شهرسازی

پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستم های اطلاعات جغرافیایی

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با ساختار داده ها در سیستم های اطلاعات جغرافیایی،

در قالب ppt و در 77 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

ساختار داده ها در نقشه های موضوعی
سیستم مختصات شبکه جهانی مرکاتور (UTM)
نقاط، خطوط و سطوح
تعریف نقشه
راهنمای نقشه یا لژاند
داده های جغرافیایی در کامپیوتر
ساختار پایگاه اطلاعاتی: سازماندهی داده ها در کامپیوتر
سیستم های مؤثر مدیریت پایگاه های اطلاعاتی
بایگانی و دسترسی به داده ها
فهرست های ساده
فهرست های پی درپی و مرتب
جداول اندیکس شده فایل های فهرست شده
ساختار پایگاه اطلاعاتی
ساختار سلسله مراتبی داده
مدلی از ساختار سلسله مراتبی داده
محدودیت های ساختار سلسله مراتبی داده
ساختار سیستم های شبکه ای
مدلی از ساختار شبکه ای داده
معایب ساختار شبکه ای
ساختار رابطه ای پایگاه اطلاعاتی
مدلی از ساختار رابطه ای پایگاه اطلاعاتی
مزایای ساختار شبکه ای داده
معایب  ساختار شبکه ای داده
ساختارهای رکورد
مدلی از یک رکورد در فایل داده
مفهوم ساختارها و نمایش داده های جغرافیایی در کامپیوتر
روش صریح یا رستری یا سلولی
تعریف روش صریح، رستری، سلولی یا شبکه ای
روش ضمنی، برداری یا وکتوری
تعریف روش ضمنی، برداری یا وکتوری
مدلی از روش صریح (رستری) و ضمنی (برداری)
کاربرد ساختار شبکه داده ها
توزیع بارندگی سالانه 
توزیع بارندگی در فصل تابستان
روش های فشرده ذخیره داده های شبکه ای
کدهای زنجیری
مدلی از کدهای زنجیره
کدهای رانش طولی
مدلی از کدهای رانش طولی
کدهای قطعه ای
مدلی از کدهای قطعه ای
کدهای چهارتایی
مدلی از کدهای چهارتایی
ساختارهای برداری داده های برای واحد های جغرافیایی
واحدهای نقطه ای
واحدهای خطی
واحدهای سطحی
چند ضلعی های ساده
معایب چندضلعی های ساده
چند ضلعی های دارای فهرست نقاط
سیستم های چندضلعی و ساختارهای توپولوژیک صریح
سیستم کُدگذاری نقشه به صورت مستقل دو سره
ساختار شبکه ای چند ضلعی توپولوژیک کامل
کنترل بسته بودن چند ضلعی ها
متصل کردن خطوط به چند ضلعیها
محاسبه چند ضلعیها
ارتباط دادن توصیفات غیر گرافیکی به چند ضلع یها
مزایای پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده برای چند ضلعی
ساختار داده ها برای نقشه های موضوعی: انتخابی بین شبکه و بردار
حل مشکل ساختار برداری و شبکه ای
تبدیل ساختار برداری و شبکه ای
مقایسۀ داده های توصیفی و توپولوژیک
مزایای مدل برداری
نواقص مدل برداری
مزایای مدل رستری
نواقص مدل رستریقسمتی از متن پاورپوینت:
سیستم مختصات شبکه جهانی مرکاتور (UTM):

این سیستم برای کل جهان تعریف شده است.

در این سیستم نصف النهارات به طور عمود و موازی هم،

مدارات به طور افقی و موازی هم در نظر گرفته می شود.

در این سیستم کرۀ زمین در محور Xها (نصف النهارات) به 60 قسمت 6 درجه ای تقسیم می شود. که 30 زون (منطقه) در نیمکرۀ شرقی و 30 زون در نیمکرۀ غربی می باشد.
یعنی 60=6÷360 که شماره گذاری آن از نیمکرۀ غربی شروع می شود.

و …


توضیحات:

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه علائم و اصول نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و قالب آن را به راحتی می توان به دلخوه تغییر داد.

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستم های اطلاعات جغرافیایی”

شهرسازی

پاورپوینت بررسی نقش فضای سبز در شهر

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی نقش فضای سبز در شهر،

در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

اهمیت فضای سبز در شهرسازی
گیاهان دو ساله
کاربرد گیاهان دائمی در تزئینات
طبقات و اندازه گیاهان
درختان بزرگ و متوسط
درختان کوچک گل دار (زیردرختی) 
بوته های بلند
بوته های متوسط و کوتاه
کارکرد احساسی گیاهان (فضای سبز)
کاربرد زمانی گیاهان
ویژگی فصلی
سوزنی برگهای همیشه سبز
کاربرد گیاهان در حاشیه خیابان ها و جاده ها
خصوصیات واریته گیاهی
فضای سبز و خطوط ارتباطی در شهرها
نیمکت ها
ایستگاه اتوبوس
سطل زباله
بیلبورد

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت بررسی نقش فضای سبز در شهر”

شهرسازی

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران

دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران،

در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مفهوم برنامه ریزی روستایی در ایران
جایگاه روستا در زنجیره برنامه ریزی
روستا و روستاییان و توسعه روستایی
توسعه روستایی مستلزم چیست؟
ضرورت برنامه ریزی روستایی در ایران
ویژگی های نظام برنامه ریزی در ایران و جایگاه روستا در این نظام 
پیامد تمرکز گرایی و اثرات نامطلوب آن در توسعه روستاهای ایران
سازماندهی و گردشکار برنامه ریزی در ایران     
جامعه مشمول برنامه ریزی روستایی
شرایط موفقیت برنامه های روستایی
مسایل و مشکلات مربوط به فضای برنامه ریزی
مسایل و مشکلات در تهیه و تنظیم برنامه
مسایل و مشکلات دراجرا، نظارت و تصحیح برنامه

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران”

شهرسازی

پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)،
در قالب ppt و در 208 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS
کابردهای سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS       

بخش اول: آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS
نقشه های عمومی
نقشه موضوعی
تجزیه و تحلیل و ترسیم نقشه با کامپیوتر
بزرگ ترین مشکل روش گشتالت
نظریۀ ادگارام.هاروود
سی مپ SYMAP
دلائل قانع کننده ریند جهت استفاده از کامپیوتر برای نقشه کشی
سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS
اجزای سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS
اجزای نرم افزاری GIS
اجزای اصلی نرم افزاری GIS
سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتیDBMS
اجزای پایگاه اطلاعات جغرافیایی
جنبه های سازمانی سیستم اطلاعات جغرافیایی
روند آتی و آیندۀ GIS

بخش دوم: آشنایی با ساختار داده ها در سیستم های اطلاعات جغرافیایی
ساختار داده ها در نقشه های موضوعی
سیستم مختصات شبکه جهانی مرکاتور(UTM)
نقاط، خطوط و سطوح
تعریف نقشه
راهنمای نقشه یا لژاند
داده های جغرافیایی در کامپیوتر
ساختار پایگاه اطلاعاتی: سازماندهی داده ها در کامپیوتر
سیستمهای مؤثر مدیریت پایگاه های اطلاعاتی
بایگانی و دسترسی به داده ها
فهرستهای ساده
فهرستهای پی درپی و مرتب
جداول اندیکس شده فایل های فهرست شده
ساختار پایگاه اطلاعاتی
ساختار سلسله مراتبی داده
مدلی از ساختار سلسله مراتبی داده
محدودیت های ساختار سلسله مراتبی داده
ساختار سیستم های شبکه ای
مدلی از ساختار شبکه ای داده
معایب ساختار شبکه ای
ساختار رابطه ای پایگاه اطلاعاتی
مدلی از ساختار رابطه ای پایگاه اطلاعاتی
مزایای ساختار شبکه ای داده
معایب  ساختار شبکه ای داده
ساختارهای رکورد
مدلی از یک رکورد در فایل داده
مفهوم ساختارها و نمایش داده های جغرافیایی در کامپیوتر
روش صریح یا رستری یا سلولی
تعریف روش صریح، رستری، سلولی یا شبکه ای
روش ضمنی، برداری یا وکتوری
تعریف روش ضمنی، برداری یا وکتوری
مدلی از روش صریح (رستری) و ضمنی (برداری)
کاربرد ساختار شبکه داده ها
توزیع بارندگی سالانه 
توزیع بارندگی در فصل تابستان
روش های فشرده ذخیره داده های شبکه ای
کدهای زنجیری
مدلی از کدهای زنجیره
کدهای رانش طولی
مدلی از کدهای رانش طولی
کدهای قطعه ای
مدلی از کدهای قطعه ای
کدهای چهارتایی
مدلی از کدهای چهارتایی
ساختارهای برداری داده های برای واحد های جغرافیایی
واحدهای نقطه ای
واحدهای خطی
واحدهای سطحی
چندضلعی های ساده
معایب چند ضلعی ها ی ساده
چندضلعی های دارای فهرست نقاط
سیستم های چند ضلعی و ساختارهای توپولوژیک صریح
سیستم کدگذاری نقشه به صورت مستقل دو سره
ساختار شبکه ای چندضلعی توپولوژیک کامل
کنترل بسته بودن چندضلعی ها
متصل کردن خطوط به چندضلعی ها
محاسبه چندضلعی ها
ارتباط دادن توصیفات غیر گرافیکی به چندضلعی ها
مزایای پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده برای چندضلعی
ساختار داده ها برای نقشه های موضوعی: انتخابی بین شبکه و بردار
حل مشکل ساختار برداری و شبکه ای
تبدیل ساختار برداری و شبکه ای
مقایسۀ داده های توصیفی و توپولوژیک
مزایای مدل برداری
نواقص مدل برداری
مزایای مدل رستری
نواقص مدل رستری

بخش سوم: مدل رقومی ارتفاع
تعاریفی از مدل رقومی ارتفاعی یاDEM
مراحل ایجاد مدل رقومی ارتفاعی یاDEM  
کاربرد مدل رقومی ارتفاعی یا DEM 
روش های ارائه مدل رقومی ارتفاعی یاDEM
مدل ارتفاعی گراز (مدل سرزمینی گریز)
مدل های نقطه ای
معایب سیستم شبکۀ منظم
شبکۀ نامنظم مثلث بندی (TIN)
مزایای شبکۀ نامنظم مثلث بندی (TIN)
معایب شبکۀ نامنظم مثلث بندی (TIN)
مدل ارتفاع ژئودتیک ناهمواری های جهانی (GENPR)
منابع داده در مدل های رقومی ارتفاع
روش های نمونه گیری در مدل های رقومی ارتفاع
نمونه برداری انتخابی و تطبیقی
نمونه برداری تصاعدی و هدفمند
ثبت داده ها و کدگذاری زمین
نتایج حاصل از یک مدل ارتفاعی رقومی
نمودارهای قطعه ای، نیمرخها و افقها
برآورد حجم در خاکبرداری ها و خاکریزی ها
نقشۀ خطوط تراز
نقشه های خط دید
نقشه های شیبها، برآمدگیها، گودیها و جهت
تعریف شیب و مؤلفه های آن
نقشه های ارتفاعی سایه دار و کاربردهای آن
تشخیص حوضه آبخیز و شبکه آبراهه ها

بخش چهارم: وارد کردن داده ها
وارد کردن داده های فضایی
روش عملی وارد کردن داده ها
ورود داده های در یک سیستم برداری
ورود داده های در یک سیستم شبکه ای
روش ورود کدهای رانش طولی
مدلی از کدهای رانش طولی
نتیجه از مدل رانش طولی
رقومی کردن یعنی چه
رقومی سازی یا کسب غیر مستقیم داده
رقومی گر
نحوۀ ورود یک نقطه یا خط به کامپیوتر توسط رقومی ساز
مراحل رقومی کردن
رقومی سازی یک نقشه کاغذی
دو روش رقومی سازی خطوط
تبدیل داده بردار به شبکه
اسکن کردن خودکار
انواع اسکنر
اسکنرهای شبکه ای
انواع اسکنرهای شبکه ای
دستگاه تزویج بار 
charge-coupeled devices (CCD)  
تبدیل شبکه به بردار
اسکنرهای برداری برای تبدیل شبکه به بردار
داده های فضایی موجود به شکل رقومی شبکه ای
منابع دیگر داده های مکانی رقومی
وارد کردن توصیفات غیرمکانی مربوط
ارتباط داده های فضایی به داده های غیرفضایی
بازبینی، اصلاح و ذخیرۀ داده ها
اصلاح داده های مکانی
اصلاح داده های غیر مکانی
ویرایش داده ها
بهنگام کردن داده ها
ذخیره و نسخۀ پشتیبان داده ها
خروج داده ها
دستگاه های خروجی سخت افزاری
دستگاه های نمایش برداری
رسام های قلم دار
پرده های برداری یا نمایش ذخیره ها
دستگاههای نمایش شبکه ای
رسامهای شبکه ای
پرده ای نمایش شبکه ای
کارگاه گرافیک محاوره ای یا گارگاه گرافیک تعاملی
نرم افزارهای گرافیکی جهت خروجی
سیستم ترسیمی کرنل Graphic Kernel system(GKS)
مهمترین ویژگی سیستم ترسیمی کرنل (GKS)
ارائه داده ها
برنامۀ دات- مپ DOT-MAP داتون، 1978
مفسرهای زبان فرمانCommand Language Interperter(CLI)
مؤلفه های مفسرهای زبان فرمان

بخش پنجم: انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعیین موارد نیاز به سیستم اطلاعات جغرافیایی
انتخاب فنی: برداری یا شبکه ای؟
موارد استفاده از مدل برداری
موارد استفاده از مدل شبکه ای
مشکلات سیستم اطلاعات جغرافیایی
قیمت اجزای GIS و نیازهای استخدامی
کامپیوترهای میزبان
روش برپا نمودن یک GIS
سیستم های آماده به کار یا turn-key system
آزمون نقطۀ نشان benchmark test


قسمتی از متن پاورپوینت:
GIS عبارت است از یک مجموعه کامپیوتری برای جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده هایی استفاده می شود که موقعیت جغرافیایی آن ها، یک مشخصۀ اصلی و مهم محسوب می شود.

کابردهای سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS:
فتوگرامتری
کشاورزی و برنامه ریزی برای کاربری اراضی
جنگلداری و مدیریت حیات وحش
کاربردهای شهری
مطالعات بیولوژیکی و اکولوژیکی
نقشه سازی و مدیریت منابع طبیعی
برنامه ریزی توسعه
مطالعات محیطی و جغرافیایی
و …


پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه علائم و اصول نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و قالب آن را به راحتی می توان به دلخوه تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)”

شهرسازی

پاورپوینت اقليم و شهرسازي

دانلود پاورپوینت با موضوع اقليم و شهرسازي،
در قالب ppt و در 61 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

عناصر اقليم
اقليم‌هاي موجود در ايران
مقايسه شهرسازي در اقليم‌هاي مختلف
بررسي تفصيلي شهرسازي در اقليم گرم و خشك


بخشی از متن پاورپوینت:
عناصر اقلیم:
1- تابش آفتاب
2- دماي هوا
3- رطوبت هوا
4- وزش باد
5- ميزان بارندگي

تابش آفتاب:
1- پرتو خورشيد وارد اتمسفر شده و طيف‌هاي آن به نسبت طول موج آن‌ها جذب، منعكس يا پراكنده مي‌شوند.
2-
وقتي ذرات و مولكول‌هاي موجود در هوا، پرتوهاي داراي طول موج كوتاه‌تر
مربوط به نور آبي و بنفش را به اطراف پراكنده مي‌كند، آسمان آبي به نظر مي‌رسد.
3- اگر ذراتي بزرگ‌تر از گرد و غبار در اتمسفر وجود داشته باشد،
بيشتر پرتوهاي داراي طول موج بلندتر مربوط به نورهاي زرد و قرمز در هوا
پراكنده مي‌شوند و در نتيجه آسمان سفيدتر به نظر مي‌رسد.
4- ابرها مقدار زيادي از پرتو خورشيد را به فضاي خارجي اتمسفر منعكس مي‌کنند ولي …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت اقليم و شهرسازي”

شهرسازی

پاورپوینت نوسازی بافت‌ های فرسوده و ناکارآمد شهری

دانلود پاورپوینت با موضوع نوسازی بافت‌ های فرسوده و ناکارآمد شهری،
در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعاریف
بافت فرسوده چیست؟
نگرشی به بافت فرسوده
بافت فرسوده و اصلاح الگوی مصرف
راهبردهای سازمانی
ساختار سازمانی گذشته
اقدام راهبردی تغییر ساختار سازمانی
ساختار سازمانی جدید
چرا باید خانه‌ ها و بافت‌ های شهری را نوسازی، بهسازی یا بازآفرینی کرد؟
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت نوسازی بافت‌ های فرسوده و ناکارآمد شهری”

شهرسازی

پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران،
در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

پیشینه و تاریخچه
موقعیت جغرافیایی
خدمات و امکانات رفاهی
تحلیل سایت
حوضه بندی کلی بنا
دسترسی به ترمینال
حمل و نقل برون شهری
حوضه بندی درون ترمینال
انبار
تعاونی
خدمات
مدیریت و بخش اداری
دسترسی ها و فضاهای خدماتی اطراف
نحوه ورود و خروج اتوبوس ها
محاسن سایت
معایب داخلی


قسمتی از متن پاورپوینت:
پايانه مسافري جنوب كه بيشتر مردم آن را با نام ترمينال جنوب مي‌شناسند، جزئي از سيستم حمل‌ و نقل برون‌شهري كشور است كه سرگذشت جالبي دارد. در گذشته با ورود و توسعه وسايل نقليه موتوري بخصوص اتوبوس براي ارتباطات بين‌شهري، هرگونه خدمات توسط گاراژهاي وابسته به بنگاه‌هاي مسافربري انجام مي‌شد و هر كس قصد سفر داشت، بايد سري به اين گاراژها مي‌زد و بليت مي‌گرفت.

گاراژ كلمه‌اي فرانسوي و به معناي جاي سرپوشيده يا دربسته براي پارك كردن خودرو و وسايل نقليه است و معناي لغوي آن به معناي ايستادن است. پيش از اين،  گاراژها در مركز شهر و در امتداد محور خيابان‌هايي كه به جاده ارتباطي شهر با خارج از آن مي‌رسيد، مستقر شده بودند. بيشتر گاراژهاي آن زمان در خيابان‌هاي ناصرخسرو، مولوي، باب همايون و سرگرد سخائي مستقر بودند و نام‌هايي ازجمله اتوعدل، تي‌بي‌تي، ميهن‌تور، ايران و… از نام‌هاي آشنا و پرخاطره نسل قديم به شمار مي‌رود.کانسپت مجموعه تاج پادشاهی است و تاثیر آن بر روی پلان وکارکرد مجموعه محسوس است. 

افزايش جمعيت كشور، تراكم جمعيت در بافت شهري، به وجود آمدن ترافيك و رشد سفرهاي بين‌شهري، همچنين تغيير و تحول در نحوه ارائه خدمات مسافربري، در سال 1353، به ساخت اولين ترمينال تهران يعني ترمينال جنوب از طرف شهرداري تهران منجر مي‌شود. سرانجام پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تصويب قانون ترمينال‌ها توسط شوراي انقلاب، شهرداري تهران تصميم مي‌گيرد سازمان پايانه‌هاي مسافربري را تاسيس كند …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران”

شهرسازی

تحقیق برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

دانلود تحقیق در مورد برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی،
در قالب word و در 95 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است:
1)تراکم جمعیت: نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه
2) تراکم ساختمانی مسکونی: نسبت سطح زیر بنای ساختمانهای مسکونی به مساحت منطقه    
3) تراکم ساختمانی: نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی) به مساحت منطقه        
                                                                 
تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر، ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی”

شهرسازی

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین،

در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
سرزمین یا منطقه برنامه ریزی
توسعه انساني و آمايش سرزمين
زيست بوم و روابط انساني
بررسی تحولات دانشگاه به عنوان نمونه ای از آمایش سرزمین
آموزش دانشجویان
تحقیق وایجاد دانش جدید
تاثیر تحقیقات علمی بر اقتصاد ملت
تاثیر تحقیقات بر فرهنگ
ارائه خدمات عمومی

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین”

شهرسازی

جزوه تاریخ شهر و شهرسازی در جهان

دانلود جزوه تاریخ شهر و شهرسازی در جهان،
در قالب pdf و در 238 صفحه، شامل:

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
دوران اوﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ارﻳﺤﺎ   
چاتال هیوک
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺪن ﻫﺎي ﭼﻴﻦ
ﭘﺎﻧﭙﻮ 
آﺑﺎدي دره ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در دره رود  ﺳﻨﺪ
ﻣﺼﺮ (پیشا پادشاهی)
ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻬﺮ در ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ
از ﺗﻤﺪن ﺳﻮﻣﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻞ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﻮﻣﺮ: ﺷﻬﺮ اور 
ﺑﺎﺑﻞ 
اوروك 
ﻫﻨﺪ
ﻣﻜﺰﻳﻚ (ازﺗﻚ)
ﻣﺎﻳﺎ
ﭘﺮو (اﻳﻨﻜﺎ)
عهد ﻋﺘﻴق
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”جزوه تاریخ شهر و شهرسازی در جهان”