مدیریت مناقصات

بررسی نارسایی هاي آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات

دانلود جزوه آموزشی بررسی نارسایی هاي آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات،
در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:
 
چکیده 
مقدمه

بخش اول: بخش هاي نارساي آیین نامه اجرایی بند ج قانون برگزاري مناقصات
ارزیابی کیفی پیمانکاران
ماده 16: معیارهاي ارزیابی کیفی پیمانکاران 
ماده 17: ارزیابی تجربه پیمانکاران
ماده 18: ارزیابی حسن سابقه در کارهاي قبلی 
ماده 19: ارزیابی توان مالی پیمانکاران
ارزیابی کیفی تأمین کنندگان
ماده 24: معیارهاي ارزیابی کیفی تأمین کنندگان 
ماده 26: ارزیابی مشتریان قبلی
  
بخش دوم: پیشنهادات مشخص
ماده 16: معیارهاي ارزیابی کیفی پیمانکاران 
ماده 17: ارزیابی تجربه پیمانکاران
ماده 18: ارزیابی حسن سابقه در کارهاي قبلی 
ماده 19: ارزیابی توان مالی پیمانکاران
ماده 24: معیارهاي ارزیابی کیفی تأمین کنندگان 
ماده 26: ارزیابی مشتریان قبلی
دانلود فایل

دانلود فایل”بررسی نارسایی هاي آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات”

مدیریت مناقصات

تحقیق قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌

دانلود تحقیق با موضوع قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌،
در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
کلیات

فصل‌ دوم‌:
سازماندهی‌ مناقصات‌

فصل‌ سوم‌:
برگزاری‌ مناقصات‌

فصل‌ چهارم‌:
مقررات‌ مناقصات‌
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌”

مدیریت مناقصات

تحلیل تأثیر رابطه قیمت تراز شده در مناقصات دو مرحله اي

دانلود جزوه آموزشی تحلیل تأثیر رابطه قیمت تراز شده در مناقصات دو مرحله اي،در قالب pdf و در 4 صفحه.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحلیل تأثیر رابطه قیمت تراز شده در مناقصات دو مرحله اي”

مدیریت مناقصات

ابهامات و چالش هاي قانون برگزاري مناقصات

دانلود تحقیق با موضوع ابهامات و چالش هاي قانون برگزاري مناقصات،
در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:

چکیده
مقدمه 
نتیجه گیری


بخشی از متن تحقیق:
الف: عدم شفافیت فرآیند برگزاری مناقصات محدود
مطابق تحقیقات به عمل آمده یکی از اصلی ترین گلوگاه های بروز فساد در معاملات دولتی فرآیند برگزاری مناقصه به صورت محدود می باشد.

مناقصه محدود استثنایی بر قاعده مناقصه عمومی است لیکن در برخی موارد مشاهده گردیده دایره شمول این استثناء از فراتر رفته و اکثر مناقصات دستگاه اجرایی با دلایل توجیهی تکراری و مشابه، به مناقصه محدود تبدیل گردیده است.


یکی از دلایل توسعه این نوع از مناقصات، عدم الزام به شفاف نمودن ادله و نامشخص بودن شاخص‌های ضرورت برگزاری این نوع از مناقصات می باشد.

پیشنهاد:
قانونگذار با تبیین شاخص هایی نسبت به شفاف نمودن دلایل برگزاری مناقصه محدود و شرایط تحقق بند ب ماده 9 قانون برگزاری مناقصات موضوع تعیین نوع مناقصه را در دستور کار خود قرار دهد …

دانلود فایل

دانلود فایل”ابهامات و چالش هاي قانون برگزاري مناقصات”

مدیریت مناقصات

مروری بر قانون برگزاری مناقصات و تأثیر آیین نامه های اجرایی بر قانون

دانلود پاورپوینت با موضوع مروری بر قانون برگزاری مناقصات و تأثیر آیین نامه های اجرایی بر قانون،
در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مروری بر قانون برگزاری مناقصات و تأثیر آیین نامه های اجرایی بر قانون
مدت زمان لازم برای برگزاری مناقصات 
ابهامات آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12
ابهامات آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی  
نتیجه گیری
دانلود فایل

دانلود فایل”مروری بر قانون برگزاری مناقصات و تأثیر آیین نامه های اجرایی بر قانون”

مدیریت مناقصات

ارزیابی کیفی مناقصه گران در چه صورتی لزوم دارد؟ و به چه کار می آید؟

دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی کیفی مناقصه گران در چه صورتی لزوم دارد؟ و به چه کار می آید؟،
در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:
 
طرح مسأله
نکته کلیدي این مسأله 
اهمیت و ابعاد مسأله
تأملات مقدماتی براي حل مسأله 
روش و نقطه عزیمت مناسب در راه حل مسأله
حل مسأله
دانلود فایل

دانلود فایل”ارزیابی کیفی مناقصه گران در چه صورتی لزوم دارد؟ و به چه کار می آید؟”

مدیریت مناقصات

تفاوت هاي قانون با قوانین و مقررات سابق و پیشنهادات

دانلود جزوه آموزشی تفاوت هاي قانون با قوانین و مقررات سابق و پیشنهادات،
در قالب pdf و در 8 صفحه، شامل:
 
تفاوت هاي قانون
پیشنهادات در جهت رفع اشکالات 
ابهامات و اشکالات مندرج در آئین نامه هاي قانون و پیشنهادات مربوطه
دانلود فایل

دانلود فایل”تفاوت هاي قانون با قوانین و مقررات سابق و پیشنهادات”

مدیریت مناقصات

اهمیت و جایگاه ارزیابی کیفی مناقصه گران در برگزاري مناقصات

دانلود تحقیق با موضوع اهمیت و جایگاه ارزیابی کیفی مناقصه گران در برگزاري مناقصات،
در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:
  
چکیده
مقدمه 
الزام ارزیابی کیفی در برگزاري مناقصات
اهمیت معیارهاي ارزیابی کیفی مناقصه گران و معیارهاي فنی بازرگانی پیشنهادها 
جایگاه ارزیابی کیفی در فرآیند برگزاري مناقصات
نتیجه گیري
دانلود فایل

دانلود فایل”اهمیت و جایگاه ارزیابی کیفی مناقصه گران در برگزاري مناقصات”

مدیریت مناقصات

برگزاري مناقصات در قوانين و مقررات ايران

دانلود جزوه آموزشی با موضوع برگزاري مناقصات در قوانين و مقررات ايران،
در قالب pdf و در 39 صفحه، شامل:

تعاریف
نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني کشور 
نظام خريد
نظام تأمين کالا و خدمات 
معاملات عمومي
ارجاع کار و روش ها 
جهات دسته بندي معاملات، برگرفته از مباني و مطالعات طرح معاملات عمومي
جايگاه مناقصه در معاملات عمومي 
فلسفه و روش مناقصه
ارکان عمليات تأمين و تدارك 
اصول تدارکات
بسته پيشنهادي و وجوه مختلف آن 
توجه به توافقي راهگشا
نگاهي به شرايط فضاي طراحي و تصويب
فرآيند و فرآيند گرايي
مديريت فرآيند 
نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات
برخي نقاط قوت 
پرسش هايي متداول
اسناد مكمل قانون برگزاري مناقصات 
وظايف جاري سازمان، داراي انواع و اشكال مختلف
ماده ١٩- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها 
ماده ٢٠- ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه
ماده ٦- وظايف کميسيون مناقصه 
ماده ١٨- گشايش پيشنهادها
مديريت تدارکات 
اسناد مناقصه موضوع معامله
ماده ٤- طبقه بندي انواع مناقصات 
ماده ٢٣- مستندسازي و اطلاع رساني
عقود يا معاملات در پروژه هاي بزرگ و پيچيده 
معاملات دولتي و عمومي
مشخصات قراردادها در آيين نامه معاملات دولتي   
حقوق ذي نفعان مناقصات – حقوق مناقصه گزار
ماده ٢٤- تجديد و لغو مناقصه
دانلود فایل

دانلود فایل”برگزاري مناقصات در قوانين و مقررات ايران”

مدیریت مناقصات

ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار

دانلود تحقیق با موضوع ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار،
در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:

بخش اول- تشریح و معرفی بحث مقاله مذکور
بخش دوم- چاره جویی اجرایی و عملیاتی 
کمیته فنی و بازرگانی
ارزیابی کیفی مناقصه گران 
روش اجرایی مناقصات به صورت یک مرحله اي و دو مرحله اي
انتخاب و وظایف و مسئولیت هاي اعضا کمیسیون مناقصه 
اشکالات اجرایی و چاره جویی (در خصوص ماده 5 قانون)
تأمین منابع مالی 
اسناد مناقصه
ممنوعیت ها در اسناد مناقصه 
چاره جویی اجرایی و عملیاتی در خصوص ماده 13 قانون فراخوان مناقصه عمومی
تکالیف دستگاه اجرایی در خصوص معاملاتی که از طریق ترك تشریفات مناقصه انجام می شود.
دانلود فایل

دانلود فایل”ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار”