کشاورزی

گزارش کارآموزی اصلاح ذرت، سويا و سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی

دانلود گزارش کارآموزی با موضوع اصلاح ذرت، سويا و سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی،
در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
ذرت خوشه اي sorghum sp
اكولوژي سورگوم
خصوصيات گياه شناسي سورگوم
انواع مختلف سورگوم
خصوصيات زراعي ذرت خوشه اي
عمليات داشت
برداشت سورگوم
منشاء، گونه ها و نژادها
گياه شناسي با گلدهي و كنترل گرده افشاني
روش هاي خودگشني و تلاقي
توليد بذر سورگوم هيبريد
هدف هاي اصلاحي
بيماري ها
ذرت معمولي corn
مشخصات گياه شناسي ذرت
اكولوژي ذرت
انواع ذرت
خصوصيات زراعي
موقع كاشت
عمليات داشت
برداشت
برداشت ذرت دانه اي
برداشت ذرت براي سيلو
بيماريهاي ذرت دانه اي (بلال)
اصلاح ذرت
گل دهي و گرده افشاني
هدف هاي اصلاحي
سويا
خصوصيات بتانيكي
خصوصيات زراعي
برداشت سويا
آفات سويا
گلدهي و گرده افشاني
روش هاي تلاقي
هدف هاي اصلاحي
منابع


مقدمه گزارش کارآموزی: 
دوره كارآموزي يعني به كارگيري تمامي آموخته ها و معلوماتي كه در طي اين چند سال در محيط دانشگاه كسب كرده ايم. يا مي توان چنين بيان كرد كه دوره كارآموزي، تكرار تمام مهارت ها، از ابتدايي ترين سطوح تا پيشرفته ترين آن ها در محيطي خارج از محيط آموزشي مي باشد.
 
به كارگيري فنون و تكنيك هاي فراگير شده در محيط كار، باعث ثبات هرچه بيشتر اين مهارت ها در ذهن و سبب ايجاد خلاقيت در انجام مراحل كار كشاورزي مي شود. 

باتوجه به اطلاعاتي كه در دوره كارآموزي به دست آورده ايم، با قاطعيت مي توان بيان كرد كه علم كشاورزي، پيشرفت بسيار چشمگيري در زمينه علم گياه پزشكي داشته و به نتايج بسيار خوبي دست پيدا كرده است. 

در اين گزارش سعي شده است كه هرچه بيشتر در رابطه با كاربرد تكنولوژي هاي علمي جديد در زمينه بذر، ارقام و هم چنين روش هاي مبارزه اي با آفات و بيماري هاي مورد بررسي اشاره شود.
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی اصلاح ذرت، سويا و سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی”

کشاورزی

گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح در جهاد كشاورزي شهرستان مينودشت

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح در جهاد كشاورزي شهرستان مينودشت،
در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: 
تاريخچه سازمان
 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي
الف- سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت
ب- امور پژوهش، آموزش و ترويج
ج- امور منابع طبيعي و آبخيزداري
د- امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي
ه- امور كشاورزي، دام و آبزيان
ز- امور حمايتي
شـرح وظايـف وزارت جهاد كشاورزي
الف- سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت
ب- امور پژوهش، آموزش و ترويج
ج- امور منابع طبيعي و آبخيزداري
د- امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي
ه- امور كشاورزي، دام و آبزيان
ز- امور حمايتي

فصل دوم: 
معاونت امور زراعت
وظايف
جدول آماري سطح زير كشت محصولات زراعي استان گلستان
پيشرفت علم علف هاي هرز در ايران
GIS، ابزاري كارآمد در تحقيقات علف هاي هرز
اهداف مبازرزه با علف هاي هرز
بررسي مقايسه اي آللوپاتي و رقابت
كم توجهي به اهميت خسارت علف هاي هرز
جايگاه كنترل علف هاي هرز سبزي و صيفي در ايران
مبارزه شيميائي با علف هاي هرز كلزا
جنبه هائي از كنترل يولاف وحشي درمزارع گندم
بيماري ساق سياه كلزا رو به گسترش است
شناسايي با علف كش ها
آشنايي با سموم جديد شته كش- مبارزه با علف هاي هرز و بيماري كلزا
شناسايي آفات برگخوار كلزا 
کشت گندم
مشاهده بيماري زنگ زرد در اوايل بهار
مشاهده فوزاريوم گندم در نيمه اول ارديبهشت ماه
آشنايي با علفكش هاي نازك برگ و علف كش هاي پهن برگ
زمين ها كوچك است، شاليكاري صرف نمي كند
زيتون

فصل سوم:
فرم هاي گزارش پيشرفت كارآموزي از شماره 9-1
فرم پايان دوره كار آموزي


بخشی از متن گزارش کارآموزی:
تنوع اقليمي، وجود منابع و ذخاير غني، امكان ايجاد اشتغال مولد كم هزينه و زودبازده و وجود مزيت نسبي در توليد و صدور محصولات، از جمله قابليت هاي بخش كشاورزي است. 

٢٣ درصد شاغلان كل كشور در اين بخش اشتغال دارند و ٢٦ درصد توليد ناخالص داخلي، ٢٦ درصد صادرات غير نفتي و بيش از ٨٠ درصد غذاي كشور در بخش كشاورزي تامين مي شود. 

اين بخش از نظر توليد، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي و خدادادي ، توسعه تحقيقات و فنآوري ها و توسعه مشاركت هاي مردمي، يكي از اركان مهم اقتصاد و امنيت كشور به حساب مي آيد. 

بخش كشاورزي و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، همواره مورد اهتمام و تاييد قانونگذاران، برنامه ريزان و دستگاه هاي اجرايي و محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرصه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري به وجود آمده است. 

اما به علت برخي ناهماهنگي ها و سياست ها، نظام ها و روش هاي ناكارا، تداخل وظايف ، دوباره كاري ها …. و بروز حوادث طبيعي (نظير خشكسالي و سيل) بخش كشاورزي در سال هاي اخير با دشواري هايي روبه رو بوده كه مانع از رشد مطلوب اين بخش شده است. 

به منظور رفع اين نابساماني ها و نارسايي ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده تا در جهت اصلاح نظام اداري ، كاهش تصدي هاي غير ضروري، ارتقاي بهره وري و كارايي نيروي انسانس و مديريت دستگاههاي اجرايي، حذف موازي كاري ها …. و تجمع امور كشاورزي ، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ كند. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيات وزيران در تاريخ بيست و ششم مرداد ماه سال ١٣٧٩ با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه پس از ماه ها بحث و بررسي كارشناسان ، سرانجام در تاريخ ششم دي ماه سال ٧٩ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ دهم دي ماه ١٣٧٩ توسط شوراي نگهبان تاييد شد. 

نظربه اهميت اين قانون و ضرورت آگاهي همكاران از مفاد آن لازم ديديم تا متن كامل «قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي» را منتشر كنيم. 

اميد است با تلاش همه اعضاي خانواده بزرگ جهاد كشاورزي، زمينه هاي تحقق اين قانون فراهم شود و در آينده اي نزديك شاهد توسعه پايدار كشاورزي ايران باشيم …
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح در جهاد كشاورزي شهرستان مينودشت”

کشاورزی

گزارش کارآموزی تسطیح زمین های کشاورزی و ذخیره کردن آب در مخزن آببندان

دانلود گزارش کارآموزی با موضوع تسطیح زمین های کشاورزی و ذخیره کردن آب در مخزن آببندان،
در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن گزارش کارآموزی:
پروژه تسطیح:
مکان این پروژه در اراضی اطراف سد وشمگیر می باشد.

هدف اصلی این پروژه، تسطیح و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی است تا در موقع آبیاری زمین های کشاورزی و زراعی، آب به طور یکنواخت به تمامی قسمت های زمین برسد.
این کار به این دلیل صورت می گیرد که بعد از کاشت محصول و برداشت آن، پستی و بلندی هایی در زمین ایجاد می شود که یکی از علل آن، عبور و مرور ماشین های کشاورزی در حین انجام مراحل کاشت و برداشت محصول می باشد.

با توجه به مشکل ایجاد شده در برخی موارد، در زمین های کشاورزی چاله هایی ایجاد می گردد که سبب تجمع آب در آن منطقه شده و مانع از رسیدن آب به سایر نواحی زمین می گردد. در برخی دیگر از موارد، در زمین های کشاورزی تپه هایی ایجاد می گردد که به دلیل استفاده بیشتر کشاورزان از آبیاری از طریق جوی ها و نهر ها و قادر نبودن این سیستم به آبیاری بخش های مرتفع تر، در نتیجه سبب عدم رسیدن آب به این نواحی می گردد. در حالی که این مشکل تا جایی در آبیاری بارانی و سیستم های مدرن تر آبیاری تا جایی رفع شده است …
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی تسطیح زمین های کشاورزی و ذخیره کردن آب در مخزن آببندان”

کشاورزی

گزارش كارآموزي در سازمان جهاد كشاورزي- مديريت حفظ نباتات

دانلود گزارش كارآموزي در سازمان جهاد كشاورزي- مديريت حفظ نباتات،
در قالب word و در 38 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مراحل انجام شده در انسكتاريوم
شناخت زنبور براكون و نحوه تاثير آن
ميزبان هاي مهم براكون براي تكثير انبوه
گونه هاي مهم زنبور براكون در ايران
نحوه پارازيت كردن زنبور براكون
روش پرورش و تكثير انبوه زنبور براكون
بيد آرد Ephestia kuhniella
مشخصات ظاهري
زيست شناسي پروانه بيد آرد Ephestia kuhniella
پرورش و تكثير انبوه پروانه بيد آرد در آزمايشگاه
پرورش و تكثير انبوه زنبور و پارازيتوئید براكون
شرايط رهاسازي زنبور براكون
زنبورهاي تريكوگراما
مشخصات مرفولوژيكي زنبور
پرورش پروانه بيد غلات
پرورش پروانه بيد آرد
پرورش زنبور تريكوگراما
كرم ساقه خوار ذرت
زيست شناسي
مبارزه
دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع ذرت
رهاسازي هاي تداخل نسل آخر فصل
دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع ذرت استان خوزستان
دستورالعمل مبارزه بيولوژيك با كرم ساقه خوار برنج
رهاسازي زنبور براي كنترل نسل اول ساقه خوار برنج
ارزيابي هاي رهاسازي انجام شده نسل اول
رهاسازي زنبور براي كنترل نسل دوم كرم ساقه خوار
ارزيابي نسل دوم
دستورالعمل واگذاري انسكتاريوم ها و كارگاه هاي دولتي بصورت پيمان توليد در استانها و تعيين سهميه توليد زنبور تريكوگراما براي بخش خصوصي
دستورالعمل رهاسازي حشرات مفيد زنبورهاي تريكوگراما و براكون در مزارع گوجه فرنگی
مراحل اجرائي اين برنامه به شرح ذيل خواهد بود
توضيحات تكميلي
دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع گوجه فرنگي استان خوزستان
رهاسازي بر عليه نسل دوم كرم قوزه در روي پنبه و تداخل نسل
دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي (تريكوگراما و براكون) در مزارع سويا
رهاسازي زنبور براكون درمیان بوته های  سويا
بررسي تاثير عوامل كنترل طبيعي رهاسازي شده
مراحل انجام شده شده در كلينيك بيماري هاي گياهي شناسي با انواع محيط هاي كشت
محيط كشت Kings
محيط كشت پوان
تهيه روش محيط كشت kings
تهيه محيط كشت نوترينت آگار NA
تهيه محيط كشت PDA
نحوه ريختن محيط كشت درون بتري
تهيه سوسپانسيون باكتري
تستهاي تشخيص سودوموناس
تست اكسيداز
تست گرم
تست H2O2 كاتالاز
تست H2
تست سيب زميني

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش كارآموزي در سازمان جهاد كشاورزي- مديريت حفظ نباتات”

کشاورزی

گزارش کارآموزی زراعت سويا

دانلود گزارش کارآموزی زراعت سويا،
در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

كليات
گياه شناسي سويا
شرايط آب و هوايي
تهيه زمين
طرز كاشت
تناوب زراعي
ذيلاً چند تناوب جالب ذكر مي گردد
خشك كردن محصول
انبار كردن سويا
مگس لوبيا
پروانه تك نقطه اي
فيتوفترا
پوسيدگي ذغالي
پوسيدگي ساقه
بيماري لكه موجي برگ سويا
بيماري لكه ارغواني
ويروس موزاييك سويا
نحوه كنترل بيماري‌ هاي سويا
بيماري ناشي از كمبود مواد غذايي
كمبود آهن
كمبود منگنز
علف‌ هاي هرز مزارع سويا و نحوه كنترل آن ها
نكات مهم در زراعت سويا
منابع مورد استفاده
 

بخشی از متن گزارش کارآموزی:
سويا كه آن را به انگليسي soybean مي‌نامند، گياهي است كه اكثراً بخاطر دانه اش در دنيا كشت مي‌شود از دانه اين نبات روغن استخراج مي‌گردد كه در تهيه روغن نباتي و تغذيه انسان به كار مي‌رود. از كنجاله سويا نيز كه داراي مقدار زيادي پروتيين مرغوب مي‌باشد، در دامپروري و مخصوصاً مرغداري استفاده مي‌شود. همچنين در بعضي از نقاط دنيا اين نبات را به عنوان علوفه كشت مي‌كنند.

تا دو سال پيش در ايران زراعت سويا از لحاظ سطح كشت و مقدار محصول در مقام بعد از آفتابگردان قرار داشت، ولي توجه دولت مخصوصاً وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به توسعه اين زراعت موجب گرديد كه در سال 1345 سطح زراعت و يا به پاي سطح آفتابگردان برسد. امروزه زراعت اين نبات در خيلي از نقاط دنيا يكي از مهم ترين زراعت‌ هاي منطقه مي‌ باشد …
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی زراعت سويا”

کشاورزی

طرح توجیهی فروشگاه سموم کشاورزی سال 97

دانلود طرح توجیهی اشتغال فراگیر فروشگاه سموم کشاورزی با اشتغال 2 نفر در سال 97 ،
در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

خلاصه طرح

توضیحات کلی در مورد طرح
عنوان و موضوع فعالیت
مشخصات محصول و بازار هدف
روند تغییرات در تقاضا/ مصرف محصول در 5 سال اخیر در بازارهای هدف
مواد اولیه، کمکی و مصرفی و نحوه دسترسی به آن ها

بررسی های فنی:
الف. دانش فنی مورد استفاده
ب. فرآیند تولید و عرضه و مراحل آن
ج. میزان محصولات تولیدی/ خدمات و درآمد حاصل از فروش/ ارائه خدمات
د. تعداد و مشخصات اشتغال ایجادی در طرح

بررسی مالی:
هزینه های ایجاد سرمایه ثابت
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه ثابت
سهم متقاضی از سرمایه ثابت
جمع هزینه های تولید سالانه
برآورد سرمایه در گردش
قیمت فروش محصول و درآمد سالانه

جدول سود و زیان

دانلود فایل

دانلود فایل”طرح توجیهی فروشگاه سموم کشاورزی سال 97″

کشاورزی

گزارش كارآموزي تنظيمات كلي كمباين در جهاد كشاورزي

دانلود گزارش كارآموزي تنظيمات كلي كمباين در جهاد كشاورزي،
در قالب word و در 52 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

فصل اول: کمباین ها
کمباین ها
انواع کمباین
کمباین های زمین های مسطح
کمباین اراضی شیب دار
کمباین کششی
کمباین های خودرو

فصل دوم: تنظیمات کلی کمباین
تنظیم های مقدماتی کمباین
سرعت مناسب کار
تنظیمات توصیه شده برای کمباین
کار در مزرعه و تنظیمات
عملکرد مناسب در مزرعه
قواعد کلی برای برداشت خوب با کمباین
کار و تنظیمات قسمت درو و خوراک دهنده
سرعت کمباین
ارتفاع درو
تنظیم شانه
موقعیت شانه در محصول ایستاده
وضعیت شانه در محصول خوابیده
تنظیمات مارپیچ انتقال دهنده
موقعیت مارپیچ نقاله
لخت کن مارپیچ نقاله
انگشتی‌ های مارپیچ
تنظیمات مربوط به (پیک آپ) بلندکننده کمباین
الف- سرعت بلند کردن
تنظیمات مربوط به هد برداشت ذرت
موقعیت بلند کننده
سرعت حرکت کمباین
ارتفاع هِد کمباین
رئوس صفحات جمع کننده (نوک های جمع کننده)
غلتک‌ های ساقه
تیغه‌ های پوست کن و سپرها
زنجیره‌ های جمع کننده
صفحات رباینده (خوشه چین)
مارپیچ نقاله
فاصله ردیف ها
تنظیمات مربوط به هد گیاهان ردیفی
سرعت رو به جلوی کمباین
سرعت نوار جمع کننده
ارتفاع برداشت
فاصله نوک های جمع کننده
تنظیم ‌های نقاله خوراک دهنده
تنظیم و عمل واحد کوبنده
قواعد کلی
عمل کوبیدن
(الف) کوبیدن بیش از حد
(ب) کوبیدن به اندازه
(ج)کوبیدن کمتر از اندازه
چگونه نحوه عمل کوبیدن را تشخیص دهیم؟
چگونه می‌توان اشکالات کوبیدن را برطرف کرد؟
کار و تنظمیات واحدهای بوجاری
تنظیم سرعت باد بزدن
تنظیم غربال کلش
تلفات دانه در قسمت بوجاری ممکن است به علت
تنظیم غربال دانه
تعیین تلفات دانه
منشاهای تلفات دانه
تلفات در سکوی درو
تلفات پیش از برداشت
تلفات هد ذرت
تلفات قسمت بلند کننده ردیفهای درو شده پیک آپ
تلفات در جدا کننده‌ها و غربال کاه پران
تلفات در کفشکهای تمیز کننده
تلفات دانه در کوبنده ها
تلفات ناشی از ریزش دانه از روزنه‌ها و منافذ
نحوه اندازه گیری تلفات دانه
نحوه تشخیص تلفات قبل از درو
چگونه می‌توان تلفات کمباین را تعیین کرد؟
نحوه تعیین تلفات سکوی دروی کمباین
نحوه تعیین تلفات دانه در کوبنده‌ها
تعیین تلفات کمباین هایی که دارای جدا کننده‌ای با عرض متفاوت هستند
نحوه تشخیص و برآورد مقدار تلفات جدا کننده و کفشک تمیز کننده

منابع و مآخذ
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش كارآموزي تنظيمات كلي كمباين در جهاد كشاورزي”

کشاورزی

گزارش کارآموزی رشته باغبانی

دانلود گزارش کارآموزی رشته باغبانی،
در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
اهمیت اقتصادی گلکاری در ایران
گل‌های یک ساله
گیاهان علفی یک ساله
تقویم کاشت گیاهان زینتی یک ساله
زمان کاشت گیاهان یکساله برای گلکاری‌های تابستانه و پاییزه
کاشت مستقیم بذر در باغچه
آماده کردن زمین برای گلکاری های فصلی
روش کاشت بذر
کشت بذر در جعبه یا گلدان
انتقال نشاء سبز شده
اطلسی
جعفری
رعنا زیبا
شاه پسند
بنفشه معمولی
کوکب
کوکب کوهی
پیچ امین الدله
تکمه ای
ابری
شب بو
میمون
مینای پاییزه
بومادران
تاج الملوک
داوودی
مارگریت
گل ناز
قرنفل
تاج خروس
کلم زینتی
کروپسیس
همیشه بهار
مینا چمنی
گازانیا
زلف عروس
مغربی
درخت و درختچه ها
انتخاب درخت ودرختچه ها
معرفی گونه های درختی ودرختچه ای
درختچه توری
کوتوناستر
بداغ
ختمی
درخت زبان گنجشک
افرا
اقاقیا
بید مجنون
کاج
سرو
برگ نو
چمن
منابع


مقدمه گزارش:
ضرورت حضور فضاي سبز در حيات انساني و از آنجا که انسان موجودي است تنوع طلب، لذا در فضاي سبز شهري علاوه بر ضرورت اهميت و بهاء دادن به درختکاري، ايجاد تنوع هم از ديگر فاکتورهاي مهم به نظر مي رسد. استفاده به جا و مناسب از پوشش گياهي، احداث و نگهداري فضاي سبز نياز به تجربه و دانش، تحقيق و تفحص و شناخت نيازهاي گونه هاي مختلف دارد، تا رابطه ديرين انسان و طبيعت تقويت شود و انسان بار ديگر با طبيعت فراموش شده آشتي نمايد.

در ايجاد تنوع گياهي در فضاي سبز شهري همواره محدوديت هاي هوا و اقليم،خشکي باد ، تابش بيش از حد خورشيد و غيره وجود دارد که همين امر باعث کاهش تنوع مي گردد. در انتخاب و بررسي انواع گونه‌هاي جديد موارد ذيل، بايستي مد نظر باشد:
الف) سازگاري گونه معرفي شده با خصوصيات آب و هوائي منطقه اين امر باعث بالا رفتن قدرت رشد، تکثير و در نهايت بقاي گونه مي گردد.
ب) زيبايي و ظاهر آراسته گونه جديد گياه به نحوي که شکل و ظاهر گياه مناسب محل مورد نظر باشد، که در اين رابطه ديدگاه و نظر کارشناس فضاي سبز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. عدم استفاده مناسب از يک گونه گياه در محل مورد نظر، باعث کاهش زيبايي محوطه گرديده ضمن آنکه گاهي ممکن است …
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی رشته باغبانی”

کشاورزی

گزارش كارآموزي پرورش و تكثير گل هاي فصلي

دانلود گزارش كارآموزي پرورش و تكثير گل هاي فصلي،
در قالب word و در 36 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چكيده
مقدمه

فصل اول: مشخصات تاريخچه تأسيس واحد كارآموزي

فصل دوم: بررسي شرح وظايف و فعاليت هاي صورت گرفته و تكنيك هاي به كار رفته

فصل سوم: پرورش و تكثير گل هاي فصلي (گل هاي فضاي آزاد)
گل هاي فصلي پيازي
چند نكته براي انتخاب پيازها
زمان كاشت
گل نرگسي: Narcissus
مشخصات گياه شناسي
زمان كاشت و نحوه ازدياد
بستر كاشت
نياز آبي
و …

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش كارآموزي پرورش و تكثير گل هاي فصلي”

کشاورزی

گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات در مركز تحقيقات توتون

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات در مركز تحقيقات توتون،
در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
ايجاد ارقام نر عقيم
پاكت‌ زني و سرزني
بذرگيري
بررسي مقاومت ژنوتيپ‌ هاي مختلف توتون تيپ شرقي به كرم غنچه‌ خوار توتون
بررسي اثر مقادير مختلف كود ازت روي شاخص‌هاي رشد. خصوصيات زراعي و كيفي چند رقم توتون گرمخانه‌ اي
بررسي تنوع ژنتيكي و طبقه‌ بندي ارقام مختلف توتون تيپ شرقي
بازديدهاي انجام شده

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات در مركز تحقيقات توتون”