مهندسی شیمی

تحقیق بازهای شیف و انواع آن

دانلود تحقیق در مورد بازهای شیف و انواع آن،
در قالب word و در 64 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از مقدمه تحقیق:
اخیراً در تکنولوژی، استفاده های زیادی از رنگ های فلورسنس، نظیر انتشاردهنده های وسایل (EL) جوهرهای کپی، مواد جمع آوری کننده انرژی قطبی و فیلم های فلورسنت برای اهداف کشاورزی رایج گردیده است. هم چنین می دانیم موادی مانند پیرازین دارای فلورسنس قوی بوده و بازده کوانتومی بالایی دارند و نیز تعداد زیادی از ترکیبات آلی نوارهای جذب در ناحیه مرئی طیف در واکنش های اکسیداسیون (کاهش) را گسترش می دهند و مواد الکتروکرومیک به شکل گسترده ای جهت استفاده پتانسیل در نمایش تشکیل و پنجره های کنترل قطبی مورد مطالعه قرار گرفته اند، که یک تغییر رنگی برگشت پذیر در ماده که توسط جریان یا میدان الکتریکی ایجاد شده باشد، را شامل می شود. هر چند سیستم های غیر آلی امروزه دارای کاربردهای بیشتری هستند، اما مزایای سیستم های آلی به مراتب بیش از انواع غیر آلی است. مانند عملکرد در ولتاژ پایین، رنگین شدن در دامنه های گسترده و محدودیت رنگ ها و چند رنگ شدن و غیره.
بنابراین با توضیحات فوق، مطالعه انجام شده دارای اهمیت ویژه ای در این مقوله بوده و ابعاد   گسترده ای از کاربرد فلورسنس را مورد بررسی قرار می دهد…
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق بازهای شیف و انواع آن”

مهندسی شیمی

پاورپوینت جنبه های بهداشتی پرتوهای یون ساز

دانلود پاورپوینت با موضوع جنبه های بهداشتی پرتوهای یون ساز،
در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
ساختمان اتم
ذرات بنیادی در اتم
مشخصات ذرات بر حسب جرم در حال سکون
مشخصات ذرات
مدارهای الکترونی
هسته و ساختار آن
ترازهای انرژی ذرات
طبقه بندی هسته ها
نمودار Segre
مواد رادیواکتیو
مواد رادیو اکتیو
رادیونوکلوئیدهای طبیعی
کلیات
رادیونوکلوئیدهای طبیعی
رادیونوکلوئیدهای اولیه
رادیونوکلوئیدهای طبیعی
رادیونوکلوئیدهای انفرادی
سری نپتونیوم
طرق تهیه رادیوایزوتوپ ها

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت جنبه های بهداشتی پرتوهای یون ساز”

مهندسی شیمی

تحقیق مس بریلیم

دانلود تحقیق با موضوع مس بریلیم،
در قالب word و در 34 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
اين كه
مس نخستين بار در كجا توليد شده است، هنوز مشخص نيست. رومي هاي قديم
معتقد بودند كه مس از Cyprus، كه نام مس نيز از همين نام مشتق شده، به دست
آمده است. بسياري از انسان هاي اوليه از مس استفاده مي كردند. كلداني ها
حتي 4500 سال قبل از ميلاد مسيح نيز با هنر مس كاري آشنائي داشتند. مصري ها، مس معدن هاي Cyprous را استخراج مي كردند و مصرف مس از مصر به اروپا گسترش
پيدا كرد. در آمريكا مس به وسيله مردمان اتازوني سابق (پيش از كريستف
كلمب ) و به وسيله هندي ها خيلي پيش از ورود اروپائي ها مصرف مي شد. مس طبيعي
روي قشر زمين به آساني پيدا مي شد كه بدون شك به وسيله يخچال هاي طبيعي بر روي
زمين پخش شده بود. احتمال اين كه هندي ها مس طبيعي را استخراج كرده باشند،
مشكوك به نظر مي رسد، ولي باحتمال زياد كلمبيائي ها اين كار را انجام داده اند …
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق مس بریلیم”

مهندسی شیمی

پاورپوینت منگنز

دانلود پاورپوینت با موضوع منگنز،
در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

اطلاعات اولیه
تاریخچه
پیدایش
خصوصیات قابل توجه
کاربردها
نقش بیولوژیکی
ترکیبات
ایزوتوپ ها
هشدارها
شناخت محیط رشد منگنز
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت منگنز”

مهندسی شیمی

پاورپوینت علم مواد (Material Science)

دانلود پاورپوینت با موضوع علم مواد (Material Science)،
در قالب ppt و در 82 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
گروه بندی مواد جامد

فصل دوم:
ساختار اتم و پیوندهای اتمی

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت علم مواد (Material Science)”

مهندسی شیمی

پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی،
در قالب ppt و در 253 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

انحلال پذیری
اثرات الكتروني
حلاليت در كلريدريك اسيد (HCl5%)
حلاليت در NaHCO35% و NaOH5%
حلاليت در سولفوريك اسيد غليظ
تركيبات بي اثر
انحلال پذيري در فسفريك اسيد (غليظ)
انحلال پذيري در اتر
شناسايي هاليدها
آزمايش با يل اشتاين
روش کار
نقره نيترات (الكلي)
آزمايش سديم يديد در استون
روش کار
آزمایش فروهيدروكسيد
آزمايش هاي طبقه بندي و تهیه مشتق
واكنش برم در كربن تتراكلريد
روش کار
واكنش پتاسيم پرمنگنات (آزمايش باير)
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی”

مهندسی شیمی

پاورپوینت خلاصه کتاب شیمی آلی 2 طیبه پرتوی

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب شیمی آلی 2 طیبه پرتوی،
در قالب ppt و در 88 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: اترها و اپوکسیدها
ساختمان و قطبیت
نقطه جوش
قبول کننده پیوند هیدروژنی
کاربرد اترها به عنوان حلال
کمپلکس های اتر
نام های متداول اترها
نامگذاری IUPAC
سنتز ویلیامسون
آلکوکسی مرکوراسیون- دمرکوراسیون
دهیدراسیون دومولکولی الکل ها
شکستن اترها
مکانیزم شکستن
شکستن فنیل اتر
اتو اکسیداسیون اترها
سنتز اپوکسیدها
باز کردن حلقه توسط اسید
بازشدن حلقه در حضور باز
 بازشدن اپوکسیدهادر محیط بازی
جهت گیری باز شدن حلقه

فصل دوم: الکل ها
ساختمان الکل ها
طبقه بندی
نامگذاری IUPAC
نام این ترکیبات
الویت ها در نامگذاری
نام متداول
خواص فیزیکی
نقاط جوش
حلالیت در آب
اسیدیته الکلها
جدول مقادیر Ka
تشکیل یون های الکوکسید
سنتز (مرور)
گلیکول ها (مرور)
معرف های آلی فلزی
معرف گرینیارد
برخی از معرفهای گرینیارد
واکنش با کربونیل
سنتز الکل نوع اول
سنتز الکل نوع دوم
سنتز الکل نوع سوم
چگونه می توان ترکیبات زیر را سنتز کرد
واکنش های گرینیارد با اسید کلریدها و استرها
گرینیارد و استر(1)
مرحله دوم واکنش
محدودیت های گرینیارد
احیاء کربونیل ها
سدیم بر هیدرید
لیتیم آلومینیم هیدرید
هیدروژناسیون کاتالیتیکی
انواع واکنش الکل ها
اکسیداسیون کربن های نوع 1 2 3
اکسیداسیون الکل های نوع دوم
اکسیداسیون الکل های نوع اول
الکل های نوع 3 اکسیدی نمی شود
سایر معرف های اکسیدکننده
الکل به عنوان نوکلئوفیل
الکل به عنوان الکتروفیل
تشکیل استر توسیلات
واکنش های SN2 توسیلات
واکنش با HBr
واکنش با HCl
محدودیت های واکنش های HX
واکنش با هالیدهای فسفر
مکانیزم با PBr3
واکنش با تیونیل کلرید
واکنش های آبگیری
مکانیزم آبگیری
دیاگرام انرژی E1
واکنش های دی ال ها
نوآرای پیناکول
شکستن گلیکول ها با پریدیک
استری فیکاسیون
استری
استرهای سولفات
استرهای نیترات

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت خلاصه کتاب شیمی آلی 2 طیبه پرتوی”

مهندسی شیمی

پاورپوینت خلاصه کتاب آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 ژولیت اردوخانیان و شهلا مظفری

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 ژولیت اردوخانیان و شهلا مظفری،
در قالب ppt و در 164 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
PH سنجی

فصل دوم:

پتانسیل سنجی

فصل سوم:
کاربرد الکترودهای یون گزین

فصل چهارم:
روش های الکترووزنی

فصل پنجم:
روش های کولن سنجی

فصل ششم:
ولتامتری

فصل هفتم:
آمپرسنجی

فصل هشتم:
رسانایی سنجی

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت خلاصه کتاب آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 ژولیت اردوخانیان و شهلا مظفری”

مهندسی شیمی

پاورپوینت خلاصه کتاب شيمی عمومی رشته تربيت بدنی تالیف دکتر سیداحمد میرشکرایی

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب شيمی عمومی رشته تربيت بدنی تالیف دکتر سیداحمد میرشکرایی،
در قالب ppt و در 223 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
ساختمان اتم، مولکول و یون

فصل دوم:
مولكول های آلی

فصل سوم:
شيمی مواد حياتی
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت خلاصه کتاب شيمی عمومی رشته تربيت بدنی تالیف دکتر سیداحمد میرشکرایی”

مهندسی شیمی

گزارش کارآموزی طرح تولید آمونياك سوم در پتروشيمي رازي

دانلود گزارش کارآموزی با موضوع طرح تولید آمونياك سوم در پتروشيمي رازي،

در
قالب
pdf و در 56 صفحه.

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی طرح تولید آمونياك سوم در پتروشيمي رازي”