تولیدی

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

این طرح توجیهی در رابطه با بسته بندی مواد
غذایی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با دقت 
نگارش و جمع آوری شده است

این فایل برای کارآفرینان در زمینه بسته
بندی مواد غذایی مناسب می باشد.

 این طرح توجیهی شامل:

مقدمه و خلاصه ای از طرح

فهرست مطالب

جداول و محاسبات مربوطه

موضوع و معرفی طرح

هزینه تجهیزات

ظرفيت

سرمايه گذاری كل

سهم آورده متقاضی

سهم تسهيلات

دوره بازگشت سرمايه

اشتغال زايي

فضای مورد نیاز

تعداد و هزینه نیروی انسانی

استانداردهای مربوطه

بازارهای داخلی و خارجی

توجیه فنی و اقتصادی طرح

عرضه کنندگان و …

 

مناسب برای:

– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی
اعتباری

– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از
صندوق مهر امام رضا

– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات
بنگاه های زود بازده

– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی
و وزارت تعاون

– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا
و کارآفرینی

– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه
دانشجویی

 

این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح
کسب و کار، طرح تجاری یا
BP)
در قالب
pdf
و در حجم 16 صفحه به 
همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در
اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود فایل

دانلود فایل”طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی”

تولیدی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش،
در قالب pdf و در 70 صفحه، شامل:

فصل اول:
معرفی محصول طرح

فصل دوم:
بررسی وضعیت عرضه و تقاضا

فصل سوم:
مطالعات فنی و تکنولوژیکی طرح

دانلود فایل

دانلود فایل”مطالعات امکان سنجی مقدماتی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش”

تولیدی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی سقف کاذب از ورق آلومنیوم

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی سقف کاذب از ورق آلومنیوم،
در قالب pdf و در 53 صفحه، شامل:

فصل اول:
معرفی محصول طرح

فصل دوم:
بررسی بازار محصول

فصل سوم:
تجزیه و تحلیل فنی محصول

فصل چهارم:
ارزیابی مالی و اقتصادی طرح

دانلود فایل

دانلود فایل”مطالعات امکان سنجی مقدماتی سقف کاذب از ورق آلومنیوم”

تولیدی

طرح توجيهی توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا

مقدمه:
در توليد كارتن از ورق آماده ، ابتدا ورق
مناسب با سفارش خريدار برش داده و چاك زده شده ولبه هاي آن چسبانده و آماده
مي‌گردد. از آنجاييكه معمولا طرح و ساخت ونحوه اتصال كارتن بر اساس توافق
خريدار و توليدكننده انجام مي‌گردد، لذا اتصال كارتن با استفاده از چسب يا
دوخت و يا استفاده از نوار چسب بايستي مدنظر باشد. چسب مورد استفاده براي
اتصال كارتن بايستي از مقاومت مناسب در مقابل رطوبت و شرايط آب و هوايي
برخوردار باشد. روش هاي مختلفي در توليد كارتن وجود دارد. در واحدهاي بزرگ
توليد كننده از مقوا و كاغذ كرافت لاينر، ابتدا بعد از تهيه ورق با استفاده
از دستگاههاي مربوطه مستقيما كارتن توليد و به بازار ارائه مي‌شود. اما در
واحدهاي كوچك كه فاقد دستگاه توليد ورق مي‌باشند معمولا كارتن بعد از تهيه
ورق با استفاده از دستگاههاي خط‌زن و برش و چاك زن توليد مي‌شود و يا از
دستگاه دايكاست كه روش تهيه كارتن به وسيله قالب مي‌باشد استفاده مي‌گردد.
درروش دايكاست، خط  وبرش وچاك به صورت همزمان برروي ورق انجام مي‌گيرد
وكارتن توليد توليد مي‌شود. با توجه به بررسي هاي انجام گرفته از واحدهاي
كوچك كارتن سازي و تنوع بسته بندي در ابعاد مختلف و اين كه اساسا توليد
كارتن بر مبناي سفارش انجام مي‌پذيرد اكثرا سعي بر اين است كه با داشتن
دستگاههاي خط زن و برش و چاك زن، دستگاه دايكاست نيز موجود باشد. روش
انتخابي بر اساس تهيه ورق از واحدهاي توليد كننده و داشتن دستگاههاي توليد
كارتن و علاوه بر آن دايكاست و استفاده از دستگاه لب چسب براي چسباندن لبه
كار مي‌باشد.
خلاصه طرح :
موضوع طرح : توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا 
ظرفيت : 600 تن در سال
مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس 
سرمايه گذاري كـل: 1808 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1620 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 6/2 سال ( معادل 32 ماه )
سود ويژه : 7/627  ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هفده نفر
دانلود فایل

دانلود فایل”طرح توجيهی توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا”

تولیدی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید روغن دانه انگور

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی با موضوع تولید روغن دانه انگور،
در قالب pdf و در 69 صفحه، شامل:

مقدمه و خلاصه ای از طرح
فهرست مطالب
جداول و محاسبات مربوطه
موضوع و معرفی طرح
هزینه تجهیزات
ظرفيت
سرمايه گذاری كل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهيلات
دوره بازگشت سرمايه
اشتغال زايي
فضای مورد نیاز
تعداد و هزینه نیروی انسانی
استانداردهای مربوطه
بازارهای داخلی و خارجی
توجیه فنی و اقتصادی طرح
عرضه کنندگان و …
 
 
این طرح توجیهی در رابطه با تولید روغن دانه انگور می باشد که بر اساس آخرین تغییرات، توسط کارشناسان متخصص و با دقت نگارش و جمع آوری شده است.
این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید روغن دانه انگور، مناسب می باشد.
 
 
این طرح توجیهی برای:
– اخذ وام بانکی از بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی
 
مناسب می باشد.
 
این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح کسب و کار، طرح تجاری یا BP) در قالب pdf و در 69 صفحه به همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در اختیار شما قرار گرفته است.
دانلود فایل

دانلود فایل”مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید روغن دانه انگور”

تولیدی

دانلود طرح توجیهی بسته بندي چاي تي بگ

این طرح توجیهی در رابطه با بسته بندي چاي
تي- بگ می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با

دقت نگارش و جمع آوری شده است.

این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید
و بسته بندي چاي تي- بگ مناسب می باشد.

 

این طرح توجیهی شامل :

مقدمه و خلاصه ای از طرح

فهرست مطالب

جداول و محاسبات مربوطه

موضوع و معرفی طرح

هزینه تجهیزات

ظرفيت

سرمايه گذاری كل

سهم آورده متقاضی

سهم تسهيلات

دوره بازگشت سرمايه

اشتغال زايي

فضای مورد نیاز

تعداد و هزینه نیروی انسانی

استانداردهای مربوطه

بازارهای داخلی و خارجی

توجیه فنی و اقتصادی طرح

عرضه کنندگان و …

 

مناسب برای :

– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی
اعتباری

– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از
صندوق مهر امام رضا

– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات
بنگاه های زود بازده

– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی
و وزارت تعاون

– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا
و کارآفرینی

– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه
دانشجویی

 

این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح
کسب و کار، طرح تجاری یا
BP)
در قالب
pdf
و در حجم 19 صفحه به

همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در
اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود فایل

دانلود فایل”دانلود طرح توجیهی بسته بندي چاي تي بگ”

تولیدی

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل

دانلود طرح توجیهی با موضوع پرورش و نگهداری زنبور عسل،
در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:

خلاصه طرح

مقدمه

سرمایه گذاری ثابت طرح:
زمین محل اجرای طرح
محوطه سازی
ساختمان ها
تاسیسات و تجهیزات
ماشین آلات، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه
تجهیزات اداری و کارگاهی
هزینه های قبل از بهره برداری
جدول هزینه های ثابت طرح

هزینه های جاری طرح:
مواد اولیه و بسته بندی
حقوق و دستمزد پرسنل غیرتولیدی
حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی
هزینه سوخت و انرژی
استهلاک، تعمیر و نگهداری
جدول هزینه های جاری طرح

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
سرمایه در گردش
جدول سرمایه گذاری

قیمت تمام شده هر واحد تولید
قیمت فروش کالا
محاسبه نقطه سر به سر
میزان فروش در نقطه سر به سر
سود ناویژه
محاسبه سود ناویژه
سود عملیاتی
نرخ بازدهی سرمایه
دوره بازگشت سرمایه
ارزش افزوده ناخالص
دانلود فایل

دانلود فایل”طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل”

تولیدی

طرح توجیهی توليد طناب نايلونی

این طرح توجیهی در رابطه با توليد طناب
نايلونی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با دقت نگارش و جمع آوری شده است.

این فایل برای کارآفرینان در زمینه توليد
طناب نايلونی مناسب می باشد.

 


این طرح توجیهی شامل:

مقدمه و خلاصه ای از طرح

فهرست مطالب

جداول و محاسبات مربوطه

موضوع و معرفی طرح

هزینه تجهیزات

ظرفيت

سرمايه گذاری كل

سهم آورده متقاضی

سهم تسهيلات

دوره بازگشت سرمايه

اشتغال زايی

فضای مورد نیاز

تعداد و هزینه نیروی انسانی

استانداردهای مربوطه

بازارهای داخلی و خارجی

توجیه فنی و اقتصادی طرح

عرضه کنندگان و …

 

مناسب برای:

– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی
اعتباری

– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از
صندوق مهر امام رضا

– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات
بنگاه های زود بازده

– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی
و وزارت تعاون

– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا
و کارآفرینی

– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه
دانشجویی

 

این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح
کسب و کار، طرح تجاری یا
BP)
در قالب
word
و در حجم 38 صفحه به همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در
اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود فایل

دانلود فایل”طرح توجیهی توليد طناب نايلونی”

تولیدی

طرح توجیهی تولید فیبر نوری

این طرح توجیهی در رابطه با تولید فیبر
نوری می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با 
دقت نگارش و جمع آوری شده است.

این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید
فیبر نوری مناسب می باشد.

 این طرح توجیهی شامل:

مقدمه و خلاصه ای از طرح

فهرست مطالب

جداول و محاسبات مربوطه

موضوع و معرفی طرح

هزینه تجهیزات

ظرفيت

سرمايه گذاری كل

سهم آورده متقاضی

سهم تسهيلات

دوره بازگشت سرمايه

اشتغال زايی

فضای مورد نیاز

تعداد و هزینه نیروی انسانی

استانداردهای مربوطه

بازارهای داخلی و خارجی

توجیه فنی و اقتصادی طرح

عرضه کنندگان و …

 

مناسب برای:

– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی
اعتباری

– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از
صندوق مهر امام رضا

– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات
بنگاه های زود بازده

– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی
و وزارت تعاون

– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا
و کارآفرینی

– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه
دانشجویی

 

این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح
کسب و کار، طرح تجاری یا
BP)
در قالب
pdf
و در حجم 30 صفحه به 
همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در
اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 

دانلود فایل

دانلود فایل”طرح توجیهی تولید فیبر نوری”

تولیدی

طرح توجیهی بسته بندی چای تي بگ

دانلود طرح توجیهی در مورد بسته بندی چای تي بگ،
در قالب pdf و در 11 صفحه.توضیحات:
این طرح توجیهی در رابطه با بسته بندی چای تي بگ می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با دقت نگارش و جمع آوری شده است.

این فایل برای کارآفرینان در زمینه بسته بندی چای تي بگ مناسب می باشد.

 
این طرح توجیهی شامل:

مقدمه و خلاصه ای از طرح
فهرست مطالب
جداول و محاسبات مربوطه
موضوع و معرفی طرح
هزینه تجهیزات
ظرفيت
سرمايه گذاری كل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهيلات
دوره بازگشت سرمايه
اشتغال زايی
فضای مورد نیاز
تعداد و هزینه نیروی انسانی
استانداردهای مربوطه
بازارهای داخلی و خارجی
توجیه فنی و اقتصادی طرح
عرضه کنندگان و …

 

مناسب برای:

– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

 
این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح کسب و کار، طرح تجاری یا BP) در قالب pdf و در حجم 16 صفحه به همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
دانلود فایل

دانلود فایل”طرح توجیهی بسته بندی چای تي بگ”