هیدرولیک

جزوه کامل هیدرولیک

دانلود جزوه کامل هیدرولیک،
در قالب pdf و در 98 صفحه، شامل:

فصل اول:
انواع جریان ها، معرفی عدد رینولدز، فرود و حالت های جریان و رژیم های جریان

فصل دوم:
انواع کانال ها و مقاطع هیدرولیکی مربوطه و یادآوری مفاهیم پایه در هیدرولیک از قبیل معادله پیوستگی، معادله انرژی، معادله مقدار حرکت و ضریب توزیع سرعت، توزیع فشار در مقطع کانال

فصل سوم:
اصل انرژی و کاربرد آن در کانال ها، انرژی مخصوص، جریان بحرانی، ویژگی های آن و کاربرد انرژی مخصوص در تحلیل جریان همگرا و واگرا و در شرایط بالا و پائین افتادن کف کانال

فصل چهارم:
اصل مقدار حرکت یا اندازه حرکت و کاربرد آن در کانال، نیروی مخصوص

فصل پنجم:
جریان های یکنواخت در کانال های باز، معادله مانینگ، شزی، تحلیل و محاسبه جریان یکنواخت، طراحی کانال برای جریان یکنواخت، تعیین عمق نرمال، محاسبه شیب نرمال و شیب بحرانی و بهترین قطع هیدرولیکی
دانلود فایل

دانلود فایل”جزوه کامل هیدرولیک”

هیدرولیک

جزوه هیدرولیک پیشرفته فصل جریان های غیرماندگار

دانلود هیدرولیک پیشرفته فصل جریان های غیرماندگار،
در قالب pdf و در 40 صفحه.

توضیحات:
جزوه هیدرولیک پیشرفته (فصل جریان های غیرماندگار) برای اولین بار در دنیا و در این سایت ارائه می شود که از بهترین کتاب ها و جزوه های دنیا جمع آوری و تدوین شده است.

دانلود فایل

دانلود فایل”جزوه هیدرولیک پیشرفته فصل جریان های غیرماندگار”

هیدرولیک

جزوه هیدرولیک

دانلود جزوه هیدرولیک،
در قالب pdf و در 82 صفحه، شامل:

مفاهیم اساسی جریان سیالات
کاربرد اصلی انرژی (معاوله مومنتوم) در جریان کانال باز
مساله تبدیل
انرژی مخصوص و عمق های متناوب
جریان بحرانی
مقاطع غیرمستطیلی
کاربرد اصل مومنتوم در جریان کانال های باز
مقاومت جریان
محاسبه جریان یکنواخت
جریان متغیر تدریجی- مفاهیم
دانلود فایل

دانلود فایل”جزوه هیدرولیک”