علوم تربیتی

پاورپوینت آینده پژوهی

دانلود پاورپوینت با موضوع آینده پژوهی،
در قالب ppt و در 8 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

آینده‌ پژوهی (به انگلیسی Futures studies)
ضرورت آینده‌ پژوهی
تاریخچه آینده‌ پژوهی
اهمیت آینده‌ پژوهی
یک مثال ساده برای معرفی رویکردهای مختلف آینده پژوهی
منابع


توضیحات:
این فایل توضیحات کامل و کافی برای فراگیران ارائه می دهد و مدرس را در جهت ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می دهد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت آینده پژوهی”

علوم تربیتی

نمونه طرح درس سوم ابتدایی درس مساحت

دانلود نمونه طرح درس سوم ابتدایی درس مساحت،
در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مشخصات
هدف کلی
انتظارات (اهداف جزئی) 
الگوی هدف گذاری بر اساس برنامه درس ملی 
ایجاد ارتباط و انگیزه
ارزشیابی تشخیصی
اجرای تدریس
ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی پایانی
تعیین تکلیف


توضیحات:
این فایل شامل طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درباره مساحت مربع و مستطیل که مبنی بر اهداف طراحی شده در سطح ملی و ایجاد انگیزه برای یادگیری سریع و عمیق در جنبه محاسبات طراحی شده است.
دانلود فایل

دانلود فایل”نمونه طرح درس سوم ابتدایی درس مساحت”

علوم تربیتی

تحقیق بررسي ارتباط آموزش هاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع کشور

دانلود تحقیق با موضوع بررسي ارتباط آموزش هاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع کشور،
در قالب word و در 118 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقيق
سؤالات تحقيق
تعاريف عملياتي واژه ها

فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق
مقدمه
مفهوم رشد و توسعة اقتصادي
عوامل توسعه اقتصادي
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي
آموزش
تعريف آموزش و پرورش
مفهوم برنامه ريزي آموزشي
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي
نيازسنجي آموزشي
مفهوم نياز
منابع نيازهاي آموزشي
انواع نيازسنجي
كار
عرضة نيروي كار
بازار كار
نياز بازار كار
مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار
ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار
تعاريف آموزش فني و حرفه اي
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي
نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار
آموزش فني و حرفه اي در ايران
سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران
تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه سوم توسعه
مشكلات و تنگناها
نقاط ضعف مشكلات تنگناها
چالشهاي آينده بخش فني و حرفه‌اي‌
سياست‌هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي
سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي
راهكارهاي اجرايي
تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟
مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات
ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي‌كند
روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است
پيشينة پژوهش

فصل سوم: روش اجراي تحقيق
مقدمه
جامعة آماري
نمونة آماري
روش تحقيق
ابزار جمع آوري اطلاعات
اعتبار و پايائي پرسشنامه
روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده
آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق
محدوديتها و تنگناهاي پژوهش
پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي
منابع و مأخذ
– پيوستها
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق بررسي ارتباط آموزش هاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع کشور”

علوم تربیتی

تحقیق بررسي رابطه کمالگرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان

دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطه کمالگرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان،
در قالب word و در 88 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
بيان مساله  
اهميت و ضرورت تحقيق 
هدف تحقيق 
فرضيه های تحقيق 
تعریف متغيرها 

فصل دوم:
ادبیات پژوهش
مقدمه   
مفهوم کمال گرایی   
ویژگیهای افراد کمال گرا   
بيماري هاي مرتبط با كمال گرايي   
كمال گرايي سالم يا ناسالم   
عملکرد تحصيلی   
عوامل خانوادگی، اجتماعی و عملکرد تحصيلی   
دانش آموزان كمال گرا   
تفاوت محیط زندگی دانش آموزان زرنگ یا پیشرفته با ضعیف   
نقش والدين در موفقيتّ هاي تحصيلي و رفتاري فرزندان   
چند عامل مشخص که بر پيشرفت تحصيلي فرزند تاثير دارد   
عوامل موثر در ترک تحصيل دانش آموزان   
گستره نظری تحقیق   
پیشینه تجربی   

فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه   
روش تحقيق   
شيوه اجراي تحقيق   
جامعه آماري و حجم نمونه   
روش نمونه گيري   
روش جمع آوري داده   
ابزارگردآوري داده ها   
روش هاي تجزيه و تحليل داده ها   


فصل چهارم:
تجزيه و تحليل   
مقدمه   
آمار توصيفي   
آمار استنباطی   

فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
مقدمه   
خلاصه اي از تحقیق   
نتيجه گيري كلي   
محدوديت ها   
پيشنهادات   

منابع   
ضمائم   
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق بررسي رابطه کمالگرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان”

علوم تربیتی

پاورپوینت خلاصه کتاب الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس تألیف بروس جویس، امیلی کالهون و دیوید هاپ

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس تألیف بروس جویس، امیلی کالهون و دیوید هاپ،
در قالب ppt و در 194 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

پیشگفتار مترجمان
سناریوها (موقعیت های عملی)
سناریوی 1: کودکان کارکرد زبان خویش را بررسی می کنند
سناریوی 2: آزمایشگاه صدا
سناریوی 3: پژوهش اولیه در زبان مکتوب

سناریوی 4: پژوهشی در شعر

فصل اول: پژوهشی در زمینه یاددهی/یادگیری
سناریوی 1: سال اول
سناریوی 2: سال اول
سناریوی 3: پایه دهم
سناریوی 4: سال نهم
موقعیتهای یادگیری: مدارس، کلاسها، گروهها و افراد
مدرسه همپشیل هال
مدرسه سوان ویک هال
خلاصه

فصل دوم: خانواده های الگوهای تدریس
خانواده الگوهای پردازش اطلاعات
خانواده الگوهای اجتماعی: تدارک اجتماع یادگیری
خانواده الگوهای شخصی (فردی)
خانواده الگوهای نظامهای رفتاری
دستیابی به اندوخته وسیعی از الگوهای تدریس

فصل سوم: یادگیری تفکر استقرایی
سناریوی 1
سناریوی 2
سناریوی 3
سناریوی 4
سناریوی 5
سناریوی 6
تفکر استقرایی یک الگوی تدریس و یادگیری
مراحل الگو
پژوهش
تأملات

فصل چهارم: یادگیری کاوش مفاهیم
سناریوی 1
سناریوی 2
سناریوی 3
فراگیری مفهوم به عنوان یک الگوی یادگیری و یاددهی
مراحل الگو
پژوهش
تأملات

فصل پنجم: یادگیری تفکر استعارهای (بدیع نگاری)
سناریوی 1
سناریوی 2
سناریوی 3
بدیع نگاری یک الگوی یادگیری و یاددهی
مراحل الگو
استفاده از الگوی بدی عنگاری در برنامه درسی
طرح درس معلم
پژوهش
تأملات

فصل ششم: یادگیری از طریق یادیارها
سناریوی 1
سناریوی 2
استفاده از یادیارها به عنوان الگویی برای یاددهی و یادگیری
یک الگوی یادیار: روش اتصال کلمه
مراحل الگو
پژوهش
تأملات

فصل هفتم: یادگیری از طریق پژوهش سازمان یافته مبتنی بر همیاری
سناریوی 1
سناریوی 2
سناریوی 3
فعالیت منظم مبتنی بر همیاری به عنوان یک الگوی یادگیری و یاددهی
افزایش کارامدی اعضای گروه: آموزش برای همیاری
تقسیم کار: تخصص
اهداف مبتنی بر همیاری یا رقابت
پژوهش گروهی: بنای تعلیم و تربیت از طریق فرایند مرد م سالار
مراحل الگو
پژوهش
تأملات

فصل هشتم: یادگیری مطالعه درباره ارزش ها [ایفای نقش]
سناریوی 1
ایفای نقش به عنوان یک الگوی یادگیری و یاددهی
مفهوم نقش
مراحل الگو
پژوهش
تأملات

فصل نهم: یادگیری از طریق مشاوره (غیر دستوری)
سناریوی 1
سناریوی 2
الگوی غیر دستوری یادگیری / یاددهی
مراحل الگو
پژوهش
تأملات

فصل دهم: یادگیری از طریق شبیه سازی
سناریوی 1
سناریوی 2
سناریوی 3
سناریوی 4
سناریوی 5
سناریوی 6
سناریوی 7
شبیه سازی به عنوان یک الگوی یادگیری و یاددهی
مراحل الگو
پژوهش
کلام آخر: توصیه هایی برای معلمان از دیدگاه رفتاری
تأملات

فصل یازدهم: یادگیری خواندن و نوشتن با الگوی استقرایی تصویر واژه
سناریوی 1
منطق
ساختار
سناریوی 2
خلاصه: یاددهی و یادگیری
تأملات
مراحل الگوی استقرایی تصویر واژه برای خواندن و نوشتن آغازین
پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم

فصل دوازدهم: شرایط یادگیری: ادغام الگوهای یادگیری و یاددهی
انواع عملکرد
تسهیل یادگیریهای ششگانه
تکالیف معلم
برنامه ریزی برای تدریس
یک برنامه سوادآموزی چندبعدی برای خوانندگان مبتدی در سنین بالا: …
چشم انداز
« فرصت دوم » برنامه درسی
سبک کاوش/ منابع داده ها
در منطقه نورثرن لایتس 286 « فرصت دوم » مطالعه مستمر درباره برنامه
یافته ها/شواهد
اهمیت تربیتی
فصل سیزدهم: یاددهی و یادگیری توأمان
به تنهایی کارکردن
فعالیت کل کارکنان مدرسه
نکاتی برای یک مرکز ضمن خدمت معلمان، مؤسسه حمایت کننده در …
تدریس به کل افراد کلاس
تأملات
سخن آخر: سیاست آموزشی و مطالعه تدریس
مدرسه کهنه و جامعه پس از جنگ جهانی دوم
چند ابتکار اولیه و اشتباهات
تلاشهای اخیر دولتها
سرمایه گذاری بر انسانها و ایجاد شرایط بهبود [تعلیم و تربیت]
ضمیمه 1: راهنماهای مربیگری همکارانه
منابع
واژه نامه مختصر تخصصی
نمایه اشخاص
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت خلاصه کتاب الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس تألیف بروس جویس، امیلی کالهون و دیوید هاپ”

علوم تربیتی

پاورپوینت تعلیم و تربیت در اسلام (مسأله عادت)

دانلود پاورپوینت با موضوع تعلیم و تربیت در اسلام (مسأله عادت)،
در قالب pptx و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مسأله تربیت
تعریف تربیت از نظر علمای قدیم
تعریف عدالت در نظر علمای قدیم
تربیت در چه سنی صورت می گیرد؟
تمثیل مولوی
تمثیل سعدی
نظریه علمای غرب
نقد نظریه عادت
اقسام عادت
عادات فعلی و عادات انفعالی
برای اين كه ما نيروی عقل و اراده را در خود تقويت كنيم، چه راهی‏ وجود دارد؟
ملاك اخلاقی بودن‏ چيست


قسمتی از متن پاورپوینت:
عادت فعلی: یک سلسله عاداتی است که به عامل خارجی ارتباط ندارد. (یعنی انسان تحت تأثیر یک عامل خارجی قرار نمی گیرد بلکه کاری را در اثر تکرار و ممارست و عادت شدن بهتر انجام می دهد.) مثل هنر، شجاعت.

عادات انفعالی: آن هایی است که انسان تحت تأثیر یک عامل بیرونی است. عادت انفعالی معمولا حالت انس برای انسان ایجاد می کند. مثل سیگار کشیدن …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘تعلیم و تربیت در اسلام (مسأله عادت)’ می باشد که در حجم 16 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت تعلیم و تربیت در اسلام (مسأله عادت)”

علوم تربیتی

پاورپوینت روش آموزش کاوشگری

دانلود پاورپوینت با موضوع روش آموزش کاوشگری،
در قالب ppt و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

ماهیت علم
نگرش دانشمندان
نظریه چیست؟

اهداف نظریه
ویژگی های نظریه
روش آزمایش کاوشگری
مراحل تدریس کاوشگری
اثرات آموزشی
اثرات
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت روش آموزش کاوشگری”

علوم تربیتی

پاورپوینت بهداشت روان خانواده

دانلود پاورپوینت با موضوع بهداشت روان خانواده،
در قالب ppt و در 95 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف بهداشت روان
مولفه های مثبت در سلامت روانی
الگوی سلامت روانی کامل
تعريف بهنجاري normality
ديدگاه هاي كاركردي بهنجار
اصول بهداشت روانی
زیان های ناشی از عدم توجه به بهداشت و سلامت روان
نمودار رشد و تکامل شخصیت انسان از کودکی تا پیری
ملاک های سنجش سلامت روان
اصول رویکرد انسان گرایی/پدیدار شناختی
سه اصل اساسی در رابطه با دیگران
سبک های فرزند پروری
ديدگاه اريكسون: مراحل هشت گانه رشد رواني – اجتماعي
تعاريف بحران و هويت
هويت موفق
هويت زودرس
هويت مغشوش
تعریف ارتباط
اهمیت ارتباط
ارتباط ناموثر
عناصر کلامی ارتباط
عناصر غیر کلامی ارتباط
کارگروهی
روش های موثر برای گوش کردن فعال
خصوصیات گوش دادن فعال
موانع ارتباط موثر
خانواده
وظایف خانواده
محیط خانواده و تاثیر آن بر بهداشت روان
عوامل موثر در خانواده موفق
انواع خانواده
طبقه بندی فینچ finch از خانواده
مشخصات خانواده گسسته
روش های پیشگیری از اختلافات خانوادگی
علل ازدواج های منجر به شکست
اهداف ازدواج
تاثیر محیط در بهداشت روان
تاثیر خانواده
تغذیه
سوء تغذیه

قسمتی از متن پاورپوینت:
اصول بهداشت روانی:
1- احترام به شخصیت و حیثیت انسانی؛
2- اعتقاد به توانایی ها و ضعف ها؛
3- شناخت محدودیت های انسانی؛
4- اینکه هر رفتار انسانی علت خاصی دارد؛
5- و اینکه هر رفتاری از انسان سر بزند تمام وجود انسان را تحت تاثیر قرار می دهد؛
6- شناسایی احتیاجات و غرایز و محرک های که سبب ایجاد رفتار می شوند …

توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘بهداشت روان خانواده’ می باشد که در حجم 95  اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت بهداشت روان خانواده”

علوم تربیتی

پاورپوینت دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی در برنامه درسی

دانلود پاورپوینت با موضوع دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی در برنامه درسی،
در قالب pptx و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

قدمت دیدگاه موضوعی
ویژگی های مشترک
مدافعان دیدگاه رویکردی
رویکرد یادگیری در حد تسلط
بلوم؛ یادگیری در حد تسلط
دیدگاه مخالفان دیدگاه در حد تسلط
آرمان های تربیتی و طرز تلقی ها
دیدگاه دیسیپلینی
نقاط ضعف دیدگاه رفتاری
مدافعان دیدگاه دیسیپلینی
پروژه های برنامه درسی


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی در برنامه درسی’ می باشد که در حجم 19 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی در برنامه درسی”

علوم تربیتی

پاورپوینت نقش معلم در سلامت روان کودک

دانلود پاورپوینت با موضوع نقش معلم در سلامت روان کودک،
در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

برای سلامت روان دانش آموزان باید اقدامات در مدرسه انجام شود
چرا عده ای از کودکان و نوجوانان برای والدین و مدرسه مشکل می آفریند
همکاری متقابل خانه و مدرسه
هدف های جلسات بین والدین و معلمان
خانواده و نقش آن در تربیت فرزند خود
روش هایی برای کمک به دانش آموز توسط معلم
تاثیر معلم شوخ‌ طبع بر فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت نقش معلم در سلامت روان کودک”