مهندسی معماری

پلان معماري زيبا و ديدني ورزشگاه

اين فايل شامل نقشه طراحي شده در نرم افزار اتوكد مي باشد

دانلود فایل

دانلود فایل”پلان معماري زيبا و ديدني ورزشگاه”

مهندسی معماری

پلان معماري رستوران

در این فايل پلان های معماری یک رستوران به همراه کلیه جزئیات قرار داده شده است.
فایل قرار داده شده شامل جزئیات زیر می شود:
– پلان معماری رستوران
– پلان چیدمان معماری رستوران
– پلان موقعیت
– دتایل درب های تیپ
– دتایل پنچره ها
– دتایل سطوح به همراه برش ها
– پلان بام
– پلان نمای رستوران
– پلان سقف کاذب

دانلود فایل

دانلود فایل”پلان معماري رستوران”