معارف اسلامی

تحقیق تعريف انسان و شناخت از خود

دانلود تحقیق با موضوع تعريف انسان و شناخت از خود،
در قالب word و در 62 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
پرآوازه است كه تعريف انسان ازتعريف سايرموضوعات به مراتب پيچيده تراست
زيراتمام موضوعات ديگر حول مدار انسان مي چرخد ونهايتا در خدمت او در مي
آيد. اگر بخواهيم نظر شيخ نجم الدين وحتي اغلب عرفا را درباره انسان در يك
جمله خلاصه كنيم بايد گفت كه انسان «يك موجود عشق ورز است.هم عاشق خالق است
وهم معشوق او در عين حال حامل امانت عشق.»

اهميت شناخت خود:
اميرالمومنين
علي (ع)در موارد زيادي به اهميت خود شناسي اشاره كرده است وهمگان را به آن
مي خواند وفردي را زيان كار مي داند كه در شناخت خود كوتاهي كرده است و از
خود غفلت مي كند:«والمغبون من غبن نفسه»«زيان كار واقعي كسي است كه خويشتن
را زيان رساند.»
وي در جاي ديگر فرموده است :«بي ترديد در برابر خداوند
منفورترين مردمان بنده اي است كه خدايش به حال خود او را نهاده است وبدين
سبب از حفظ تعادل بيرون افتاده است وبي راهنما حركت مي كند.»

عالم و اهميت خود شناسي:
يكي
از اساسي ترين وحساس ترين ساحت هاي وجودي انسان قلب است .انسان عالم وخود
يافته بايد شناخت ويژه به اين عضو حساس داشته باشد والا نه به شناخت خود
دست خواهد يافت ونه با ديگران رابطه ايجاد خواهد كرد. انسان وروابط انسان
موجودي است كه در نهاد او انگيزه وغريزه ايجاد رابطه با ديگران نهاده شده
است. اساسا ايجاد رابطه با ديگران پايه ومايه اسقرار بشري است. شناخت ساحت
هاي سه گانه امير المومنين شناخت ساحت هاي سه گانه انسان را جزو وظايف كسي
مي داند كه در راه خود شناسي گام برداشته است.نتيجه ي اين رابطه متقابل
ايجاد تعادل در زندگي است كه شخص خود شناس مي تواند از آن برخوردار شود.
رابطه انسان با خود  نزديكترين رابطه ي انسان با خود او است ودراين رابطه
بايد گفت كه فاعل شناس موجود شناخته شده دراين حوزه هر دو يكي است يعني
انسان وقتي به خود مي نگرد شناختي از خود به دست مي آورد …
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق تعريف انسان و شناخت از خود”

معارف اسلامی

تحقیق اهمیت نماز

دانلود تحقیق با موضوع اهمیت نماز،
در قالب word و در 41 صفحه قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
نماز مراسم مخصوصي است براي پرستش خداوند و راز و نياز با او است كه در آن جنبه هاي ارزنده و آموزنده خاصي در نظر گرفته شده و به همين جهت شكل مخصوصي به خود گرفته است .
نماز سرود توحيد و يكتا پرستي و سرود فضيلت و پاكي است كه بايد فكر و روح ما را در برابر عوامل روزمره با آنها سرو كار داريم پاك و يكتا پرست نگه دارد.
كمتر كسي است كه در زندگي روزانه تن و چهره و البسه ها يش مورد آلودگي قرار نگيرد و به تعويض و تميز كردن آن مي پردازد تا آن ظاهر ناپاك و آلوده را از خود دور گرداند روح ما نيز چنين است و به همين اندازه يا بيشتر در معرض آلودگي است آلودگي به خود خواهي ها و چشم و همچشمي ها و هوس‌ها ،‌ كينه و انتقام و . . . .
بنابراين همانطور كه لباس و تن خود را شستشو مي دهيم و پاكيزه مي كنيم بايد روح خود را نيز به سرچشمه پاكي و كمال نزديك سازيم لحظاتي را به ياد خدا ، به نيايش با او و راز و نياز با او بگذرانيم و روح آلوده را در چشمه صاف و زلال الهي شستشو دهيم .
اين است نمازي كه مسلمان روزي چند بار مي خواند ـ نماز يكنوع وظيفه شناسي است .

بنام خدا
درعشق تو سوز وسازدارد دل ما چون رشته ســر دراز دارد دل ما
چشمي است كه درنمازدارددل ما سرچشمه آب زندگي ميگفتند

اهميت نماز:
قبل از بيان هر نكته ايي درباره نماز بايد به اهميت و ضرورت برپايي آن توجه داشت كه براي بيان اين مطلب به نكاتي چند بسنده مي كنيم :
نماز فريضه اي است كه در تمام اديان بوده است : قبل ازخاتم انبيا حضرت محمد (ص) توجه به فريضه نماز در آئين حضرت عيسي بوده است كه قرآن از زبان آن حضرت نقل كرده است كه خداوند مرا به نماز سفارش كرده است:
« و اوصاني بالصواه )) (مريم / 31). وقبل از او موسي بوده ست كه خداوند به او خطاب مي كند (( اقم الصلوه لذكري )) (طه / 24). و قبل از همه آنها حضرت ابراهيم بوده است كه از خداوند براي خود به ذريه اش توفيق اقامه نماز را مي خواهد : (( رب احد لبني مقيم الصلوه و من ذريتي )) (ابراهيم /40).
با توجه به دلايل و شواهد ذكر شده و مي توان بدين نكته پي برد كه نماز بهترين راه براي قرب به خداست و به همين خاطر است كه اكثر پيامبران به برپايي نماز اشاره داشت لذا هر كس با هر دين و آئين الهي نمي تواند منكر اهميت نماز شود …

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق اهمیت نماز”

معارف اسلامی

تحقیق هويت و عزت نفس

دانلود تحقیق با موضوع هويت و عزت نفس،
در قالب word و در 64 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
انسان درزندگي به دنبال معنايي مي گردد كه به خاطرآن زندگي مي كندو با رشد عقلاني فرد در دوره نوجواني توجه او به ارزشها و اعتقادات ، مفاهم حقيقت ، زيبايي ومرگ ونيستي كه دركل معناي زندگي است جلب مي شود. نوجوان تمام روابط وباورهايي راكه دردوران كودكي بدون چون وچراپذيرفته است موردپرسش وترديدقرارمي دهدوسعي مي كندباتوجه به شخصيت شكل پذيرواستقلال جوي خودنظامي ازارزشها بدست آورد.
بسياري ازنوجوانان همان طوركه (( آدلوم )) بيان مي كند، وقتي براي اولين باربه دنياي اطراف خودمي نگرندوسعي مي كنندتاشخصيت خودراارزيابي نماينداحساس مي كنند كه درباره جهان ومعناي وجودانسان وحتي خودشان نيازمندپاسخ هستند( احمدي ، 1377 )
بنابراين دوران نوجواني به سبب تغييرات شديدجسماني ورواني وازطرف ديگرانتظاراتي كه خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسايرعواملي كه درروندرشدوتكامل نوجوان تاثيرمي گذاردبرحساسيت اين دوره مي افزايد.
براين اساس مسئله پذيرش نوجوان ، حمايت ، راهنمايي ومساعدت به نوجوان دركسب هويتي مستقل وارزشمندازاهميت فراواني برخورداراست . نوجوان دراين دوره نيازمنددريافت رهنمودهاي اساسي جهت دستيابي به يك زندگي هوقمنداست . انسانهابه حفظ يكتايي وحدت ومركزيت خودتوجه دارنداما علاقمند به بيرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات ديگروطبيعت هستند. انسانها براي كشف وجودخودعلاقمند ومايلندهويت شخصي خودراپيداكنندياخلق كنندوآغازاين علاقمندي به دوران نوجواني برمي گردد …

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق هويت و عزت نفس”

معارف اسلامی

تحقیق جايگاه حفظ قرآن

دانلود تحقیق با موضوع جايگاه حفظ قرآن،
در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

جايگاه حفظ قرآن
امام على (ع) اهميت
قرآن
احاديث
1 – هم نشينى با فرشتگان
2 – در شمار بزرگان امت جاى گرفتن
3 – ايمنى از عذاب الهى
آبادى قلب
مشمول آمرزش الهى
دريافت پاداش انبيا
بخشی از متن تحقیق:

آن كـه اسـلام را بـپـذيـرد, فرمانبردار باشد و قرآن راقرائت و حفظ كند, هر سال دويست دينار از بـيـت الـمـال بهره مند مى شود, و اگر در دنيا به طور كامل به اوداده نشود, روز قيامت – كه نياز بيش ترى دارد-دريافت خواهد كرد.
امام على (ع ) اهميت
ويژگى هاى قرآن و سفارش هاى پيوسته ى پيامبر اسلام (ص )درباره ى آن سبب شد تا اين كتاب در سرتاسر زندگى مردم راه يابد وهمه چيز مسلمانان گردد, به ويژه آن كه مؤمنان آن روزگار جز قـرآن كـتـابى نداشتند و تلاوت , حفظ, تعليم و تعلم به آن اختصاص داشت …
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق جايگاه حفظ قرآن”

معارف اسلامی

تحقیق تاثیر دانشجویان در تحولات سیاسی اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره)

دانلود تحقیق با موضوع تاثیر دانشجویان در تحولات سیاسی اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره)،
در قالب word و در 18 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
در سالهای اخیر به دلیل فعالتر شدن دانشجویان در عرصه های سیاسی و
اجتماعی و نیز به دلیل برخی زیاده رویها و وقوع حوادثی نظیر هجدهم تیرماه
78 و حادثه خرم آباد؛ مسئلهی دانشجویان و نقش آنها در جامعه، موضوع روز
بسیاری از گزارشات، تحلیل ها و مقالات گردیده است. گذشته از گزارشات و
تحلیلهای مغرضانه خارجی درباره حركتهای دانشجویی، افراد و گروههای داخلی
نیز با توجه به خاستگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی خود سخنی در این
باب مطرح كردند. در میانهی بحثها و اظهار نظرها، درگیریهای لفظی بین برخی
گروهها و دستجات در گرفت. گروهی متهم شد به اینكه قصد استفاد ابزاری از
دانشجویان را برای چانه زنی در بدست گرفتن قدرت بیشتر دارد. گروه دیگر متهم
شد به اینكه قصد دارد دانشجویان را به پیاده نظامی علیه حاكمیت تبدیل كند.
كسان دیگری متهم شدند به اینكه اساس دانشگاه را توطئه غرب می دانند و به
دانشجو به چشم یك عنصر تربیت یافته غرب نگاه می كنند. اظهار نظرها و بحثهای
دلسوزانه و راهگشا در میانه این غوغاها گم شد و حاصل؛ خسارتی است كه
دانشجو و دانشگاه می بینند و ضرری كه در نهایت عاید جامعه اسلامیمان خواهد
شد …
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق تاثیر دانشجویان در تحولات سیاسی اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره)”

معارف اسلامی

تحقیق فلسفه حج

دانلود تحقیق با موضوع فلسفه حج،
در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
1- تاريخچه حج و بناي کعبه
1-1 حج درلغت
1-2 حج در قرآن و روايات
1-3 پيشينه تاريخي کعبه
1-4 حج از ديدگاه نهج البلاغه
1-5 حقيقت حج
2- اسرار ارکان و اجزاي حج 
2-1 راز تربيع و اهتمام ويژه به کعبه
2-2 اسرار حجر الاسود
2-3 مقام ابراهيم
3- فلسفه واجبات عبادي مناسک حج
3-1 احرام
3-2 لبيک گفتن
3-3 نام گذاري صفاومروه
4- عرفات
4-1 عرفات و وقوف در آن
4-2 حضور امام زمان ( عج )
4-3 استحباب جمع آوري سنگريزه
5-مني 8-6
5-1 اسرار مني
5-2 قرباني و حکمت آن
5-3 اصل حلق و تقصير
5-4 دفن موي سردرمني


بخشی از متن تحقیق:

حج داراي ابعاد گوناگون است فردي ،اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و
عبادي و غيره . که هر کدام از اين ابعاد به تنهايي نياز به آگاهي و بصيرت
خاص دارند . گه اگر اين بصيرت را حج گذار بدست آورد به پالايش روح و پاک
شدن از آلودگي هاي روحي واخلاقي دست مي يابد در نتيجه مي تواند پله هاي
کمال انسان را طي کند و خودرا به خداي خويش نزديک و داخل بهشت با مقامات
عالي شود .
در اين مقاله سعي شده است که خلاصه اي از متن پايان نامه نوشته شود و شمه ‌کوچکي از فلسفه عبادي حج دراين مقاله آورده شود .
واژگان کليدي : کعبه ، اسرار ، مشعر ، مني ، قربانگاه ، رمي ، حجرالاسود …

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق فلسفه حج”

معارف اسلامی

تحقیق بررسی زبان در قرآن

دانلود تحقیق با موضوع بررسی زبان در قرآن،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
زندگی
واقعیتی است که انسان باید در راستای آن راه کمال را بپیماید تا بتواند به
هدف نهایی اش برسد. هدف نهایی در حرکت انسان، رسیدن به مقام والای انسانی،
قرب الی الله و تخلق به اخلاق الهی است. برای حرکت صحیح دراین مسیر و نیل
به این هدف، برنامه و دستورالعمل صحیح لازم است تا رهرو بتواند، بی آنکه
سرگردان شود در مسیر صحیح و رشد به تعالی قدم بردارد.این راه را باید در
مرحله اول با ایمان به خدا شروع کرد، به کسی جز او دل نبست، و در راه اطاعت
و عبادتش با اخلاص و کوشش گام برداشت؛ بدیهی است با تکرار عمل صالح و
ادامه اطاعت و عبادت، روح آدمی صفا می یابد و برای ادامه مسیر آمادگی بیشتر
پیدا می کند.در مرحله دوم انسان باید نفس خود را به تقوا زینت دهد و از
محرمات اجتناب کند، و با کسب تقوا و پرهیز از گناهان، به مدارجی از کمال
روحی و تهذیب نفس دست یابد.در مرحله سوم باید از تمامی گناهانی که توسط
اعضا و جوارح انسان سر می زند، و در این مسیر مزاحم او می باشد اجتناب کند و
یکی ز آن گناهان که خیلی خطرناک است بوسیله زبان انجام می شود. زبان از
جوارح بسیار ارزشمند و مفید است، که فرد می تواند با سخنان عالمانه و
مقالات حکیمان، جامعه را با کمال بسازد و از فرهنگ و دانش برخوردار نماید
زبان می تواند با مواعظ حسنه و اندرزهای مشفقانه مردم را تربیت کند و به
راه سعادت و رستگاری رهنمون سازد؛ همچون زبان از جوارح بسیار خطرناک و مضر
نیز هست و آفتش از آفت سایر اعضا و جوارح بیشتر است. زبان گویا خصیصه بزرگی
است که آفریدگار حکیم به بشر عطا فرمود ه است، سرمایه کران قدری که مایه
پیشرفت علم و گسترش دانش در جهان است و می تواند انسان را در شئون مختلف به
تکامل سوق دهد.


زبان در قرآن:
آیا
برای انسان دوچشم قرار ندادیم؟ و یک زبان و دو لب ( سوره بلد،
آیات9-8)خداوند متعال در این آیات به مهمترین نعمتهایی که به انسان عطا
فرموده اشاره می نماید، تا او را وادار به تفکر در خالق این نعمتها نماید، و
با تحریک حسس شکرگزاری در درون جانش او را به سوی معرفت خالق سوق دهد ..

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق بررسی زبان در قرآن”

معارف اسلامی

تحقیق قرآن شناسی (تحلیل و بررسی)

دانلود تحقیق با موضوع قرآن شناسی (تحلیل و بررسی )،
در قالب Word و در 53 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

هر پيامبری برای اثبات پيامبری خود معجزه يا
معجزاتی داشته است. واژه «معجزه» به معنی: ‘ناتوان کننده’ است. و به معجزات
انبياء به اين خاطر معجزه اطلاق شده که ‘ديگران نمی توانسته اند مانند آن
انجام بدهند و شکست می خورده اند. نوع معجزه يا معجزات هر پيامبری به شرايط
دوران وی بستگی داشته است. مثلاً دوران حضرت صالح مردم کوه می تراشيده اند
و در آن ساختمان می ساخته اند. به اين خاطر معجزه وی شکافتن کوه و درآوردن
شترِ زنده از آن بوده است. دوران حضرت سـلـيـمـان عصر آهنگری و ريخته گری
بوده است. به اين خاطر يکی از معجزات حضرت سليمان کار با آهـن بوده است. وی
آهن را بدون اينکه حرارت بدهـد ذوب می کرده و بدون اينکه قالب ريزی کند
اسباب و وسايل و قطعات ظريف و پيچيده می ساخته است (يعنی با دست آنها را
شکل می داده است). موسی در دوران سحر زندگی می کرده است. و معجزات وی
متناسب با کار ساحران بوده است. مثلاً چوب را اژدها می کرده يا از زمين
چشمه جاری می کرده است. دوران حضرت عيسی عصر پزشکی بوده است. به اين خاطر
معجزات وی در کادر مسائل پزشکی بوده است. وی نابينا را با يک لمس بينا می
کرده، و بيماری پيسی مادرزادی را با يک لمس شفا می داده، و مرده را زنده می
کرده است. دوران حضرت محمد (کـه بعد از وی نيز شامل می شود) عصر علم و
ادبيات بوده است. به اين خاطر معجزه وی در زمينه علم و ادبيات بـوده است. و
اولين واژه ای که بر محمد نازل شده نيز واژه «اِقرأ» بوده است که فعل امر
از قرائت است. قرائت در اصل بمعنی: ‘بترتيب چيدن و پيش رفتن’ است. در معنی
دوم خود از جمله بمعـنی: ‘خواندن’ بکار رفته است (که در خواندن حروف و واژه
ها بترتیب چیده می شوند). و قرائت نیز بطور ضمنی و تلـويحی و توضيحی به
معنی: ‘ آموختن، مطالعه کن، با سواد شدن’، و مفاهيمی از اين قبيل بکار رفته
است (چنانکه در زبان فارسی نيز چنين است. یعنی وقتی می خواهیم به کسی
بگوئیم: با سواد شو، با فرهنگ شو، بیاموز، تحصیل کن، و مواردی از این قبیل،
می گوئیم بخوان!). بنابر این اولین واژه ای کـه به محمد وحی شده نیز مربوط
به علم و ادبیات بوده است.
و ‘معجزه’ بودن قرآن به اين معنی است که
کسی نمی تواند کتابـی مانند آن بنويسد. يعنی علومی که در قرآن آمده ارتباطی
به سواد خواندن و نوشتن داشتن يا نابغه بودنِ ندارد، که يک يا چند نفر
باسواد يا نابغه بتوانند بنشينند و مانند آن بنويسند، بلکه علوم آن يا
تلسکوپی است يا ميکـروسکوپی، يا برای رسيدن به آنها نياز به فرستادن زير
دريائی دراعماق چند کيلومتری اقيانوسها است، يا نياز به داشتن هواپيما و
پرواز نمودن است، و يا ساير دستگاههای ديگرِ امروزی، و يا نیاز به داشتن
انبوهی از اطلاعات علمی امروزی که غالباً با دستگاه و در آزمایشگاهها بدست
آمده اند می باشد …
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق قرآن شناسی (تحلیل و بررسی)”

معارف اسلامی

تحقیق نقش دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاری‌ های اجتماعی

دانلود تحقیق با موضوع نقش دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاری‌ های اجتماعی،
در قالب word و در 26 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
پس هر یک از شما باید کاری کنید تا به محبت و دوستی ما نزدیک شوید.
وظیفه
منتظران، ‌پیوند دادن و آشنا کردن مردم با امام زمان(عج) و گوشزد کردن
دوستی و محبت حضرت به آنان است تا خود را در جهت پیوند معنوی با امام
زمان(عج)، متعهد و پای‌بند به هنجارهای دینی گردانند و از هنجارشکنی و
کج‌روی دست بردارند. منتظر واقعی کسی است که به خود سازی بپردازد، معارف،
ارزش‌ها و محبت آنان را نشر دهد و به دیگران بیاموزد تا مکتب اهل‌بیت: احیا
شود:

امام صادق(ع) می‌فرماید:
رحم الله عبداً اجترّ مودّة الناس إلینا، فحدّثهم بما یعرفون و ترک ما ینکرون؛[51]
خداوند رحمت کند بنده‌ای را که مودت مردم را به سوی ما کشاند و به آن‌چه می‌شناسند با آنان سخن بگوید و آن‌چه را منکرند واگذارد.
بنابراین،
منتظران براساس شفقت بر هم‌نوعان، احسان به خَلق و مهرورزی و رعایت قوانین
اجتماعی، به وحدت انسانی در سطح جهانی با هم‌نوعان می‌اندیشند آنان
تکیه‌گاه مردمند و دیگران به ایشان امیدوارند. مردم برای حل معضلات فردی و
اجتماعی خویش، ‌به منتظران، چشم امید دارند و به آنان اعتماد می‌کنند. امام
عسکری7 می‌فرماید:
أولی الناس بالمحبّة منهم من أمّلوه؛[52]
سزاوارترین شخص به دوستی کسی است که مردم به او امید دارند.
نظریه
بریتویت در کنترل اجتماعی، شرمنده‌سازی کج‌روان بود. به اعتقاد او، با
شرمنده‌سازی متخلف، می‌توان ناهنجاری را کنترل کرد.[53] در راه‌کار انتظار
که مبتنی بر عزت و کرامت انسانی است، حتی هنجارشکنان نیز شرمنده نمی‌شوند،
بلکه در دریای کرم و مهر مهدوی، با رغبت و ارادة خویش، از هنجارشکنی و
کج‌روی، دست بر می‌دارند و با مهرورزی و حمایت عاطفی و امید به زندگی سالم،
در پرتو فرهنگ انتظار، به گروه منتظران می‌پیوندند. هم‌چنین برای ارزش‌های
متعال جامعه مهدوی، ارزش قائل می‌شوند و نه تنها هنجارهای مؤمنان را
نادیده نمی‌گیرند، بلکه با فراگیری هنجارها، برای نهادینه کردن آنها در
جامعه می‌کوشند …
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق نقش دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاری‌ های اجتماعی”

معارف اسلامی

تحقیق وهابیت

دانلود تحقیق با موضوع وهابیت،
در قالب word و در 15 صفحه قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
وهابیت دیدگاه جدیدی در مذهب سنی حنبلی است که بنیان‌گذار آن محمد بن عبدالوهاب (۱۰۸۲-۱۱۷۰ ه.خ، ۱۱۱۵-۱۲۰۶ ه.ق، ۱۷۰۳-۱۷۹۱ میلادی) از علمای سنی عربستان سعودی است. وی خود پیرو ابن تیمیه بود و با ایدئولوژی‌های شیعه و تصوف آن زمان به مخالفت برخاست. وی تنها به حدیث و قرآن اعتقاد داشت و واسطه کردن شخص و بندگان خدا را کفر به خدا و شرک مطلق می‌دانست.

محمد بن عبدالوهاب:
محمد بن عبدالوهاب در سال ۱۰۸۲ ه.خ (۱۱۱۵ ه.ق) در عونیه نجد متولد شد و در دمشق به تحصیل پرداخت و از علماء حنبلی آراء ابن تیمیه متوفی در سال۷۰۶ ه.خ (۷۲۸ ه.ق) و ابن قیم الجوزیه شاگرد او متوفی در سال۷۲۸ ه.خ(۷۵۱ ه.ق) را آموخت. ابن عبدالوهاب به بغداد و بصره مسافرت کرد و مذهب حنبلی را تکمیل کرد و در بازگشت، محمد بن سعود را که بر قبائل عتوب و عنزه امارت داشت به وهابیت دعوت کرد. و او نیز این عقیده را پذیرفت و افکار محمد بن عبدالوهاب را شعار حکومت خود کرد و برای نشر آن با شهرهای مجاور خود پیکارها کرد و مرکز حکومت خود را درعیه قرار داد، در آنزمان ریاضی‌ها از دعوت او سرپیچیدند و دهام بن دواس امیر ریاض با ابن سعود سالها پیکار کرد تا عاقبت مغلوب شد و حکومت ریاض به ابن سعود رسید. پس از ابن سعود، پسرش عبدالعزیز بن سعود به امارت رسید. او نیز برای نشر آئین وهابیت کوششها و جنگها کرد. در سال۱۱۷۹ ه.خ (۱۲۱۵ ه.ق) پانزده هزار تن از وهابیون برای پاک کردن شهر کربلا از آنچه «نمادهای شرک» می‌نامیدند به شهر کربلا حمله کرده و خزینه و حرم حسین پسر علی را بکلی تخریب کردند. چون این خبر منتشر شد فتحعلیشاه قاجار، پادشاه وقت ایران، صد هزار لشگر فراهم کرد و سلیمان پاشا والی بغداد نیز لشگری جدا برانگیخت که با لشکر وهابیون در صحرای نجد رزم کنند لکن در ایران جنگ روسیه پیش آمد و در عراق جنگ کردها برای برپایی کشور مستقل خودشان برپا شد و بدین صورت تفکر وهابیت به شکلی قدرتمند ظهور کرد …

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق وهابیت”