کنترل پروژه

جزوه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه

دانلود جزوه آموزشی با موضوع برنامه ریزی و کنترل پروژه،
در قالب pdf و در 44 صفحه، شامل:

مفاهیم
برنامه ریزی و کنترل پروژه
فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه
تهیه برنامه زمان بندی اولیه
WBS
روش های تهیه برنامه زمان بندی اولیه
نمودار گانت
تهیه شبکه
روش CPM- واژگان
روش CPM- قوانین

دانلود فایل

دانلود فایل”جزوه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه”

کنترل پروژه

پاورپوینت چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه

دانلود پاورپوینت با موضوع چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه،
در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مراحل ابلاغ پروژه
نحوه شروع پروژه
بازنگری و مطالعه اسناد و مدارک قرارداد اولیه
تنظیم کانال های ارتباطی با متقاضی (کارفرما)
برقراری جلسه نهایی با متقاضی
برقراری کدهای حسابداری برای پروژه
تدوین برنامه ریزی پروژه
تعیین سازمان پروژه
برقراری جلسه نهایی شروع پروژه در درون سازمان
انتشار داده های مربوط به طراحی پروژه
ابلاغ طراحی فراگرد
تهیه روش هماهنگی پروژه
مرور برنامه ساخت
تجزیه و تحلیل برآوردهای اولیه پروژه
تهیه جدول زمان بندی اولیه پروژه
بازنگری برنامه مهندسی
بازنگری برنامه تدارکات پروژه
بازنگری برنامه ساخت
بعضی ملاحظات در اجرای بهینه مراحل ابلاغ پروژه
محاسبه برآورد پروژه بر حسب نیروی انسانی مصرفی
محاسبه هزینه های پروژه برحسب مفهوم ارزش کسب شده
تعیین زمانبندی و هزینه پروژه و هزینه پروژه براساس سیستم عوامل زمان/ هزینه C/SCSC
استفاده از ماتریس برای برنامه ریزی پروژه
بهسازی کنترل پروژه
شاخص های کنترلی با استفاده از GEMS
شاخص های کنترلی با استفاده از GEMS

توضیحات:
این فایل در زمینه چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه
بوده و در 32 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس
(ارائه کلاسی) درس مدیریت طرح های توسعه ای و مدیریت پروژه رشته مدیریت
اجرایی و رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده
قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به
راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه
اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه”

کنترل پروژه

پاورپوینت مديريت و کنترل پروژه

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت و کنترل پروژه،
در قالب ppt و در 213 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعريف پروژه
ويژگي هاي پروژه
پروژه چيست؟ مديريت و كنترل پروژه به چه معناست؟
تاريخچه مديريت پروژه به چه زماني باز مي گردد؟
تاريخچه مديريت پروژه
مديريت پروژه
وظايف مدير پروژه
كاركرد مديريت پروژه در چيست؟
برنامه ريزي پروژه- کنترل پروژه
گام هاي برنامه ريزي و کنترل پروژه
ساختار اوليه شبکه
روش هاي تهيه اطلاعات و تنظيم شبکه
قوانين رسم شبکه هاي برداري
اشتباهات عمومي در ترسيم شبکه
انواع وابستگي ها
انواع روابط ميان دو فعاليت
روش مسير بحراني(CPM)
محاسبات روش مسير بحراني
نتايج محاسبات حرکت رفت
ادامه محاسبات رفت و برگشت
شبکه با ديرترين و زودترين تاريخ وقوع
شناوري در تاريخ هاي وقوع رويدادها
انواع شناوري- شناوري جمعي
تعيين فعاليت هاي بحراني و مسير هاي بحراني شبکه
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مديريت و کنترل پروژه”

کنترل پروژه

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه

دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه ريزي و كنترل پروژه،
در قالب ppt و در 93 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فرآيند برنامه‌ ريزي در يك نگاه
محدوده پروژه
شناسايي فعاليت هاي پروژه
بسته کاری
يك نمونه WBS
ايجاد شبكه پروژه
مراحل ايجاد شبكه پروژه
تعيين توالي فعاليت ها (بسته‌ هاي كاري)
و …

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه”

کنترل پروژه

پاورپوینت مديريت و کنترل پروژه

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت و کنترل پروژه،
در قالب ppt و در 213 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعريف پروژه
انواع پروژه
ويژگي هاي پروژه
چرخه حيات پروژه
محدوديت‏ هاي پروژه
پروژه چيست؟‌ مديريت و كنترل پروژه به چه معناست؟
تاريخچه مديريت پروژه به چه زماني باز مي‌گردد؟
مديريت پروژه
فرآيندهاي مديريت پروژه
مراحل انجام پروژه
وظايف مدير پروژه
كاركرد مديريت پروژه در چيست ؟
برنامه ريزي پروژه- کنترل پروژه
فرآيند برنامه ريزي و کنترل پروژه
نمودار فرآيند برنامه ريزي و کنترل پروژه
گام هاي برنامه ريزي و کنترل پروژه
ساختار شبکه
روش هاي تهيه اطلاعات و تنظيم شبکه
تعاريف مرتبط با شبکه
قوانين رسم شبکه هاي برداري
اشتباهات عمومي در ترسيم شبکه
انواع وابستگي ها
مثال رسم شبکه
انواع روابط ميان دو فعاليت
نمودار گانت
روش مسير بحراني (CPM)
راه (مسير) شبکه
تعريف مرتبط با CPM
محاسبات روش مسير بحراني
نتايج محاسبات حرکت رفت
نتايج محاسبات حرکت برگشت
شبکه با ديرترين و زودترين تاريخ وقوع
شناوري در تاريخ هاي وقوع رويدادها
ادامه تعاريف مسير بحراني
شناوري فعاليت ها
انواع شناوري
انواع شناوري- شناوري جمعي
انواع شناوري- شناوري آزاد
انواع شناوري- شناوري مستقل
انواع شناوري-به صورت شماتيک
تعيين فعاليت هاي بحراني و مسير هاي بحراني شبکه
فعاليت هاي بحراني شبکه
جدول محاسبات اصلي
ترتيب بندي فعاليت ها به ترتيب درجه بحراني بودن
واقعه کليدي (Milestone)
وابستگي ربطي
شبکه هاي گره اي
عناصر شبکه هاي گره اي
علائم قابل کاربرد بر روي فعاليت ها
شبکه تقدمي يا مستطيلي (Precedence Network)
مثال شبکه تقدمي نوع يکم
شبکه تقدمي نوع دوم
مقايسه شبکه هاي تقدمي
معرفي استانداردهايPM و آشنايي با PMBOK
برخي از استانداردهاي معروف مديريت پروژه
استانداردهاي معروف مديريت پروژه
آشنايي با استاندارد مرجع PMBOK
فرآيندهاي PMBOK
همپوشاني فرآيندهاي پنجگانهPMBOK
دانشهاي نه گانه مديريت پروژه PMBOK
جايگاه نه سطح دانش در 5 گروه فرآيندي
نمونه گواهينامه
موازنه زمان- هزينه
مدل هاي ممکن در بررسي زمان- هزينه
براي تغييرات عوامل هزينه و زمان محدوديتي وجود ندارد
مدل دوم: تاريخ تکميل مشخص شده است.
مدل سوم: بودجه معيني براي تسريع تاريخ تکميل تعيين شده است
چگونگي موازنه هزينه- زمان (Time-Cost Trade-off)
هزينه هاي مستقيم پروژه
الگوريتم ابتکاري
هزينه هاي غير مستقيم پروژه
ادامه مثال قبل
الگوريتم زيمنس براي موازنه زمان-هزينه
الگوريتم زيمنس- ادامه تعاريف
مثال الگوريتم زيمنس
نمودار گانت و شبکه هاي داراي مقياس زمان
نمودارهاي گانت (ميله اي)
تبديل شبکه هاي CPM به نمودارهاي گانت
تبديل شبکه هاي CPM به نمودارهاي گانت- مثال
برنامه ريزي و تخصيص منابع
منابع چيستند؟ (Resources)
برنامه ريزي تخصيص منابع محدود (RCPSP) (Resource– Constrained Project Scheduling Problem)
الگوريتم تخصيص منابع محدود
پيش فرض هاي الگوريتم تخصيص منابع محدود
شرح الگوريتم
نمودار جريان عمليات الگوريتم تخصيص منابع
الگوريتم برنامه ريزي تخصيص منابع محدود- مثال (RCPSP)
مسئله تخصيص منابع تجديدناپذير (مصرفي)
مسئله تخصيص منابع تجديدناپذير (مصرفي)
تسطيح منابع (Resource Leveling)
الگوريتم برگس (Burgess) براي تسطيح منابع

دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مديريت و کنترل پروژه”

کنترل پروژه

پکیج نمونه گزارش های مدیریتی و کنترل پروژه عملیات ساختمانی در نرم افزار اکسل

دانلود پکیج نمونه گزارش های مدیریتی و کنترل پروژه عملیات ساختمانی در نرم افزار اکسل،
در قالب xls و قابل ویرایش، شامل:

برنامه زمان بندی
فازبندی بخش های تجهیز کارگاه، تأمین کالا، ساختمان و نصب و برچیدن کارگاه
اطلاعات و منحنی S-Curve

دانلود فایل

دانلود فایل”پکیج نمونه گزارش های مدیریتی و کنترل پروژه عملیات ساختمانی در نرم افزار اکسل”

کنترل پروژه

پاورپوینت سمینار آموزشی مديريت و کنترل پروژه

دانلود پاورپوینت سمینار آموزشی مديريت و کنترل پروژه،
در قالب ppt و در 74 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

پروژه و لزوم برنامه ريزي
پروژه چیست؟
خصوصيات يك پروژه
چرخه زندگي پروژه
فعالیت چیست؟
منابع چیست؟
انواع منابع
لزوم برنامه ريزي پروژه
مدير پروژه و ويژگي هاي آن
تعریف مدیریت
تعریف مدیریت پروژه
مسئوليت هاي مديريت
ساختارهای اصلی پروژه
ساختار وظیفه ای
ساختار مستقل يا پروژه اي
ساختار ترکيبي يا ماتريسي
نمودار WBS
تهيه دو نمودار  Product WBS , Functional WBS
معرفي روش هاي برنامه ريزي شبکه اي
انواع روابط بين فعاليت ها
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت سمینار آموزشی مديريت و کنترل پروژه”

کنترل پروژه

پاورپوینت مديريت کنترل پروژه

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت کنترل پروژه،
در قالب ppt و در 171 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف پروژه
برخي تعاريف ديگر
انواع پروژه
ويژگي هاي پروژه
چرخه حيات پروژه
محدوديت‏ هاي پروژه
پروژه چيست؟‌ مديريت و كنترل پروژه به چه معناست؟
تاريخچه مديريت پروژه به چه زماني باز مي‌گردد؟
تاريخچه مديريت پروژه
مدیریت پروژه
فرآيندهاي مديريت پروژه
مراحل انجام پروژه
وظايف مدير پروژه
كاركرد مديريت پروژه در چيست؟
برنامه ريزي پروژه- کنترل پروژه
فرآيند برنامه ريزي و کنترل پروژه 
پروژه و لزوم برنامه ريزي
پروژه
و …
دانلود فایل

دانلود فایل”پاورپوینت مديريت کنترل پروژه”