روان شناسی

تحقیق بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

دانلود تحقیق با موضوع بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه،
در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده تحقیق

فصل اول:
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سؤالات و فرضیات تحقیق
روش تحقیق
جامعه پژوهش و حجم نمونه
تعریف واژه‎ ها و اصطلاحات

فصل دوم:
مبانی نظری
تعریف افسردگی
علایم افسردگی
دیدگاه‎ ها و مکاتب مرتبط با افسردگی
پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
پژوهشهای انجام شده در داخل ایران
 
فصل سوم:
روش تحقیق
روش آماری
متغیرهای تحقیق
جامعه تحقیق
حجم نمونه
ویژگی‎های نمونه
ابزار سنجش
اعتبار و روایی ابزار سنجش
روش جمع ‎آوری اطلاعات
ابزار اندازه ‎گیری
 
فصل چهارم:
آزمون فرضیه
جداول آماری

فصل پنجم:
نتیجه‎ گیری از سؤالات و فرضیات تحقیق
محدودیت‎ های تحقیق
میزان همبستگی بین یافته ‎های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی
پیشنهادات

منابع
قسمتی از متن تحقیق:
پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎ آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان کوهدشت انجام گرفت. به این صورت که تعداد ۴۰ نفر از دانش‎آموزان (۲۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر) با روش نمونه‎ گیری خوشه ‎ای به طور تصادفی انتخاب و براساس آزمون افسردگی بک مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب یافته‎ های پیشین بخصوص در خارج از کشور) یافته‎ های پژوهش حاضر نشان می‎دهند که در کل افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎ آموزان پسر در این مقطع می‎باشند.

هم چنین برحسب نتایج تحلیل آماری ‎t استودنت برای گروه‎ های مستقل با درجة آزادی ۳۸=‎d.f و در سطح آلفای ‎(۵/۰ = ) جهت بررسی فرضیه یک سویه که «میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه می‎باشد» نتایج بیانگر تفاوت معنی ‎دار بین میزان افسردگی دو گروه می‎باشد …

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه”