هیدرولوژی

جزوه هیدرولوژی

دانلود جزوه هیدرولوژی،
در قالب pdf و در 134 صفحه، شامل:

پیش گفتار
تعریف
تاریخچه علم هیدرولوژی
شاخه های مختلف هیدرولوژی
رشته های علمی هیدرولوژی
کاربردهای هیدرولوژی
داده های موردنیاز هیدرولوژی
چرخه آب
بارندگی متوسط کره زمین
سیکل یا چرخه هیدلوروژی
تلفات هیدرولوژی
وضعیت منابع آب در ایران
وضعیت منابع آب در جهان
انواع مدل های کامپیوتری مورد استفاده در علم هیدرولوژی
هیدرولوژی و هواشناسی
مقدمه
جو زمین
ترکیب جو
ارتفاع و ساختار جو
عناصر هواشناسی
دمای هوا
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”جزوه هیدرولوژی”

هیدرولوژی

پاورپوینت فرآیندهای هیدرولوژیکی

دانلود پاورپوینت با موضوع  فرآیندهای هیدرولوژیکی،
در قالب ppt و در 97 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مراجع درس
ارزشیابی
مقدمات و تعریف
تعريف هيدرولوژي
انواع علوم مرتبط با هيدرولوژي
سيکل هيدرولوژيک
چرخه هيدرولوژيک آب
سيستم هاي اصلي در HC
شماتيک سيکل هيدرولوژيک
سیستم زمین
شماتيک سيستم زمين
سیستم سطحی
مؤلفه های (فرآيندهای) HC
موجوديت آب در کره زمين
سطح خشکي ها و درياهاي کره زمين
توزيع کلي آب شيرين در دسترس جهان
نسبت آب آشاميدني از کل آب هاي جهان در مقياس کوچک تر
منابع آب شيرين قابل تجديد
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت فرآیندهای هیدرولوژیکی”