اقتصاد

تحقیق بررسی عوامل مؤثر در نهادینه شدن خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ها

دانلود تحقیق با موضوع بررسی عوامل مؤثر در نهادینه شدن خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ها،
در قالب word و در 140 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
کلیات تحقیق

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه‌ تحقیق

فصل سوم:
متدولوژی تحقیق

فصل چهارم:
تحلیل یافته‌ ها

فصل پنجم:
نتیجه گیری
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق بررسی عوامل مؤثر در نهادینه شدن خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ها”

اقتصاد

پاورپوینت اقتصاد ایران در عصر قاجاریه

دانلود پاورپوینت با موضوع اقتصاد ایران در عصر قاجاریه،
در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

ساختار اجتماعی جامعه در عصر قاجار
ساختار تشکیلات حکومتی قاجار
کشاورزان و روستائیان در عصر قاجار
مالکیت زمین در عصر قاجار
ایلات و عشایر در عصر قاجار
جامعه شهری عصر قاجار
درآمد دولت قاجار
ساختار اقتصادي عصر قاجار
سیستم اقتصادی در عصر قاجار
وسیله مبادله در عصر قاجار
خرج و دخل دولت در عصر قاجار
نظام سرمایه  در عصر قاجار
بنادر و راه‌ ها در عصر قاجار
تجارت  در عصر قاجار
بهره‌ برداری از منابع طبیعی در عصر قاجار
منابع آب در عصر قاجار
فروپاشی قاجار

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت اقتصاد ایران در عصر قاجاریه”

اقتصاد

تحقیق رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و سقوط قیمت سهام

دانلود تحقیق با موضوع رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و سقوط قیمت سهام،
در قالب word و در 88 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار می باشد. يكي از الزامات رقابت سالم دسترسي همه مشاركت كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. يكي از انواع مهم بازارها (در كنار بازارهاي كالا، پول و كار(بازار سرمايه است كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت مؤثر است. نقصان اطلاعات در اين بازار موجب افزايش هزينه مبادلات و ناتواني بازار در تخصيص بهينه منابع ميشود. اطلاعات كه جزء جدايي ناپذير فرايند تصميمگيري است، هر چه شفافتر و قابل دسترس تر باشد، ميتواند به اتخاذ تصميمات صحيحتري در زمينه تخصيص بهينه منابع منجر گردد و در نهايت باعث كارايي تخصيصي و شفافيت بازار شود كه هدف نهايي بازار سرمايه است.در راستای این هدف، اطلاعات مالی به 60  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در طی دوره زمانی 1387 تا 1391 جمع آوری گردید.نتایج نشان می دهد که شفافیت اطلاعات با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداري دارد به عبارتی دیگر، افزایش میزان شفافیت اطلاعات باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می‌شود …

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و سقوط قیمت سهام”

اقتصاد

پاورپوینت فصل اول کتاب اقتصاد خرد۲ کتاب دکتر شاکری و دکتر ابونوری با موضوع ساختار رقابت کامل

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب اقتصاد خرد۲ کتاب دکتر شاکری و دکتر ابونوری با موضوع ساختار رقابت کامل،
در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

ویژگی های ساختار رقابت کامل
پیامدهای اقتصادی ساختار رقابت کامل
مثال واقعی از ساختار رقابت کامل
تعداد بنگاه یا مصرف کننده باید در بازار چقدر باید باشند تا ساختار رقابت کامل شود؟
گیرنده قیمت بودن تولید کننده
تعیین سطح بهینه تولید در شرایط رقابت کامل و کوتاه مدت
شرایط مرتبه اول و دوم بهنیه سازی سود و تعیین سطح بهینه تولید در کوتاه مدت
بیان نموداری سطح بهینه تولید بنگاه رقابتی در کوتاه مدت
منحنی عرضه صنعت در کوتاه مدت
سطح بهینه تولید بنگاه رقابتی در بلند مدت
بیان نموداری منحنی عرضه بنگاه رقابتی در بلند مدت
نقطه تعادل بنگاه در افق بلند مدت صنعت
بنگاه ها در بلند مدت چگونه ظرفیت خود را تعدیل می کنند
استخراج تابع عرضه صنعت (صنعت با هزینه های صعودی نرولی و ثابت) و ذکر مثال و تمرین
در چه مواردی  هزینه تولید یک محصول کاهش پیدا می کند؟
تاثیر تغییرات تکنولوژی بر خروج بنگا ها از صنعت
در شرایط رقابت کامل سهم هر عامل تولید از تولید کل برابر با بهره نهایی ان عامل تولید است.
محدودیت ورود و آثار رفاهی ناشی از آن
آثار رفاهی وضع کف قیمت : با فرض اینکه مازاد عرضه بوجود امده را خود دولت خریداری کند
آثار رفاهی وضع قیمت کف و تعیین سهمیه تولید برای بنگاه به میزان تولید تعادلی
آثار رفاهی وضع سقف قیمت
آثار رفاهی آزاد سازی تجاری
آثار رفاهی وضع تعرفه بر واردات
بررسی آثار مالیات های مختلف

بخشی از متن پاورپوینت:
این پاورپوینت فصل رقابت کامل اقتصاد خرد ۲ بر اساس چند منبع معتبر درسی از جمله کتاب خرد ۲ دکتر شاکری و کتاب دکتر ابونوری را پوشش می دهد و در هر مورد ضمن توضیحات کافی تمرین ها و مثال های حل شده را نیز شامل می شود موضوعات مورد بحث در این فصل به شرح زیر است .

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت فصل اول کتاب اقتصاد خرد۲ کتاب دکتر شاکری و دکتر ابونوری با موضوع ساختار رقابت کامل”

اقتصاد

پاورپوینت معرفی گروه بانک جهانی

دانلود پاورپوینت با موضوع معرفی گروه بانک جهانی،
در قالب ppt و در 59 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

گروه بانک جهانی
بانك بين‌ المللي ترميم و توسعه
مؤسسه بين‌ المللي توسعه
شركت مالي بين‌ المللي
مركز بين‌ المللي حل و فصل اختلافات سرمایه‌ گذاری
مؤسسه بين‌ المللي تضمين چندجانبه سرمایه‌ گذاری
جمع‌ بندی

توضیحات:
این فایل به معرفی گروه بانک جهانی از ابعاد مختلف از جمله معرفی بانك بين‌ المللي ترميم و توسعه، مؤسسه بين‌المللي توسعه، شركت مالي بين‌ المللي، مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمایه‌ گذاری، مؤسسه بين‌المللي تضمين چندجانبه سرمایه‌ گذاری می پردازد و برای درس سازمان های پولی و مالی  بین المللی و درس سازمان‌ های اقتصادی و بازرگانی بین‌ المللی رشته های اقتصاد و مدیریت مناسب است.

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت معرفی گروه بانک جهانی”

اقتصاد

پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوغ مفاهیم و کلیات

دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع مفاهیم و کلیات،
در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف اقتصاد و علم اقتصاد
کمیابی و انتخاب
منابع اقتصادی
مفهوم کالا و خدمت
اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری
اقتصاد خرد و اقتصاد کلان
وش علم اقتصاد
ابزارهای تحلیلی در اقتصاد خرد
جمع‌بندی

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوغ مفاهیم و کلیات”

اقتصاد

پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع هزینه‌ های تولید‌ و استخراج تابع هزینه

دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع هزینه‌ های تولید‌ و استخراج تابع هزینه،
در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مفهوم هزینه
هزينه‌ فرصت و هزینه صریح
هزينه‌ خصوصي و هزينه‌ اجتماعي
هزينه‌ متغير و هزينه‌ ثابت
هزينه‌ كوتاه‌ مدت و هزينه‌ بلند‌مدت
استخراج تابع هزينه از تابع توليد
هزينه‌ بلندمدت
هزينه‌ نهايي و متوسط بلندمدت
صرفه و عدم صرفه به مقياس
هزينه در كوتاه‌ مدت
هزينه‌ متوسط و نهايي كوتاه‌ مدت
هزينه‌ متغير متوسط
هزينه‌ كل متوسط
هزينه‌ نهايي كوتاه‌ مدت
روابط منحني‌های هزینه‌ متوسط و نهايي كوتاه‌ مدت
منحنی عرضه‌ بنگاه در كوتاه‌ مدت و بلندمدت
روابط هزينه‌ هاي متوسط و نهايي در بلند‌مدت و كوتاه‌مدت
جمع‌ بندی

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع هزینه‌ های تولید‌ و استخراج تابع هزینه”

اقتصاد

پاورپوینت انحصار کامل، انحصار در خرید و انحصار در فروش

دانلود پاورپوینت با موضوع انحصار کامل، انحصار در خرید و انحصار در فروش،
در قالب ppt و در 70 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

انحصار کامل
انحصار در خرید و انحصار در فروش
تعریف انحصار کامل
ویژگی های ساختار انحصار کامل در فروش
مثال در مورد انحصار در فروش
دلایل شکل گیری انحصار
تفاوت انحصار کامل و رقابت کامل
انحصارگر چگونه سود خود را حداکثر می کند
استخراج جبری و هندسی  درامد نهایی MR
رفتار بهینه انحصار گر در کوتاه مدت : بیان جبری
رفتار بهینه انحصار گر در کوتاه مدت : بیان نموداری
رفتار بهینه انحصار گر در بلند مدت : بیان جبری
رفتار بهینه انحصار گر در بلند مدت : بیان نموداری
چرا در رقابت کامل یکی از شرایط این بود که قیمت بالای مینیمم توابع هزینه باشد ولی در انحصار  شرط کلی این است که قیمت باید بالای منحنی ها باشد و مینیمم دیگرمطرح نیست ؟
استخدام نیروی کار توسط انحصارگر در کوتاه مدت
استخدام نیروی کار توسط انحصارگر در کوتاه مدت  : شرط کلی
استخدام نیروی کار توسط انحصارگر در بلند مدت : شرط کلی
قدرت انحصاری
شاخص لرنر
قاعده سرانگشتی برای قیمت گذاری بر اساس شاخص لرنر
چرا انحصارگر منحنی عرضه ندارد
آثار رفاهی انحصار
قانون ضد انحصار و تنظیم قیمت :
سئوال : آیا مجبور کردن انحصار گر به تولید در P=MC (یعنی با وضع P2  ) می توان وضعیتی شبیه رقابت کامل ایجاد کرد ؟
در مورد انحصار طبیعی دولت می تواند به گونه ای قیمت را تنظیم کند که سود اقتصادی صفر شود و حداکثر رفاه اجتماعی حاصل شود .
تبلیغات در ساختار انحصار کامل
تبلیغات در ساختار انحصار کامل  : آثار ناشی از جابجایی موازی تقاضا ناشی از تبلیغات
تبلیغات در ساختار انحصار کامل  : آثار ناشی از کم کشش شدن تقاضا
مقدار بهینه تبلیغات در حالت انحصار کامل
تفسیر رابطه بهینه تبلیغات  و مثال در مورد مقدار بهینه تبلیغات
تعادل کوتاه مدت انحصار گر چند کارخانه ای : بیان جبری
 سئوال: انحصارگر برای حداکثر سازی سود چقدر تولید می کند و میزان تولید  هر کارخانه چقدر خواهد بود ؟
تعادل کوتاه مدت انحصار گر چند کارخانه ای : بیان نموداری
 س‍ئوال: چرا در انحصا گر چند کار خانه ای شبیه نمودار زیر جمع هزینه هایی نهایی برابر با درآمد نهایی قرار می گیرد ؟
تعادل بلند مدت انحصارگر چند کارخانه ای :
کارتل: کارتل اپک  و کارتل الماس دبیرز  Debeers :
کارتل چگونه عمل می کند :
مقایسه کارتل و انحصار گر چند کار خانه ای
کارتل و محدودیت ورود
تبعیض قیمت در شرایط انحصار
در برخی شرایط خاص بدون تبعیض قیمت بنگاه هیچ فروشی نخواهد داشت  و صنعت شکل نمی گیرد
انواع تبعیض قیمت درجه یک  ، درجه دو و درجه سه
تبعیض قیمت کامل یا درجه اول
قیمت متوسط و تقاضای همه یا هیچ
منحنی تقاضای همه یا هیچ
تبعیض قیمت مقداری یا درجه دوم :
تبعیض قیمت چند بازاری یا تبعیض قیمت درجه سه
تبعیض قیمت چند بازاری یا تبعیض قیمت درجه ۳: بیان ریاضی
جنبه های هنجاری  و ارزشی تبعیض قیمت
افق بلند مدت و فرایند تخریب خلاق
انحصار در خرید  monopsony
استخراج منحنی مخارج نهایی  ME انحصار گر در خرید
مقایسه انحصار در خرید وانحصار در فروش با رقابت کامل
رفتار بهینه یک انحصارگر در خرید
مثال عددی: رفتار بهینه یک انحصارگر در خرید
انحصار گر در خرید منحنی تقاضا ندارد
شاخص قدرت بازاری انحصارگر در فروش :
آثار رفاهی ناشی از رفتار انحصارگر در خرید
تنحصار دو طرفه

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت انحصار کامل، انحصار در خرید و انحصار در فروش”

اقتصاد

پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع تحلیل رفتار تولیدکننده

دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع تحلیل رفتار تولیدکننده،
در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مفهوم تولید
حداكثرسازي سود به عنوان هدف تولیدکننده
عوامل تولید
کارایی فنی
کارایی اقتصادی
مقایسه‌ کارایی اقتصادی و کارایی فنی
هزینه‌ های واقعی تولید
منحنی امکانات تولید
تابع تولید
تولید با نسبت ثابت
تولید با نسبت متغیر
تولید متوسط
تولید نهایی
اصل بهره‌وری نهایی نزولی
نرخ نهایی تبدیل
نرخ نهایی جانشینی فنی
کشش جانشینی بین دو نهاده
کشش تولیدی عوامل
بازده نسبت به مقیاس
فروض‌ مربوط به تجزیه و تحلیل توابع تولید
تولید متوسط و تولید نهایی: تجزیه و تحلیل هندسی
مراحل تولید و ناحیه‌ بهینه‌ تولید
تعادل تولید کننده
منحنی‌های تولید همسان
نرخ نهایی جانشینی فنی
خط هزینه‌ همسان
حداكثرسازي توليد و ترکیب بهینه عوامل تولید
تحلیل هندسی تعادل تولیدکننده
تحلیل جبری تعادل تولیدکننده
مسیر توسعه
عوامل تولید پست و عادی
جمع‌ بندی

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع تحلیل رفتار تولیدکننده”

اقتصاد

پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع تقاضا، عرضه و تعادل

دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع تقاضا، عرضه و تعادل،
در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تقاضا
عوامل موثر بر تقاضا
تابع تقاضا، جدول تقاضا و منحني تقاضا
تغيير در مقدار تقاضا و  تغيير در تقاضا
انواع کالاها بر اساس رابطه آنها با درآمد
انواع كالاها بر اساس نوع ارتباط آنها با یکدیگر
اثر انتظارات و سليقه افراد بر تقاضاي كالاها
تقاضای بازار
عرضه
عوامل موثر بر عرضه
تابع عرضه، جدول عرضه و منحني عرضه
تغيير در مقدار عرضه و  تغيير در عرضه
حالات خاص تابع عرضه
اثر قیمت سایر کالاها بر عرضه
عرضه بنگاه و عرضه بازار
تعادل بازار
تغییر در تعادل
مداخله در چرخه بازار
انحراف در مقادیر تعادلی
جیره‌بندی
سهمیه‌بندی
انحراف در قیمت‌های تعادلی
قیمت سقف
قیمت کف
مالیات و یارانه
مالیات و یارانه بر واحد
مالیات و یارانه بر ارزش
اثر مالیات و یارانه بر قیمت تعادلی
اثر ماليات و یارانه بر انتقال توابع عرضه و تقاضا
تحليل هندسي ماليات بر واحد
تعادل پايدار و تعادل ناپايدار
تعادل پايدار و ناپايدار والراسی
تعادل پايدار و ناپايدار مارشالی
جمع بندی

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع تقاضا، عرضه و تعادل”