مهندسی برق و الکترونیک

پروژه ژنراتور سنكرون

استفاده از ذخيره‌سازی‌های انرژی
با ظرفيت بالا به منظور تراز
سازی منحنی مصرف و افزايش ضريب بار، از اولين
کاربردهای ذخيره انرژی در سيستم قدرت در
جهت
بهره‌برداری اقتصادی می‌باشد.

علاوه
بر اين، اغتشاش‌های مختلف در شبکه (تغييرات ناگهانی بار، قطع و
وصل خطوط انتقال و…) خارج شدن سيستم از نقطه تعادل را به دنبال
دارد. در اين شرايط
ابتدا از محل انرژی جنبشی محور ژنراتورهای
سنكرون انرژی برداشت می‌شود،
سپس حلقه‌های کنترل سيستم
فعال شده و تعادل را بر قرار می‌سازند. اين روند، نوسان متغيرهای مختلف مانند
فرکانس، توان الکتریکی روی خطوط و… را موجب می‌شود که مشکلات
مختلفی را در بهره‌برداری از سيستم قدرت به دنبال دارد. هر گاه در سيستم
مقداری

انرژی ذخيره شده باشد، با مبادله سريع آن با شبکه در مواقع
مورد نياز به حد قابل توجهی می‌توان مشکلات فوق را کاهش داد. به عبارت ديگر، ذخيره‌ساز
انرژی را می‌توان
در بهبود عملکرد ديناميکی سيستم نيز بکار برد.

دانلود فایل

دانلود فایل”پروژه ژنراتور سنكرون”

علوم اجتماعی

تحقيق راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها

دانلود تحقيق با موضوع راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها،
در قالب word و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چكيده تحقيق 


فصل اول:
كليات وروش تحقيق  

فصل دوم:
بررسي ادبيات تحقيق 

فصل سوم:
يافته‌ هاي پژوهشي 

فصل چهارم:
نتيجه گيري و پيشنهادات 

منابع و مآخذ 
پيوست‌ها 
پيوست 1- تلخيص داده‌هاي روش‌شناسي و محتوايي  

چكيده تحقيق:
عنوان تحقيق «راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها» است كه با روش فراتحليل (Meta-Analysis) انجام شده است.


هدف فراتحليل حاضر نيز به نتايج كلي و كاربردي از طريق تركيب منابع و مطالعاتي است كه در داخل كشور در زمينة « توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها» صورت گرفته است.
اين فراتحليل كه از طريق بررسي و ارزيابي 48 اثر علمي انجام شد دو بُعد روش شناختي و محتوايي را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختي نتايج نشان داد كه مطالعات مورد بررسي در عين حال كه انباشت خوبي از ايده‌هاي نظري و راهكارهاي عملي را ارائه مي‌كنند داراي اشكالات و نواقص متعددي هستند از جمله: عدم سازگاري بين اهداف، چارچوب نظري، روش تحقيق، نتايج و راهكارها- بديهي بودن بسياري از فرضيه‌ها- عدم استفاده از تكنيك‌هاي پيشرفتة تجزيه و تحليل- مناسب نبودن حجم نمونه -اتكا به روش‌هاي نظري و …

از جنبة محتوايي نيز اين فراتحليل پس از آسيب شناسي مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشكلاتي چون عدم تناسب نتايج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهكارها با هدف تحقيق و … در جستجوي تئوري مشترك و بنيادين تحقيق برآمد. در اين بررسي مشخص گرديد 6/39 آثار مبتني بر تئوري جاذبه- دافعه و 4/37 درصد مبتني‌بر آموزه‌هاي نظري مشابه و مرتبط با آن بوده‌اند. در درجه سوم 6/16 درصد آثار به ساير تئوريها تكيه كرده‌اند كه آنها نيز عمدتاً تعارضي با گروه اول و دوم نداشته و به دليل وسعت و قابليت فراگيري كه تئوري جاذبه- دافعه دارد مي‌توان از آموزه‌هاي آنها چون مبحث «چرخش مغزها» به عنوان مكمل بهره گرفت.

در زمينة راهكارهاي پيشنهادي، اين تحقيق نشان داد كه 72% از 255 پيشنهاد ارائه شده، غير شفاف و كلي و تنها 28% آنها قابل اجرا و شفاف‌اند.

سپس اين راهكارها به چهار سطح بين‌المللي، ملي (كلان) مياني ( سازماني) و خُرد (بازيگران) تقسيم گرديد. در اين ميان تأكيد اصلي محققان بر راهكارهاي سطح ملي (جامعه – كشور- دولت) بوده است.

در بخش پيشنهادات تلاش شد ضمن استفاده از پيشنهادات محققان، الزامات اجرايي تئوري محوري تحقيق را در قالب پيشنهاد هفت سياست‌ و 9 برنامة عملي بيان كنيم.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها”

سایر گرایش های مدیریت

پاورپوینت کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت

دانلود پاورپوینت با موضوع کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت،
در قالب ppt و در 46 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

ارزیابی و نظارت در اسلام
تعریف کنترل
هشت اصطلاح در موضوع کنترل سازمان
نظام کنترل مدیریت
قانون TRAC
هر نظام کنترل چهار جزء دارد 
در پیشرفت هر سازمانی، سه رکن مهم قرار دارد
کنترل
نظارت
ارزیابی و ارزشیابی
شرایط کنترل در سازمان
شرایطی که باعث پیچیدگی در نظام کنترل مدیریت می گردد
سه نوع فرآیند کنترل و برنامه ریزی
مدیران ستادی
مدیران صفی
بهبود مستمر بهره وري سازماني
لایه های نظام های کنترل و مدیریت
ارتباط کلی بین برنامه استراتژیک، کنترل مدیریت و کنترل وظیفه ای
وجوه افتراق بین کنترل وظیفه ای، مدیریت و حسابداری
مراحل نظام کنترل مدیریت
ابعاد سازمان برای استفاده از نظام های کنترل مدیریت
انواع ساختار سازمانی
ساختار وظیفه ای
سازمان های منطقه ای
سازمان ماتریسی
نظریه اقتضایی در کنترل، نظارت و ارزیابی
سه نگرش برای کنترل
نظریه اقتضایی
انگیزه ها
تجانس هدف کلی
فرهنگ سازمانی
کنترل بر سه نوع است
انواع کنترل
شرایطی که برای پرورش و استفاده از نظام های کنترل مدیریت، مهم هستند
وظیفه  کنترولر
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت”

پزشکی

تحقیق چگونه از مصرف بي رويه دارو جلوگيري كنيم؟

دانلود تحقیق با
موضوع
چگونه
از مصرف بي رويه دارو جلوگيري كنيم؟
،

در
قالب
word و در 18 صفحه،
قابل ویرایش، شامل:

  
چكيده

مقدمه

يافته
ها و نتايج

نتيجه
گيري

منابع

  

 

بخشی از چکیده تحقیق:

دارو به عنوان يك كالاي
استراتژيك، مشمول يارانه در كشور و يك نياز اساسي عامه مردم از اهميت خاصي برخوردار
بوده، به طوري كه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 ميليارد ريال مصرف ساليانه دارو
و
8/15 ميليارد مصرف عددي دارو در كشور گزارش شده است. (در سال
80 از مجموع 4132 ميليارد ريال فروش دارو در سطح كشور، 241 ميليارد ريال آن يارانه
پرداختي توسط دولت بوده است)
.

به دليل اهميت و تأثيري
كه استفاده غير منطقي و غير اصولي از اين كالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان
مي تواند
داشته باشد،
صرف نظر از ساير عواملي كه در فراهمي دارو و يا عدم وجود آن
نقش و تأثير دارند، بايد به نقش مردم به عنوان اصلي ترين عامل فرهنگ مصرف دارو و هم
چنين نقش گروه پزشكي به عنوان تأثيرگذارترين ركن فرهنگ تجويز و مصرف دارو توجه جدي
نمود.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق چگونه از مصرف بي رويه دارو جلوگيري كنيم؟”

شهرسازی

پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی

دانلود پاورپوینت با موضوع توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی،
در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
اهمیت چگونگی مصرف سوخت و حامل های انرژی
مصرف بهینه سوخت و حامل های انرژی در خانوارهای روستائی
راهکارهای کاهش انتشار آلاینده ها ناشی از مصرف سوخت و حامل های انرژِی
برنامه های مداخله ای در راستای بهینه مصرف کردن منابع سوخت و حفظ سلامت


قسمتی از متن پاورپوینت:
آلودگی هوا در بحث سلامت از دو جنبه دارای اهمیت می باشد، آلودگی هوا در فضاهای آزاد شهری و آلودگی هوا در فضاهای بسته.
آلودگی هوا و انتشار آلاینده های هوا در فضای شهر و منازل روستائی ارتباط نزدیکی با حامل های انرژی دارد.

آلودگی هوا در منازل روستائی نسبت به نوع حامل های انرژی و نوع سوخت مصرفی برای فعالیت های روزانه ازجمله پخت وپز وگرمایش متفاوت می باشد.

از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت ، نفت ، گاز و برق از جمله حامل های انرژی، سوخت پاک معرفی شده است. اگر چه کشور ما از لحاظ منابع سوختی نظیر نفت و گاز، غنی می باشد و امکان دسترسی به این نوع سوخت ها در روستاها فراهم است، ولی هنوز بیش از 12% از روستاهای تحت پوشش نظام شبکه بهداشت و درمان کشور از سایر سوخت ها نظیر هیزم ، ضایعات گیاهی و کشاورزی، فضولات دامی و ذغال برای پخت و پز و گرمایش منازل خود ، خصوصاً در فصول سرد سال استفاده می کنند. این دسته از روستاها که تحت پوشش خانه های بهداشت روستائی هستند، به سه گروه اصلی، قمر و سیاری تقسیم می شوند …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی”

جغرافیا

شیپ فایل آبراهه های استان البرز

دانلود شیپ فایل آبراهه های استان البرز،

توضیحات:
این فایل شامل نقشه آبراهه های استان البرز می باشد. برای تهیه نقشه ‘آبراهه های’ منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”شیپ فایل آبراهه های استان البرز”

مهندسی نفت و گاز

تحقیق تخليه هوا، تزريق گاز، تميز كردن داخلی و انجام تعميرات خطوط لوله گاز طبیعی

دانلود تحقیق با موضوع 

تخليه هوا، تزريق گاز، 

تميز كردن داخلی و انجام تعميرات خطوط

لوله گاز طبیعی،

در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
تذكر
تذكرات مهم
نحوه انجام كار گرم بر روي خطوط انتقال گاز و شبكه هاي گاز رساني
دستگاه تخليه گاز خطوط لوله- براي انجام كار گرم
آزمايش
روش اتصال لوله هاي احداث شده به خط لوله گازدار
مقررات ايمني و آتش نشاني
آن چه درباره گاز طبيعي بايد دانست.
روش اتصال لوله هاي احداث شده به خط لوله گازدار
اتصال خط لوله جديد به خط لوله قديمي
گازدار
تجهيز كارگاه
تهيه نقشه اجرايي و تعيين مسير لوله گذاري و پياده نمودن آن
شكافتن آسفالت
حفر كانال (ترانشه)
زنگ زدائي و عايقكاري لوله ها
روش بارگيري، حمل و تخليه لوله ها
عايق كاري شده- شيرها و اتصالات
دسته بندي، ريسه چيدن و رديف كردن لوله
آماده سازي لوله ها قبل از جوشكاري
جوشكاري
بازررسي فني جوش ها به وسيله عكس برداري
گذاشتن لوله هاي جوش كاري شده به داخل كانال
پر كردن كانال ها بعد از لوله گذاري
بازرسي مسير بحالت اوليه
عبور از موانع اتوبان ها، راه آهن
ساختن حوضچه شيرها و اتصالات عايق
نصب علائم
آزمايشات خطوط لوله گاز نصب شده
بازديد و اتصال به شبكه گازدار موجود و تخليه هوا و جايگزيني گاز و راه اندازي
آزمايش خطوط لوله و شبكه هاي گازرساني
آزمايش هائي كه بايد انجام گيرد
دستگاه ها و اجناس لازم
برنامه آزمايشات هيدرواستاتيكي
ايمني
آزمايش شيرها و اتصالات
اطمينان از درست كاركردن دستگاه هاي اندازه
نتیجه گيري
اتصالات جوشي بعد از آزمايش
تعميرات
 تخليه
گزارش نهائي مراحل انجام آزمايش
دستگاه ها و لوازم اندازه گيري
نصب دستگاه هاي اندازه گيري
تميز كردن خط لوله و شبكه
ضوابط لوله گذاري در كوچه هاي كم عرض
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق تخليه هوا، تزريق گاز، تميز كردن داخلی و انجام تعميرات خطوط لوله گاز طبیعی”

اقتصاد

تحقیق بانکداری

دانلود تحقیق با موضوع بانکداری،
در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

تاريخچه بانك داري در ايران
ملي شدن بانك ها
ادغام بانك ها
اركان بانك ها
تغيير سيستم بانكداري
دوره جديد بانکداري
بانك داري اسلامي
گونه‌هاي بانکداري
بانکداري الکترونيک چيست؟
شاخه هاي بانک داري الکترونيک برحسب نيازهاي بازار بانک اري الکترونيک
مزاياي بانکداري الکترونيک
تاريخچه بانکداري الکترونيک در ايران
وضعيت کنوني
نصب پايانه هاي فروش
مشکلات موجود
روش هاي نوين بازاريابي در بانکداري ايران

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق بانکداری”

تاریخ

تحقیق انقلاب فرانسه

دانلود تحقیق با موضوع انقلاب فرانسه،
در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
لوئی شانزدهم
گیوتین
مالیات های سنگین
سان کولوت
الهام گرفتن از مردم آمریکا
مجلس طبقات عمومی
مجمع ملی
هجوم به باستیل
لوئی می گریزد
نظام پادشاهی از بین می رود
دوره وحشت
پایان وحشت
ژرژ ژاک دانتون
حقایق ثبت شده
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق انقلاب فرانسه”

مهندسی معماری

تحقيق تاريخچه كاشي و کاشیکاری

دانلود تحقيق در مورد تاريخچه كاشي و کاشیکاری،
در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:

کاشيکاري، آجرکاري، گچ بري: هنرهاي وابسته به معماري
که در کرمان قدمتي بسيار طولاني دارد، به صورت خرده کاشي لعابدار همراه با
آجرکاري نمونه هاي بسيار خوبي از دوران سلجوقي، تيموري و آل مظفر در کرمان
موجود است، از جمله مقبره خواجه اتابک (متعلق به دوران سلجوقي) مسجد جامع و
مسجد پامنار. قديمي ترين نمونه کاشي معرق کرمان در «قبه سبز» واقع در
«محله خواجه خضر» است. دکتر پير نيا عقيده داشتند اين کاشي قديمي ترين
نمونه کاشي معرق ايران است و متعلق به دوران قراختاييان (قبل از دوران
تيموري) است. اما با توجه به پختگي و تکامل کاشي موجود به نظر نمي رسد. اين
کاشي،
اولين کاشي معرق ايران باشد، احتمالاً زمينة طولاني تري دارد و
تجربيات قبلي اي در اين زمينه شده است.

قديمي ترين نمونه گچبري مربوط به
دوران سلجوقي در مسجد ملک موجود است. محراب اين مسجد داراي گچ بري هاي بسيار
زيبا و بي نظير است. گچ بري هاي آرامگاه خواجه اتابک نيز به صورت کتيبه و به
خط ثلث و کوفي از دوران سلجوقي باقي است.

قطعات گچ بري به همراه آجرتراشي از دوران صفويه و قاجاريه در مجموعه گنج علي خان موجود است.

کرمان
هم اکنون نيز از هنرمندان خبره اي در اين زمينه برخوردار است که عدة زيادي
از آن ها در حال مرمت و احياء بناهاي قديم هستند و در پروژه هاي حفظ و
احياء ميراث فرهنگي همکاري دارند. از جمله کارهاي اين گروه، مرمت کاشيکاري،
گچبري، مقرنس، آجرکاري و کاربندي مجموعه گنجعليخان ( حمام، کاروانسرا و
… )، بناي شاه نعمت الله ولي، مسجد پامنار، بادگير حاج آقاعلي، مجموعه
ابراهيم خان، مسجد جامع، مسجد ملک، تکيه مدير الملک، موزه سکه، سر در
مشتاقيه، سر در مدرسه معصوميه، گنبد جبليه و … است …
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق تاريخچه كاشي و کاشیکاری”