قطار شهری (مترو)

گزارش مقدماتي تغذيه قدرت .v.d.c. 750 – ريل سوم با .v.d.c. 1500 – بالاسري

دانلود گزارش مقدماتي تغذيه قدرت .v.d.c. 750 – ريل سوم با .v.d.c. 1500 – بالاسري،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

خلاصه گزارش
انتخاب سيستم تغذيه قدرت تراکسيون براي مترو
ظرفيت حمل مسافر شبکه
قدرت مصرفي هر واحد قطار
تأثير سرعت
بافت شهري
مشخصات زمين
قابليت اطمينان سيستم RELIABILITY
مقايسه از جنبه تعميرات و عملکرد سيستم
منظره عمومي شهر   
مقايسه اقتصادي   
هزينه ساختماني   
هزينه احداث پست هاي يک سوساز   
هزينه تجهيزات سيستم   
هزينه استهلاک   
هزينه تلفات   
مقايسه از جنبه ايمني   
ضمائم:
ضميمه شماره 1- جدول اسامي متروهاي شهرهاي دنيا   
ضميمه شماره 2- شکستن يک مقره باعث بروز حادثه جدي در مترو هنگ کنگ شد.   

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش مقدماتي تغذيه قدرت .v.d.c. 750 – ريل سوم با .v.d.c. 1500 – بالاسري”

قطار شهری (مترو)

شرح وظایف و شرایط احراز ارکان پروژه قطار شهری

دانلود شرح وظایف و شرایط احراز ارکان پروژه قطار شهری،
در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

شرح وظایف و شرایط احراز مدیر پروژه
شرح وظایف و شرایط احراز معاونت فنی و مهندسی
شرح وظایف و شرایط احراز بخش طراحی
شرح وظایف و شرایط احراز بخش نظارتی و بازرسی های فنی
شرح وظایف و شرایط احراز واحد مدریت پروژه
شرح وظایف و شرایط احراز واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
شرح وظایف و شرایط احراز واحد QA
شرح وظایف و شرایط احراز واحد HSE
شرح وظایف و شرایط احراز معاونت پشتیبانی
شرح وظایف و شرایط احراز واحد فن آوری اطلاعات (IT)
شرح وظایف و شرایط احراز دفتر پیمان
دانلود فایل

دانلود فایل”شرح وظایف و شرایط احراز ارکان پروژه قطار شهری”

قطار شهری (مترو)

نمونه ساختار سازماني پروژه طرح و ساخت مترو در بخش سيويل،

دانلود نمونه ساختار سازماني پروژه طرح و ساخت مترو در بخش سيويل،در قالب فایل xls و در 1 شیت، قابل ویرایش.
دانلود فایل

دانلود فایل”نمونه ساختار سازماني پروژه طرح و ساخت مترو در بخش سيويل،”

قطار شهری (مترو)

ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM

دانلود مقاله با موضوع ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM در شهر اصفهان،
در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:

مقدمه
فرآیند پژوهش
مطالعه موردی میزان نشست سطح زمین در اثر حفر تونل قطعه جنوبی قطار شهری اصفهان
محدوده مورد مطالعه
روش تونل زنی
زمین شناسی و ژئوتکنیک قطعه جنوبی
گام های حفاری قطعه جنوبی
خصوصیات مدل محدوده مورد مطالعه جهت ارزیابی نشست سطح زمین در قطعه جنوبی
خصوصیات هندسی مدل عددی
مدل رفتاری توده سنگ و خاک
بارگذاری ترافیکی
پارامترهای ژئوتکنیکی توده سنگ محدوده مورد مطالعه
ویژگی های پوشش تونل
گام های مدل سازی عددی در برآورد میزان نشست محدوده مورد مطالعه
نتایج، بحث و مقایسه
مقایسه نتایج به دست آمده از نرم افزار پلکسیس با مقادیر قرائت شده از نشست سنج سطحی
نتیجه گیری
پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی

دانلود فایل

دانلود فایل”ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM”

قطار شهری (مترو)

دستورالعمل مكاتبات پروژه، فرمت و روند گردش اطلاعات فنی در یک پروژه عمرانی

دانلود دستورالعمل مكاتبات پروژه، فرمت و روند گردش اطلاعات فنی در یک پروژه عمرانی،
در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مكاتبات
نامه ها
شماره انديكاتوري نامه‌ ها
نامه هاي صادره داخلي
نامه‌هاي صادره خارجي
لیست پیوست ها
نمونه نامه A4
نمونه نامه A4
نمونه نامه A5
صورت جلسات
نمونه صورت جلسه
اسناد فني
نقشه ها
كادر استاندارد شده مشخصات نقشه ها Title Border))
ساير اسناد فني
دستوركارها
مجوزهای اجرايي
صورت مجالس
گزارشات فني
نمونه دستور كار
نمونه مجوز اجرا
نمونه صورت مجلس
نمونه جلد گزارشات فني
پيوست ها
پيوست1: جداول كدگذاري
شركت هاي همكار
موقعيت
فاز نقشه
ديسيپلين
عنوان
ليست مدارك
پيوست2: ليست اسناد فني و كلاسمان اسناد فني
دانلود فایل

دانلود فایل”دستورالعمل مكاتبات پروژه، فرمت و روند گردش اطلاعات فنی در یک پروژه عمرانی”

قطار شهری (مترو)

شرح وظايف و شرايط احراز ارکان یک پروژه قطار شهری

دانلود شرح وظايف و شرايط احراز ارکان یک پروژه قطار شهری،
در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

شرح وظايف و شرايط احراز مدير پروژه
شرح وظايف و شرايط احراز معاونت فني و مهندسي
شرح وظايف و شرايط احراز بخش طراحي
شرح وظايف و شرايط احراز بخش نظارتي و بازرسيهاي فني
شرح وظايف و شرايط احراز واحد مديريت پروژه
شرح وظايف و شرايط احراز واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه
شرح وظايف و شرايط احراز واحد QA
شرح وظايف و شرايط احراز واحد HSE
شرح وظايف و شرايط احراز معاونت پشتيباني
شرح وظايف و شرايط احراز واحد فن آوري اطلاعات- IT
شرح وظايف و شرايط احراز دفتر پيمان

دانلود فایل

دانلود فایل”شرح وظايف و شرايط احراز ارکان یک پروژه قطار شهری”

قطار شهری (مترو)

دياگرام گردش مراحل كار در طراحي ايستگاه هاي مترو

دانلود دیاگرام گردش مراحل كار در طراحي ايستگاه هاي مترو،
در قالب ppt و در 3 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مراحل دريافت اسناد و مدارك 
مراحل شناسايي و بررسي اوليه (شناخت)
تهيه طرح مقدماتي
تهيه طرح اجرايي
دانلود فایل

دانلود فایل”دياگرام گردش مراحل كار در طراحي ايستگاه هاي مترو”

قطار شهری (مترو)

نمونه ماتریس ارتباطات چارت سازمانی شرکت پیمانکار در پروژه قطار شهری

دانلود نمونه ماتریس ارتباطات چارت سازمانی شرکت پیمانکار در پروژه قطار شهری،
در قالب xls و در 3 شیت، قابل ویرایش، شامل:ماتریس براساس ارتباطات، ماتریس براساس کد و براساس شرح.
دانلود فایل

دانلود فایل”نمونه ماتریس ارتباطات چارت سازمانی شرکت پیمانکار در پروژه قطار شهری”

قطار شهری (مترو)

پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ مطالعه موردی: مدیریت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت پروژه های بزرگ، مطالعه موردی مدیریت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد،
در قالب ppt و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مروری بر مراحل مختلف حفاری مکانیزه در محیط شهری:
فرآیند مطالعه و طراحی و اجرای پروژه های عمرانی
دسته بندی فرآیندهای مهندسی
مطالعات امکان سنجی تونل
مطالعات فاز 1 و 2
مطالعات حین اجرا
فرآیندهای ساخت
اهم محدودیت ها و الزامات پروژه های تونل سازی در محیط های شهری
مطالعه موردی: خط2 متروي مشهد
آخرین وضعیت پیشرفت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد 
پیشرفت ایستگاه ها
کارخانه سگمنت

درس آموخته های پروژه خط 2 قطار شهری مشهد:

طراحی و انتخاب ماشین حفار:
وجود  بولدرها در بخش جنوبی مسیر تونل
وجود  بولدر در نیمه جنوبی مسیر
تمهیدات درنظر گرفته شده در طراحی دستگاه برای عبور از منطقه بولدر
رفتار چسبندگی خاک (خطر کلاگینگ)
تمهیدات درنظر گرفته شده برای جلوگیری از کلاگینگ
Shields
Cutter Head Tools
Drive Unit
Excavation Mode
Foam Injection

ابزاربندی و رفتارنگاری:
مطالعات ریسک نشست
مدلسازی عددی برای بررسی نشست ساختمان های حساس
ارزیابی ریسک نشست قسمت جنوبی مسیر خط 2 مشهد
شاخص آسيب پذيري ساختمان ها (Iv) 
آستانه نشست و اعوجاج براي سطوح خطر و هشدار براي سطح زمين و سازه هاي معمولي (رده آسيب پذيري پايين)
سطح خطر و هشدارها براي ساختمان هاي گردشگري بر اساس ضریب آسیب پذیری
مانیتورینگ
تمهیدات درنظر گرفته شده برای عبور از مقاطع با ضریب آسیب پذیری بالا

ورود و خروج TBM از ایستگاه ها:
روش های آماده سازی دیواره ورود و خروج  TBM در ایستگاه ها
Mantle ring and Brilring
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ مطالعه موردی: مدیریت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد”

قطار شهری (مترو)

گزارش شرايط طبيعي و زمين شناسي پروژه قطار شهری

دانلود گزارش شرايط طبيعي و زمين شناسي پروژه قطار شهری،
در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

كليات
زمين شناسي عمومي
لرزه خيزي
وضعيت آب زيرزميني
شرايط ژئوتكنيكي و مكانيك خاك مسير مترو
توصيه ها و نكات قابل توجه

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش شرايط طبيعي و زمين شناسي پروژه قطار شهری”