راه سازی

جزوه آموزشی آزمایش های قیرهای راهسازی

دانلود جزوه آموزشی آزمایش های قیرهای راهسازی،

در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.

دانلود فایل

دانلود فایل”جزوه آموزشی آزمایش های قیرهای راهسازی”

راه سازی

اکسل آنالیز بهای راه و باند 1396

دانلود اکسل آنالیز بهای راه و باند 1396،

در قالب xls و قابل ویرایش.

دانلود فایل

دانلود فایل”اکسل آنالیز بهای راه و باند 1396″

راه سازی

اکسل فهرست بهای راه و باند 96

دانلود اکسل فهرست بهای راه و باند 96،

در قالب xls و قابل ویرایش.

دانلود فایل

دانلود فایل”اکسل فهرست بهای راه و باند 96″

راه سازی

تحقیق طراحی جاده در خاک نمکی

دانلود تحقیق با موضوع طراحی جاده در خاک نمکی،
در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
طراحی جاده ها در خاك های نمكی
مشكلات خاك های نمكی
راه های مقابله و كنترل خاك های نمكی
راهسازی در بیابان های ماسه ای
مشكلات ماسه های بیابانی
راه های مقابله و كنترل ماسه های بیابانی
كویرهای باتلاقی
طراحی بزرگراه ها و جاده ها با در نظرگرفتن فضای سبز در مناطق خشك
طراحی جاده ها و بزرگراه ها
طراحی هماهنگ زمین های اطراف
استفاده از خاكریزهای شانه و حاشیه راه ها
احداث آبروهای خاكی
احداث شیارهای خاكی روی خطوط تراز
احداث بندهای انحرافی و آب برگردانها
احداث سیستم های پخش سیلاب در حاشیه جاده ها
مراجع

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق طراحی جاده در خاک نمکی”

راه سازی

پکیج اسناد فنی یک مناقصه پروژه بین المللی احداث راه

دانلود پکیج اسناد فنی یک مناقصه پروژه بین المللی احداث راه،
در قالب pdf، xls، word، dwg شامل:

گزارش کامل توضیحات پروژه
جداول فهرست مقادیر پروژه
نقشه ها، مقاطع و مدارک فنی پروژه


توضیحات:
این
پکیج شامل مجموعه کامل مدارک مربوط به اسناد مناقصه یک پروژه بین اللمللی
راهسازی می باشد که برای مهندسین و دانشجویان مرتبط با عملیات طراجی و
اجرای راهسازی بسیار کاربرد دارد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پکیج اسناد فنی یک مناقصه پروژه بین المللی احداث راه”

راه سازی

تحقیق تحليل روسازي انعطاف پذير

دانلود تحقیق با موضوع تحليل روسازي انعطاف پذير،
در قالب word و در 113 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

 
فصل اول: مروري بر انواع روسازي  
مقدمه   
تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي 
عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها    
روسازي‌هاي انعطاف‌پذير    
خلاصه و نتيجه‌گيري   
 
فصل دوم: كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك
بستر
 مقدمه     
تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها    
تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي    
انتخاب مدل و روش تحليل    
مدل هندسي روسازي    
بارگذاري    
مدل تعيين عمر روسازي ها     
تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي     
تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي)    
تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي)    
تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي)    
خلاصه و نتيجه گيري    

فصل سوم: روش‌هاي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير    
مقدمه   
حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي    
معادلات پايه    
شرايط مرزي و پيوستگي    
حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود    
مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء محدود    
خلاصه و نتيجه‌گيري   

فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي‌هاي انعطاف‌پذير
تئوري نرم‌افزار    
سيستم چند لايه‌ي الاستيك:    
Super Position و تعيين پاسخ‌ها    
تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y 
محاسبه تنش‌هاي اصلي     
محاسبه كرنش بحراني    
آناليز خرابي (Damage Anaysis)  
معيار بحراني شكست ترك كششي   
معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر   
محورهاي چندگانه    
لايه‌هاي غيرخطي    
مصالح دانه‌اي    
تقسيم لايه به تعدادي زير لايه    
انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي    
مصالح ريزدانه    
نقطه تنش براي لايه غيرخطي    
نكات فني راجع به Kenlayer 
اطلاعات عمومي نرم‌افزار    
مصالح    
آناليز خرابي    
تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال    
بارها   
خلاصه و نتيجه‌گيري  
  
فصل پنجم: بررسي نرم‌افزار جهت تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير
مقدمه    
تئوري نرم‌افزار    
سيستم لايه‌اي    
برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها    
نكات فني   
خلاصه و نتيجه‌گيري  
  
فصل ششم: مقايسه‌ عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER 
مقدمه   
شرح چند مثال   
شرح مسئله با چرخ منفرد    
شرح مسئله با چرخ چندگانه    
حل چند مثال    
حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ    
حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه    
حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ    
آناليز حساسيت    
آناليز خطي    
سيستم سه لايه‌اي    
تاثير ضخامت لايه    
تاثير مدول لايه‌ها    
آناليز غيرخطي
    
فصل هفتم: جمع‌بندي و نتيجه‌گيري    
خلاصه    
نتيجه‌گيري    
پيشنهادات    
منابع و مراجع    

 
بخشی از متن پروژه:
تحليل روسازي‌ها مسئله مهمي است كه امروز با توجه به گسترش صنعت ساختمان و راهسازي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. روش‌هاي متفاوتي براي تحليل روسازي‌ها تا به امروز ارائه شده‌اند و هر كدام به نوبه خود داراي نقاط قوت و ضعفي هستند. دو روش عمده اصلي در تحليل اين مسائل منطق تئوري لايه‌اي و تئوري اجزاء محدود مي‌باشد. بديهي است كه استفاده از هر كدام از روش‌ها ملزم به رعايت فرضيات اوليه و شرايط خاص حاكم بر آن روش خواهد بود. آن چه در اين پروژه مورد اشاره قرار گرفته است، معرفي دو روش اصلي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير كه يكي استفاده از تئوري الاستيسيته و سيستم لايه‌اي و ديگري روش اجزاء محدود مي‌باشد و سعي شده است سيستم لايه‌اي و به تبع آن روش بر مسيتر براي حل لايه‌اي با توجه بيشتري بررسي شود و جزئيات بيشتري از الگوريتم رياضي آن ارائه گردد. روش بر مسيتر براي حل لايه‌اي با توجه بيشتر بررسي شود و جزئيات بيشتري از الگوريتم رياضي آن ارائه گردد.
در روش بر مسيتر براي پيدا كردن تنش‌ها و تغيير شكل‌ها در محيط لايه‌اي خاك و با فرض نيمه بودن محيط و وجود تقارن محوري، يك تابع تنش انتخاب شده و با در نظر گرفتن شرايط پيوستگي و شرايط مرزي معادلات ديفرانسيل حاصله حل شده و پاسخ‌هاي مورد نياز به دست مي‌آيد.
فرضيات رياضي حاكم بر اين روش و الگوريتم مربوط به آن در فصل سوم اين پروژه به تفصيل بيان شده و امكان يك مقايسه نسبي نيز فراهم شده است.

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت (docx قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق تحليل روسازي انعطاف پذير”

راه سازی

تحقیق با موضوع روش های مختلف ارزیابی روسازی راه

دانلود تحقیق با موضوع روش های مختلف ارزیابی روسازی راه،
در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
روش PSI
الگوریتم محاسبه PCI
روش ارزیابی SHRD
مدل تخمین ناهمواری
خرابی های روسازی آسفالت
و …


بخشی از متن تحقیق:
روش های مختلف ارزیابی روسازی راه:
 در مدیریت و نگهداری روسازی، کیفیت روسازی از نظر میزان خرابی ها و رضایت رانندگان را باید بتوان به صورت شاخص کمی بیان کرد. عواملی که معمولاً در ارزیابی روسازی به عنوان معیار برگزیده می شود، از قرار زیر است:

– ناهمواری راه  
– اصطکاک روسازی با لاستیک وسیله نقلیه
-کافی بون ظرفیت باربری روسازی
– خرابی های موجود در روسازی

در سیستم مدیریت نگهداری روسازی، برای بیان کیفیت روسازی در یک قالب، از یک روش ارزیابی استفاده می شوند. بدین صورت که یک سری پارامترهای مشخص به عنوان معیار های سنجش در کیفیت روسازی، مثلاً میزان ترک و یا ناهمواری سطح روسازی، تعیین می شوند. سپس مدتی برای ترکیب این پارامترها و به دست آوردن یک و یا چند شاخص کمی ارائه می شود.

هرچه تعداد پارامتر های دخیل در تخمین شاخص بیشتر شود، این شاخص یا حساسیت بیشتری می تواند کیفیت روسازی را بیان کند. از سوی دیگر تعداد زیاد پارامتر، مستلزم مدت زمان بیشتر در زمان ارزیابی بوده که خود باعث کاهش کارآیی سیستم می شود. بنابراین همیشه و در همه روش های ارزیابی، این تقابل مشاهده می شود. با رواج سیستم های کامپیوتری و بالارفتن میزان ذخیره در پردازش در بعضی موارد، خودکارشدن عملیات ارزیابی و برداشت اطلاعات روند تکامل روش های ارزیابی به سمت روش های دقیق تر و داخل کردن پارامتر های بیشتر در مقابل مدل ها گرایش پیدا کرده است. در ادامه چند روش ارزیابی و چگونگی به دست آوردن شاخص مرکب کیفیت روسازی بیان می شود.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق با موضوع روش های مختلف ارزیابی روسازی راه”

راه سازی

تعیین ضخامت مؤثر سنگ فرش پیاده رو

دانلود تحقیق با موضوع تعیین ضخامت مؤثر سنگ فرش پیاده رو،
در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


 

مقدمه  
محاسبة ضخامت over lay
خميدگي RDD, random
عمر باقيمانده
آسفالت بر روي سنگ فرش
روش خميدگي
نمودار طراحي ضخامت over lay
آزمايش خميدگي غيرمخرب
ضخامت over lay
مفهوم پايه
نمودار طراحي
معادله پايه
تحليل
سنگ فرش هاي انعطاف پذير
تعيين ضريب عمر باقي مانده
دانلود فایل

دانلود فایل”تعیین ضخامت مؤثر سنگ فرش پیاده رو”

راه سازی

پاورپوینت ترافیک و گنجایش

دانلود پاورپوینت با موضوع ترافیک و گنجایش،
در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مبانی ترافیک
آمار و اطلاعات جمع آوري شده از راه هاي موجود
پیش بینی ترافیک
سال طرح
رشد سالانه ترافیک 
رشد سالانه ترافیک در طول دوره طرح
داده هاي ترافیکی مورد نیاز 
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت ترافیک و گنجایش”

راه سازی

تحقیق با موضوع راه های آسفالته

راه های آسفالته

همان طور که شرح
داده شد، اجرای
RCCP توسط کلیه  ماشین آلاتی که
جهت ساخت راه های آسفالته کاربرد دارند، اعم ازفینیشر و غلتک امکان پذیر است. با
این وجود در ساخت  راه های
RCCP، همواره
مشکلات زیر احساس می شود:

        
ایجاد یک
رویه کاملاً صاف بسیار مشکل است.

        
ایجاد یک
رویه که بتواند اصطکاک لازم را جهت ترمز وسایل نقلیه با سرعت بالا را تأمین کند.

        
مشکل بودن
تضمین این مطلب که سطح رویه اجرا شده در 
دراز مدت یکنواختی خود را از دست نمی دهد.

برای  حل مشکلات فوق در کشورهای اروپایی و آمریکایی،
از یک لایه آسفالت بر روی لایه بتن غلتکی استفاده می شود. هر چند که این تکنولوژی
تا بحال به خوبی عمل کرده است، اما این روش 
باعث افزایش هزینه های پروژه خواهد گردید، در عین این که به ماشین آلات راه
سازی بیشتری هم نیاز خواهد بود. از دیگر مشکلاتی که این روش دارد، رخ دادن  ترک های انعکاسی بر روی سطح رویه آسفالتی و
ایجاد ناهمواری ناشی از جمع شدگی آسفالت (به خصوص در آب  وهوای گرم) است که این امر به دلیل ناکافی بودن
چسبندگی بین قیر و بتن است. به همین منظور تحقیقات اخیر بر این موضوع تأکید داشته
است که بدون استفاده هیچ افزودنی و با تغییر در ترکیبات بتن غلتکی سعی در حل این
مشکلات داشته باشند.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق با موضوع راه های آسفالته”