مدیریت آموزش

پاورپوینت مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)

دانلود پاورپوینت با موضوع مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)،

در قالب ppt و در 373 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: یادگیری
فصل اول: نظریه های یادگیری
فصل دوم: الگوهای یادگیری

بخش دوم: ارتباط و تدریس
فصل سوم: ارتباط و اثر آن در فرآیند تدریس- یادگیری
فصل چهارم: نظریه های تدریس

بخش سوم: مهارت های آموزشی پیش از تدریس
فصل پنجم: شناخت و تدوین هدف های آموزشی
فصل ششم: تحلیل آموزشی
فصل هفتم : محتوا، روش و وسیله
فصل هشتم: تحلیل نظام ارزشیابی و کاربرد طراحی آموزشی

بخش چهارم: فعالیت های آموزشی ضمن تدریس
فصل نهم: الگوهای تدریس
فصل دهم: روش های تدریس سنتی و متداول
فصل یازدهم: روش های جدید تدریس
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)”

مدیریت آموزش

پاورپوینت توسعه و عدالت آموزشی در برنامه ششم توسعه

دانلود پاورپوینت با موضوع توسعه و عدالت آموزشی در برنامه ششم،
در قالب ppt و در 41 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
آخرین قطره سرمایه نفتی
غنابخشی عدالت‌ محور، سرمایه انسانی
زمان صرف‌ شده معلمان و دانش‌ آموزان ایرانی در کلاس، در هر سال
توسعه آموزشی (دغدغه‌ ها+ صورت‌ بندی راه کارها)
ابعاد تحقیق توسعه آموزشی
مثال: فوریت بعد سخت‌ افزاری
دکتر/ شاگرد بنا
مهم‌ ترین نیاز مدارس حومه زاهدان؟
آماری از مدارس فاقد سرویس بهداشتی داریم؟
سهم هر دانش‌آموز مدارس دولتی 
و …

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت توسعه و عدالت آموزشی در برنامه ششم توسعه”

مدیریت آموزش

پاورپوینت خلاصه کتاب كاربرد فن آوري‌ هاي جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب كاربرد فن آوري‌ هاي جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن،
در قالب ppt و در 213 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مباني و شرايط تاريخي و اجتماعي فن آوري آموزشي
فن آوري:
ديد سنتي
ديد جديد
رسانه‌ها و فن آوري آموزشي
تعريف رسانه‌ها
تعريف فن آوري (تكنولوژي)
فن آوري آموزشي
ويژگي فن آوري آموزشي
تعريف فن آوري تدريس
جايگاه فن آوري در آموزش و پرورش
فن آوري از نگاه کي بولتر
تكامل فن آوري هاي رايانه‌اي
سير تكامل فن آوري هاي رايانه‌اي- ديروز
تكامل فن آوري هاي رايانه‌اي- امروز
اثرات استفاده از رايانه و فناوري د رمدارس:
از نظر الن كالينز:
1- تغيير از آموزش کل کلاس به آموزش گروه هاي کوچکتر
 2- تغيير روش معلم از سخنراني‌کردن به مربي‌گري
 3- تغيير از کارکردن بيشتر با دانش آموزان قوي در کلاس به صرف زمان بيشتر در کمک به دانش آموزان ضعيف
 4- تغيير در جهت دخالت دادن بيشتر دانش آموزان در امر يادگيري خود
5- تغيير در جهت ارزش‌يابي بر اساس محصول و بازده
6- تغيير از حالت رقابت در کلاس به حالت همکاري و مشارکت بيشتر
 7- تغيير از يادگيري اطلاعات و محتواي يکسان به وسيله همه دانش آموزان به يادگيري
مطالب متفاوت و مطابق با نيازهاي دانش ‌موزان و  با سرعت هاي متفاوت
 8- حرکت از تفکر گفتاري به سوي ادغام مواد ديداري همراه با تفکر گفتاري
تكامل فن آوري هاي رايانه‌اي- فردا

فصل دوم: طراحي فرصت هاي يادگيري
مدل كارآيي يا توليد كارآمدتر
نظر تورندايک در کتاب اصول يادگيري
فردريک تيلور
4 عنصر اصلی کارایی از نظر یکی از متخصصان کارایی:
الف: داشتن اهداف مشخص و واضح
ب: داشتن سازماندهي دقيق براي تحقق اهداف
ج: داشتن وسايل لازم براي رسيدن به اهداف
د: داشتن مدير اجرايي قابل براي هدايت کل جريان
كارآيي و الگوي طراحي تجارب يادگيري
الگوهاي مختلف طراحي آموزشي مبتني بر روش کارآيي:
1- روش آموزش  برنامه‌اي  اسکينر
2- هدف هاي رفتارآموزشي  ميگر:
نظر رابرت ميگر
چهار مرحله در فرآيند طراحي آموزشي:
تجزيه و تحليل
توسعه وتوليد
اجرا
اصلاح
3- يادگيري در حد  تسلط  مداس
نظر طراحان روش يادگيري در حد تسلط
نظر بلوم درباره يادگيري در حد تسلط
روش يادگيري در حد تسلط بلوم
راهبردهايي جهت  فراهم‌آوردن  شرايط  يادگيري  در حد تسلط از نظر بلوم
استفاده از معلمان خصوصي و همين طور
يادگيري و مطالعه در گروه هاي کوچکتر
مربيگري به وسيله همکلاسان (peer tutoring)
آموزش برنامه اي
آموزش با استفاده از مواد سمعي بصري و بازي ها
4- هيستينگز و بلوم
5- شرايط يادگيري گانيه
سيستم يادگيري يكپارچه
انتقاد از مدل كارايي
يادگيري در خارج از مدرسه و در مدرسه
تمايز يادگيري در مدرسه از يادگيري در موقعيت هاي اجتماعي خارج از مدرسه از نظر رزنيك:
1- يادگيري در مدرسه بر اساس شناخت فردي است در حالي که خارج از مدرسه بر پايه شناخت مشترک بنا مي‌شود .
2- يادگيري در مدرسه بر پايه فعاليت ذهني محض استوار است، در حالي که در محيط هاي باز اجتماعي  به دستکاري در ابزار بستگي دارد.
3)  يادگيري در مدرسه بر اساس دستکاري علائم صورت مي‌گيرد، در حالي که در موقعيت‌هاي باز اجتماعي بر استدلال تکيه دارد.
4) يادگيري در مدرسه به يادگيري عمومي تکيه دارد، در حالي که در موقعيت‌هاي باز اجتماعي بر توانايي‌هاي خاص يک موقعيت متمرکز است
يادگيري از نظر ساخت‌گرايان
چهار اصل ساخت گرايي:
1) معرفت و دانش به ساختار‌هاي گذشته انسان بستگي دارد .
2) ساختارهاي فکري از راه سيستم‌هاي درون‌سازي و برون‌سازي انجام مي‌گيرد.
3) يادگيري فرآيند ارگانيک تشکل‌يافته نوآوري و خلاقيت استريال نه فرآيند مکانيکي و جمع‌آوري و انباشتن علم و معرفت يا فقط انباشتن حقايق براي هم.
4) 
يادگيري  معنا‌دار از طريق کنش و حل برخوردهاي شناختي اتفاق مي افتد که
سبب باطل شدن ادراکات سطح پايين ترو غير کامل قبلي ما مي شود .
اصول ساختگرايي:
فراهم ‌ساختن امكانات براي يادگيرندگا :
تجربه فرضيه سازي و پيش بيني کردن
دستکاري اشيا و اطلاعات
جستجوي پاسخ ها
تصور کردن
رسيدگي
بررسي کردن و نوع آوري به منظور ساختن علم و معرفت 
متخصصان
آموزشي، طراحي تجارب يادگيري را بر اساس ديدگاه ساخت گرايي بر پايه پنج
اصل آموزشي  بنا کرده‌اند که بروکس و بروکس اين اصول را چنين مشخص نموده
اند:
1- مطرح كردن مشكلات مربوط به دانش‌آموزان
2- سازماندهي يادگيري در حول و حوش مفاهيم اصلي
3- جويا‌شدن نظر دانش‌آموزان و ارزش‌دادن به آن
4- وفق‌دادن برنامه درسي به منظور عنوان‌كردن فرضيات و حدسيات دانش‌آموزان
يادگيري از نظر متخصصان آموزشي
استفاده از فن آوري هاي الكترونيكي
روشي ديگر براي طراحي فرصت هاي آموزشي
الگوي طراحي فرصت هاي يادگيري
پايه‌هاي يادگيري
انتخاب ابزار مناسب
انتخاب فعاليت هاي مناسب
ارزشيابي و محيط هاي يادگيري

فصل سوم: كاربردهاي رايانه در آموزش و يادگيري
رايانه در آموزش و پرورش:
طبقه‌بندي اوليه:
نرم‌افزارهاي رايانه‌اي:
1- آموزش با كمك رايانه (CAI)
2- آموزش با مديريت رايانه (CMI)
طبقه‌بندي جديد:
استفاده كاركردي  رايانه در آموزش و پرورش:
1- مديريت
2- آموزش و يادگيري
3- پژوهش عمل‌نگر
نمونه‌هاي كاربرد رايانه در آموزش و پرورش
ساختن علم
مشكل‌گشايي
يادگيري و تأليف برنامه‌هاي چند‌رسانه‌اي
پژوهش عمل‌گر

فصل چهارم: نگاهي به ابزار رايانه
سخت افزار:
نمايشگر (monitor)
صفحه کليد (keyboard)
ماوس (mouse)
دسته بازي (joystick )
چاپگر (printer)
 ديسک‌ران (Disk drive)
فرآيندهاي درگير در سيستم رايانه
سه فرآيند اصلي سيستم هاي رايانه اي:
ورود (input): فرآيند واردكردن داده ها به رايانه
عمل
(operation):   فرآيند دستكاري داده‌ها با روشي از پيش‌ تعيين‌شده به
وسيله واحد پردازش مركزي (central processing unit = CPU) تحت كنترل يك
برنامه
خروج (output): فرآيندي است جهت بازپس‌گرفتن اطلاعات پس از اتمام كار cpu
شكل فرآيندهاي درگير در سيستم رايانه
وسايل جانبي مورد استفاده در فرآيند  (ورود):
سخت‌افزارهايي جهت وارد‌نمودن داده‌ها به درون رايانه از طريق لمس‌كردن، صدا، تصوير، يا راههاي الكترونيكي
صفحه کليد
ماوس
گوي ردگيري  (track ball)
صفحه ردگير (track pad)
دوربين هاي ديجيتالي
پويشگر نوري
تخته‌هاي رسم‌گرافيکي
ابزار ورودي صوتي
دستگاه مودم
دورنويس
سخت افزارهاي مورد استفاده در فرآيند عمل:
واحد پردازش مرکزي (cpu)
حافظه داخلي (اصلي) (internal memory)
حافظه داخلي RAM (random – access Memory)  
حافظه داخلي  ROM (read-only Memory)
حافظه خارجي (بيروني) (external memory)
وسايل جنبي مورد استفاده در فرآيند خروج
واسط کاربر ( ارتباط واسط)
 
فصل پنجم: كاربردهاي اوليه رايانه
كاربردهاي واژه‌پرداز‌ها:
استفاده‌ معلمان
استفاده‌هاي آموزشي
تمرين هايي كه دانش‌آموزان با استفاده از واژه‌پرداز مي‌توانند انجام دهند:
جاي خالي را پر كردن
فعاليت هاي كامل كردن
فعاليت هاي تجديدنظر
فعاليت هاي پيش از نوشتن
برنامه‌هاي گرافيكي
استفاده از گرافيك هاي رايانه اي
ابزار توليد گرافيك هاي رايانه‌اي
راههاي توليد تصاوير و گرافيك هاي رايانه‌اي:
1- استفاده از نرم افزارهاي توليد گرافيك
2-
وارد كردن تصاوير از قبل تهيه شده به رايانه از طريق سخت افزارهاي متعددي
كه به رايانه متصل مي شود؛ مانند ديسك نوري (CD-ROM) دوربينهاي ديجيتال و
پويشگر (scanner) براي خواندن تصاوير، وارد كردن آن ها به رايانه و ايجاد
انواع تغييرات در خصوصيات آن ها برنامه‌هاي گرافيكي متعددي وجود دارد.
انواع برنامه‌هاي رايانه‌اي گرافيكي:
1-  برنامه‌هاي نقاشي (paint programs)
2- برنامه‌هاي ترسيمي (draw programs)
3- برنامه هاي نمايشي (presentation programs)
4- تصاوير برشي (clip art)
وارد كردن تصاوير چاپي به رايانه يا خواندن آن ها
برگه‌هاي گسترده
استفاده از برگه‌هاي گسترده
كاربردهاي برگه‌هاي گسترده:
استفاده معلم
استفاده‌هاي آموزشي
توليد نمودار با استفاده از برگه گسترده
بانك هاي اطلاعاتي
استفاده از بانك هاي اطلاعاتي
طراحي‌نمودن فايل، تغيير اطلاعات و تهيه گزارش
كاربردهاي بانك‌اطلاعاتي:
استفاده‌هاي معلم
جهت نگهداري اطلاعات
توليد بانك سؤال و …
استفاده‌هاي آموزشي
توليد بانك‌اطلاعاتي
جستجوي اطلاعات به وسيله دانش‌آموزان

فصل ششم:كاربردهاي رايانه‌اي از راه دور: اينترنت
منشأ اينترنت
مزاياي استفاده از اينترنت
منابع موجود در اينترنت:
(Email) پست الکترونيکي
کنفرانس‌هاي الکترونيکي (electronic conferences)
بانک‌هاي اطلاعاتي
خدمات  فهرستي (Listservs)
بانكهاي اطلاعاتي و …
نمونه‌هاي  بانكهاي اطلاعاتي :
بانك
اطلاعاتي The eisenhower national clearing-house(enc)for mathematics 
and science دانشگاه اوهايو است و هدف آن بهبود دسترسي به جديدترين مطالب
در زمينه رياضيات است.
بانك اطلاعاتي Educational resources information center(ERIC) 
دسترسي
به مجموعه وسيعي از آثار نوشته ها و تحقيقات و بررسي‌هاي  مربوط به آموزش و
پرورش، آرشيوهاي خدمات فهرستي و مواد موجود دربعضي از کتابخانه‌هاي 
الکترونيکي
پروتکل انتقال فايل(FTP) 
شبکه جهاني وب
برنامه گشت وب
نشاني‌ياب يکنواخت منابع بر روي وب
ماشين‌هاي جستجو:
1- فهرست های راهنما يا کاتالوگهای تنظيم‌شده بر اساس موضوع
2- ماشين جستجوی واقعی که محتوای سايتهای وب را فهرست می‌کند.
طراحي صفحه وب
کنترل دسترسي به اينترنت

فصل هفتم: چندرسانه‌اي‌هاي رايانه‌اي
چند رسانه اي‌ها
چند رسانه اي ها:‌ فوق منتها و فوق رسانه ها
چند رسانه اي هاي ديجيتال :
برنامه هاي نسبتاً  جديد كه به استفاده كننده رايانه امكان مي دهد تا منابع آموزشي بسياري را با هم ادغام و كنترل كند .
توانايي در شبكه‌اي‌كردن منابع اطلاعاتي
امكان دسترسي آسان يادگيرنده به منابع تحت شبكه.
سخت افزارهاي مورد استفاده براي چند رسانه اي ها
وسايل و ابزارهاي نمايشگرها
دستگاه‌هاي ذخيره نوري:
علل پيدايش اين فناوري:
گسترش چندرسانه‌اي‌ها به دليل پيشرفت‌ در زمينه ذخيره ليزري داده‌ها
نياز به حافظه خارجي عظيم به دليل حجم بالاي اطلاعات ديجيتالي
جوابگو نبودن ديسك‌هاي نرم قديمي و ديسك‌هاي سخت امروزي
نحوه ذخيره و خواندن داده‌ها روي ديسك
ذخيره داده‌ها:
1. اشعه ي ليزر با دقت فراوان فرورفتگي ها و سطوح صاف را كه در يك طرف ديسك نوري است از زير ديسك مي خواند .
2. داده ها ، در حقيقت، از طريق اختلاف بين فرورفتگي ها و سطوح مسطح روي ديسك نوري به صورت ديجيتال ضبط مي شود.
خواندن داده‌ها:
1. در اين سيستم‌ها دستگاه پخش يا خواندن ديسك نوري از اشعه ليزري براي تشخيص فرورفتگي‌ها استفاده مي‌كند.
2. داده‌ها را به اطلاعات اصلي رمزخواني مي‌كند تا برروي نمايشگر نشان‌داده‌شود يا به صورت نسخه سخت چاپ گردد
ديسك‌هاي ويدئويي
فن Hوري رو به افول
ديسك‌هاي فشرده صدا
ديسك فشرده عكس
ديسك‌هاي ديجيتال چندكاربردي يا DVD
تفاوت با ديسك فشرده
اشكال توليد:
يك‌بار ضبط
چندبار ضبط يكطرفه يا دوطرفه
يك لايه‌اي يا دو لايه‌اي
كاربرد سخت افزارهاي چندرسانه‌اي در آموزش
ويژگي‌هاي ديسك فشرده:
بسيار دقيق و بادوام
از نظر هزينه مقرون‌ به صرفه
زمان جستجو بين يك تا سه ثانيه
كاربردهاي ديسك‌هاي يكبار نوشتني:
جستجو در كتابخانه و استفاده در كلاس درس
ذخيره نشريات با تيراژ پايين
كاتالوگ‌هاي در دست عموم
بايگا‌ني‌هاي كتابخانه
برنامه‌هاي رايانه‌اي، منابع مرجعي، كتاب‌هاي داستان، فهرست‌ها و خلاصه‌ها
ابزار تأليف چند رسانه اي‌ها
ابزارهاي جمع‌آوري و توليد بالقوه اطلاعات:
دوربين‌هاي فيلم‌برداري
دوربين‌هاي عكاسي ديجيتال
پويشگرهاي نوري
دستگاه‌هاي پخش ديسك‌هاي فشرده
دستگاه‌هاي پخش ويدنو و ويدئوهاي ليزري
برنامه هاي نمايشي روميزي
برنامه‌هاي رايانه‌اي نمايشي:
1- ديد تك‌اسلايدي
2- ديد رئوس مطالب
3- ديد ترتيب‌بندي اسلايدها
4- ديد يادداشتي
ابزار تاليف فوق رسانه‌ها
ابزار تأليف و ويرايش صفحات وب
كاربرد ابزار تاليف چند رسانه اي ها در آموزش
حقيقت مجازي
تجربه حقيقت مجازي
چگونگي ايجاد توهم
حقيقت مجازي و ارتباط
سه ويژگي ارتباطي در حقيقت مجازي
ابزار تأليف حقيقت مجازي
برنامه‌هاي توليد
كاربردهاي حقيقت مجازي در آموزش

فصل هشتم: ابزارهاي مكالمه‌اي ارتباط از راه دور
مقدمه
ارتباطات همزمان
استفاده از كنفرانس‌هاي همزمان به‌عنوان ابزار فكري
استفاده از كنفرانس همزمان در كلاس درس
ارتباطات غير همزمان
پست الكترونيكي
تابلوهاي اعلانات الكترونيكي
كنفرانس‌هاي  رايانه اي
کنفرانسهای رايانه‌ای از نظر فناوری به سه شيوه انجام می‌گيرد
استفاده از كنفرانس‌هاي غيرهمزمان به عنوان ابزار فكري
استفاده از كنفرانس هاي غيرهمزمان در كلاس درس

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت خلاصه کتاب كاربرد فن آوري‌ هاي جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن”

مدیریت آموزش

تحقیق سنجش و ارزشیابی

دانلود تحقیق در مورد سنجش و ارزشیابی،
در قالب doc و در 9 صفحه، قابل ويرايش، شامل:
سنجش
اندازه‌ گیری
آزمون و آزمودن
آزمون
آزمودنی 
آزمودن روانی (روان آزمایی) 
ارزش یابی 
ارزش یابی پیشرفت تحصیلی 
طراحی سنجش یادگیری (جدول مشخصات) 
جدول مشخصات یا طرح سنجش
فواید جدول مشخصات
انتخاب روش‌ های مناسب برای سنجش هدف‌ های مختلف
روش‌ های سنتی سنجش یادگیری
آزمون صحیح- غلط
آزمون جور کردنی
امتیازها و محدودیت‌ های آزمون‌ های جور کردنی
آزمون چند گزینه‌ ای
امتیازها
محدودیت‌ ها
روش‌ های باز پاسخ سنجش
آزمون کوته پاسخ 
امتیازها
محدودیت‌ ها
آزمون تشریحی 
گسترده پاسخ
محدود پاسخ
امتیازها 
محدودیت‌ ها 
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق سنجش و ارزشیابی”

مدیریت آموزش

جزوه کتاب روابط انسانی در سازمان های آموزشی محمدرضا سرمدی و حمیدرضا خاتمی

دانلود جزوه کتاب روابط انسانی در سازمان های آموزشی محمدرضا سرمدی و حمیدرضا خاتمی،
در قالب pdf و در 234 صفحه، شامل:

طرح درس
هدف درس
جایگاه درس
مقدمه

فصل اول:
تاریچه پیدایش و تکامل روابط انسانی

فصل دوم:
ساختار روابط انسانی در مدیریت و نقش مدیریت در روابط انسانی

فصل سوم:
ارتباطات، اهمیت و ماهیت آن

و …

دانلود فایل

دانلود فایل”جزوه کتاب روابط انسانی در سازمان های آموزشی محمدرضا سرمدی و حمیدرضا خاتمی”

مدیریت آموزش

پاورپوینت روش تحقیق و مقاله نویسی

دانلود پاورپوینت با موضوع روش تحقیق و مقاله نویسی،
در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف و تببین کار و اهمیت آن
تعریف
اهمیت
موضوع بحث
نکات
مراحل تحقیق و تهیه یک اثر علمی
طرح
اجرا
گزارش
مراحل تهیه مقاله از منظر کارل اسلید
انواع مقاله
انواع مجلات تخصصی
طرح
تفاوت موضوع با عنوان
منابع انتخاب موضوع
نکاتی پیرامون موضوع مقاله
نکاتی پیرامون عنوان مقاله
از موضوع محوری تا مساله محوری
اثر موضوع محور
اثر مساله محور
 فرق سوال با مسئله
سوال
مساله
فرضیه: پاسخ اولیه و اجمالی به مساله تحقیق
نقش فرضیه در انجام تحقیق
شاخصه های یک طرح مطلوب
تمرین: انتخاب موضوع و عناوین پژوهشی استاندارد و مطلوب

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت روش تحقیق و مقاله نویسی”

مدیریت آموزش

پاورپوینت روش تحلیل محتوا چیست؟ (Content Analysis)

دانلود پاورپوینت با موضوع روش تحلیل محتوا چیست؟ (Content Analysis)،
در قالب ppt و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف
بیان ویژگی‌ های تحلیل محتوا
تعریف برنارد برلسون
مراحل تحلیل محتوا

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت روش تحلیل محتوا چیست؟ (Content Analysis)”

مدیریت آموزش

نقش فن آوري اطلاعات در آموزش

مقاله با موضوع نقش فن آوري اطلاعات در آموزش

در قالب word و در 18 صفحه، قابل ويرايش

 

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

نیاز به ایجاد مهارت های جدید در نیروهای انسانی آموزش و پرورش

نقش IT در آموزش موضوعات درسی

محدودیت ها

نتیجه گیری

نيازها

داراي فهرست منابع در داخل مطلب

 

چكيده:

امروزه اهمیت آموزش و پرورشی که متناسب با نیاز های فرد و جامعه
باشد، بیش ازهمیشه احساس می شود. زیرا دنیایی که با شبکه های ارتباطی به هم پیوند
خورده است، متقاضی نیروی کاری است که بفهمد چگونه از فن آوری به عنوان ابزاری برای
افزایش بهره وری و خلاقیت استفاده کند. چنین مهارتی، مهارت استدلال کردن بر مبنای
اطلاعات
 است.
فرآیندی که در آن منابع معتبر شناسایی شده، دسترسی به آن به طور مؤثر فراهم آمده، اطلاعات
به شکل کامل درک و هضم شده و به دیگران انتقال داده می شود. افزون بر آن، کار
فرمایان از کارمندان خود انتظار دارند از مهارت های همکاری و تشریک مساعی، کار در
گروه و تبادل اطلاعات در شبکه  جهانی، یعنی
تحلیل مسأله از دیدگاه چند رشته ای برخوردار باشند. از آن جا که این شبکه ها بین
المللی هستند، کارفرمایان در جستجوی افرادی بر می آیند که ظرفیت تعامل موثر با
کسانی را دارا باشند که دارای فرهنگ و زبان متفاوتی هستند. و بالاخره کار گران عصر
دانش باید منعطف بوده و قادر باشند به همان سرعتی که محیط های پویای کار تغییر می
کند، به مؤثرترین شکل بیاموزند. چگونه آموختن همه این ها باید از زمان کودکی و در
مدرسه آغاز گردد

دانلود فایل

دانلود فایل”نقش فن آوري اطلاعات در آموزش”

مدیریت آموزش

پاورپوینت کتاب روش تحقیق پیشرفته

دانلود پاورپوینت کتاب روش تحقیق پیشرفته،
در قالب ppt و در 287 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
تحقيق چيست؟

فصل دوم:
تحقيق چگونه آغاز می شود؟

فصل سوم:
انديشيدن درباره روش ها

فصل چهارم:
خواندن برای تحقيق

فصل پنجم:
جمع‌ آوري داده‌ ها

فصل ششم:
تحلیل داده ها

فصل هفتم:
نگارش

فصل هشتم:
خاتمه دادن

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت کتاب روش تحقیق پیشرفته”