مدیریت اسناد

دستورالعمل شماره گذاری و آرشیو اسناد و مدارک فنی

دانلود دستورالعمل شماره گذاری و آرشیو اسناد و مدارک فنی،
در قالب pdf و در 16 صفحه، شامل:

نگهداری و بایگانی
شماره گذاری
ساختار شماره گذاری اسناد و مدارک 
چیدمان اسناد و مدارک
 
دانلود فایل

دانلود فایل”دستورالعمل شماره گذاری و آرشیو اسناد و مدارک فنی”

مدیریت اسناد

مدیریت اسناد الکترونیکی: رقمی سازی آرشیوها، ضرورت ها و چالش ها

دانلود جزوه آموزشی مدیریت اسناد الکترونیکی: رقمی سازی آرشیوها، ضرورت ها و چالش ها،
در قالب pdf و در 23 صفحه، شامل:
چکیده
ضرورت های رقمی کردن میراث مکتوب 
ساخت میراث رقمی
مسائل جدی پیش روی آرشیوهای رقمی (اولویت بندی منابع برای رقمی سازی، معماری فنی، ساخت مجموعه رقمی، پویش کردن، ابرداده، نام گذاری، شناسگرها و ماندگاری، حق مؤلف و مدیریت حقوقی، گردآوری داده ها از وب و مسأله حق مؤلف، حفاظت و نگه داری، نرم افزارهای کاربردی، کارکنان)
چالش های ساخت آرشیو رقمی (ساخت منابع، کارکرد متقابل، مالکیت فکری، دسترسی کارآمد، ماندگاری منابع)
چالش های پژوهش در آرشیو رقمی و نگه داری طولانی مدت 
رقمی سازی در آرشیو
مزایای رقمی سازی میراث مکتوب 
معایب رقمی سازی میزاث مکتوب
نتیجه گیری
دانلود فایل

دانلود فایل”مدیریت اسناد الکترونیکی: رقمی سازی آرشیوها، ضرورت ها و چالش ها”

مدیریت اسناد

جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک

جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک

در قالب پاورپوینت و در 29 اسلاید

دانلود فایل

دانلود فایل”جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک”

مدیریت اسناد

تحقیق نامه نگاری و مکاتبات اداری

دانلود تحقیق با موضوع نامه نگاری و مکاتبات اداری،
در قالب pdf و در 4 صفحه، شامل:
  
اصطلاحات رایج در نامه های اداری
اقدام مقتضی
اندیکاتور (نامه نا)
اندیکس (نمایه)
ایفاد
پی نوشت
هامش
پیوست
رونوشت
برابر مقررات
پیرو
عطف
اندازه و ابعاد نامه های اداری
اجزای نامه اداری
سرلوحه
عنوان گیرنده
عنوان فرستنده
موضوع
متن نامه
مشخصات امضاء کننده نامه
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق نامه نگاری و مکاتبات اداری”

مدیریت اسناد

پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت اسناد و بایگانی،
در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مديريت امور دفتری
دبيرخانه
نامه‌های اداری
يادداشت اداری
انواع نامه‌های اداری از نظر علوم اداری
عوامل سازماندهی مديريت امور دفتری
عناوين شغلی دبير خانه‌ها در نظام متمرکز امور دفتری
تفکيک نامه‌ها در مديريت امور
و …


بخشی از متن پاورپوینت:

مديريت امور دفتری:
مجموعه اصول و روش‌هايی است که ناظر
بر دريافت و ثبت، تهيه و صدور نامه‌های اداری می‌باشد و موجب هماهنگی،
کنترل و بهبود روش‌های گردش نامه‌های اداری در کليه سطوح سازمانی می‌باشد.

امور دفتری يا سيستم گردش نامه‌های اداری:
دريافت، ثبت، ارجاع، پيگيری و صدور می‌شود و هر کدام از مداحل مذکور نيز از اقدام‌ها و مراحل جزيی‌تری برخوردار می باشد.

دبير خانه:
دبيرخانه و دفاتر مديريت‌ها به عنوان واحدهای مسئول امور دفتری، انجام وظيفه می‌نمايند و در واقع مرکز کنترل و هماهنگ‌کننده سيستم امور دفتری و …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی”

مدیریت اسناد

تحقیق بررسی اجمالی تاثیر فعالیت های ساماندهی الکترونیک اسناد بر کاهش هزینه های سازمان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی اجمالی تاثیر فعالیت های ساماندهی الکترونیک اسناد بر کاهش هزینه های سازمان،
در قالب pdf و در 4 صفحه، شامل:

هزینه نگهداری
هزینه نیروی انسانی
هزینه بایگانی هر سند کاغذی
هزینه خرید تجهیزات و ملزومات مصرفی بایگانی
هزینه خرید کاغذ
تاثیرات زیست محیطی جلوگیری از تکثیر بی رویه مدارک کاغذی
هزینه های قابل توجه مفقود شدن اسناد

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق بررسی اجمالی تاثیر فعالیت های ساماندهی الکترونیک اسناد بر کاهش هزینه های سازمان”

مدیریت اسناد

تحقیق تعریف دبیرخانه و وظایف آن

دانلود تحقیق با موضوع تعریف دبیرخانه و وظایف آن،
در قالب pdf و در 7 صفحه، شامل:

تعریف دبیرخانه
نامه های اداری چیست؟
یادداشت اداری چیست؟
انواع نامه های اداری از نظر علوم اداری
انواع نامه های اداری از نظر امور دفتری
عوامل سازماندهی مدیریت امور دفتری
عناوین شغلی دبیرخانه ها در نظام متمرکز امور دفتری
تفکیک نامه ها در مدیریت امور دفتری
ویژگی‌ های کارکنان دبیرخانه
وظایف اساسی دبیرخانه در سازمان ها
انواع سیستم‌ های گردش مکاتبات اداری
سیستم متمرکز دبیرخانه
نامه وارده
نامه صادره
سیستم متمرکز
سیستم نیمه متمرکز
سیستم غیرمتمرکز
مراحل دریافت، ارجاع و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی
تحویل پرونده‌ ها به مقامات مافوق
کنترل نامه‌ ها از نظر تایپ
کنترل دفتر اندیکاتور

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق تعریف دبیرخانه و وظایف آن”

مدیریت اسناد

جزوه مدیریت اسناد الکترونیکی: آرشیو رقمی، تاریخچه، مشکلات و راه کارها

دانلود جزوه مدیریت اسناد الکترونیکی: آرشیو رقمی، تاریخچه، مشکلات و راه کارها،
در قالب pdf و در 16 صفحه، شامل:

چکیده
حفاظت میراث رقمی
شبیه سازی
نتیجه گیری

دانلود فایل

دانلود فایل”جزوه مدیریت اسناد الکترونیکی: آرشیو رقمی، تاریخچه، مشکلات و راه کارها”

مدیریت اسناد

پاورپوینت تاریخچه کتابخانه

دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخچه کتابخانه،
در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

کتابخانه
تاریخچه کتاب و کتابخانه در عهد باستان
بنای کتابخانه در جهان
کتابخانه‌ های آشوریان
مصریان
ایرانیان
کتابخانه ملی ایران
تاریخچه کتابخانه ملي ايران
نخستين ساختمان كتابخانه ملّي
ساختمان جديد كتابخانه ملّي
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت تاریخچه کتابخانه”