پروژه کارآموزی

دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
فـهـرسـت مـطـالـب
مقدمه
دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی کارگاه ها
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
پاک سازی خرابه
گودبرداری
پیاده کردن نقشه
بتون مگر
قالب بندی فونداسیون و شمع بندی
آرماتوربندی
علت استفاده و فولاد و میل گرد در ساختمان ها و پی
نحوه آرماتوربندی
خم کردن آرماتور
بتون ریزی فونداسیون
مخلوط کردن بتون
نحوه درست کردن ستون های فلزی با ورق
اتصال ستون ها به فونداسیون
تراز کردن ستون های عمودی با ستون های افقی
عایق کاری تیر ورق ها
ساخت تیرچه طبقات
سقف
کشیدن دیوار بیست و دو سانتی متری
کشیدن تیغه های ده سانتی متری
مـقـدمـه
محل کارآموزی در شهر اصفهان بوده و کارگاهی کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ی کـارآمـوزی بـودیم از عملیات خاک برداری از یک خرابه را شامل تا اجرای سقف اول بطول انجامید.
با تشکر از هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مرکز زواره و سایر مسئولان، استاد راهنما جناب آقـای مهندس کیانی  و سـایر اساتید کـه از هیچ گـونـه کوششی دریغ نکـرده و تـا این مرحله از تحصیل از زحمات بـی دریغ آنـان بهره مند بـوده ایم نهایت تشکـر و قدردانی را داریم.
 دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی
اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایش می دهـنـد . محـافظت از افراد انسانی در قبال حوادث نـاشـی از کـار از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت . از این رو بـاید ابـزار و ماشین آلات بـه طور مستمر مورد بازرسی کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود . در بکار گیری ماشین ها نیز باید از افراد با تجربه استفاده شود . برای تامین ایمنی کارگاه هـای ساختمانی بـاید همه ی کـارهـا بـا دقت و برنامه ریزی دقیق انجام گیرند. در ضمن باید دقت داشته باشیم و کـه هنگام کار یا تخلیه ی مصالح مزاحمتی برای همسایگان و سایرین ایجاد نشود. همچنین از انجام کارهای پر سر و صدا در شب خودداری شود . در صورتی که لازم است کاری در شب انجام شود باید قبلا اجازه ی شهرداری و مقامات مسئول کسب شـود .

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت
( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 50

دانلود فایل

دانلود فایل”دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران”

پروژه کارآموزی

گزارش کارآموزی بر پایی ساختمان

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
 بازدید از زمین و ریشه کنی
قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و
فاصلهيآن نسبت به خیابان ها و جاده هاي اطراف وهمچنین چگونگیدسترسی به خیابان هاي اصلی
مورد بازرسی قرار گیرد. بعد از بررسی هاي کافی و در صورت نبود مشکل اقدام به آغاز پروژه می نماییم .
در این بررسی ها باید دقت شود تا ما مشکلی از لحاظ ورود و یا خروج ماشین آلات نداشته باشیم و ضمنا
جاي کافی براي مصالح پاي کار فراهم کنیم.سپسنسبت به ریشه کنی (کندن ریشه هاي نباتی که
ممکن است در زمین روییده باشند) اقداممی شود و خاك هاي اضافی به بیرون حمل گردد و بالاخره باید
شکل هندسی زمین و زوایاي آن کاملا معلوم شده وبا نقشه ساختمانی کاملا مطابقت داشته باشد
2. پیاده سازي نقشه
پس از بازدید محل وریشهکنی ، نوبت به پیاده کردن نقشه بر روي زمین می شود. منظور از پیاده کردن
نقشه یعنی انتقال نقشه ساختمان از روي کاغذ بر روي زمین به وسیله ابزار آلات در دسترس با ابعاد اصلی
به طوري که محل دقیق پی ها و ستون ها و دیوار ها و عرض پی ها روي زمین به خوبی مشخص باشد .
باید دقت داشت که این مرحله یکی از مهمترین مراحل ساخت می باشد چرا که کوچکترین اشتباهات در
این مرحلهقابل صرفنظر نبوده و اگر این خطا ها از مقدار مجاز آیین نامه اي بیشتر باشد ، باید اقدام به
تخریب کل ساختمان کرد. حالبراي پیاده کردن نقشهدو راه داریم اگر ساختمان مهم و بزرگ بود می
بایستاز دوربین هاي نقشه برداري استفاده شود ولی براي پیاده کردن نقشه ساختمان هاي معمولی و
3
کوچک از متر و ریسمان بنایی می توان بهره برد که دقت لازم براي کارهاي معمولی را دارند . براي پیاده
کردن نقشه با متر و ریسمان کار ابتدا باید محل کلی ساختمان را روي زمین مشخص نموده و بعد با
کشیدن ریسمان کار به یکی از امتداد هاي تعیین شده و ریختن گچ ، یکی از خطوط اصلی ساختمان را
تعیین کردو بعد خطوط دیگر را با هم

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( pdf ) در اختیار شما قرار می گیرد.
( نکته : شما میتوانید  فایل  اصلی  را پرینت  گرفته  و  صفحه  اول  را با توجه به مشخصات خود در  word تغییر دهید   )
تعداد صفحات : 20

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی بر پایی ساختمان”

پروژه کارآموزی

گزارش کارآموزی طراحي و چاپ ديجيتال مولتي مديا

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی
………………………………………………………………………………………………….
6

 

     
شرح مختصری از فرایند تولید
…………………………………………………………………………………………………………………….
7

 

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته
کامپیوتر………………………………………………………………….
8

 

   
بررسی شرح وظایف
………………………………………………………………………………………………………………….
8

 

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات
…………………………………………………………………………………
9

 

    
انواع دستگاه های چاپ و زیراکس ……………………………………………………………………………………………………………..
9

 

    
آشنایی با نرم افزار فلش
……………………………………………………………………………………………………………  34

 

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموز

دفتر فنی صدرا واقع در شهر اصفهان می باشد
. این دفتر فعالیت خود را در ضمینه طراحی و چاپ از سال 1383 آغاز نموده که در این سالها
نام خوبی از خود به جای گذاشته است.

 

این با مدیریت جناب آقای مهندس مهران امین
صدری اداره می شود که از تجربه کافی در این ضمینه برخودار است . کارمندان این شرکت
تحت چهار عنوان با این مجموعه همکاری می کنند .

 

1-   
گروه گرافیست : این گروه کار طراحی را به عهده دارند . این گروه از مهارت کافی
در نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و کرل و … برخوردارند . طرح های سفارشی را
در این نرم افزار ها با سلیقه و زیبایی هر چه بهتر پیاده سازی می کنند .

 

2-   
گروه فنی و خدماتی : این گروه کار با دستگاه های چاپ و زیراکس و … را عهده
دارند. این گروه طرح ها طراحی شده توسط گرافیست را برای چاپ آماده کرده و طرح ها را
از نظر اندازه ، رنگ ، نوع کاغذ و … آماده می سازند و به دستگاه چاپ می دهند. این
گروه اطلاعات کافی در زمینه دستگاه های چاپ دیجیتال و زیراکس و … را دارند و مهارت
استفاده از این دستگاه ها را دارا می باشند .

 

3-   
گروه برنامه نویس مالتی مدیا: چون این دفتر در زمینه مالتی مدیا نیز فعالیت
دارد نیاز به برنامه نویسان مالتی مدیا دارد، این افراد باید به نرم افزار های ساخت
چند رسانه ای تسلط کافی داشته باشند و بتوانند برنامه های چند رسانه ای تولید کنند
. از جمله نرم افزار هایی که در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد نرم افزار فلش می
باشد . این نرم افزار قدرت زیادی در ساخت چند رسانه ای و انیمیشن و طراحی سایت را دارا
می باشد . کارمندان این بخش عمدتا با نرم افزار فلش کار می کنند و در کنار این نرم
افزار نرم افزار های بسیار قوی دیگری در این زمینه وجود دارد مانند دایرکتور ،  مالتی مدیا بیلدر ، اتو پلی و … که با این نرم
افزار ها نیز آشنایی کافی را دارا می باشند .

 

4-   
گروه بازار یاب: در هر شرکت تولیدی برای آشنا سازی مشتریان با محصولات تولیدی
و فعالیت ها و مهارت های شرکت احتیاج به گروهی دارد که این کار را انجام دهند. این
دفتر نیز دارای کادر بازار یاب است که محصولات و مهارت های فنی شرکت را به مشتریان
نمایش داده تا بتواند سفارش کار بگیرد و برای شرکت ایجاد سود آوری کند.

 

شرح مختصری از فرایند تولید این شرکت:

 

همانطور که در بالا توضیح داده شد کار گرفتن
سفارشات به عهده گروه بازار یاب است . این گروه به شرکت ها و موسسات مختلف سرکشی کرده
و خدمات دفتر را برای آنها توضیح داده و توانایی های دفتر را نیز توضیح می دهند و سپس
با قبول سفارش از طرف مشتری برای عقد قرارداد خدمت مدیر موسسه آقای امین صدری می رسد.
پس از عقد قرار داد کار شروع می شود .

 

ابتدا کار در اختیار گروه گرافیست قرار
می گیرد این گروه با توجه به نوع فعالیت مشتری ، نوع سفارش کار و خواسته های مشتری
طرح را در نرم افزار پیاده سازی می کند و با فرمت هاو اندازه  استاندارد به بخش فنی تحویل می دهد . بخش فنی پس
از بررسی طرح و خواسته های مشتری تنظیمات دستگاه را انجام می دهد و تصویر را به چاپ
می رساند . بدین ترتیب نمونه اولیه طرح آماده می شود .

 

پس از کامل شدن نمونه اولیه ، آن را به
مشتری ارائه می دهند و مشتری نظرات نهایی خود را ارائه می دهد و پس از تامین نظرات
نهایی مشتری طرح را می پذیرد و به تعداد مورد قرار داد چاپ و تحویل مشتری می گردد
.

 

این روند شرح مختصری از فرایند یک محصول
طراحی و چاپ است.

 

روند بالا در ساخت برنامه های مالتی مدیا
پس از عقد قرارداد ، کار برای طراحی منو های نرم افزار و طراحی قسمت های گرافیکی تحویل
گرافیست داده می شود و گرافیست محصولات گرافیکی خود را در قالب های استاندارد به برنامه
نویس مالتی مدیا تحویل می دهد . گروه مالتی مدیا ابتدا سناریو کار را تهیه می کنند
و پس از تقسیم کار بین اعضا گروه ، قسمت های مختلف توسط کارگردان جمع آوری و گردآوری
می شود و نسخه آزمایشی را تولید می کنند و آماده نظرات نهایی مشتری می شوند.

لازم به ذکر است در طراحی نرم افزار های
مالتی مدیا لازم است که اطلاعات مورد نظر مشتری که قصد دارد آنها را معرفی کند باید
در اختیار این موسسه قرار دهد این اطلاعات ممکن است شامل : متن معرفی محصولات مشتری
و نوع فعالیت آن ، تصویر از نمونه کار مشتری ، نمونه ای از یک کار اجرایی مشتری و
… غیره باشد که وجودشان در نرم افزار مالتی مدیا برای مشتری اهمیت بسیاری دارد .

 

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته
کامپیوتر

 

از آنجایی که تمامی مراحل کار طراحی و چاپ
در این موسسه توسط کامپیوتر و نرم افزار انجام می شود و تقریبا در تمامی مراحل فرایند
تولید محصول با کامپیوتر و نرم افزار سر و کار دارد با رشته اینجانب کاملا در ارتباط
است . من این محل را برای انجام دوره کارآموزی انتخاب کردم .

 

بررسی شرح وظایف

 

وظایف من در این شرکت انجام خدمات فنی و
چاپ بود و کمک به گروه برنامه نویسی مالتی مدیا ،

 

کار با انواع دستگاه های چاپ و آشنایی با
مشخصات آنها از وظایف من در این مجموعه بوده است که باعث کسب بسیار تجربه شده که حاصل
آنها را در فصل بعدی آورده ام .

 

کار با نرم افزار فلش و کمک به بخش مالتی
مدیای شرکت از دیگر وظایف من در این مجموعه بوده که نتایج حاصل از آموخته های خود را
در فصل بعدی کاملا توضیح داده ام.

 

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

 

از آنجایی قسمتی از وظایف تعریف شده برای
من کار با انواع دستگاه های چاپ بوده حاصل بررسی و نتایج دانسته های خود در این زمینه
را شرح می دهم .

 

انواع دستگاه های چاپ و زیراکس :

 

دستگاه زیراکس مدل CanonGP605

 

کارائی سیستم به این صورت است که :

 

1-   
کپی های یک رو و دوروی سیاه و سفید را انجام می دهد.

 

2-   
گرفتن پرینت های سیاه و سفید لیزری است از طریق کامپیوتر
دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی کامپیوتر ASP”