مهندسی معماری

پلان معماري زيبا و ديدني ورزشگاه

اين فايل شامل نقشه طراحي شده در نرم افزار اتوكد مي باشد

دانلود فایل

دانلود فایل”پلان معماري زيبا و ديدني ورزشگاه”

مهندسی معماری

پلان معماري ساختمان مسكوني 365 متري

اين فايل شامل پلان معماري ساختمان مسكوني 365 متري فايل اتوكد مي باشد.

دانلود فایل

دانلود فایل”پلان معماري ساختمان مسكوني 365 متري”