پرسش نامه

مجموعه کامل پرسشنامه های مدیریت

دانلود مجموعه کامل پرسشنامه های مدیریت،
در قالب pdf  شامل 66 پرسشنامه در زمینه پژوهش های علوم انسانی مخصوصاً مدیریت:

پرسشنامه اتوماسيون اداري
پرسشنامه ارزيابي شايستگي
پرسشنامه امکان اجرای مدیریت عملکرد در سازمان شما با استفاده از مدل بالدریج
پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی
پرسشنامه بررسی اعتبار چارچوب شایستگی های مدیران فن آوری اطلاعات
پرسشنامه بررسی رابطه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
پرسشنامه مديريت کیفیت فراگیر (TQM)
پرسشنامه OCB اورگان و کانوسکی
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی
پرسشنامه ابتكار و نوآوري
پرسشنامه ابعاد سازمانی
پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی
پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری
پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر
پرسشنامه تعهد سازمانی
پرسشنامه توانمندسازي
پرسشنامه جو سازماني
پرسشنامه خلاقیت 40 سوالی
پرسشنامه خلاقیت
پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان
پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی پادساکف و همکارانش
پرسشنامه رهبري اخلاقی
پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
پرسشنامه سنجش عزت نفس
پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ)
پرسشنامه شناخت ميزان مشاركت كاركنان در تصميم گيري ها براساس توانمندسازي
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن 1993
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان
پرسشنامه رفتار منطقی شُرکی و وایتمن 37 ماده
پرسشنامه قاطعیت ایلیي گو زٌیل چزیل ریکی
پرسشنامه مدیریت دانش
پرسشنامه مديريت موفقیت و ارتقاء
پرسشنامه مدیریت دانش
پرسشنامه مربوط به نام و نشان تجاری (برند)
پرسشنامه هوش معنوی
پرسشنامه یادگیری سازمانی
پرسشنامه مهارت هاي مديران موثر
پرسشنامه مهارت های مذاکره
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه توانایی انجام امور مربوط به تحقیق و پایان نامه نویسی
پرسشنامه رشد حرفه اي آكفيلت و كوت- فرسودگي شغلي
پرسشنامه رشد هیجانی
پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی
پرسشنامه رهبری معنوی
پرسشنامه سبک تصمیم گیری
پرسشنامه سبک تفکر
پرسشنامه سبک رهبری تحولی
پرسشنامه سبک مدیریت
پرسشنامه سبك هاي تفكر
پرسشنامه سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري
پرسشنامه سنجش- نیاز
پرسشنامه سواد اطلاعاتی
پرسشنامه شخصیت وسواس فکری- عملی
پرسشنامه عدالت سازمانی
پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی
پرسشنامه کیفیت زندگی
پرسشنامه كيفيت زندگي كاري
پرسشنامه كيفيت مديريت- كيفيت عملكرد
پرسشنامه مدل ذهنی مردم در انتخاب سیاسی
پرسشنامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش
پرسشنامه مديريت دانش- فونگ و چوي
پرسشنامه مديريت فرهنگي
پرسشنامه مقیاس سخت کوش
پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت
پرسشنامه هوش فرهنگی
پرسشنامه هویت سازمانی

دانلود فایل

دانلود فایل”مجموعه کامل پرسشنامه های مدیریت”

سایر گرایش های مدیریت

پرسش نامه قانون گرایی در سازمان های اداری کشور

دانلود پرسش نامه با موضوع قانون گرایی در سازمان های اداری کشور،

در
قالب
docx و در 2 صفحه، قابل ویرایش.

 این
پرسش نامه، جهت سنجش میزان قانون گرایی در سازمان های دولتی در نظام اداری کشور طراحی
گردیده است. تعداد سؤالات پرسش نامه، برابر با 9 سؤال می باشد که دو بعد زیر را مورد
سنجش قرار می دهند. این ابعاد و سؤالات، مربوط به هر کدام به صورت زیر می باشد:

 

تأمین
اجرای قانون: سؤالات 1 تا 5

شناسایی
و انعکاس خلاءها و ضعف های قانون با حوزه فعالیت دستگاه به دستگاه مرکزی: سؤلات 6 تا
9

دانلود فایل

دانلود فایل”پرسش نامه قانون گرایی در سازمان های اداری کشور”

پرسش نامه

پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک

دانلود پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک،
در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.


توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 19 سوال برای سنجش ابعاد زیر می باشد:
تمايزات و روابط: 1 تا 3
تنوع و محدوديت: 4 تا 6
آنتروپي و اطلاعات: 7 تا 9
بازخور: 10 تا 12
هدف گذاري و كنترل: 13 تا 16
ضرورت تنوع و قاعده تصميم: 17 تا 19
منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است
دانلود فایل

دانلود فایل”پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک”

پرسش نامه

مجموعه 70 پرسشنامه در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی

دانلود مجموعه 70 پرسشنامه در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی،
شامل پرسشنامه های زیر:

پرسشنامه دلبستگی هازن و شیور
پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان
پرسشنامه سلامت معنوی پالوتزین و الیون
شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران مبتنی بر رویکرد اسلامی
هوش هیحانی1
هوش هیجانی2
پرسشنامه اعتماد سازمانی
توانمندسازی
آزمون شخصیت 5 عاملی نئو.آر
آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)
بهره وری
پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت
پرسشنامه ادراک از مدیریت
پرسشنامه ارتباطات بازاريابي در صنعت بيمه
پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان ADSL
پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان شرکت ایرانول
پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی
پرسشنامه ارزيابي ميزان خلاقيت دانش آموزان توسط معلمان
پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان
پرسشنامه استفاده از کارگاه حرفه و فن
پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه افسردگی سما
پرسشنامه انگیزش شغلی رایت
پرسشنامه انگیزش هرمنس
پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی- جزنی
پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری
پرسشنامه برند
پرسشنامه برند موثر
پرسشنامه بک 21 سوالی
پرسشنامه بهره وری
پرسشنامه بیگانگی شغلی
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
پرسشنامه پیچیدگی
پرسشنامه تشریح رفتار
پرسشنامه تعارض سازمانی 1
پرسشنامه تعارض سازمانی 2
پرسشنامه تعلل ورزی
پرسشنامه تعهد سازمانی- پورتر
پرسشنامه تعهد سازمانی- پورتر
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر
پرسشنامه تغییر سازمانی
پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی در کار
پرسشنامه تمایل مشارکت همکاران
پرسشنامه تمايل به برنامه ريزی
پرسشنامه تمرکز
پرسشنامه توانایی در انجام امور مربوط به تحقیق
پرسشنامه توانمندی روان شناختی
پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه
پرسشنامه تئوری x – y
پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه
پرسشنامه چندعاملی رهبری MLQ
پرسشنامه خلاقیت و نوآوری
پرسشنامه خود کارامدی درسی جینک و مورگان (1999)
پرسشنامه خودپنداره فضلی
پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی
پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر
پرسشنامه رسمیت
پرسشنامه رسميت در سازمان
پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند
پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
پرسشنامه رعایت اصول اخلاقی
پرسشنامه رغبت میشل گوکلن
پرسشنامه رفتار سازمانی درک شده
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی
پرسشنامه رفتار نوآورانه- کانتر
پرسشنامه روحیه معلمان
پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست
پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل dloq
پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

دانلود فایل

دانلود فایل”مجموعه 70 پرسشنامه در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی”

مدیریت بهره وری

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

دانلود پرسش نامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن،
در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش.


توضیحات:
این فایل در تحقیقاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد BSC می پردازند مورد استفاده قرار می گیرد.

در رویکرد کارت امتیازی، 4 منظر مالی، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری و مشتری مورد ارزیابی قرار می گیرند. معمولاً منظر مالی با استفاده از اسناد و مدارک موجود در سازمان سنجیده می شود. اما برای سه منظر دیگر، معمولاً از پرسش نامه استفاده می شود. شاخص ها معمولا با ترکیبی از سوالات در پرسش نامه ها سنجیده می شوند.

مدیران، کارکنان و مشتریان پاسخگویان به پرسش نامه ها هستند که به تفکیک آورده شده اند. می توان برای دیگر سازمان با الهام از این پرسش نامه، سوالات مخصوص را طراحی نمود.

تعداد سوالات مدیران: 19
تعداد سوالات کارکنان: 19
تعداد سوالات مشتریان: 14
دانلود فایل

دانلود فایل”پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن”