پرسش نامه

پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تأمین

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تأمین،
در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مولفه های پرسشنامه
شیوه تفسیر و نمره گذاری
روایی و پایایی

منبع


توضیحات:
پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین شامل 4 متغیر و 36 گویه در طیف 5 گزینه ای لیکرت برای نگارش پروژه‌های دانشگاهی.

اسامی متغیرها:
– مدیریت طرح ریزی
– مدیریت منابع
– مدیریت تحقق محصول
– مدیریت تحویل به مشتری


تعداد سوالات: 36 سوال براساس طیف لیکرت

تعداد متغیر: 4

دانلود فایل

دانلود فایل”پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تأمین”

پرسش نامه

پرسشنامه استاندارد مشارکت در تصمیم‌گیری لاینز 2004

دانلود پرسشنامه استاندارد مشارکت در تصمیم‌گیری لاینز 2004،
در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

معرفی پرسشنامه
تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه
تحلیل براساس مولفه های پرسشنامه
نمره گذاری پرسشنامه
تحلیل (تفسیر) براساس میزان نمره پرسشنامه
روایی و پایایی پرسشنامه
منابعتوضیحات:
پرسشنامه استاندارد مشارکت در تصمیم‌گیری ترجمه‌ای از یک مقاله پژوهشی معتبر خارجی می باشد

پرسشنامه حاضر دو منبع دارد.

تعداد سوالات: 6
تعداد صفحات: 6

پرسشنامه خارجی: دارد
منبع: دارد
طیف اندازه‌گیری: لیکرت
روایی و پایایی: دارد
در فایل حاضر نسخه انگلیسی پرسشنامه نیز موجود است.

دانلود فایل

دانلود فایل”پرسشنامه استاندارد مشارکت در تصمیم‌گیری لاینز 2004″

پرسش نامه

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر،
در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

روش نمره گذاری
روایی و پایایی
منبع مورد استفاده

توضیحات:
این پرسشنامه دارای 15 عبارت می باشد.
نمره گذاری آن بر اساس یک مقیاس 7 درجه ای انجام می گیرد و توسط محققان
زیادی در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته و روایی و اعتبار آن
نیز گزارش شده است.

ویژگی های پرسشنامه:
تعداد گویه ها:  15
روایی و پایایی: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد

دانلود فایل

دانلود فایل”پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر”

پرسش نامه

پرسشنامه های کنترل داخلی برای حسابرسی

دانلود پرسشنامه های کنترل داخلی برای حسابرسی،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

سازمان و مديريت
خريد و پرداخت ها
حقوق و دستمزد
توليد
فروش و دريافتني ها
دارايي هاي ثابت
موجودي مواد و كالا
حساب هاي دريافتني
موجودي نقد و بانك
حساب هاي پرداختني
درآمدها و هزينه ها
ساير موارد


توضیحات:
این فایل براساس تجربیات حسابرسان مستقل در چندین موسسه حسابرسی تدوین شده است و برای ارزیابی کنترل های داخلی شرکت ها و سازمان های انتفاعی سودمند است.
دانلود فایل

دانلود فایل”پرسشنامه های کنترل داخلی برای حسابرسی”

پرسش نامه

پرسشنامه رضایت جنسی ياوري كرماني

دانلود پرسشنامه رضایت جنسی ياوري كرماني،
در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

توضیحات پرسشنامه
ضریب پایایی پرسشنامه
عبارات پرسشنامه

دانلود فایل

دانلود فایل”پرسشنامه رضایت جنسی ياوري كرماني”

پرسش نامه

پرسش نامه استاندارد عملکرد بانک

دانلود پرسش نامه استاندارد عملکرد بانک،
در قالب doc و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مؤلفه های پرسش نامه 
تعریف مفهومی متغیر پرسش نامه 
مقیاس پرسش نامه 
سؤالات پرسش نامه
مدل عملکرد بانک 
نمره گذاری پرسش نامه 
تحلیل بر اساس مؤلفه های پرسش نامه 
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسش نامه 
روایی و پایایی پرسش نامه 
منابع


توضیحات:
پرسش نامه استاندارد عملکرد بانک شامل 43 گویه و هدف آن ارزیابی عملکرد بانک در ارائه خدمات بانکی می باشد.

دانلود فایل

دانلود فایل”پرسش نامه استاندارد عملکرد بانک”

پرسش نامه

پرسش نامه جو ایمنی

دانلود پرسش نامه با موضوع جو ایمنی،
در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

 
توضیحات:

مؤلفه ها:
شامل 8 مؤلفه: تعهد مدیریت برای ایمنی و اولویت مسایل ایمنی، دانش کارگران و اطاعت از قوانین ایمنی، نگرش کارگران نسبت به مسایل ایمنی، مشارکت کارگران و تعهد نسبت به رعایت قوانین ایمنی، ایمنی محیط کار، آمادگی فوری در محل کار، اولویت ایمنی در مقابل محصولات، چشم پوشی از خطرات.

تعداد سؤال:
37 سؤال

نوع پرسش نامه:
استاندارد

کاربرد:
سنجش ایمنی سازمان ها و شرکت ها  و کارخانه ها
دانلود فایل

دانلود فایل”پرسش نامه جو ایمنی”

پرسش نامه

پرسش نامه شنود مؤثر

دانلود پرسش نامه شنود مؤثر،
در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
هدف و نحوه تکمیل پرسش نامه.


توضیحات:
هدف پرسش نامه: این ابزار برای این طراحی شده که افراد بدانند در ارتباطات خود تا چه اندازه دارای شنود مؤثر هستند.نحوۀ تکمیل پرسش نامه:
ابتدا با جواب بله یا خیر به هر عبارت پاسخ دهید و سپس اگر از جواب خود
راضی هستید، علامت مثبت و اگر جواب خود ناراضی می‌باشید، علامت منفی را در
جای مناسب خود ثبت کنید.
دانلود فایل

دانلود فایل”پرسش نامه شنود مؤثر”

پرسش نامه

پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه

دانلود پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه،
در قالب pdf و در 14 صفحه.


این فایل شامل پرسشنامه ای است که در آن 24 زوج عبارت ارائه شده است و به شما کمک می کند تا دریابید که به چه میزان به طور مؤثر از تجربه هایتان یاد می گیرید. هم چنین این فایل شامل بخش های تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه”

پرسش نامه

پرسشنامه مقیاس سازگاری اجتماعی‎ ‎پی کل و ویسمن ‏SAS

دانلود پرسشنامه با موضوع مقیاس سازگاری اجتماعی‎ ‎پی کل و ویسمن ‏SAS،
در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.


توضیحات:
مقیاس سازگاری اجتماعی، به عنوان یک مقیاس برآیند برای ارزیابی درمان دارویی و روان درمانی بیماران افسرده طراحی شده است. در حال حاضر از این مقیاس برای سنجش سازگاری بیماران و افراد سالم به طور گسترده ای استفاده می شود. 6 حوزه این مقیاس عبارت اند از: 1. حوزه کاری، 2. فعالیت های اجتماعی اوقات فراغت، 3. روابط با خانواده گسترده، 4. نقش های همسری، 5. نقش های والدی، 6. عضو واحد خانواده
دانلود فایل

دانلود فایل”پرسشنامه مقیاس سازگاری اجتماعی‎ ‎پی کل و ویسمن ‏SAS”