مدیریت اطلاعات

پاورپوینت مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته،
در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مبانی مرتب سازی و دستیابی داده ها  
روش های طراحی و ایجاد سیستم ها
محیط فایلی سنتی
مشکلات مشی فایلینگ(محیط فایل سنتی)
پایگاه داده: مشی مدرن یا پایگاهی
ساختن یک پایگاه داده
مدلسازی
نمودار موجودیت ـ رابطه (ERD)
نرمال سازی(normalization)
رابطه بهنجار(نرمال سازی) نشده
رابطه نرمال سازی شده
سیستم های مدیریت پایگاه داده
معماری سیستم های مدیریت پایگاه داده
دیدگاه فیزیکی و دیدگاه منطقی
مولفه های یک DBMS
مثال دید(VIEW)
مدل های منطقی داده (ساختارهای داده ای رایج)
مدل سلسله مراتبی DB
مدل سلسله مراتبی DB
مدل شبکه ای پایگاه داده
مدل رابطه ای پایگاه داده
عملگرها در پایگاه داده رابطه ای
سه عمل اصلی در پایگاه داده رابطه ای
مزایا و معایب مدل ها ی منطقی داده ها


قسمتی از متن پاورپوینت:
سلسله مراتب داده ها(Data Hierarchy): یک بیت، کوچکترین واحد داده قابل پردازش در رایانه؛ یک بایت، مجموعه ای از بیت ها که یک کاراکتر ساده را معرفی می کند.یک رشته ترتیبی ازکاراکتر ها را گویند.
فیلد(field): یک رشته معنی دار یا یک ترکیب منطقی از کاراکتر ها به صورت یک کلمه  را گویند.
رکورد(record): یک ترکیب منطقی از فیلد های مرتبط به هم که بیان کننده صفات یک پدیده است.
فایل(پرونده): یک ترکیب منطقی از از رکورد های مرتبط به هم در بر دارنده رکوردهای موجودیت ها ی همگن است مانند پرونده دانشجویان.


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته’ می باشد که در حجم 45 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس- سمینار) مورد استفاده قرار گیرد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته”

مدیریت اطلاعات

پاورپوینت با موضوع سازمان الكترونيكي تنظيم مقررات

پاورپوینت با موضوع سازمان الكترونيكي تنظيم مقررات

زیبا و کاربردی در 24 اسلاید

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت با موضوع سازمان الكترونيكي تنظيم مقررات”

مدیریت اطلاعات

پاورپوینت اداره کردن بنگاه دیجیتالی

دانلود پاورپوینت با موضوع اداره کردن بنگاه دیجیتالی،
در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

چرا سیستم های اطلاعاتی
چرا سیستم های اطلاعاتی مهم هستند؟
سیستم های اطلاعاتی چقدر اهمیت دارند؟    
همگرایی دیجیتالی و محیط متغیر کسب و کار
دیدگاه ها در مورد سیستم های اطلاعاتی
سیستم اطلاعات چیست؟
این فقط فن آوری نیست.
ابعاد سیستم های اطلاعاتی
رویکردهای معاصر به سیستم های اطلاعاتی
رویکرد فنی
رویکرد رفتاری
رویکرد سیستم های اجتماعی- فنی
یادگیری استفاده از سیستم های اطلاعاتی: فرصت های جدید همراه فن آوری
چالش های سیستم های اطلاعاتی: موضوعات کلیدی مدیریت
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت اداره کردن بنگاه دیجیتالی”

مدیریت اطلاعات

پاورپوینت سند راهبردي توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان

پاورپوینت سند راهبردي توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات
استان اصفهان

در قالب پاورپوینت و در 37 اسلاید

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت سند راهبردي توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان”

مدیریت اطلاعات

تحقیق سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دانلود تحقیق در مورد سیستم های اطلاعاتی مدیریت،
در قالب word و در 66 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
Mis چيست؟
تا نيمة دهة 1960، غالب شركتهاي بزرگ، عليرغم همه مشكلات، موفق به اجراي اولين سيستم هاي كامپيوتري خود شده بودند. كار اين شركت ها با حجم زيايد از داده ها كه در اختيار داشتند، بسيار مشكل بود و تلاش زيادي بود تا اين داده ها را به شكلي تبديل نمايند كه براي كامپيوتر قابل قبول باشد. ادبيات كامپيوتر در سازمانها محدود بود به عده اي كارشناس اطلاعاتي، اين كارشناسان نيز هيچگونه تجربه واقعي براي هدايت اجراي مراجل چرخه حيات سيستم نداشتند و لذا پيشرفت در اين زمينه به تدريج و در اثر سعي و خطا بوجود آمد.

سازمانها در آن دوران سخت يك هدف داشتند و آن اين بود كه در اجراي وظائف پردازش داده ها از كامپيوتر دقيقاً همانگونه استفاده مي كنند كه ماشين هاي پانچ كارت آنرا داشتند. امور سيستم هاي اطلاعات حسابداري خوب تعريف مي شد و روي ادارات حسابداري سازمان تأثير مي گذاشت و اصولاً اجراي كامپيوتر به معناي تبديل امور جاري به شكل كامپيوتري بود…
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق سیستم های اطلاعاتی مدیریت”

مدیریت اطلاعات

پاورپوینت مفاهیم اطلاعات

دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم اطلاعات،
در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
هدف سیستم های اطلاعاتی
ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش
تفاوت بین داده و اطلاعات
اطلاعات حسابداری و مدیریتی
انواع اطلاعات مدیریت
ویژگی های اطلاعات به عنوان یک منبع سازمانی
داده پردازی، گزارش مدیریتی و پشتیبانی تصمیم
سیستم های ارتباطی
خصوصیات منابع اطلاعاتی با کیفیت
گزارش مدیریتی
وظایف سیستم های اطلاعاتی مدیریت یکپارچه

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مفاهیم اطلاعات”

مدیریت اطلاعات

پاورپوینت داده کاوی (data Mining)

دانلود پاورپوینت با موضوع داده کاوی (data Mining)،
در قالب pptx و در 39 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ داده ﻛﺎوي ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺸﻒ داﻧﺶ
معماری یک نمونه سیستم داده کاوی
ﺟﺎﻳﮕﺎه داده ﻛﺎوي در ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ
داده کاوی و انبار داده ها
داده ﻛﺎوی و OLAP    
توصيف داده ها در داده كاوي
خلاصه سازي و به تصوير در آوردن داده ها
خوشه بندي
تحليل لينك
مدل هاي پيش بيني داده ها
مدل ها و الگوريتم هاي داده كاوي
شبكه هاي عصبي
نتیجه گیری


قسمتی از متن پاورپوینت:
در دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﺸﺮ در ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﻤﻊ آوري دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﺑﺎرﻛﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺠﺎري، ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر، ﻋﻠﻮم، ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻤﻊ آوري داده، از اﺳﻜﻦ ﻛﺮدن ﻣﺘﻮن و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤ ﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻣﺎﻫﻮاره اي، در اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ از وب و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎ را ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از داده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎري در دادهﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه، ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم وﺟﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎري را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد داده را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘داده کاوی (data Mining)’ می باشد که در حجم 39 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت داده کاوی (data Mining)”

مدیریت اطلاعات

تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

دانلود تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها،
در قالب word و در 64 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

سیستم چیست؟
درونداد
فرآیند تبدیل (میانداد)
برونداد
بازخور(باز داد)
سیستم‌های اصلی و فرعی
خواص سیستم باز
تجزیه و تحلیل سیستم چیست و تحلیل کننده سیستم کیست؟
تعریف تجزیه تحلیل سیستم
ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم   
وظایف واحد تجزیه تحلیل سیستم‌ها   
فواید تجزیه و تحلیل سیستم‌ها   
تحلیل کننده سیستم کیست؟   
برخی از ویژگی‌های آنالیست از این قرار است
آشنایی با مراحل تجزیه تحلیل سیستم
اصول و مفاهیم سازمانی   
ساختار کلی سازمان   
بخش‌های اصلی سازمان   
تنظیم نمودار سازمانی   
روش ترکیبی   
فنون تجزیه و تحلیل سیستم‌ها   
بررسی جریان کار   
در نمودارهای جریان کار علائمی به شرح زیر به کار می‌رود
تعیین مراحل کار   
بررسی و کنترل فرم   
تعریف فرم   
انواع فرم‌‌ها   
مراحل بررسی و کنترل فرم   
تعریف کار‌سنجی   
فوائد کار‌سنجی برخی از فواعد کار سنجی عبارتند از
پیش نیازهای کارسنجی   
فن بررسی حرکات   
مراحل بررسی حرکات
برخی از روش‌های کارسنجی
روش زمان سنجی 
اجزاء یک سیستم 
تعریف صحیح و کامل سیستم چیست؟   
نگرش سیستمی در سازمان   
سیستم و پیچیدگی آن   
حفظ بقا و اصل تضاد در سیستم   
مراحل رشد سیستم و بحرانهای پیش رو   
مزایای تفکر سیستمی در سازمان   
آسیب‌های تفکر سیستمی   
مفهوم و تعريف نگرش سيستمي
اهمیت دیدگاه سیستمی
دیدگاه چرخه حیات   
نظریه سیستمی (General System Theory) چیست؟   
نتیجه گیری
رویکرد تفکر سیستمی   
کاربرد تفکر سیستمی   
روشی مناسب برای رویارویی با سخت‌ترین مسائل   
رویکرد سیستمی   
سازمان چیست؟   
مدیریت چیست؟   
نگرش سیستمی (System Approach)   
تئوری عمومی سیستم ها و کاربرد آن در مدیریت   
نگرش سیستمی
منابع در اختیار مدیران
تفاوت منابع
رویکرد سیستمی
مفروضات رویکرد سیستمی
مفروضات رویکرد سیستمی در عمل
فواید رویکرد سیستمی
تعريف سيستم
بازخورد Feedback 
محيط سيستم ( System Environment)   
سيستم بسته( Closed System )   
حالت سيستم (State of a System)   
سيستم ايستا   
سيستم ديناميک   
سيستم هومواستاتيک (Homeostatic System )   
منابع و ماخذ    


بخشی از متن تحقیق:
تعریف تجزیه تحلیل سیستم:
تجزیه تحلیل سیستم عبارت است از شناخت جنبه‌های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده سیستم و بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزاء آن؛ به منظور دست‌یابی به مبنایی جهت طرح و اجرای یک سیستم مناسب‌تر است.

تجزیه و تحلیل به ما کمک می‌کند تا موقعیت فعلی سازمان را به خوبی درک کنیم، از جریان کار مطلع شویم و آن را  مورد ارزیابی قرار دهیم و برای رفع نارسائی‌ها و مشکلات، بهترین راه حل را انتخاب و توصیه کنیم.

در یک سازمان، سیستم را مجموعه‌ای از روش‌ها نیز تعریف کرده اند، روش‌هایی که به یکدیگر وابسته‌ هستند و با اجرای آنها، قسمتی از هدف سازمانی محقق می‌شود. روش‌ها نیز به نوبه خود مجموعه‌ای از شیوه‌های مختلف انجام کار هستند که …
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها”

مدیریت اطلاعات

پاورپوینت مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS)

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS)،
در قالب ppt و در 294 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
پاورپوینت مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS)

فصل دوم:
استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در رقابت

فصل سوم:
استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای پرداختن به تجارت الکترونیک

فصل چهارم:
مفاهیم سیسم

فصل پنجم:
روش شناسی چرخه حیات سیستم
فصل ششم:
مبانی پردازش کامپیوتر

فصل هفتم:
پایگاه داده و سیستم مدیریتی پایگاه داده

فصل هشتم:
ارتباطات داده ای

فصل نهم:
سیستم اطلاعات مدیریت MIS
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS)”