مهندسی معماری

پلان معماري كافي شاپ

این فایل شامل پلان معماري كافي شاپ با پلان مبلمان و … آن میباشد.

دانلود فایل

دانلود فایل”پلان معماري كافي شاپ”

مهندسی معماری

پلان معماري ويلا 3 خوابه

توضیحات:
این فایل شامل پلان معماري ويلا 3 خوابه با نماها و مقاطع و … آن میباشد.
ضمائم: پلان طبقه همکف، پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان شیب بندی، دو مقطع، نمای جنوبی، سایت پلان

دانلود فایل

دانلود فایل”پلان معماري ويلا 3 خوابه”

مهندسی معماری

پلان معماري ويلا سه طبقه دوبلكس

توضیحات:
این فایل شامل پلان معماري ويلا سه طبقه دوبلكس با نماها و مقاطع و … آن میباشد.
ضمائم: پلان پیلوت، پلان طبقه همکف، پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان شیب بندی، دو مقطع، نمای جنوبی، سایت پلان

دانلود فایل

دانلود فایل”پلان معماري ويلا سه طبقه دوبلكس”