گزارش امکان سنجی

مطالعات امکان سنجی متالوژی پودر (مس و روی)

دانلود مطالعات امکان سنجی متالوژی پودر (مس و روی)،
در قالب pdf و در 170 صفحه، غیرقابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
معرفی و شناخت محصول

فصل دوم:
مطالعه بازار

فصل سوم:
بررسی فنی و تکنولوژیکی

فصل چهارم:
مکان‌یابی طرح

فصل پنجم:
برنامه زمان‌بندي اجراي پروژه

فصل ششم:
جزيه و تحليل مالي طرح

فصل هفتم:
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
دانلود فایل

دانلود فایل”مطالعات امکان سنجی متالوژی پودر (مس و روی)”

گزارش امکان سنجی

مطالعه امكان سنجي مقدماتي طرح اوليه محصولات سبز چاي

دانلود مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه کنسرو خاویار،
در قالب pdf و در 96 صفحه، شامل:

فصل اول:
معرفی محصول

فصل دوم:
بررسی وضعیت عرضه و تقاضا

فصل سوم:
بررسی اجمالی تکنولوژی

فصل چهارم:
نقاط قوت و ضعف تکنولوژی

فصل پنجم:
محلهای پیشنهادی اجرای طرح

فصل ششم:
وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی

فصل هفتم:
تجزیه و تحلیل و جمعبندی

دانلود فایل

دانلود فایل”مطالعه امكان سنجي مقدماتي طرح اوليه محصولات سبز چاي”

گزارش امکان سنجی

طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی

دانلود طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی،
در قالب pdf و در 57 صفحه، شامل:

نام طرح تاسيس نيروگاه خورشيدي
ظرفيت پيشنهادي 100 مگاوات
موارد كاربرد توليد برق
مواد اوليه مصرفي انرژي (تابش) خورشيدي
نيروي انساني موردنياز 25 نفر
زمين مورد نياز طرح 2000 متر مربع
ميزان مصرف ساليانه مواد اوليه
سرمايه گذاري ثابت طرح 23 ميليارد ريال
ميليارد ريال / 9 سرمايه گذاري ساليانه توليد 5
محل اجراي طرح
مناطق خارج از شبكه نيروگاهي، روستاهاي
محروم، مناطق گرمسير
دانلود فایل

دانلود فایل”طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی”

گزارش امکان سنجی

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید روغن پالم (روغن هسته خرما)

دانلود گزارش امکان سنجی طرح تولید روغن پالم (روغن هسته خرما)،
در قالب pdf و در 43 صفحه، شامل:

معرفی محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
شرح فرآیند و تکنولوژی های تولید
تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های موجود
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت
برآورد موارد اولیه موردنیاز و محل تأمین مناسب
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
جمع بندی و ارائه پیشنهاد نهایی برای واحد جدید
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید روغن پالم (روغن هسته خرما)”

گزارش امکان سنجی

گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید کامپوزیت آلومینیوم-پلی اتیلن (ورق آلومینیوم کامپوزیتی)

دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید کامپوزیت الومینیوم-پلی اتیلن (ورق آلومینیوم کامپوزیتی)،
در قالب pdf و در 49 صفحه، شامل:

معرفی محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
شرح فرآیند و تکنولوژی های تولید
تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های موجود
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت
برآورد موارد اولیه موردنیاز و محل تأمین مناسب
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
جمع بندی و ارائه پیشنهاد نهایی برای واحد جدید
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید کامپوزیت آلومینیوم-پلی اتیلن (ورق آلومینیوم کامپوزیتی)”

گزارش امکان سنجی

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح پوشش دهی الکترواستاتیکی

دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح پوشش دهی الکترواستاتیکی،
در قالب pdf و در 49 صفحه، شامل:

معرفی محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
شرح فرآیند و تکنولوژی های تولید
تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های موجود
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت
برآورد موارد اولیه موردنیاز و محل تأمین مناسب
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
جمع بندی و ارائه پیشنهاد نهایی برای واحد جدید
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح پوشش دهی الکترواستاتیکی”

گزارش امکان سنجی

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح احداث کارخانه تولید پودر سیر با گرید دامی

دانلود گزارش امکان سنجی طرح احداث کارخانه تولید پودر سیر با گرید دامی،
در قالب pdf و در 39 صفحه، شامل:

معرفی محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
شرح فرآیند و تکنولوژی های تولید
تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های موجود
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت
برآورد موارد اولیه موردنیاز و محل تأمین مناسب
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
جمع بندی و ارائه پیشنهاد نهایی برای واحد جدید
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح احداث کارخانه تولید پودر سیر با گرید دامی”

گزارش امکان سنجی

مطالعات امکان سنجی طرح های مقدماتی توليد كارتن پلاستيكي

دانلود مطالعات امکان سنجی طرح های مقدماتی توليد كارتن پلاستيكي،

در قالب pdf و در 50 صفحه، شامل:

فصل اول:
معرفی محصول

فصل دوم:

بررسی وضعیت عرضه و تقاضا

فصل سوم:

مطالعات فنی و تکنولوژیکی


دانلود فایل

دانلود فایل”مطالعات امکان سنجی طرح های مقدماتی توليد كارتن پلاستيكي”

گزارش امکان سنجی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید کراس آرم های کاملاً کامپوزیتی برای دکل های شبکه ی برق

دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید کراس آرم های کاملاً کامپوزیتی برای دکل های شبکه،

در قالب pdf و در 56 صفحه، شامل:

فصل اول:
معرفی محصول طرح

فصل دوم:
بررسی وضعیت عرضه و تقاضا

فصل سوم:
مطالعات فنی و تکنولوژیکی

فصل چهارم:
مطالعات مالی و اقتصادی

دانلود فایل

دانلود فایل”مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید کراس آرم های کاملاً کامپوزیتی برای دکل های شبکه ی برق”

گزارش امکان سنجی

گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد محصولات پلاستيكي

دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتي طرح توليد محصولات پلاستيكي،
در قالب pdf و در 62 صفحه، شامل:

معرفی محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
شرح فرآیند و تکنولوژی های تولید
تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های موجود
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت
برآورد موارد اولیه موردنیاز و محل تأمین مناسب
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
جمع بندی و ارائه پیشنهاد نهایی برای واحد جدید
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد محصولات پلاستيكي”