مدیریت دولتی

پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی

دانلود پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی،
در قالب ppt و در 218 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: مفاهیم و تعاریف
تعریف اداره
نکاتی که در تعریف اداره نیاز است، کدامند؟
مقایسه اداره، سازمان و مدیریت
ارتباط اداره، سازمان و مدیریت از نظر  الیورشلدن
عناصر تشکیل دهنده سازمان از نظر هنری فایول
مفهوم عام دولت
مفهوم خاص دولت
ارتباط مفاهیم عام و خاص دولت
تعریف اداره امور عمومی
ارتباط اداره امور عمومی و محیط
ارتباط اداره امور عمومی با سایر رشته ها
تعریف اداره امور خصوصی
تفاوت های اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی
انگیزه جلب منفعت
خدمات یا محصولات انحصاری یا نیمه انحصاری
نظارت قانونی
میزان جلب دقت و توجه عامه
قیمت روز بازار برای محصول و یا  خدمت
عامل سیاست
فوریت داشتن و مداومت خدمات عمومی
تفاوت در حجم و وسعت قلمرو سازمان
تفاوت در نوع رهبری مورد نیاز و خصوصیات و شرایط لازم برای رهبر
تفاوت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصی
تفاوت در بودجه و حجم عملیات
تشویق انتقاد و میزان انتقادهای نهان و آشکار
میزان مشخص بودن اهداف و مقاصد سازمانی
هماهنگی سازمان و تلفیق عقاید
معیار منفعت و اثر روحی مترتب بر آن
درجه مهارت در اداره مذاکرات
خصوصیات شخصی و سوابق زندگی گروه همکار
شباهت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصی
تعریف علم
مشخصات شناخت علمی
ویژگیهای علوم اجتماعی
مراحل روش تحقیق علمی در علوم اجتماعی
آیا اداره علم است یا هنر؟

بخش دوم: گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی
فصل اول: سیاست و اداره
نظر ویلسون در باره جدایی سیاست از اداره
نظر فرانک گود نو در باره جدایی سیاست از اداره
پیوستگی سیاست و اداره

فصل دوم: نظریه های کلاسیک
اصول مدیریت علمی
عوامل و عناصر پنج گانه مدیریت صحیح از نظر تیلور
وظایف شش گانه سازمان از نظر هنری فایل
اصول مدیریت از نظر هنری فایول 
علل اهمیت نظرات فایول
ویژگی های سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبر
انتقادات وارده بر نظریه کلاسیک

فصل سوم: نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی)
علل پیدایش نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی)
اصول روابط انسانی از نظر التون مایو
اهمیت مکتب روابط انسانی
نظر چستر بارنارد
انگیزش و چگونگی ارتباط آن را با کار مدیران
سلسله مراتب نیازها از نظر مازلو
استفاده مدیران از سلسله مراتب نیازها برای انگیزش کارکنان
کریس آرجریس بر چه عاملی تاکید در سازمان داشت؟
عوامل دفاعی فرد در سازمان
نظر داگلاس مک گریگور
فرضیه های تئوری x
فرضیه های تئوری y
نظر هرزبرگ در باره انگیزش کارکنان
عوامل ایجاد انگیزش (محرک) از نظر هرزبرگ
نظریات دیوید مک کلی لند درباره سازمان و مدیریت

فصل چهارم: نظریه های سیستمی و اقتضائی    
تعریف سیستم
اجزاء سیستم
سازمان به عنوان یک سیستم
مفهوم نگرش اقتضایی
نظریه فرد فیدلر در ارتباط با نگرش اقتضائی

بخش سوم: تاریخچه اداره امور عمومی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی
اداره امور عمومی از آغاز مشروطیت تا پیروز ی انقلاب اسلامی

گفتار اول: دوره  قاجار بعد از پیروزی  مشروطیت
عوامل ایجاد انقلاب مشروطه در ایران موجب
چگونگی اداره امور عمومی در انقلاب مشروطه
نتایج حاصله ناشی از تغییر نظام حکومتی در دوره مشروطیه  
وضعیت حکومت محمد علی شاه را در انقلاب مشروطه
چگونگی اداره حکومت توسط احمد شاه

گفتار دوم : دوره  پهلوی
مشخصات نظام اداری و مدیریتی دوران پهلوی
مسائل و مشکلات سازمان های اداری دوره پهلوی در زمینه تشکیلات و نیروی انسانی
دست آوردهای مشروطیت در دوران رضاشاه دستخوش چه تغییراتی شد؟
اهدافی را که کلیه سازمان ها ، اعم از دولتی و یا خصوصی، در دوره پهلوی باید دنبال می کردند

بخش چهارم: قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نقش قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
وظایف و اختیارات رئیس جمهور
ارکان قوه مجریه و مسئولیتهای آن
ارکان قوه مجریه و مسئولیتهای آن

فصل دوم: اداره امور عمومی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون
تغییرات اساسی در اداره امور عمومی کشور بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران
تغییر در ساختار حکومت
تغییر در تشکیلات دولت
تغییرات نیروی انسانی 
مشکلات و نارسایی های نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
سیاست های دولت برای رفع نارسایی های نظام اداری و مدیریت کشور

بخش پنجم: اداره امور استخدامی عمومی
فصل اول: تعریف، هدف و وظایف اداره امور استخدامی
تعریف اداره امور استخدامی 
اهداف اساسی اداره امور استخدامی
وظایف اساسی اداره امور استخدامی

فصل دوم: مراحل امور استخدامی
شرایط تحقق پذیری مراحل امور استخدامی
عملیات استخدامی
تعریف کار شکافی 
اساسی ترین نیاز استخدامی در عملیات استخدامی چیست؟
تعریف طبقه بندی مشاغل
نظریه های تعیین و تشخیص عادلانه حقوق و دستمزد
نظریه عرضه و تقاضا
نظریه قدرت پرداخت
نظریه هزینه زندگی
نظریه کارآیی

فصل سوم: برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
راه های تامین نیروی انسانیمورد نیاز موسسات
مهم ترین منابع خارجی کارمندیابی
مراحل انتخاب داوطلبان کار
تعریف انتصاب
تفاوت انتصاب موقت با انتصاب دائم
هدف های ارزشیابی شایستگی کارکنان
انواع برنامه های آموزشی مدیران و سرپرستان

فصل چهارم: عملیات نگهداری منابع انسانی
عملیات نگهداری منابع انسانی
بهداشت و ایمنی
بیمه بازنشستگی
انواع طرح های بازنشستگی
مرخصی ها 

فصل پنجم: کاربرد نیروی انسانی
انتقال و ماموریت
تنزل مقام و ترفیع
تعریف انضباط
موارد مختلف مجازات در قانون استخدام کشوری
تکالیف عمومی مستخدمین دولت در قانون استخدام کشوری
نقش سازمان مرکزی مدیریت نیروی انسانی
ارکان سازمان امور اداری و استخدامی کشور

بخش ششم:  مالیه عمومی و بودجه دولتی
فصل اول: مالیه عمومی و سیاستهای پولی و مالی
تعریف مالیه عمومی
موضوع مالیه عمومی
سیاستهای مالی و پولی دولت
ابزار بودجه ای

فصل دوم: بودجه چیست؟
مزایای بودجه
اصول بودجه

فصل سوم : مراحل بودجه
مراحل بودجه
بخش های تشکیل دهنده لایحه بودجه
مراحل تصویب بودجه
مراحل مقدماتی اجرای بودجه
مراحل تفصیلی اجرای بودجه
روش های انعطاف پذیری اجرای بودجه
اصلاح و متمم بودجه
نظارت و کنترل بودجه
نظارت و کنترل درونی (نظارت قوه مجریه )
راههای نظارت مالی
راههای نظارت عملیاتی
نظارت و کنترل بیرونی (نظارت قوه مقننه)

فصل چهارم: طبقه بندی بودجه
انواع طبقه بندی بودجه ای
طبقه بندی درآمدها
طبقه بندی هزینه ها
تقسیمات بودجه از نظر چگونگی برآورد هزینه ها

فصل پنجم: اداره امور بودجه دولتی
خصوصیات اداره امور بودجه
اصول مربوط به استقلال واحد مرکزی بودجه
اهداف یا وظایف را واحد مرکزی بودجهتوضیحات:
این فایل شامل پاورپوینت ‘جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی’ می باشد که در حجم 218 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی”

مدیریت دولتی

پاورپوینت مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت

دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت،
در قالب ppt و در 128 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
موانع فهم و نقد تئوري ها
نياز به يك هندسه معرفتي
برخی از واژه های کليدی
تئوري و تئوري پردازي
ساختار علم
مدل
اهداف مدل و مدل سازی
ارزيابي مدل
چيستي تئوري؟
چرايی تئوري؟
چگونگی تئوري پردازي
انواع تئوري
ارزيابي و  نقد تئوري
رويكردهاي نقد و بررسي تئوري
طبقه بندي و گونه شناسي تئوري هاي مديريت
انواع طبقه بندي در تئوري هاي مديريت
سامان بخشي بر اساس گونه شناسي ها
انواع گونه‌ شناسي در تئوري هاي مديريت
مقايسه گونه شناسي ها
بيان مساله
مدل مفهومی
پارادايم حاكم بر تئوري
ديدگاه تئوري پرداز
سطح يا قلمرو تجزيه و تحليل
طراحي و تبيين مدل
طراحی مدل
پيش فرض اصلی مدل مفهومی
شناخت مفروضات اساسی
تفاوت و تشابه تئوري ها
پارادايم حاکم بر تئوری ها
هستی شناسی
شناخت شناسی
دانش صوري
دانش مکانيکی
دانش زمينه ای
دانش ارگانيکی
روش شناسی
شاخصهای دو ديدگاه تبيينی(اثبات گرا) و تفهمی(غير اثبات گرا)
ارزش شناسی
پارادايم حاكم بر تئوري هاي مديريت
عقلانيت ابزاري
عقلانيت جوهري
ديدگاه تئوری پرداز
سازمان
قلمرو تئوري ها يا سطح تجزيه و تحليل
تبيين مدل
مديريت علمی تيلور
علم اداره هنری فايول
بوروکراسی ماکس وبر
مقايسه تطبيقی تئوری ها
نتيجه گيري


قسمتی از متن پاورپوینت:
پارادايم حاکم بر تئوری ها:
پارادايم چارچوب ذهنی و ارزش مشترک و پذيرفته شده در ميان جمعی از دانشمندان است که با توجه به جنبه های چهارگانه هستی شناسی، شناخت شناسی، روش شناسی و ارزش شناسی  شکل می گيرد و بر پايه آن به تئوری پردازی  يا مدل سازی روی می آورند.

عقلانيت (rationality) مهم ترين پارادايم حاكم  بر تئوري هاي مديريت و سازمان است و تمامي تئوري هاي مديريت بر پايه آن شكل گرفته است؛ زيرا سازمان در راستاي دست يابي به هدف شكل گرفته است و دست يابي به هدف در گرو عقلاني عمل كردن است.


عقلانيت دو گونه است:
ابزاري (instrumental)
جوهري يا ارزشي (substantive or value) .


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت’ می باشد که در حجم 128 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی رشته های مجموعه مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت”

مدیریت دولتی

پاورپوینت بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی (مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی)

دانلود پاورپوینت بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی با موضوع مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی،
در قالب ppt و در 41 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:


تعریف اداره
نکاتی که در تعریف اداره نیاز است، کدامند؟
مقایسه اداره، سازمان و مدیریت
ارتباط اداره، سازمان و مدیریت از نظر  الیورشلدن
عناصر تشکیل دهنده سازمان از نظر هنری فایول
مفهوم عام دولت
مفهوم خاص دولت
ارتباط مفاهیم عام و خاص دولت
تعریف اداره امور عمومی
ارتباط اداره امور عمومی و محیط
ارتباط اداره امور عمومی با سایر رشته ها
تعریف اداره امور خصوصی
تفاوت های اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی
انگیزه جلب منفعت
خدمات یا محصولات انحصاری یا نیمه انحصاری
نظارت قانونی
میزان جلب دقت و توجه عامه
قیمت روز بازار برای محصول و یا  خدمت
عامل سیاست
فوریت داشتن و مداومت خدمات عمومی
تفاوت در حجم و وسعت قلمرو سازمان
تفاوت در نوع رهبری مورد نیاز و خصوصیات و شرایط لازم برای رهبر
تفاوت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصی
تفاوت در بودجه و حجم عملیات
تشویق انتقاد و میزان انتقاد های نهان و آشکار
میزان مشخص بودن اهداف و مقاصد سازمانی
هماهنگی سازمان و تلفیق عقاید
معیار منفعت و اثر روحی مترتب بر آن
درجه مهارت در اداره مذاکرات
خصوصیات شخصی و سوابق زندگی گروه همکار
شباهت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصی
تعریف علم
مشخصات شناخت علمی
ویژگیهای علوم اجتماعی
مراحل روش تحقیق علمی در علوم اجتماعی
آیا اداره علم است یا هنر ؟


قسمتی از متن:
اداره عبارت است از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می کنند، بدین معنی که تصمیماتی را اتخاذ می کنند و تصمیماتی را به مرحله اجرا و عمل در می آورند …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینت ‘بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی با موضوع مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی’ می باشد که در حجم 41 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی (مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی)”

مدیریت دولتی

پاورپوینت بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی (گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی)

دانلود پاورپوینت بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی با موضوع گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی،
در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: سیاست و اداره
نظر ویلسون درباره جدایی سیاست از اداره
نظر فرانک گود نو درباره جدایی سیاست از اداره
پیوستگی سیاست و اداره

فصل دوم: نظریه های کلاسیک
اصول مدیریت علمی
عوامل و عناصر پنج گانه مدیریت صحیح از نظر تیلور
وظایف شش گانه سازمان از نظر هنری فایل
اصول مدیریت از نظر هنری فایول 
علل اهمیت نظرات فایول
ویژگی های سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبر
انتقادات وارده بر نظریه کلاسیک

فصل سوم : نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی)
علل پیدایش نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی)
اصول روابط انسانی از نظر التون مایو
اهمیت مکتب روابط انسانی
نظر چستر بارنارد
انگیزش و چگونگی ارتباط آن را با کار مدیران
سلسله مراتب نیازها از نظر مازلو
استفاده مدیران از سلسله مراتب نیازها برای انگیزش کارکنان
کریس آرجریس بر چه عاملی تاکید در سازمان داشت؟
عوامل دفاعی فرد در سازمان
نظر داگلاس مک گریگور
فرضیه های تئوری x
فرضیه های تئوری y
نظر هرزبرگ در باره انگیزش کارکنان
عوامل ایجاد انگیزش (محرک) از نظر هرزبرگ
نظریات دیوید مک کلی لند درباره سازمان و مدیریت

فصل چهارم: نظریه های سیستمی و اقتضائی    
تعریف سیستم
اجزاء سیستم
سازمان به عنوان یک سیستم
مفهوم نگرش اقتضایی
نظریه فرد فیدلر در ارتباط با نگرش اقتضائیقسمتی از متن پاورپوینت:
عوامل و عناصر پنج گانه مدیریت صحیح از نظر تیلور:
1- تحقیق و تجزیه و تحلیل مداوم و ارایه راه حلهای صحیح و منطقی برای مسایل و مشکلات
2- ایجاد استانداردها، ضابطه ها و معیارهای علمی و منطقی برای اجرا کردن کار
3- ایجاد سیستم منظم طرح ریزی برای پیش بینی عملیات و فراهم کردن وسایل اجرای آن ها
4- ایجاد ضابطه هایی برای کنترل کارهای انجام شده
5- ایجاد محیط مناسب کار برای جلب همکاری کارکنان سازمان مدیریت …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینت ‘بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی با موضوع گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی’ می باشد که در حجم 40 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرارگیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی (گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی)”

مدیریت دولتی

پاورپوینت تاریخچه اداره امور عمومی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی

دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخچه اداره امور عمومی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی،
در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

گفتار اول: دوره قاجار بعد از پیروزی مشروطیت
عوامل ایجاد انقلاب مشروطه در ایران موجب
چگونگی اداره امور عمومی در انقلاب مشروطه
نتایج حاصله ناشی از تغییر نظام حکومتی در دوره مشروطیه  
وضعیت حکومت محمدعلی شاه را در انقلاب مشروطه
چگونگی اداره حکومت توسط احمد شاه

گفتار دوم: دوره پهلوی
مشخصات نظام اداری و مدیریتی دوران پهلوی
مسائل و مشکلات سازمان های اداری دوره پهلوی در زمینه تشکیلات و نیروی انسانی
دست آوردهای مشروطیت در دوران رضاشاه دستخوش چه تغییراتی شد؟
اهدافی را که کلیه سازمان ها، اعم از دولتی و یا خصوصی ، در دوره پهلوی باید دنبال می کردند

قسمتی از متن پاورپوینت:
چگونگی اداره امور عمومی در انقلاب مشروطه:
استقرار نظام مشروطه پارلمانی
وجود قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه منفصل  و متمایز از یکدیگر 


اداره امور عمومی مملکت به عهده قوه مجریه و وظایف قوه مجریه به وزراء تحت ریاست نخست وزیر محول گردید. در عین حال ریاست فائقه پادشاه بر قوه  مجریه  ونیز نظارت بر آن بر عهده او بود.

وضع تمامی قوانین و مقررات مربوط به اداره امور عمومی در حوزه اختیارات قوه مقننه قرار داشت …

توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘تاریخچه اداره امور عمومی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی’ می باشد که در حجم 18 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که میتواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت تاریخچه اداره امور عمومی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی”

مدیریت دولتی

پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين

دانلود پاورپوینت با موضوع تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين،
در قالب ppt و در 143 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول:
جايگاه انسان در قرآن
ضرورت تکريم ارباب رجوع
تکريم ارباب رجوع نوعي مديريت اسلامي

بخش دوم:
مقدمه
پيشنهاد طرح
اهداف طرح تکريم ارباب رجوع
مباني اعتقادي طرح تکريم ارباب رجوع
مفهوم تکريم
تعريف ارباب رجوع- تعريف مشتري
انواع ارباب رجوع
اهميت ارباب رجوع – اهميت مشتري
انواع نگرش به مشتري
جلب رضايت مشتري چيست ؟

بخش سوم:
هفت برنامه مصوب دولت به منظور تحول در نظام اداري ايران
پنج برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداري
شفاف سازي و مستند سازي نحوه ارائه خدمات  به ارباب رجوع
اطلاع رساني از نحوه ارائه خدمات به مردم
تدوين منشور اخلاقي 
بهبود و اصلاح روش هاي انجام کار
نظر سنجي از مراجعين
نظارت برحسن رفتار مراجعين
طرح تشويق و مواخذه کارکنان

بخش چهارم:
اهم مشکلات ارباب رجوع در نظام اداري
ويژگي نظام خدماتي مطلوب
اصول طلائي تکريم ارباب رجوع
ده فرمان طرح تکريم در نظام اداري

بخش پنجم:
نقش هوش هيجاني در ارتباطات با ارباب رجوع
اهميت شکايت و شاکي
ارباب رجوع شاکي چه مي خواهد
فوايد مديريت شکايت از ديدگاه ماتسوشيتا
فرايند رسيدگي به شکايات مشتريان
راهکار هاي حل شرايط دشوار
ضرورت اخذ بازخورد از مشتري
ارتباط رضايت کارکنان با رضايت ارباب رجوع
چگونه رضايت ارباب رجوع را محاسبه کنيم

بخش ششم:
مهارت هاي برقراري ارتباط تلفني
مهارت گوش دادن به ارباب رجوع
راهکار هاي افزايش مهارت گوش دادن به ارباب رجوع
قوانين طلائي تکريم ارباب رجوع
نکاتي براي تفکر بيشتر قسمتی از متن پاورپوینت:
تكريم از ارباب رجوع طرحي است که طي سالهاي اخير در جهت کاهش بوروکراسي اداري و تامين خواسته ها و رضايتمندي شهروندان از مراجعه به سازمان ها و ادارات دولتي اجرا مي شود. از آنجا كه يكي از مقوله هاي سنجش كار آمدي نظام اداري ميزان رضايت مندي مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاههاي دولتي مي باشد به منظور ايجاد ساز و كارهاي لازم در ارائه خدمات مطلوب و موثر به مردم و برخورد مناسب كاركنان با مراجعين و نهادينه شدن اين موضوع، ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري بعنوان يكي از طرح هاي هاي هفتگانه تحول اداري منظور گرديده است. …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين ‘ می باشد که در 6 بخش و در حجم 143 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين”

مدیریت دولتی

پاورپوینت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در کشورها و شرکت های مختلف دنیا

دانلود پاورپوینت با موضوع نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در کشورها و شرکت های مختلف دنیا،
در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در ژاپن
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در سوئد
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در انگلستان
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در روسيه
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در اسکاتلند
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در آلمان
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در آمريکا
آمريکا در دهه 1940
بهبود وضعيت پيشنهادها پس از دهه 1940
تجربه شركت HP (Hewlett Packard) در استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
در يك نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها كدام بخش ها مي بايست مورد پرسش قرار گيرد؟
تجارب شركت عظيم وال مارت در استقرار نظام پيشنهادها
تجارب نظام توليدي تويوتا
تجارب نظام پيشنهادها در شركت خدمات بين المللي كارت هاي (A.T)
نظام پيشنهادها در شركت DED در امارت متحده عربي
شركت اتوموبيل سازي فورد
تجارب نظام پيشنهادها در شركت آلينا (Allina)
مقايسه بين نظام پيشنهادها در نظام سنتي با نظام غير سنتي
برنامه نظام پيشنهادها در شركت بودروم


قسمتی از متن پاورپوینت:
ژاپن اولين كشوري بود كه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها را در سال 1721 و به گونه اي استراتژيك و بنياني مطرح و پياده نموده است.

سال 1721 در ژاپن يك جعبه كوچكي قرار داده شده بود تا مردم نظراتشان را در اين جعبه كوچك بياندازند، اين جعبه ها به دستور شوگان هشتم موسوم به يوكوشيمين توكوگاوا نهاده شده بود، همه شهروندان اين اجازه را داشتند كه پيشنهادها، درخواست ها و حتي شكايت هايشان را به اين جعبه بياندازند …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در کشورها و شرکت های مختلف دنیا’ می باشد که در حجم 32 اسلاید همراه با تصاویرو توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در کشورها و شرکت های مختلف دنیا”

مدیریت دولتی

پاورپوینت نظریه های کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی و اقتضائی در مدیریت دولتی

دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه های کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی و اقتضائی در مدیریت دولتی،
در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: نظریه های کلاسیک
اصول مدیریت علمی
عوامل و عناصر پنج گانه مدیریت صحیح از نظر تیلور
وظایف شش گانه سازمان از نظر هنری فایل
اصول مدیریت از نظر هنری فایول 
علل اهمیت نظرات فایول
ویژگیهای سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبر
ویژگیهای سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبر
انتقادات وارده بر نظریه کلاسیک

بخش دوم: نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی)
علل پیدایش نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی)
اصول روابط انسانی از نظر التون مایو
اهمیت مکتب روابط انسانی
نظر چستر بارنارد
انگیزش و چگونگی ارتباط آن را با کار مدیران
سلسله مراتب نیازها از نظر مازلو
استفاده مدیران از سلسله مراتب نیازها برای انگیزش کارکنان
کریس آرجریس بر چه عاملی تاکید در سازمان داشت؟
عوامل دفاعی فرد در سازمان
نظر داگلاس مک گریگور
فرضیه های تئوری x
فرضیه های تئوری y
نظر هرزبرگ در باره انگیزش کارکنان
عوامل ایجاد انگیزش(محرک) از نظر هرزبرگ
نظریات دیوید مک کلی لند درباره سازمان و مدیریت

بخش سوم: نظریه های سیستمی و اقتضائی    
تعریف سیستم
اجزاء سیستم
سازمان به عنوان یک سیستم
مفهوم نگرش اقتضایی
نظریه فرد فیدلر در ارتباط با نگرش اقتضائیقسمتی از متن پاورپوینت:
ویژگی های سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبر:
1- وظایف غیر شخصی
2- سلسله مراتب مشخص سازمانی
3- تعیین واضح و روشن وظایف ادارات
4- انتخاب ماموران برای کار اداری بر اساس شرایط
حرفه ای
5- بکارگیری کارکنان اداری بر اساس قرارداد
6- پرداخت حقوق به کارکنان بر اساس مقام
7- شغل مامور اداری حرفه اصلی یا تنها کار او باشد …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘نظریه های کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی و اقتضائی در مدیریت دولتی’ می باشد که در حجم 36 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت نظریه های کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی و اقتضائی در مدیریت دولتی”

مدیریت دولتی

پاورپوینت اداره امور استخدامی عمومی

دانلود پاورپوینت با موضوع اداره امور استخدامی عمومی،
در قالب ppt و در 41 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: تعریف، هدف و وظایف اداره امور استخدامی
تعریف اداره امور استخدامی 
اهداف اساسی اداره امور استخدامی
وظایف اساسی اداره امور استخدامی

بخش دوم: مراحل امور استخدامی
شرایط تحقق پذیری مراحل امور استخدامی
عملیات استخدامی
تعریف کار شکافی 
اساسی ترین نیاز استخدامی در عملیات استخدامی چیست؟
تعریف طبقه بندی مشاغل
نظریه های تعیین و تشخیص عادلانه حقوق و دستمزد
نظریه عرضه و تقاضا
نظریه قدرت پرداخت
نظریه هزینه زندگی
نظریه کارآیی

بخش سوم: برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
راه های تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسات
مهم ترین منابع خارجیکارمند یابی
مراحل انتخاب داوطلبان کار
تعریف انتصاب
تفاوت انتصاب موقت با انتصاب دائم
هدف های ارزشیابی شایستگی کارکنان
انواع برنامه های آموزشی مدیران و سرپرستان

بخش چهارم: عملیات نگهداری منابع انسانی
عملیات نگهداری منابع انسانی
بهداشت و ایمنی
بیمه بازنشستگی
انواع طرح های بازنشستگی
مرخصی ها 

بخش پنجم: کاربرد نیروی انسانی
انتقال و ماموریت
تنزل مقام و ترفیع
تعریف انضباط
موارد مختلف مجازات در قانون استخدام کشوری
تکالیف عمومی مستخدمین دولت در قانون استخدام کشوری
نقش سازمان مرکزی مدیریت نیروی انسانی
ارکان سازمان امور اداری و استخدامی کشورقسمتی از متن پاورپوینت:
اداره امور استخدامی عبارت است از :
تهیه و تامین، استفاده، پرورش، حفظ و صیانت نیروی انسانی، به طریقی که مستخدمین با شایستگی و میل و رغبت و فداکاری به اجرای وظایف و تکالیف محوله بپردازند و دست یابی مقرون به صرفه هدف های اصلی سازمان را تحقق بخشند …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘اداره امور استخدامی عمومی’ می باشد که در حجم 41 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت اداره امور استخدامی عمومی”

مدیریت دولتی

پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی،
در قالب pptx و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
داستان حکومت
داستان دولت
جایگاه علمی و مفهومی اداره و مدیریت دولت
سطوح سیستمها
سلسله مراتب پیچیدگی سیستم ها
قدمت و وسعت دولت ها
تفاوت های بین بخش خصوصی و دولتی
نتیجه بحث: اجتناب ناپذیری مدیریت حکومت و اداره دولت


قسمتی از متن پاورپوینت:
بدون شک اداره دولت یکی از دشوارترین و خطیرترین اموری است که ممکن است بشر با آن مواجه شود. مسئولیت این کار بسیار سنگین و طاقت فرساست و پیامدهای هر اقدام در چهارچوب آن ممکن است شکننده و جبران ناپذیر باشد؛ ولی گریز و گریزی از آن نیست.

دولتها باید اداره شوند و حکومت ها باید هدایت شوند تا حتی المقدور بیشترین فواید را عاید ملتها سازند و منافع ملی را بیشینه کنند. تاکنون نظریه های متعددی برای اداره دولت ها و حکومت ها مطرح شده اند …


توضیحات:
کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت از جمله منابع مهم درسی رشته های مجموعه مدیریت می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل اول این کتاب با موضوع ‘فهم اداره و حکمرانی’ می باشد که در حجم 20 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی”