيابي متوازن
2-4-5-1. بر طرف كردن مانع مربوط به انتقال استراتژي
2-4-5-2. برطرف كردن مانع مربوط به عدم هم سويي كاركنان
2-4-5-3 . بر طرف كردن مانع مربوط به عدم تخصيص منابع لازم
2-4-5-4. برطرف كردن مانع مربوط به عدم تعهد مديريت ارشد
2-4-6. توازن در ارزيابي متوازن
2-4-6-1. توازن بين سنجه هاي مالي و غير مالي
2-4-6-2. توازن بين ذي نفعان داخلي و خارجي
2-4-6-3. توازن بين اهداف بلند مدت و كوتاه مدت
2-4-6-4. توازن بين شاخص هاي هادي و توابع عملكرد
2-4-7. نقشه استراتژي
2-4-7-1. وجوه نقشه استراتژي
2-5. سيستم جامع مديريتي كارت امتيازي متوازن
2=5=1. سيستم جامع مديريت كارت امتيازي متوازن براي متصل ساختن استراتژي به عمليات
2-5-1-1. مرحله نخست: تنظيم استراتژي
2-5-1-2. مرحله دوم :برنامه ريزي استراتژيك
2-5-1-3. مرحله سوم : هم سويي سازمان با استراتژي
2-5-1-4. مرحله چهارم:برنامه ريزي عمليات
2-5-1-5. مرحله پنجم: كنترل، نظارت و يادگيري
2-5-4-6. مرحله ششم: سنجش و ساز گار كردن استراتژي
2-5-2. سنگ بناي موفقيت
2-5-3. حمايت مديريت ارشد 
2-5-3. مديريت پروژه  
 
فصل سوم: روش تحقيق
1-3. بيان مسئله و هدف پژوهش 
3-3. تاريخچه بيمه ايران
3-4. وظايف و اختيارات
3-5. جمعيت آماري
3-6. شيوه نمونه گيري
3-7. روش محاسبه حجم نمونه
3-8. محاسبات مربوط به پژوهش
3-9.فرضيه ها
3-9-1. آزمون فرض وجه مالي         
3-9-2. آزمون فرض وجه مشتري     
3-9-3. آزمون فرض وجه فرايندهاي داخلي
3-9-4. آزمون فرض وجه رشد ويادگيري
3-10. نتايج آزمون مربوط به چهار وجه كارت امتيازي متوازن    
3-11. نتايج پس از فرضيه ها 
3-12. ويژگي هاي فردي و اجتماعي نمونه
3-12-1. جنسيت افراد جامعه
3-12-2. سطح تحصيلات
3-12-3.ميزان سن
3-12-4. سابقه كاري

فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات
4-1. مقدمه
4-2. برنامه پياده سازي اهداف استراتژيك
4-3. پيشنهادات
4-4. پيشنهادات كاربردي
5-4. نتيجه گيري
5-4. منابع


مقدمه تحقیق:
امروزه مدیران ارشد بسیاری از شرکت‌ ها و سازمان‌ ها، وقت و انرژی و منابع مالی قابل توجهی را صرف تدوین استراتژی‌ های اساسی سازمان‌ های خود می‌کنند، ولی اکثر آن‌ ها از عدم اجرای مطلوب استراتژی‌ های خود سخن می‌ گویند. چشم اندازی که این مدیران برای سازمان خود تصور می‌کنند، برای خود آن‌ ها کاملاً روشن است، ولی آگاهی و درک کارکنان از این چشم انداز، بسیار کم و هم‌ سویی و همدلی آن‌ ها برای تحقق اهداف منبعث از این چشم انداز، بسیار کمتر است. بنابراین مدیران ارشد همواره در جست و جوی راه حلی برای حصول از اطمینان از اجرای استراتژی‌ های خود بوده‌ اند و در این میان، روش‌ های ارزیابی به عنوان ابزاری جهت کنترل اجرای استراتژی‌ های خود برگزیده‌ اند. در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت ارزش آفرین سازمان‌ها، متکی به دارایی‌ های مشهود آن‌ ها نیست. امروزه دانش و قابلیت کارکنان روابط با مشتریان و تأمین کنندگان کیفیت محصولات و خدمات فن آوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی، دارایی‌ هایی به مراتب ارزشمندتر از دارایی‌ های فیزیکی‌ اند و توانمندی سازمان‌ ها در به کار گیری این دارایی‌ های نامشهود، قدرت اصلی ارزش آفرینی آن‌ ها را رقم می‌ زند و ارزیابی‌ های مبتنی بر سنجه‌ های مالی، توانایی ارزیابی این دارایی‌ های نامشهود و انعکاس تأثیر آن‌ ها بر موفقیت سازمان‌ها را ندارند. در اوایل دهه 1990، روش ارزیابی متوازن توسط چند تن از محققین به دنیا معرفی شد. این روش معتقد بود که ارزیابی عملکرد نبایستی تنها به سنجه‌ های (مالی) متکی باشد، بلکه عملکرد را باید از منظر‌های مهم دیگری هم چون منظر (مشتری) (فرآیندهای داخلی) و (یادگیری و رشد) نیز مورد ارزیابی قرار داد…
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن، مطالعه موردی شهرستان سبزوار”

مدیریت استراتژی

پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند با موضوع کاربرد رهبری

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند با موضوع کاربرد رهبری،
در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مفهوم سبک
پیوستار سبک های رهبری
پیوستار سبک های رهبری
شبکه مدیریت
نمودار شبکه مدیریت
سبک های شبکه مدیریت
اثر بخش ترین سبک در شبکه
نمودار سیستم های رهبری لیکرت
مدیران سیستم (1)
مدیران سیستم (2)
مدیران سیستم (3)
مدیران سیستم (4)
نیروهای مهم به نظر تانن بام و اشمیت
شرایط لازم جهت دادن آزادی عمل به زیردستان
نمودار دامنه رفتار مدیران
نمودار عوامل مؤثر بر اثر بخشی رهبر
نگرش وضعیتی (دور زندگی)
فرق مدل و تئوری
معیارهای توصیف کننده عامل بلوغ
چهار سبک مدل هرسی- بلانچارد
مدل رهبری وضعیتی هرسی و بلانچارد
انتقادات وارده بر مدل هرسی و بلانچارد
مدل رهبری وروم- ایتون
سبک های رهبری با توجه به مدل «وروم- ایتون»


توضیحات:
کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.

این فایل شامل پاورپوینت فصل سوم این کتاب با عنوان ‘کاربرد رهبری’ می باشد که در حجم 27 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند با موضوع کاربرد رهبری”

مدیریت استراتژی

مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)

دانلود ادبیات و مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)  (برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: تحليل ارتباط مدل تعالی  EFQM و کارت امتيازی متوازن BSC) به همراه منابع،
در قالب word و در 78 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل دوم: مرور ادبيات در زمينه مفاهيم کارت امتيازي متوازن (BSC)، مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) ورژن 2010 و ادبيات مقايسه EFQM و کارت امتيازي متوازن و بررسي زمينه هايي که دو مدل يکديگر را پشتيباني مي کنند.

2-1- کارت امتيازي متوازن ( BSC)
2-1-1-  استراتژي
2-1-2-  اهميت  استراتژي
2-1-3-  مديريت استراتژي
2-1-4-  مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي
2-1-5-  اجراي راهبرد
2-1-6-  کارت امتيازي متوازن نسل اول
2-1-7-  کارت امتيازي متوازن نسل دوم
2-1-8-  کارت امتيازي متوازن نسل سوم
2-1-8-1- فرآيند اول- ترجمه چشم انداز
2-1-8-2- فرايند دوم- ارتباط و برقراري ارتباط
2-1-8-3- فرايند سوم- برنامه ريزي کسب و کار
2-1-8-4- فرايند چهارم-  باز خورد و يادگيري
2-1-9-  نقشه استراتژي
2-1-9-1- منظر مالي
2-1-9-2- منظر مشتري
2-1-9-3- منظر فرآيندهاي داخلي
2-1-9-4- منظر يادگيري و رشد
2-2-  مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)  ورژن 2010
2-2-1- ساختار و چارچوب معيارهاي مدل EFQM
2-2-2- ساختار اجزاي مدل EFQM
2-2-3- ارزش‌ها و مفاهيم بنيادين مدل تعالي EFQM
2-2-4- معيارهاي مدل تعالي EFQM, 2010
2-2-4-1- رهبري
2-2-4-2- راهبرد
2-2-4-3- کارکنان
2-2-4-4- مشارکت ها و منابع
2-2-4-5- فرآيندها، محصولات و خدمات
2-2-4-6- نتايج مشتري
2-2-4-6- الف- برداشت ها
2-2-4-6- ب- شاخص هاي عملکردي
2-2-4-7- نتايج کارکنان
2-2-4-7- الف- شاخص هاي  برداشتي
2-2-4-7- ب- شاخص هاي عملکردي
2-2-4-8- نتايج جامعه
2-2-4-8- الف- مقياس هاي اداراکي
2-2-4-8- ب- شاخص هاي عملکردي
2-2-4-9- نتايج کليدي عملکرد
2-2-4-9- الف- دستاوردهاي راهبردي کليدي
2-2-4-9- ب- شاخص هاي عملکردي
2-2-5- امتيازها
2-3- مقايسه مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) و کارت امتيازي متوازن ( BSC)   و بررسي زمينه هايي که دو مدل يکديگر را پشتيباني مي کنند
2-3-1-  مقايسه دو مدل
2-3-2-  زمينه هايي که دو مدل EFQMو کارت امتيازي متوازن يکديگر را پشتيباني مي کنند
2-3-2-1-   زمينه هايي پشتيباني از نگاه کارت امتيازي متوازن
2-3-2-2-   زمينه هايي پشتيباني از نگاه مدل EFQM
2-3-2-3-   ارائه چارچوبي جهت بررسي کارت امتيازي متوازن در  برابر معيار هاي مدل  EFQM  5-4-  فهرست منابع
5-4-1- فهرست منابع فارسي
5-4-1- فهرست منابع انگليسي

 
بخشی از متن تحقیق:
2-1- کارت امتیازی متوازن (BSC)
2-1-1-  استراتژي:
واژه‌ي استراتژي از واژه‌ي يوناني Stretegema به معني فرمانده‌ي ارتش مركب از Stratos به معناي ارتش و ago به معناي رهبر گرفته شده است. در بعضي از منابع ريشه‌ي واژه‌ي استراتژي را مفهوم Stratum به معناي راه، مسير و يا بستر رودخانه دانسته‌اند. در برخي ديگر از منابع نيز اين واژه را عطف به دانش و هنر يك ژنرال قديمي يوناني به نام استراتگوس [1] معرفي كرده‌اند. در هر حال مفهوم استراتژي ابتدا به معني فن هدايت، تطبيق و هماهنگ‌سازي نيروها جهت نيل به اهداف جنگ در علوم نظامي به كار گرفته شده است. (داوري، دردانه و شانه‌ساز زاده، محمدحسن، (1380)، مديريت استراتژيك – براين كوئين، جيمز و ديگران (1382)، مديريت استراتژيك)

همه سازمان ها براي موفقيت، به مديريت قوي ، منابع كافي، فرآيندهاي ارزش ساز، نيروي انساني كارآمد و … نياز دارند، اما آيا هيچگاه از خود پرسيده ايم براي موفقيت چه نيازي به «استراتژي» وجود دارد؟ بعضاً ممكن است استراتژي همان برنامه بلندمدت تصور شود و وجود آن نشانه اي از دورنگري سازمان به شمار آيد. امروزه عمر برخي از استراتژي ها كمتر از فاصله دو بهار است! علاوه بر اين، ماهيت «استراتژي» با «برنامه» متفاوت است.

مفهوم استراتژي زاييده «فضاي رقابتي» و «محدوديت منابع» است. رقابت و محدوديت منابع زيربناي فلسفه استراتژي به شمار مي آيند. انسان در جهاني پر از محدوديت زندگي مي كند. محدوديت منابع مالي، محدوديت هاي زماني و محدوديت هاي قواي فكري برخي از وجوه بارز اين شرايط هستند . صرف منابع محدود بر موضوعات غيراصلي، جريمه اش واگذاري ميدان رقابتي به رقيبي است كه منابع (محدود) خود را بر روي موضوعات اصلي متمركز كرده است. موضوعاتي كه نتيجه اش مزيت هاي بيشتري (نسبت به رقيب) را به همراه دارد. اين مفهوم را مي توان نوعي «اقتصاد مديريتي » دانست كه هدف آن به حداكثررساني «منافع» در مقابل «هزينه» هاست. رويكرد استراتژي اين امكان را ايجاد مي كند تا با شناخت موضوعات اصلي و تمركز بر منابع (محدود)، براي تحقق آن ها به بالاترين منافع ممكن در مقابل رقيب دست يافته شود…
دانلود فایل

دانلود فایل”مبانی نظری کارت امتيازي متوازن (BSC) و مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)”

مدیریت استراتژی

پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک

دانلود پاورپوینت با موضوع اصطلاحات مدیریت استراتژیک،
در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

استراتژي سنت نيست، سنت شكني است
تعریف مدیریت استراتژیک
اصطلاحات مديريت استراتژيك
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
تدوين استراتژي
اجراي استراتژي
ارزيابي استراتژي
اصطلاحات مهم در برنامه ريزي استراتژيك
استراتژيست
افق سازمانی/ Vision
ماموريت سازمانی/ Mission
فرصت ها و تهديدات محيطي
نقاط قوت و ضعف داخلي
اهداف بلندمدت
اهداف بلندمدت چه خصوصياتي دارد؟
استراتژي
اهداف ساليانه
سياست ها
الگوي جامع مديريت استراتژيك
چرا برخي از سازمان ها از رويكرد برنامه‌ريزي استراتژيك استفاده نمي كنند
موانع و نارسايی های برنامه ريزی استراتژيك
دام هاي مديريت استراتژيك
استراتژي در عمل
استراتژي هاي يكپارچه‌ ساز
استراتژي هاي متمركز
استراتژي هاي تنوع
استراتژي هاي تدافعي
منابع

توضیحات:
این
فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ‘اصطلاحات مدیریت استراتژیک’ می باشد که در
حجم 37 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند
به عنوان ارائه کلاسی درس های مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک پیشرفته
رشته های مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده
قرار گیرد.

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک”

مدیریت استراتژی

پاورپوینت اقلیم استان بوشهر

دانلود پاورپوینت با موضوع اقلیم استان بوشهر،
در قالب ppt و در 91 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

موقعیت جغرافیایی
تاریخچه
تقسیمات اقلیمی در ایران
شرایط اقلیمی خلیج فارس
اقلیم گرم و مرطوب
ویژگی های محیطی، جغرافیایی و اقلیمی سواحل خلیج فارس
بافت قدیم بوشهر
ویژگی های معماری و شهرسازی بافت قدیم بوشهر
مقیاس معماری تک بنا
فرم غالب
ارتفاع شهر بوشهر
معابر شهری
اثرات رعایت نشده در اقلیم بوشهر
تصویر بافت قدیم بوشهر
فضاهای تک لایه
پشت بام
تصویر پشت بام و جان پناه
جان پناه
سرپله
پلکان
تصاویری از معماری بافت قدیم بوشهر
مصالح
فضاهای مختلف ساختمان
عناصر خاص خانه های بوشهر
جبهه بندر پلان
ارتفاع ساختمان ها
اتصال به زمین
ضخامت دیوارها
خصویات کلی فرم بنا در این مناطق
درجه حرارت سطوح داخلی دیوارها
نقش آب و هوا در معماری بوشهر
سطوح سبز
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت اقلیم استان بوشهر”

مدیریت استراتژی

برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT

این فایل مربوط به درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در مقطع کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف رشته مدیریت می باشد که حاوی 15 صفحه است. برای تشکیل جدول swot سه پنداره اصلی، نه بیانیه و نه هد ف شناسایی و برای هر کدام از اهداف یک جدول swot تشکیل و در نهایت جدول کلی برای شرکت طراحی گردید.
فر مت: word

دانلود فایل

دانلود فایل”برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT”

مدیریت استراتژی

تحقیق مشابهت نام حیوان و خصوصیات آن با واحد مشابه در سازمان

دانلود تحقیق با موضوع مشابهت نام حیوان و خصوصیات آن با واحد مشابه در سازمان،
در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

نام حیوان و خصوصیات آن
واحد مشابه در سازمان

توضیحات:
تحقیق انجام شده بر اساس مشابهت رفتار حیوانات با سازمان بوده که در 5 بخش و با توضیحات کامل ارائه شده است.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق مشابهت نام حیوان و خصوصیات آن با واحد مشابه در سازمان”

مدیریت استراتژی

ارزش مديريت استراتژيك

فهرست مطالب :

مقدمه

ابعاد تصمیمات استراتژیک

رسمیت درمدیریت استراتژیک

انواع ساختارهای مدیریت استراتژیک

ویژگیهای تصمیمات مدیریت استراتژیک

جریان تعامل و تکرار فرآیند استراتژیک

مزایای مدیریت استراتژیک

خطرهای مدیریت استراتژیک

اهمیت استراتژی و فواید آن برای موسسه

تعریف و هدف مدیریت استراتژیک

ویژگیهای مدیریت استراتژیک

استراتژی های جهانی و چند ماهیتی

تعریف مدیریت استراتژیک

مزایای مدیریت استراتژیک

تطبیق دادن ساختار با استراتژی

رابطه بین ساختار و استراتژی از نظر چاندار

ساختار مبتنی بر واحد تجاری استراتژیک

قسمتی از متن :

جاذبه هر رویکرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر
برای مؤسسه است. این، به ویژه درباره نظام مدیریت استراتژی با تأثیر
عمده‌ای که بر تدوین و اجرای برنامه‌ها دارد، صادق است.

در بررسی ۹۳ مؤسسه تولیدی آمریکایی، پژوهشگران دریافتند که
برنامه ریزان رسمی که از رویکرد مدیریت استراتژیک استفاده می‌کرده‌اند، بر
حسب معیارهای مالی که فروش، دارایی‌ها، قیمت فروش، درآمد هر سهم و رشد
درآمد را اندازه می‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ریزی، موفقیت بیشتری
کسب نموده بودند. برنامه‌ریزان همچنین در پیش‌بینی نتیجه فعالیت‌های عمده
استراتژیک دقت بیشتری داشتند.

دانلود فایل

دانلود فایل”ارزش مديريت استراتژيك”

مدیریت استراتژی

پاورپوینت بررسی چشم انداز، ماموریت، ارزش های محوری، شعار و لوگوی شرکت های داخلی و خارجی در صنعت کفش

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی چشم انداز، ماموریت، ارزش های محوری، شعار و لوگوی شرکت های داخلی و خارجی در صنعت کفش،
در قالب ppt و در 54 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

شرکت های داخلی:
کفش ملی:
چشم انداز
ماموریت
لوگو

کفش نوید بهمن:
چشم انداز
ماموریت
ارزش های بنیادین
لوگو

نوین چرم:
چشم انداز
ماموریت
ارزش های بنیادین
لوگو

درساچرم:
چشم انداز
ماموریت
ارزش های بنیادین

شرکت های خارجی:
GEOX:
چشم انداز
ماموریت
لوگو
شعار

ADIDAS:
چشم انداز
ماموریت
ارزش های بنیادین
لوگو

شعار

REEBOK:
چشم انداز
ماموریت
لوگو
شعار

ASICS:
چشم انداز
ماموریت
ارزش های بنیادین
لوگو


NIKE:
چشم انداز
ماموریت
لوگو
شعار


PUMA:
چشم انداز
ماموریت
ارزش های بنیادین
لوگو
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت بررسی چشم انداز، ماموریت، ارزش های محوری، شعار و لوگوی شرکت های داخلی و خارجی در صنعت کفش”

مدیریت استراتژی

پاورپوینت نقاط مرجع استراتژیک

دانلود پاورپوینت با موضوع نقاط مرجع استراتژیک،
در قالب ppt و در 127 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تئوری نقاط مرجع استراتژیک (Strategic Refrence Point)
نقاط مرجع
ویژگی های نقاط مرجع استراتژیک
نقاط مرجع استراتژیک در مدل های مدیریت و مدیریت استراتژیک و …
نقاط مرجع استراتژیک در مدل سازمان به عنوان یک پدیده اجتماعی
سازگاري مدل تركيبي با مباني منطقي تئوري‌هاي مديريت  (دکتر اعرابی)
الگوي جامع اثربخش (كوين و رودباخ) هدف- وسيله- ساختار
مراحل چرخه حيات و اندازه سازمان (كويين و كامرن) مرحله- اندازه
رويكرد طراحي استراتژيك (مينتزبرگ)
گونه‌هاي استراتژيك تجاري (ديويد)
ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک SPACE   (رماسون ودیکل)
ساخت یک ماتریس SWOT (هانگر)
گروه مشاوران BCG
مدیریت توسعه (احمد وند)
الگوی عمومی مدیریت و برنامه ریزی
درجه انسجام
پیوستگی سازمانی
الگوی کنترلی
فرهنگ رفتاری
اهداف فردی سازمان
دياگرام جانمايي تشكيل استراتژي ها
جايگاه مکاتب استراتژی
جايگاه مکاتب محیطی، فرهنگی، قدرت، کارآفرینی، موقعیت یابی، برنامه ریزی و طراحی
جايگاه مکتب یادگیری
مدل هفت اس مک کینزی
ماتريس نقاط مرجع راهبردي انسجام
ماتريس نقاط مرجع راهبردي يکپارچگی؟
ماتريس نقاط مرجع راهبردي هم افزايي
ماتريس نقاط راهبردي انسجام، يکپارچگي و هم‏افزايي
ماتريس نقاط راهبردي يکپارچگي و انسجام
ماتريس نقاط مرجع راهبردي هم افزايي و انسجام
ماتريس نقاط راهبردي هم‏افزايي و يکپارچگي
مدیریت محیط
فاز بندی اقدام
ساختار الگوی سازمانی
الگوی نقش
زمان و شرایط
IT
تكنولوژي
جایگاه نظریه
گونه های استراتژی تجاری (پورتر) (سید جوادین326- هانگر 137)
سیستمهای طراحی ساختار سازمانی (دفت)
سیستم های طراحی ساختار  سازمانی (دفت- مینتزبرگ- رابینز- الوانی 236- اعرابی طراحی ساختار)
سبک های رهبری (هرسی وبلانچارد)
گونه های تکنولوژی خدمات (دفت و مگینتاش)
گونه های استراتژی تولید (مردیت)
استراتژی های طراحی سیستم اطلاعاتی (بارل و مورگن)
ماتریس اولویت بندی مسائل استراتژیک (هانگر)
GE (هانگر 175- علی احمدی 301)
استراتژی رشد از طریق خریداری یک شرکت دیگر و مدیریت فرهنگ های مختلف (هانگر 251)
الگوي تحقیق عملی (کلینیکی) (دکتر فرهی)
الگوي جامع اثربخش (كوين و رورباخ) هدف- وسيله- ساختار
نقاط مرجع استراتژیک در تئوری های سازمان
موقعیت و جایگاه سازمان ها از نظر بهره وری
گونه‌هاي مختلف مقاومت در برابر تحول
استرتژي‌هاي تحول مبتني بر برنامه و تحول
گونه‌هاي مختلف اولويت‌ بندي مديريت تحول
ساز و کارهای نهادی شدن
عوامل موفقیت مهندسی مجدد
روشن کردن اهداف و روش ها
نقاط مرجع استراتژیک در مدل های رفتار سازمانی
وضعیت های چهارگانه زندگی
پنج دسته از پیروان (کلی1988)
نقش رهبری در مراحل رشد سازمان هاي نوپا
سیستم های مدیریت لیکرت
تئوری رهبری اوهایو (1945)
شبکه مدیریت (Management Grid): رابرت بلیک و جین موتان
ترکیب تئوری رهبری شبکه مدیریت و اوهایو
نظریه رهبری وضعیتی هرسی و بلانچارد
سبک هاي رهبري در تئوري موقعيتی  (هرسي و بلانچارد)
بررسی مدل رهبری با نقاط مرجع استراتژیک
رابطه میزان استرس و عملکرد (قانون یرسون)
مدل آسیب شغلی
مفاهیم اصلی گروه: انسجام
سبک های پنج گانه مدیریت تعارض
گرایش های استراتژیکی رفتار در گونه های مختلف استراتژیک
نگرش های کاری عام
استراتژي‌ هاي مديريت فرهنگ سازماني (هريسون و هندي )
استراتژي‌ هاي مديريت فرهنگ سازماني (دنيسون و ميشرا)
استراتژي‌ هاي مديريت فرهنگ سازماني (جفري سوني فيلد)
استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ های صنعتی (ديل و كندي)
نقاط مرجع استراتژیک در مدل های منابع انسانی
استراتژي‌ هاي مديريت منابع انساني (آسترمن)
منطق دسته بندي فلسفی توانمند سازی منابع انسانی (SRP) (دکتر اعرابی)
استراتژي‌ هاي تأمین منابع انساني (بامبرگر و مشولم )
چهار گروه افراد سازمان از دید کاربردی (مان فریدوریس)
بروز احساسات توسط کارکنان ناراضی
آینده نگری
نوع فرهنگ براساس رابطه کارکنان با ارزش های سازمانی
استراتژي‌هاي مديريت منابع انساني/ نظري (لپك و اسنل)
راهبرد تحول مشارکتی
راهبرد تحول اجباری
سير تكامل سازمان‌ هاي يادگيرنده (دفت)
مدل  Nonakaو  Takeuchi
الگوهای شناخت تعیین موقعیت در مدیریت یکپارچه برنامه‌ ریزی، تحول و مدیریت استراتژیک

توضیحات:
این
فایل شامل پاورپوینتی با عنوان نقاط مرجع استراتژیک می باشد که در حجم 127
اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده که می تواند به عنوان
ارائه کلاسی درس های مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک پیشرفته رشته های
مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار
کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی  رعایت
گردیده و قالب آن نیز به راحتی قابل تغیر می باشد.

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت نقاط مرجع استراتژیک”