پروژه کارآموزی

دانلود گزارش کارآموزی خط توليد كارخانه كاشي صبا

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

گزارشی کلی از خط تولید کارخانه کاشی صبا
و بیان یکسری اطلاعات در مورد وسایل بکار رفته در کارخانه

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

کائون.. ۳

سیلیس : ۴

لعاب : ۸

وسایل آزمایشگاه : ۱۲

دستگاه کالیبره : ۱۳

کالیبره : ۱۳

بال به معنی گلوله : ۱۴

کوره : ۲۲

دستگاههای موجود در کاشی کاوه. ۲۵

توضیحاتی مختصر در مورد سیکل تولید. ۲۶

سخانی با سرپرست شیفت.. ۳۰

سخنان اپراتور کوره در مورد کوره. ۳۳

سخنان مسئول آزمایشگاه در مورد زدن یک طرح
بر روی کاشی کف… ۳۴

سخنان یکی از کارگران ماهردر مورد درجه
بندی کاشی ها ۳۵

سخنان مسئول دستگاههای چاپ.. ۳۶

خلاصه طرح.. ۳۷

برسیهای فنی: ۳۹

۳ـ۲ بررسی روشهای مختلف تولید : ۳۹

۳-۲-۱- آماده سازی و عمل آوری گل و تبدیل
آن به شمش گل: ۴۰

۳-۲-۱-۱ تجهیزات و وسائل مختلف: ۴۰

دستگاه اکسترود همراه با مخلوط کن دو محوره
و پُمپ تخلیه: ۴۲

خط تولید انتخاب شده در طرح: ۴۵

۳-۲-۲-۱- خشک کردن خشتهای خام: ۴۸

۳-۲-۲- پختن خشتهای خام: ۵۰

استفاده از کوره با آتش ثابت و کاشی و سرامیک
رونده : ۵۲

مشخصات فنی کورة هوفمن (شکلهای شمارة ۳و
۴) ۵۳

کوره انتخاب شده در طرح: ۵۵

۳-۳ شیوه‌های کنترل تولید محصول و نقاط
کنترل در خط تولید : ۵۶

ج: کنترل کیفیت خشتهای خشک شده: ۵۸

۳-۴-۱ مشخصات مواد اولیه از نظرنوع :‌
۵۹

۳-۴-۲ میزان مصرف سالیانه : ۵۹

۳-۴-۳ قیمت : ۶۰

۳-۵- مشخصات ماشین آلات وتجهیزات ، قیمت
، تعداد کشور سازنده: ۶۱

هـ ـ نقاله متحرک: ۶۴

۳-۷-۲- تأسیسات برق: ۶۴

۳-۷-۳ تأسیسات آب: ۶۵

۳-۷-۴-۱ تجهیزات لازم سوخت: ۶۷

۳-۷-۴-۲- سوخت پاشها: ۶۷

۳-۷-۵ تأسیسات گرمایشی : ۶۸

۳-۷-۶ – تجهیزات عمومی اطناء حریق :‌
۶۸

۳-۷-۷- اثاثیه و لوازم اداری : ۶۹

محوطه خشک کن خشتهای تر : ۷۱

انبار موقت خشت خام : ۷۲

کوره پخت کاشی و سرامیک : ۷۳

محاسبات: ۷۴

ساختمان اداری: ۷۴

مخزن مازوت: ۷۶

۳-۸-۲- برآورد زمین مورد نیاز : ۷۸

ب ـ انرژی برق مصرفی: ۷۹

۳-۱۰ نیروی انسانی مورد نیاز: ۸۱

۵ـ برسی مالی: ۸۴

۴-۴- نحوة تأمین منابع مالی: ۸۶

۴-۵ محاسبه استهلاک سرمایه گذاری ثابت
: ۸۷

۴-۶- هزینه تعمیر و نگهداری و لوازم کارکنان
: ۸۸

محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش : ۹۰

۷۴-۲ محاسبه قیمت فروش: ۹۱

۴-۸ توجیه اقتصادی و مالی: ۹۲

۴-۸-۳-نرخ برگشت سرمایه : ۹۳

۴-۸-۵- سود بعد از کسر مالیات: ۹۴

۴-۸-۶ – ارزش افزوده: ۹۵

دانلود فایل”دانلود گزارش کارآموزی خط توليد كارخانه كاشي صبا”

پروژه کارآموزی

کاراموزی جمع آوري و بازيافت مواد زائد

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می
کنید اشاره شده است :

فهرست

چکیده

مقدمه

فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی

۱-۱ -موقعیت جغرافیایی منطقه۱۲

۱-۲- برخی از فعالیت های سازمان پارکها
و فضای سبز شهر تهران در سال های اخیر

فصل دوم: جمع آوری و بازیافت مواد زائد
جامد شهری

۱-۲-تولید مواد زائد جامد

۲-۲ منابع مواد زائد جامد

۳-۲ مواد زائد جامد

۴-۲ کاهش در مبدا

۵-۲ پردازش ،ذخیره و اداره در محل

۶-۲ جمع آوری و حمل و نقل

۷-۲ جداسازی از مبدا

۸-۲ برنامه دریافت مواد

۹-۲ تفکیک زباله های تر،خشک و دفنی از مبدا
تولید

۱۰-۲ بازیافت

۱۱-۲ دفع

۱۲-۲ زباله سوزی مواد زائد شهری

۱۳-۲ تاثیرات زیست محیطی بازیافت

۱۴-۲ بررسی کیفی مواد اولیه مورد نیاز و
محصولات در فرآیندهای بازیافت

فصل سوم:بازیافت مواد پلاستیکی

۱-۳-پلاستیک چیست؟

۲-۳ -کاربرد پلاستیک

۳-۳ 
انواع روشهای تولید پلاستیک

۴-۳ جایگاه صنایع پلاستیک در ایران

۵-۳ تاریخچه صنعت پلاستیک در ایران

۶-۳ انواع روشهای جداسازی پلاستیک

۷-۳ انواع روشهای جداسازی پلاستیک

۸-۳ فناوری بازیافت پلاستیک

۹-۳ بازیافت پلاستیک

۱۰-۳ کیفیت بازیافت فعل ضایعات پلاستیکی
در ایران

۱۱-۳ دسته بندی کیفی محصولات بازیافتی

۱۲-۳ تاثیرات زیست محیطی بازیافت پلاستیک

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست جداول

جدول ۱-۱

جدول ۲-۱

جدول ۱-۲

جدول ۲-۲

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۲

فهرست اشکال

شکل ۱-۳

چکیده :

جمع آوری مواد بازیافت شده ، یک ضرورت است
. نحوه‌ی ذخیره‌ی مواد در خانه یا کنار جداول خیابان اثر مستقیمی بر موفقیت سیستم بازیافت
دارد . در گذشته که جمعیت محدود بود جمع آوری به عهده ‌ی خود مردم و توسط دوره گردها
بود اما اکنون در کشورهای صنعتی با توسعه ی برنامه‌ی بازیافت ،‌ کامیون‌های ویژه‌ای
برای جمع آوری مواد قابل بازیافت طراحی شده است . قبل از تولید این کامیون‌ها برای
جمع آوری مواد قابل بازیافت از ماشین‌های معمولی استفاده می‌شد.به طراحی‌،‌تولید،‌
عرضه و استفاده از محصولات به نحوی که در پایان عمر مفید تولیدات ، منجر به کاهش کمیت
و سمیت زایدات حاصله بشود ، کاهش در مبدأ‌می‌گویند. اهداف و عملیات اجرایی کاهش در
مبدأ در سیستم مدیریت مواد زاید شهری هر منطقه ، مخصوص آن منطقه است . در زمینه‌ی بازیافت
باید گفت که تا کنون کار سازمان یافته‌ای در کشور انجام نشده است . بازیافت مواد زاید
جامد شهری در کشور عمدتا در دست دوره گردها و گروه‌های غیر رسمی و کارگران شهرداری
است .امروزه در کشورهای صنعتی فناوری‌های بازیافت پلاستیک توسعه‌ی بسیار زیادی پیدا
کرده ،‌ به طوری که ماشین‌ آلات بسیار پیشرفته برای جداسازی خود کار پلیمرهای مختلف
به بازار آمده است .

مقدمه :

تمام زندگی انسان در گرو مصرف مداوم و تولید
و کشف مواد جدید است . در این میان ،‌هر جا مصرفی در کار است ،‌ پس ماندها و مواد زاید
برجای می‌مانند آدمی از دیرباز با مسئله مواد زاید و چگونگی دور کردن آن از محیط زیست
خود رو به رو بوده است . در گذشته ، تا زمانی که شهرهای بزرگ به وجود نیامده بودند
و انبوه آدمیان در یک محل ساکن نبودند ،‌دفع پس مانده‌ها چندان مشکل آفرین نبود افزایش
جمعیت کره‌ی زمین ،‌ مهاجرت به شهرهای بزرگ ،‌تمرکز جمعیت در شهرها ،‌ بالا رفتن مدام
سطح زندگی ، افزایش مصرف شهروندان و تولید فراورده‌های مصرفی‌،‌تولید انبوه زباله را
به دنبال داشت . تولید و مصرف انبوه مواد که حاصل انقلاب صنعتی و فناوری جدید بود ،
الگو وشیوه‌ی زندگی انسان را دگرگون کرد و علاوه بر افزایش تولید زباله ،‌ترکیب زباله
نیز همپای تغییر در شیوه ی مصرف دگرگون شده و برحجم انواع زباله‌های حاصل از مواد یک
بار مصرف افزوده گردید‌.

با ایجاد و گسترش صنایع پتروشیمی ،‌تنوع
محصولات شیمیایی و گسترش کاربرد محصولات این صنایع در زندگی روزمره‌ی انسان ،‌محیط
زیست طبیعی و انسان ساخت از زباله‌های تولید شده لبریز شد ،‌به طوری که امروزه تولید
زباله را می‌توان یکی از معضلات مهم جوامع بشری تلقی کرد . در شهر تهران روزانه بیش
از ۶ هزار تن زباله تولید می‌شود که اگر به درستی جمع آوری و دفع نگردد،‌ به محیط زیست
و سلامت روانی و بهداشت و پاکیزگی شهر تهران لطمه وارد می کند . ورود این مواد به محیط
زیست اگر بدون کنترل و مدیریت صحیح باشد ،‌موجب بد منظره شدن محیط ،‌آلودگی آب ،‌هوا
و خاک و به خطر افتادن بهداشت و سلامت افراد جامعه می‌شود .

 

 

 

 

این فایل کاملا اصلاح  شده و
شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت

( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 60

پروژه کارآموزی

دانلود کارآموزی كشاورزی اداره حفظ نباتات استان فارس

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

دانلود گزارش کارآموزی كشاورزی اداره حفظ نباتات استان فارس

گزارش آزمایشگاه………………………………………………………………………………..4

مقدمه…………………………………………………………………………………………….12

تاریخچه  گیاهپزشکی…………………………………………………………………………..13

تولید مثل در قارچها…………………………………………………………………………….15

ویروسها…………………………………………………………………………………………18

نماتدهای بیماری زای گیاهی…………………………………………………………………..23

نماتد سیست چغندر……………………………………………………………………………..25

نماتد گالی توتون و تنباکو………………………………………………………………………28

نماتد مرکبات…………………………………………………………………………………….29

نماتد گالی گندم…………………………………………………………………………………..32

نماتد کیستی توتون……………………………………………………………………………..33

نماتد مولد غده ریشه……………………………………………………………………………33

نماتد مولد زخم ریشه غلات……………………………………………………………………33

بیماری های گیاهی………………………………………………………………………………34

آفات , بیماری ها و علفهای هرز برنج………………………………………………………..34

بلاست برنج……………………………………………………………………………………..36

لکه زاویه ای پنبه………………………………………………………………………………38

زنگ سیاه ساقه گندم……………………………………………………………………………40

زنگ برگی گندم………………………………………………………………………………….42

سفیدک کرکی آفتاب گردان……………………………………………………………………..43

کوتولگی زبر ذرت………………………………………………………………………………45

سیاهک آشکار جو و یولاف……………………………………………………………………46

سیاهک سخت جو……………………………………………………………………………….47

پوسیدگی سیاه ساقه آفتاب گردان………………………………………………………………47

زنگ آفتاب گردان……………………………………………………………………………….48

لکه قهوهای یونجه……………………………………………………………………………..49

ویروس موزاییک یونجه……………………………………………………………………….50

پژمردگی آوندی پنبه…………………………………………………………………………….50

پژمردگی آوندی فوزاریومی…………………………………………………………………….52

بیماری ویروسی پنیه……………………………………………………………………………53

پیچیدگی برگ پنبه……………………………………………………………………………….54

پوسیدگی خشک ریشه حبوبات…………………………………………………………………55

برق زدگی نخود…………………………………………………………………………………56

زنگ لوبیا و باقلا……………………………………………………………………………….57

پوسیدگی اسکلروتی……………………………………………………………………………58

آنتراکتوز لوبیا………………………………………………………………………………….59

بیماری باکتریایی حبوبات……………………………………………………………………..60

سوختگی باکتریایی سویا……………………………………………………………………….61

گل جالیز………………………………………………………………………………………….62

سیاهک معمولی ذرت…………………………………………………………………………..62

موزائیک چغندر…………………………………………………………………………………64

پوسیدگی باکتریایی چغندر………………………………………………………………………65

پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج
……………………………………………………………….65

زنگ برگی جو…………………………………………………………………………………..66

منابع ومآخذ
…………………………………………………………………………………….69

           گزارش
آزمایشگاه

           جلسه
اول

کشاورزان معتقدند گوگرد برای جلوگیری از
تش باد درفصل تابستان کاربرد دارد . اما درواقع درفصول گرم بخصوص دراستانهای جنوبی
اگر دردمای 30 درجه سانتیگراد به بالا به گیاه گوگرد داده شود گیاه دچارسوختگی می شود
ودرحالت سبز. گیاه خشک میشود وباعث نرسیدن مواد غذائی به ریشه شده وریشه دچار نکروز
می شود.علائم موجود برروی این بوته گوجه فرنگی شامل سوختگی برگ پوسیدگی ریشه و محلول
پاشی توسط کشاورز بوده است . برای مطمئن شدن از اینکه نکروز ریشه ناشی از قارچ بوده
یا خیر ریشه گوجه فرنگی راکشت میدهیم . ابتدا ریشه را شسته تاگل ولای آن کاملا’
پاک شود  سپس ریشه را با قیچی قطعه قطعه کرده
ودرون ارلن ریخته و100 سی سی آب به آن اضافه کرده ودرب آنرا با فویل می پوشانیم ودرون
دستگاه
shaker قرار میدهیم
به مدت 20 دقیقه ودور 300

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد که با فرمت
( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

گزارش کارآموزی ساختمان بتنی

کار آموزی ساختمان بتوني شركت سازه گسترپوياي البرز

فهرست

فصل(اول):

1-         آشنايي
كلي با مكان كارآموزي

2-         مشخصات
كلي پروژه

3-         آزمايش
مكانيك خاك

فصل(دوم):

اجراي ستون‌ها

1-         آرماتوربندي

2-         طول
ونمونه ميلگردها

3-        
خاموت‌ها

4-        
سنجاق‌ها

5-        
وصله‌كردن و اورلب

6-        
قالب‌بندي و
spacerها

7-        
طرح اختلاط و بتن‌ريزي و ويبره‌كردن

8-        
جداسازي قالب‌ها ونگهداري ستون‌ها

فصل(سوم):

اجراي ديوار برشي

1-         ميلگردهاي
انتظار- اتصال ميلگردها

2-         ستون‌ها-
رامكابندي – ريسمان‌كشي

3-         قالب‌بندي-
چگونگي اتصال

4-         نحوه
شاقول‌كردن-
Spacer‌ها

5-         نظافت
قالب‌ها- روغن مالي

6-         چگونگي
مهار قالب‌ها- بولت

7-         نحوه
ساختن بتن- طرح اختلاط- ويبره‌كردن

8-         بازكردن
قالب‌ها- جداسازي

9-         آب‌دادن
و مراقبت از سطح بتني ديوار

فصل(چهارم):

اجراي كامل سقف

1-         كفراژ
بندي

2-         آرماتوربندي

3-         تيرچه
و بلوك سفالي

4-         ژوئن
يا كلاف عرضي

5-         ميلگردهاي
ممان منفي

6-         ميلگردهاي
حرارتي و تقويتي

7-         قالب‌بندي

8-         تراز
سقف

9-         راه
پله

10- نظافت و شستشو

11- بتن‌ريزي و ويبره‌كردن

12- صاف و ترازكردن بتن

13- نمونه‌گيري و مراقبت از بتن

تكميل سازه:

1-         يك‌رگي
كردن

2-         ديوارهاي
حائل

3-         انباري

4-         رعايت
مسائل ايمني

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد که با فرمت
( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 52

پروژه کارآموزی

دانلود گزارش کارآموزی آزمايشگاه تكنولوژي بتن

کارآموزی آزمايشگاه تكنولوژي بتن

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن. ۷

هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین جرم حجمی
سیمان. ۸

شرح دستگاهها و وسایل: ۸

نتیجهگیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۹

به طور کلی: ۹

منابع و مراجع: ۱۰

شرح دستگاهها و وسایل: ۱۰

بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها:‌
۱۲

نتیجهگیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۱۲

منابع و مراجع: ۱۳

هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین زمان
گیرش
نهایی سیمان. ۱۴

شرح دستگاهها و وسایل: ۱۴

روش آزمایش: ۱۴

اطلاعات و نتایج به دست آمده: ۱۵

مرتبه آزمایش.. ۱۵

۱٫ ۱۵

بحث و تفسیر نتایج و مقایسه با استانداردها:
۱۵

نتیجهگیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۱۶

منابع و مراجع: ۱۶

هدف: دانهبندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه (دانهبندی مکانیکی mm075/0
D >) 18

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: ۱۸

شرح دستگاهها و وسایل: ۱۹

روش آزمایش: ۲۰

درصد عبوری.. ۲۱

اطلاعات و نتایج به دست آمده: ۲۱

الف- شن به مقدار ۲ کیلوگرم. ۲۲

درصد عبوری.. ۲۲

حث و تفسیر و مقایسه با استانداردها:
۲۵

درصد وزنی ریزتر. ۲۶

اندازهی الک.. ۲۶

BS
882: 1983. 26

ردهبندی.. ۲۶

ریز = F.
26

متوسط = M.. 26

درشت = C..
26

درصد وزنی ریزتر. ۲۶

درصد وزنی ریزتر. ۲۸

شمارة الک.. ۲۸

اندازة اسمی شن با دانهبندی کمعرض… ۲۸

اندازه اسمی شن با دانه‏بندی عریض… ۲۸

نتیجهگیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۲۹

منابع و مراجع: ۲۹دانلود فایل”دانلود گزارش کارآموزی آزمايشگاه تكنولوژي بتن”

پروژه کارآموزی

کارآموزی در شرکت بازرگانی

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می
کنید اشاره شده است :

 

فهرست مطالب

 

فرض دوره مالی    1

 

فرض تداوم فعالیت             2

 

اصل تطابق (مقابله هزینه‌‌ها با درآمدها) 3

 

اصلاح حسابها       4

 

فرایند اصلاح حسابها           5

 

روش اصلاح حسابها           7

 

تراز آزمایشی اصلاح شده     8

 

تهیه صورت مالی 8

 

حسابهای دائمی و موقت       9

 

بستن حسابها         9

 

تراز آزمایشی اختصاصی      10

 

کار برگ 11

 

مراحل تهیه کاربرگ           13

 

موسسات بازرگانی 15

 

طبقه بندی موسسات بازرگانی            16

 

اندازه گیری سود در موسسات بازرگانی            17

 

درآمد فروش         18

 

حسابهای فروش کالا            19

 

ثبت فروش           20

 

برگشت از فروش و تخفیفات 21

 

تخفیفات نقدی فروش           22

 

فروش خالص        24

 

حساب خرید          24

 

برگشت از خرید و تخفیفات   25

 

ثبت برگشت از خرید و تخفیفات          26

 

هزینه حمل کالای خریداری شده          27

 

موجودی کالا        28

 

سیستم ارزیابی موجودی کالا 29

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته         31

 

سود ناخالص         33

 

بخش سود و زیان   36

 

دارائی ثابت          42

 

هزینه‌های عمومی اداری      47

 

وجوه نقد و کنترل آن           53

 

نحوه ارزیابی دارایی‌های ساخته شده توسط
موسسه           60

 

روشهای محاسبه اصطحلاک 69

 

معاوضه دارائی‌های ثابت      75

 

سرقفلی   93دانلود گزارش کارآموزی سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي،

در قالب doc و در 30 صفحه، قابل ویرایش.
توضیحات:
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
مقدمه:
اصولاً امروزه شهرك هاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهرك ها و مدل هاي مختلف توسعه اقتصادي، نظير خوشه هاي صنعتي را شكل مي دهد و مقدمات ايجاد توسعه و تسهيلات لازم را براي اين منظور فراهم مي كند.
هم چنين در كنار اين سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي درصدد پشتيباني همه جانبه، ايجاد تسهيلات، آموزش ها، ارتقاء تكنولوژي و افزايش توان رقابتي صنايع كوچك بر مي آيد تا ان شاءا… اين صنايع بتوانند جايگاه خود را در بازار جهاني بيابند.
شهرستان نيشابور با توجه به ظرفيت هاي بالا و موقعيت مناسب جغرافيايي و قرار گرفتن در مسير جاده اصلي تهران- مشهد فاصله نزديك به فرودگاه، عبور خط راه آهن، خطوط انتقال گاز، نيروگاه سيكل تركيبي 150 مگاواتي به بستر مناسبي جهت سرمايه گذاري و توسعه اين منطقه تبديل شده است. در حال حاضر نيز با وجود حدود 400 واحد صنعتي به عنوان يكي از شهرهاي بزرگ صنعتي كشور شناخته شده و در استان نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
تاريخچه:
شركت شهرك هاي صنعتي در سال هاي اخير، به سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي تغيير نام پيدا كرده است . اين شركت از سال هاي قديم شروع به فعاليت كرده است. مقّر اصلي اين سازمان در تهران است و در مركز استانهاي صنعتي نيز شعبه دارد. اين سازمان به صورت سهامي خاص اداره مي شود و زير نظر وزارت صنايع و معادن فعاليت مي كند.
همان طور كه از اسم اين سازمان مشخص است، شهرك هاي صنعتي زير نظر اين سازمان فعاليت مي كنند. شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي يكي از شركت هاي فعال كشور مي باشد كه حدود 15 شهرك صنعتي مانند شهرك هاي صنعتي خيام، چرم مشهد، بينالود، توس و… زير نظر اين شركت فعاليت مي كنند.
شهرك صنعتي خيام يكي از شهرك هاي بزرگ استان خراسان مي باشد كه در سال 1370 آغاز به كار كرده است.
این فایل شامل صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت word، در اختیار شما قرار می گیرد.
فایل قابل ویرایش است.
تعداد صفحات: 30
دانلود فایل

دانلود فایل”دانلود گزارش کارآموزی سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي”