مدیریت تعارض

پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تعارض و مذاکره،
در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف تعارض
دیدگاه ها به تعارض
دیدگاه نظریه پردازان کلاسیک
دیدگاه نهضت روابط انسانی
دیدگاه تعامل گرایان
انواع تعارض
سطوح تعارض در سازمان
فراگرد شکل گیری تعارض
پیامدهای تعارض
مدیریت تعارض
ایجاد تعارض کارکردی
روش نقادی
روش مجادله ای
سبک های گوناگون مدیریت تعارض غیرکارکردی (منفی)
شرایط مناسب سبک های پنج گانه مدیریت تعارض (رقابت)
شرایط مناسب سبک های پنج گانه مدیریت تعارض (همکاری)
شرایط مناسب سبک های پنج گانه مدیریت تعارض (اجتناب)
شرایط مناسب سبک های پنج گانه مدیریت تعارض (نرمش، سازش و رأفت)
شرایط مناسب سبک های پنج گانه مدیریت تعارض (مصالحه)
تعریف مذاکره
اهداف و نتایج مذاکره
شاخص ها مذاکره اثر بخش
انواع مذاکره
راهبردهای مذاکره
انواع مذاکره کننده و روش های آن
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره”

مدیریت تعارض

پاورپوینت مدیریت تعارض

دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت تعارض،
در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعاریف تعارض      
چند موضوع زیربنای همه این تعریف ها است
تحولات در اندیشه تعارض
انواع اساسی تعارض
سطوح تعارض در سازمان
تعارض درون فردی
انواع تعارض درون فردی
تعارض میان فردی
انواع تعارض های میان فردی
ساز و کارهای متداول دفاعی
تعارض درون گروهی
تعارض میان گروهی
پیش فرض های اساسی سه گانه نسبت به تعارض و مدیریت آن ها
سه روش برای مدیریت تعارض میان گروهی
گروه اندیشی بذر تعارض میان گروهی
مدل ارتباط چهره به چهره بهنگام شده برای به حداقل رساندن تعارض میان گروهی
تعارض در سطح سازمان
عوامل ساختاری تعارض
علل تعارض در سازمانها
دید گاه های سه گانه سازمان نسبت به تعارض
چگونگی ایجاد نگرش مثبت در سازمان
تعارض میان سازمانی
فرآیند تعارض
ابعاد مقاصد نحوه برخورد  با تعارض (سبک های گوناگون مدیریت تعارض غیر کارکردی)
ابعاد مقاصد نحوه برخورد با تعارض
تعارض کارکردی
تعارض غیر کارکردی
ایجاد تعارضات کارکردی
فن نقادی (شیطنت آمیز)
روش مناظره ای (جدلی)
نتیجه گیری
فهرست منابع


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینت مدیریت تعارض می باشد که می تواند به عنوان سمینار در کلاس مورد استفاده قرار گیرد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مدیریت تعارض”

مدیریت تعارض

تحقیق تعارض و ماهيت آن

دانلود تحقیق در مورد تعارض و ماهيت آن،
در قالب doc و در 209 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مقدمه و معرفی
مقدمه
زيربناي نظري تحقيق 
تعارض و ماهيت آن 
ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني
ديدگاه سنتي
ديدگاه كثرت گرا
ديدگاه تعامل گرا
تعارض و اثرات اصلي تعارض
تعارض و جنبه هاي منفي آن
تعارض و جنبه هاي مثبت آن
انواع تعارض
تعارض درون فردي
تعارض بين فردي
تعارض بين گروهي
تعارض بين سازماني
علل ايجاد تعارض در سازمان ها
تعارض و تغيير
تعاض در اثربخشي سازمان
راهبردهاي پيشگيري از تعارض
راهكارهاي رفع تعارض
سبك هاي مديريت تعارض
راهبردهاي مديريت تعارض
چانه زني
ميانجي گري
حكميت
خلاصه بحث تعارض
هوش عاطفي
تعريف هوش عاطفي
ريشه هاي تاريخي هوش عاطفي
اساس زيستي عواطف و هوش عاطفي
ديدگاه هاي متفاوت پيرامون هوش عاطفي
هوش عاطفي از ديدگاه گاردنر
هوش عاطفي از ديدگاه مايروسالوي
هوش عاطفي از ديدگاه بار- آن
ابعاد هوش عاطفي از ديدگاه بار- آن
هوش عاطفي از ديدگاه گلمن
مؤلفه هاي هوش عاطفي گلمن
مؤلفه خودآگاهي
مؤلفه مديريت خود
مؤلفه آگاهي اجتماعي
مؤلفه مهارت هاي اجتماعي
مؤلفه خودانگيزي
توجه معاصر به هوش عاطفي
تقسيم بندي بر اساس IQ و EQ از ديدگاه جك بلوك
نقش وراثت و محيط در هوش عاطفي
ويژگي هاي افراد با هوش عاطفي بالا و پائين
آموزش و يادگيري هوش عاطفي
هوش عاطفي در محل كار
خلاصه بحث هوش عاطفي
ارتباطات (مهارت هاي ارتباطي)
چهارچوب مفهومي ارتباطات
هدف ارتباط
اهميت ارتباطات
فرآيند ارتباطات
انواع ارتباطات
مهارت هاي ارتباطي مديران
تعريف مهارت هاي ارتباطي
مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن
مهارت كلامي
مهارت بازخورد
مهارت شنود مؤثر
خلاصه بحث ارتباطات
الگو (مدل)
نظريه هاي الگوسازي
انواع الگو (مدل)
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف كلي تحقيق
اهداف
فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي اصلي
فرضيه هاي فرعي
پيش فرضهاي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
تعريف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: پيشينه تحقيق
مقدمه
تعارض
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات انجام شده در خارج كشور
هوش عاطفي
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات انجام شده در خارج كشور
ارتباطات
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات انجام شده در خارج كشور
نتيجه گيري از مرور ادبيات تحقيق

فصل سوم: روش شناسي تحقيق
مقدمه
جامعه آماري
نمونه تحقيق
انتخاب حجم نمونه لازم
متغيرهاي تحقيق
ابزار و وسيله تحقيق
نحوه امتياز دهي
پايايي پرسشنامه هاي تحقيق
نحوه جمع آوري اطلاعات
روش هاي آماري
رعايت مسائل اخلاقي


بخشی از مقدمه تحقیق:
دانشگاه به عنوان يك عامل اجرائي در آموزش و تربيت فرد و هدايت وي به سمت شهروندي مؤوثر و مفيد به حال جامعه، داراي نقش مؤثر بوده و بدون ترديد، تأمين كننده نيروي انساني مورد نياز جامعه در آ‌ينده خواهد بود. به همين دليل امروزه در جوامع مختلف، دانشگاه ها از نظر كمي و كيفي رشد و گسترش يافته و تقاضا براي ورود به آن ها، روز به روز زيادتر مي شود و تعداد كثيري دانشجو براي تحصيل و برخورداري از مزاياي آن به دانشگاه ها روي مي آورند.
دانشگاه به عنوان يك نهاد تعليم و تربيت، از همه نهادهاي اجتماعي پيچيده تر است. دانشگاه همانند ساير سازمان هاي رسمي، بايستي با وظايف ساخت، اداره و جهت دادن به تركيب پيچيده اي از منابع انساني در گير گردد. بر خلاف اغلب سازمان هاي رسمي، توليد دانشگاه انسان است و اين امر موجب پيدايش مسائل ويژه در مديريت دانشگاه مي گردد.
از جمله مسائلي كه دانشگاه به عنوان يك سازمان با آن روبرو است، مسأله تعارض و عدم موافقت هاست. فعاليت هاي سازماني، مستلزم تعامل بين افراد و گروه هاي سازمان مي باشد. در سازمان، ها افراد مختلفي در رده هاي گوناگون مشغول انجام فعاليت ها و وظايف خود مي باشند. لازمه انجام اين فعاليت ها، ارتباط دو جانبه يا چند جانبه افراد با همديگر بوده كه مي توانند زمينه ساز ايجاد تعارض باشند…

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق تعارض و ماهيت آن”

مدیریت تعارض

پاورپوینت با موضوع رفتار تعاملی و تعارض

دانلود پاورپوینت در مورد رفتار تعاملی و تعارض،

در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعارض در سازمان ها
تعارض
نتایج واکنش مدیران در مقابل تعارض
تغییرات در تفکر تعارض
دیدگاه سنتی نسبت به تعارض
دیدگاه روابط انسانی به تعارض
دیدگاه تعاملی تعارض
نظریه تعامل
الگو های مراحل یا روند بروز تعارض
الگوی مراحل تعارض پوندی
الگو مراحل تعارض رحیم
الگو مراحل تعارض دویچ
مراحل تعارض
نتیجه گیری
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت با موضوع رفتار تعاملی و تعارض”

مدیریت تعارض

تحقیق تعارض

دانلود تحقیق با موضوع تعارض،
در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

تعارض چيست؟
سبك هاي عمومي مديريت تعارض
مذاكره اصولي براي حل تعارض
اصول مذاكره
نگرش ها نسبت به تعارض
نگرش نوين يا نگرش مثبت
نظريه همكاري
نظريه رفتار اداري
نظريه سيستم هاي اجتماعي
سبك هاي عمومي مديريت تعارض
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق تعارض”

مدیریت تعارض

پاورپوینت مدیریت تغییر و نظریه آشوب

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تغییر و نظریه آشوب،
در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فرآيند تغيير چيست؟
ضرورت تغییر
شناسايي منابع تغيير
طبقه بندي انواع تغيير
تشخيص تقاضا براي تغيير 
انتخاب تغييرات ضروري
تهيه برنامه عمل
اطلاع رساني در مورد تغيير  
ارزيابي پيچيدگي
شيوه هاي مشاركت دادن افراد
انتخاب مقیاس زماني     
پيش بيني اثرات تغيير   
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مدیریت تغییر و نظریه آشوب”

مدیریت تعارض

پاورپوینت مديريت تعارض و تصميم گيري خلاق

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت تعارض و تصميم گيري خلاق،
در قالب ppt و در 54 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعارض از ديد صاحبنظران علم مديريت
تعارض در سازمان
نظریه های تعارض
نظریه سنتی
تعارض مخرب
نظریه رفتاری
تعارض سازنده
نظريه تعامل گرا
جنبه هاي مثبت و منفي تعارض
ريشه هاي تعارض
انواع تعارض
مراحل فرآيند تعارض
مديريت تعارض
روش هاي ناموثر در حل تعارض
سبك هاي مرسوم براي مديريت تعارض
انتخاب راهبرد و سبك مديريت تعارض
 الف- حل مسئله مشاركتي
ب- رقابت جويي (تحكم)
ج- اجتناب
د- انعطافپذيري (مدارا)
ه- مصالحه (توافق)
تفاوت سبك ها با استفاده از تمثيل حيوانات
مديريت در زمان مواجه با تعارض
تصميم گيري خلاقانه 
فرآيندعمومي تصميم گيري
ده گام در حل خلاق مسايل
برخي مفاهيم
تصميم گيري خلاق
پرسش هايي در باب تفكرخلاق (نوع ديكر ديدن)
سوالات مهم پيرامون تفكر خلاق
شيوه هاي معروف تفكر خلاق
منبع و مركز تمام قدرت هاي خلاقانه انسان قدرت روياپردازي است
شكوفايي تفكرخلاق
خصوصيات خلاقيت
بايد به فرصت ها انديشيد، نه به مشكلات!
ارکان خلاقیت
فرآيند صحيح تصميم گيري
تصميم گيري خلاق
كارآفرينان طبيعتاً بزرگ مي انديشند
زماني كه شما اين گونه وسيع مي انديشيد، از واقعيت هاي جاري فاصله نمي گيريد؟
تصميم گيران شهودي
جايگاه واقعي شهود در فرآيند تصميم گيري صحيح چيست؟
در مورد تصميم خود كاملاً مطمئن باشيد
پيش تصميم گيري
كارآفرينان چگونه مي توانند با عدم قطعيت ها كنار بيايند و در آن شرايط تصميم بگيرند؟
كيفيت تصميم و كيفيت پيشامدها
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مديريت تعارض و تصميم گيري خلاق”

مدیریت تعارض

تیز هوشی

فهرست مطالب :

مقدمه

تعاریف تیز هوشی و با استعدادها

شناسایی دانش آموزان تیز هوش

ویژگیهای تیز هوشان از نظر ترمن

سبب شناسی

کم پیشرفتی کودکان سر آمد

خصوصیات معلمان دانش آموزان از نظر لیندری

ملاحضات ویژه در تعلیم و تربیت پیش دبستانی

نتیجه گیری

فهرست منابع

 

قسمتی از متن :

از دیدگاه سنتی تیز هوشی مبتنی بر هوش کاملی است که بوسیله یک تست هوشی
وانفرادی اندازه گیری می شود.از تستهایی که معمولاً برای سنجش هوش بکار می
رود ، می توان از آزمون هوشی استنفورد- بینه و آزمون هوشی تجدید نظر شده و
کسلر که مخصوص کودکان ساخته شده است ، نام برد. از نظر سنتی ، کودکان تیز
هوش شناخته می شدند که نمره آنها در آزمون استنفورد وکسلر از سطح بخصوصی
بالاتر باشد یکی از تعاریفی که از تیز هوشی به عمل آمده و منحصراً بر مبنای
هوشی صورت گرفته است ، تعریفی است که بوسیله لوئی ترمن و همکارانش در
مطالعه کلاسیک خود ارائه داده اند .این تعریف که بر اساس بهره هوشی تحت
عنوان مطالعات ژنتیک درباره تیز هوشی منتشر شده است. این تعریف در تحقیقات و
برنامه های زیادی که مخصوص تیز هوشان اجرا شده است مورد استفاده قرار
گرفته است اما در سالهای اخیر نارضایی گسترده ای در برابر کاربرد بهره هوشی
بعنوان تنها عامل تعیین کننده در تعریف تیز هوشان به وجود آمده است.دلایلی
که برای این نارضایی عنوان شده است ، عبارت است از :شناخت محدودیتهایی که
در آزمونهای بهره هوشی وجود دارد ، مفهوم سازی مجدد از ماهیت هوش و تحقیقات
و تفکرات جدیدی که درباره کیفیت وچگونگی هوش ارائه شده است.

 

دانلود فایل

دانلود فایل”تیز هوشی”