جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان کلات

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان کلات،
شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کلات (واقع در استان خراسان رضوی).

مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان کلات”